Lennart Axelsson (SocDem)

Tidigare riksdagsledamot

Party
Constituency Örebro County
Title Vårdare.
Born 1952

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2000-09-20 – 2018-09-24
  • The Social Democratic Party

  • Pairing organiser 2006-10-06 – 2010-10-04
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2010-10-19 – 2014-09-29
  • Deputy member 2007-01-17 – 2010-10-04
  • Member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Deputy member 2000-09-20 – 2002-09-29
  • Committee on Health and Welfare

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Deputy member 2003-03-12 – 2006-10-02
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2017-06-16 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-19 – 2012-12-31
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2004-10-28 – 2006-10-02
  • The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

  • Deputy member 2010-11-01 – 2014-11-01
  • 2016-03-16 –

 • Föräldrar

  Trafikbiträdet Börje Axelsson och vårdbiträdet Elna Axelsson, f.Ohlzon.
 • Utbildning

  Fackskola, social linje, samhällsvetenskaplig gren, slutår 70. Vårdarutbildning, omsorger om psykiskt utvecklingsstörda, Vårdhögskolan.
 • Anställningar

  Vårdare, vårdhem och gruppbostäder för utvecklingsstörda 70-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Örebro 03-04, Kronofogdemyndigheten i Karlstad 03-05 och Socialstyrelsen. Ordförande, viltvårdsnämnden och rovdjursgruppen i Örebro län. Ledamot, Ändamålsfastighetskommittén 02-03, viltförvaltningsdelegationen i Örebro län 10- och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 10-. Alkoholsortimentsnämnden 14-. Revisor, Systembolaget 16-.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Nora 89-02, ersättare 03-06. Ledamot, kommunstyrelsen 94-00. Ledamot, arbetsutskottet 86-95, ordförande 95-98, socialnämnden 86-00, ordförande 95-00, arbetsförmedlingsnämnden 96-98, kommunala handikapprådet, ordförande 99-00 och kommunala pensionärsrådet, ordförande 99-00. Styrelseledamot, Norabostäder AB 95 och Stiftelsen Hantverks- och Småindustrifastigheter i Nora 95-98. Styrelseledamot, Nora Bergslags Energi AB, ordförande 00. Styrelseledamot, Nora Energi AB, vice ordförande 00.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Nora arbetarekommun. Ordförande, Pershyttans vägsamfällighetsförening. Vice ordförande, Gyttorps folkdansgille.
 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 00-. Ledamot skatteutskottet 02-06 och socialutskottet 06-. Suppleant skatteutskottet 00-02 och 07-14, socialutskottet 03-06, finansutskottet 06-10 och EU-nämnden 10-12 och 14-. Kvittningsman Socialdemokraterna 06-10. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 04-06 och 14-16. Suppleant Europarådets svenska delegation 10-14.

Said and done

kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Skriftlig fråga 2000/01:1174 av Axelsson, Lennart (s)

den 8 maj Fråga 2000/01:1174 av Lennart Axelsson (s) till socialminister Lars Engqvist om kroniskt obstruktiv lungsjukdom En man som jag fått kontakt med via hjärt- och lungsjukas förening beskriver sin situation på följande sätt: Jag lider av kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, och måste använda syrgas

Inlämnad: 2001-05-08 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

mänskliga rättigheter i Kina

Skriftlig fråga 2000/01:605 av Axelsson, Lennart (s)

den 31 januari Fråga 2000/01:605 av Lennart Axelsson (s) till utrikesminister Anna Lindh om mänskliga rättigheter i Kina Vi har i medier kunnat följa de kinesiska myndigheternas upprepade kränkningar av de mänskliga rättigheterna, genom förföljelsen av anhängare till meditationsrörelsen falungong. Vid

Inlämnad: 2001-01-31 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Musikhögskolan vid Örebro universitet

Motion 2000/01:Ub475 av Nils-Göran Holmqvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub475 av Axelsson, Lennart (s) Musikhögskolan vid Örebro universitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ett eventuellt tak för utbildningsplatser vid Musikhögskolan vid Örebro universitet inte får utformas


Utskottsberedning: -2000/01:UbU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Maxtaxa och förbehållsbelopp inom äldreomsorgen

Motion 2000/01:So441 av Lisbeth Staaf-Igelström (s)

Motion till riksdagen 2000/01:So441 av Staaf-Igelström, Lisbeth (s) Maxtaxa och förbehållsbelopp inom äldreomsorgen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om maxtaxa och förbehållsbelopp inom äldre- och handikappomsorgen. Maxtaxa inom äldreomsorgen Den


Utskottsberedning: -2000/01:SoU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Motion 2000/01:So367 av Nils-Göran Holmqvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2000/01:So367 av Axelsson, Lennart (s) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Motivering En av de viktigaste


Utskottsberedning: -2000/01:SoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Tolktjänst för hörselskadade

Motion 2000/01:So366 av Maud Björnemalm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2000/01:So366 av Björnemalm, Maud (s) Tolktjänst för hörselskadade Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fördelning av statsbidrag för tolktjänst. Motivering Den 1 januari 1994 trädde Handikappreformen i kraft för att förbättra


Utskottsberedning: -2000/01:SoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Mätning och debitering av elförbrukning

Motion 2000/01:N314 av Helena Zakariasén och Maud Björnemalm (s)

Motion till riksdagen 2000/01:N314 av Zakariasén, Helena (s) Mätning och debitering av elförbrukning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen utreder frågan om faktisk debitering av elförbrukningen. Mätning och debitering av elförbrukning Den övervägande majoriteten av elförbrukare i Sverige debiteras


Utskottsberedning: -2000/01:NU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Regional obalans i ekonomin

Motion 2000/01:Fi607 av Maud Björnemalm och Helena Zakariasén (s)

Motion till riksdagen 2000/01:Fi607 av Axelsson, Lennart (s) Regional obalans i ekonomin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs vad gäller den regionala obalansen i ekonomin. Hela Sverige skall leva! 1990-talets saneringsprogram har hårt drabbat


Utskottsberedning: -2000/01:FiU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Översyn av den arbetsrättsliga lagstiftningen

Motion 2000/01:A707 av Lisbeth Staaf-Igelström (s)

Motion till riksdagen 2000/01:A707 av Staaf-Igelström, Lisbeth (s) Översyn av den arbetsrättsliga lagstiftningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om översyn av den arbetsrättsliga lagstiftningen i syfte att stärka de fackligt förtroendevaldas


Utskottsberedning: -2000/01:AU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Företagshälsovård

Motion 2000/01:A275 av Maud Björnemalm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2000/01:A275 av Björnemalm, Maud (s) Företagshälsovård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att lagfästa en samverkan mellan företagshälsovård och försäkringskassor. Motivering Företagshälsovården har i Sverige genomgått


Utskottsberedning: -2001/02:AU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation