Lena Hallengren(SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Kalmar County, Bench 120
Title Lärare.
Born 1973
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864783
Email lena.hallengren[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Education

  • Chair
  • The War Delegation

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2009-03-02 – 2018-09-24
  • Ledig 2008-03-03 – 2009-03-01
  • Ordinary member 2006-10-07 – 2008-03-02
  • Ledig 2006-10-02 – 2006-10-06
  • Committee on Transport and Communications

  • Chair 2009-04-02 – 2010-10-04
  • Member 2009-04-01 – 2009-04-02
  • Committee on Education

  • Chair 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy Chair 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2006-10-10 – 2009-04-01
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • The War Delegation

  • Member 2010-10-19 –
  • The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

  • Deputy member 2006-11-01 – 2007-04-16
  • The Ministry of Education, Research and Culture

  • Minister 2002-09-30 – 2006-10-06

Said and done

Utbildningsplatser i gymnasieskolan

Interpellation 2017/18:37 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2017/18:37 Utbildningsplatser i gymnasieskolan av Maria Stockhaus (M) till Statsrådet Anna Ekström (S) Den 3 september 2017 meddelade regeringen att man tillsammans med Vänsterpartiet gjort en överenskommelse om att ”stoppa vinster i välfärden”. Beslutet bygger bland annat på Reepalus hårt kritiserade

Inlämnad: 2017-10-18 Svarsdatum: 2017-11-09 Besvarare: Statsrådet Anna Ekström (S)

Interpellation 2017/18:37 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Utbildningsplatser i gymnasieskolan

Rökfritt Sverige 2025

Motion 2017/18:2626 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2626 av Lena Hallengren m.fl. (S) Rökfritt Sverige 2025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara rökfritt 2025 och tillkännager detta för regeringen. Motivering När läkare får frågan vad som är den enskilt


Utskottsberedning: 2017/18:SoU8

Motion 2017/18:2626 av Lena Hallengren m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2626 av Lena Hallengren m.fl. (S) (pdf, 66 kB)

Sociala medier och alkoholreklam

Motion 2017/18:2615 av Thomas Strand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2615 av Thomas Strand m.fl. (S) Sociala medier och alkoholreklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sociala medier och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under en genomsnittlig vecka exponeras unga (15-24 år)


Utskottsberedning: 2017/18:SoU8

Motion 2017/18:2615 av Thomas Strand m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2615 av Thomas Strand m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Färre fallolyckor

Motion 2017/18:2575 av Lena Hallengren och Laila Naraghi (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2575 av Lena Hallengren och Laila Naraghi (båda S) Färre fallolyckor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska antalet fallolyckor genom att låta förstärka fysioterapeutiska insatser för äldre och tillkännager detta för regeringen. Motivering Fallskador


Utskottsberedning: 2017/18:SoU14

Motion 2017/18:2575 av Lena Hallengren och Laila Naraghi (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2575 av Lena Hallengren och Laila Naraghi (båda S) (pdf, 60 kB)

Lokalisering av statlig verksamhet samt ökad statlig närvaro i Kalmar län

Motion 2017/18:2641 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2641 av Lena Hallengren m.fl. (S) Lokalisering av statlig verksamhet samt ökad statlig närvaro i Kalmar län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lokalisering av statlig verksamhet samt ökad statlig närvaro i Kalmar län och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:NU19

Motion 2017/18:2641 av Lena Hallengren m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2641 av Lena Hallengren m.fl. (S) (pdf, 63 kB)

Uppföljning av handlingsplan mot kränkningar i det offentliga rummet

Motion 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S) Uppföljning av handlingsplan mot kränkningar i det offentliga rummet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ytterligare åtgärder för att bekämpa hot och kränkningar på nätet – särskilt


Utskottsberedning: 2017/18:KU38
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Rätt till fri abort

Motion 2017/18:1832 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1832 av Lena Hallengren m.fl. (S) Rätt till fri abort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om rätten till fri abort och behovet av att globalt påverka kvinnors rätt till fri abort och tillkännager detta för regeringen. Motivering I


Utskottsberedning: 2017/18:UU15

Motion 2017/18:1832 av Lena Hallengren m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1832 av Lena Hallengren m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Utveckla järnvägen för tillväxt i Kalmar län

Motion 2017/18:1458 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1458 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) Utveckla järnvägen för tillväxt i Kalmar län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att utveckla järnvägskommunikationerna i Kalmar län


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:1458 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1458 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Bostadstillägg och deklaration

Motion 2017/18:1817 av Laila Naraghi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1817 av Laila Naraghi m.fl. (S) Bostadstillägg och deklaration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att Skatteverket i samband med deklarationen informerar om bostadstillägg för pensionärer


Utskottsberedning: 2017/18:SkU12

Motion 2017/18:1817 av Laila Naraghi m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1817 av Laila Naraghi m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

ROT-avdrag utifrån behov

Motion 2017/18:1457 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1457 av Lena Hallengren m.fl. (S) ROT-avdrag utifrån behov  Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ROT-avdrag till de hus och hushåll som bäst behöver det och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det byggs idag fler


Utskottsberedning: 2017/18:SkU8

Motion 2017/18:1457 av Lena Hallengren m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1457 av Lena Hallengren m.fl. (S) (pdf, 61 kB)