Lennart Axelsson (SocDem)

Tidigare riksdagsledamot

Party
Constituency Örebro County
Title Vårdare.
Born 1952

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2000-09-20 – 2018-09-24
  • The Social Democratic Party

  • Pairing organiser 2006-10-06 – 2010-10-04
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2010-10-19 – 2014-09-29
  • Deputy member 2007-01-17 – 2010-10-04
  • Member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Deputy member 2000-09-20 – 2002-09-29
  • Committee on Health and Welfare

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Deputy member 2003-03-12 – 2006-10-02
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2017-06-16 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-19 – 2012-12-31
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2004-10-28 – 2006-10-02
  • The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

  • Deputy member 2010-11-01 – 2014-11-01
  • 2016-03-16 –

 • Föräldrar

  Trafikbiträdet Börje Axelsson och vårdbiträdet Elna Axelsson, f.Ohlzon.
 • Utbildning

  Fackskola, social linje, samhällsvetenskaplig gren, slutår 70. Vårdarutbildning, omsorger om psykiskt utvecklingsstörda, Vårdhögskolan.
 • Anställningar

  Vårdare, vårdhem och gruppbostäder för utvecklingsstörda 70-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Örebro 03-04, Kronofogdemyndigheten i Karlstad 03-05 och Socialstyrelsen. Ordförande, viltvårdsnämnden och rovdjursgruppen i Örebro län. Ledamot, Ändamålsfastighetskommittén 02-03, viltförvaltningsdelegationen i Örebro län 10- och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 10-. Alkoholsortimentsnämnden 14-. Revisor, Systembolaget 16-.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Nora 89-02, ersättare 03-06. Ledamot, kommunstyrelsen 94-00. Ledamot, arbetsutskottet 86-95, ordförande 95-98, socialnämnden 86-00, ordförande 95-00, arbetsförmedlingsnämnden 96-98, kommunala handikapprådet, ordförande 99-00 och kommunala pensionärsrådet, ordförande 99-00. Styrelseledamot, Norabostäder AB 95 och Stiftelsen Hantverks- och Småindustrifastigheter i Nora 95-98. Styrelseledamot, Nora Bergslags Energi AB, ordförande 00. Styrelseledamot, Nora Energi AB, vice ordförande 00.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Nora arbetarekommun. Ordförande, Pershyttans vägsamfällighetsförening. Vice ordförande, Gyttorps folkdansgille.
 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 00-. Ledamot skatteutskottet 02-06 och socialutskottet 06-. Suppleant skatteutskottet 00-02 och 07-14, socialutskottet 03-06, finansutskottet 06-10 och EU-nämnden 10-12 och 14-. Kvittningsman Socialdemokraterna 06-10. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 04-06 och 14-16. Suppleant Europarådets svenska delegation 10-14.

Said and done

kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Skriftlig fråga 2000/01:1174 av Axelsson, Lennart (s)

den 8 maj Fråga 2000/01:1174 av Lennart Axelsson s till socialminister Lars Engqvist om kroniskt obstruktiv lungsjukdom En man som jag fått kontakt med via hjärt- och lungsjukas förening beskriver sin situation på följande sätt: Jag lider av kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, och måste använda syrgas 24 timmar om

Inlämnad: 2001-05-08 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

mänskliga rättigheter i Kina

Skriftlig fråga 2000/01:605 av Axelsson, Lennart (s)

den 31 januari Fråga 2000/01:605 av Lennart Axelsson s till utrikesminister Anna Lindh om mänskliga rättigheter i Kina Vi har i medier kunnat följa de kinesiska myndigheternas upprepade kränkningar av de mänskliga rättigheterna, genom förföljelsen av anhängare till meditationsrörelsen falungong. Vid en träff med representanter

Inlämnad: 2001-01-31 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Musikhögskolan vid Örebro universitet

Motion 2000/01:Ub475 av Nils-Göran Holmqvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub475 av Axelsson, Lennart s Musikhögskolan vid Örebro universitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ett eventuellt tak för utbildningsplatser vid Musikhögskolan vid Örebro universitet inte får utformas så att


Utskottsberedning: -2000/01:UbU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Maxtaxa och förbehållsbelopp inom äldreomsorgen

Motion 2000/01:So441 av Lisbeth Staaf-Igelström (s)

Motion till riksdagen 2000/01:So441 av Staaf-Igelström, Lisbeth s Maxtaxa och förbehållsbelopp inom äldreomsorgen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om maxtaxa och förbehållsbelopp inom äldre- och handikappomsorgen. Maxtaxa inom äldreomsorgen Den


Utskottsberedning: -2000/01:SoU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Motion 2000/01:So367 av Nils-Göran Holmqvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2000/01:So367 av Axelsson, Lennart s Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Motivering En av de viktigaste reformerna


Utskottsberedning: -2000/01:SoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Tolktjänst för hörselskadade

Motion 2000/01:So366 av Maud Björnemalm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2000/01:So366 av Björnemalm, Maud s Tolktjänst för hörselskadade Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fördelning av statsbidrag för tolktjänst. Motivering Den 1 januari 1994 trädde Handikappreformen i kraft för att förbättra


Utskottsberedning: -2000/01:SoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Mätning och debitering av elförbrukning

Motion 2000/01:N314 av Helena Zakariasén och Maud Björnemalm (s)

Motion till riksdagen 2000/01:N314 av Zakariasén, Helena s Mätning och debitering av elförbrukning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen utreder frågan om faktisk debitering av elförbrukningen. Mätning och debitering av elförbrukning Den övervägande majoriteten av elförbrukare i Sverige debiteras


Utskottsberedning: -2000/01:NU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Regional obalans i ekonomin

Motion 2000/01:Fi607 av Maud Björnemalm och Helena Zakariasén (s)

Motion till riksdagen 2000/01:Fi607 av Axelsson, Lennart s Regional obalans i ekonomin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs vad gäller den regionala obalansen i ekonomin. Hela Sverige skall leva 1990-talets saneringsprogram har hårt drabbat kommuner,


Utskottsberedning: -2000/01:FiU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Översyn av den arbetsrättsliga lagstiftningen

Motion 2000/01:A707 av Lisbeth Staaf-Igelström (s)

Motion till riksdagen 2000/01:A707 av Staaf-Igelström, Lisbeth s Översyn av den arbetsrättsliga lagstiftningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om översyn av den arbetsrättsliga lagstiftningen i syfte att stärka de fackligt förtroendevaldas ställning


Utskottsberedning: -2000/01:AU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Företagshälsovård

Motion 2000/01:A275 av Maud Björnemalm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2000/01:A275 av Björnemalm, Maud s Företagshälsovård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att lagfästa en samverkan mellan företagshälsovård och försäkringskassor. Motivering Företagshälsovården har i Sverige genomgått många


Utskottsberedning: -2001/02:AU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation