Lennart Axelsson(SocDem)

Lennart Axelsson (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Örebro County, Bench 197
Title Vårdare.
Born 1952
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866002
Email lennart.axelsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Health and Welfare

  • Member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2000-09-20 – 2018-09-24
  • The Social Democratic Party

  • Pairing organiser 2006-10-06 – 2010-10-04
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2010-10-19 – 2014-09-29
  • Deputy member 2007-01-17 – 2010-10-04
  • Member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Deputy member 2000-09-20 – 2002-09-29
  • Committee on Health and Welfare

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Deputy member 2003-03-12 – 2006-10-02
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 –
  • Deputy member 2010-10-19 – 2012-12-31
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2014-10-07 – 2017-10-31
  • Member 2004-10-28 – 2006-10-02
  • The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

  • Deputy member 2010-11-01 – 2014-11-01
  • 2016-03-16 –

Said and done

Lärcentrum

Motion 2016/17:2132 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2132 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) Lärcentrum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en förnyad satsning på att utveckla lärcentrum runt om i landet så att fler utbildningsplatser förläggs dit och tillkännager detta för


Utskottsberedning: UbU

Motion 2016/17:2132 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2132 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Öka bostadsbyggandet

Motion 2016/17:2150 av Håkan Bergman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2150 av Håkan Bergman m.fl. (S) Öka bostadsbyggandet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka bostadsbyggandet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Brist på bostäder finns nu i närmare 250 av landets 290 kommuner.


Utskottsberedning: 2016/17:CU14

Motion 2016/17:2150 av Håkan Bergman m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2150 av Håkan Bergman m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Förbättrade förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag

Motion 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S) Förbättrade förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som a nförs i motionen om att arbetsintegrerande sociala företag är en väg till egenförsörjning och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:AU4 2016/17:FiU7 2016/17:NU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S) (docx, 55 kB) Motion 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S) (pdf, 62 kB)

Lönebidrag hos den egna arbetsgivaren

Motion 2016/17:1894 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1894 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) Lönebidrag hos den egna arbetsgivaren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över reglerna så att arbetstagare får rätt till anställning med lönebidrag hos den egna arbetsgivaren,


Utskottsberedning: 2016/17:AU4

Motion 2016/17:1894 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1894 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Örebro universitets läkarutbildning

Motion 2016/17:1698 av Lennart Axelsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1698 av Lennart Axelsson m.fl. (S) Örebro universitets läkarutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta betydelsen av läkarutbildningen vid Örebro universitet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan


Utskottsberedning: UbU

Motion 2016/17:1698 av Lennart Axelsson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1698 av Lennart Axelsson m.fl. (S) (pdf, 63 kB)

Skattesystemet för sjuka och personer med sjukersättning

Motion 2016/17:1637 av Lennart Axelsson och Eva-Lena Jansson (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1637 av Lennart Axelsson och Eva-Lena Jansson (båda S) Skattesystemet för sjuka och personer med sjukersättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att påbörja borttagandet av inkomstklyftan för sjuka och personer


Utskottsberedning: 2016/17:SkU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:1637 av Lennart Axelsson och Eva-Lena Jansson (båda S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1637 av Lennart Axelsson och Eva-Lena Jansson (båda S) (pdf, 61 kB)

Statlig närvaro i hela landet

Motion 2016/17:1614 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1614 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S) Statlig närvaro i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att myndigheters och annan statlig verksamhets närvaro i hela landet bör öka och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige


Utskottsberedning: 2016/17:NU16

Motion 2016/17:1614 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1614 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Öka tryggheten på arbetsmarknaden

Motion 2016/17:1680 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1680 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) Öka tryggheten på arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anställningsformen allmän visstid tas bort och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2016/17:AU7 2016/17:SkU26
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:1680 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:1680 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Ändrad utformning av arbetslöshetsersättningen för deltidsarbetslösa

Motion 2016/17:1659 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1659 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) Ändrad utformning av arbetslöshetsersättningen för deltidsarbetslösa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av reglerna i arbetslöshetsförsäkringen för deltidsarbetslösa och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1659 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1659 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Skolsituationen för elever med autism

Motion 2016/17:936 av Lennart Axelsson (S)

Motion till riksdagen 2016/17:936 av Lennart Axelsson (S) Skolsituationen för elever med autism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om elever med autism och tillkännager detta för regeringen. Motivering I skollagen som antogs 2010 genomfördes en förändring


Utskottsberedning: 2016/17:UbU18

Motion 2016/17:936 av Lennart Axelsson (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:936 av Lennart Axelsson (S) (pdf, 56 kB)