Lena Hallengren (SocDem)

Statsråd

Party
Constituency Kalmar County, Bench 120
Title Lärare.
Born 1973
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email lena.hallengren[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Off duty as member of parliament.
  • The Ministry of Health and Social Affairs

  • Minister

  • Member of Parliament

  • Ledig 2018-03-08 – 2018-09-24
  • Ordinary member 2009-03-02 – 2018-03-07
  • Ledig 2008-03-03 – 2009-03-01
  • Ordinary member 2006-10-07 – 2008-03-02
  • Ledig 2006-10-02 – 2006-10-06
  • Committee on Transport and Communications

  • Chair 2009-04-02 – 2010-10-04
  • Member 2009-04-01 – 2009-04-02
  • Committee on Education

  • Chair 2014-10-07 – 2018-03-08
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy Chair 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2006-10-10 – 2009-04-01
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • The War Delegation

  • Member 2010-10-19 – 2018-03-15
  • The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

  • Deputy member 2006-11-01 – 2007-04-16
  • The Ministry of Education, Research and Culture

  • Minister 2002-09-30 – 2006-10-06
  • The Ministry of Health and Social Affairs

  • Minister 2018-03-08 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06-. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 06-09, ordförande trafikutskottet 09-10, vice ordförande socialutskottet 10-14 och ordförande utbildningsutskottet 14-. Suppleant socialförsäkringsutskottet 06-10. Ledamot krigsdelegationen 10-. Suppleant Europarådets svenska delegation 06-07. Statsråd (förskole- och ungdomsminister, minister för vuxnas lärande), Utbildnings- och kulturdepartementet 021021-061006.
 • Föräldrar

  Snickaren Anders Hallengren och läraren Ulla Hallengren, f. Carlström.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Kalmar 89-92. Ekonomiskt basår, Kalmar högskola 92-93. Lärarutbildning, årskurs 1-7 i sv/so och musik, Kalmar högskola 93-97.
 • Anställningar

  Politisk sekreterare, Kalmar kommun 99. Förbundssekreterare, SSU 99-02.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Regeringens ersättare i EU:s framtidskonvent 02-03. Regeringens representant i svenska bibelfondens styrelse. Ledamot, Kalmar läns länsstyrelsens insynsråd. Ledamot, Folkbildningsrådet 10-. Ledamot, Mimers forskningsråd 15-.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Kalmar 97-99, vice ordförande 98-99. Ledamot, kommunstyrelsen 97-98 och arbetsutskottet 97-98.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Styrelseledamot, SSU 95-02. Ledamot, Socialdemokraternas valanalysgrupp 02-03, Socialdemokraterna i Kalmar län 03- och Socialdemokraternas partistyrelse 06-. Ordförande, Socialdemokraterna i Kalmar 06-14. Styrelseledamot, Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer 98-99 och ABF 00-02.
 • Bostadsort

  Kalmar

Said and done

IVO:s handläggningstider

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1435 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S)

S2018/03522/FST Socialdepartementet Barn- äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1435 av Solveig Zander C IVO:s handläggningstider Solveig Zander har frågat mig om vilka generella åtgärder jag vidtar för att förbättra hanteringen, det vill säga förkorta de långa handläggningstiderna

Svarsdatum: 2018-06-13 Frågeställare: Solveig Zander (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1435 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S) (docx, 78 kB)

Försörjningsstöd till papperslösa

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1417 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S)

S2018/03433/FST Socialdepartementet Barn- äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1417 av Mats Persson L Försörjningsstöd till papperslösa Mats Persson har frågat mig om jag avser att vidta några lagstiftningsåtgärder för att det inte längre ska vara tillåtet för kommuner att betala ut

Svarsdatum: 2018-06-13 Frågeställare: Mats Persson (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1417 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S) (docx, 85 kB)

Regeringens ansvar för assistansersättningen

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1364 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2017/18:1364 av Jenny Petterson M Regeringens ansvar för assistansersättningen Jenny Petterson har frågat mig hur regeringen och jag avser att säkerställa att Försäkringskassan tillämpar lagen på ett korrekt sätt för att bespara människor osäkerhet och långa överklagandeprocesser. Frågan ställs mot bakgrund

Svarsdatum: 2018-06-07 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1364 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S) (docx, 82 kB)

LVU-beslut på delegation

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1347 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S)

S2018/ 2018/03225/FST Socialdepartementet Barn- äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1347 av Anders W Jonsson C LVU-beslut på delegation Anders W Jonsson har frågat mig om jag kommer verka för att lagen ändras så att en rättssäker process som utgår från barnets behov kan skapas, det

Svarsdatum: 2018-05-30 Frågeställare: Anders W Jonsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1347 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S) (docx, 86 kB)

Regleringen av äldreomsorg på de svenska minoritetsspråken

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1316 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S)

S2018/03078/FST Socialdepartementet Barn- äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1316 av Eva Lohman M Regleringen av äldreomsorg på de svenska minoritetsspråken Eva Lohman har frågat mig hur jag ställer mig till att flytta regleringen av rätten till äldreomsorg på finska, meänkieli och

Svarsdatum: 2018-05-30 Frågeställare: Eva Lohman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1316 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S) (docx, 82 kB)

Jourer som arbetar gentemot män som är utsatta för våld i nära relationer

Interpellation 2017/18:539 av Erik Slottner (KD)

Interpellation 2017/18:539 Jourer som arbetar gentemot män som är utsatta för våld i nära relationer av Erik Slottner KD till Statsrådet Lena Hallengren S Både svensk och internationell forskning visar att grovt och upprepat våld i heterosexuella parrelationer i de flesta fall handlar om mäns våld mot kvinnor. Samtidigt

Inlämnad: 2018-05-15 Svarsdatum: 2018-06-01 Besvarare: Statsrådet Lena Hallengren (S)

Interpellation 2017/18:539 av Erik Slottner (KD) (pdf, 118 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Jourer som arbetar gentemot män som är utsatta för våld i nära relationer

Svårigheter för äldre att få kontakt med personal

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1236 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S)

S2018/02700/FST Socialdepartementet Barn- äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1236 av Camilla Waltersson Grönvall M Svårigheter för äldre att få kontakt med personal Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att fler äldre på

Svarsdatum: 2018-05-09 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1236 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S) (docx, 93 kB)

Stress hos personal på äldreboenden

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1235 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2017/18:1235 Camilla Waltersson Grönvall M Stress hos personal på äldreboenden Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att antalet anmälningar från skyddsombud till Arbetsmiljöverket inom äldreomsorgen skyndsamt ska minska. Regeringen har och kommer

Svarsdatum: 2018-05-09 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1235 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S) (docx, 93 kB)

FN:s barnkonvention

Interpellation 2017/18:531 av Tobias Billström (M)

Interpellation 2017/18:531 FN:s barnkonvention av Tobias Billström M till Statsrådet Lena Hallengren S Regeringens förslag att inkorporera FN:s barnkonvention har mött stor kritik. Bestämmelserna i konventionen är allmänt hållna och liknar snarare mål- eller portalparagrafer än bestämmelser som lätt och tydligt kan tillämpas

Inlämnad: 2018-05-04 Svarsdatum: 2018-06-01 Besvarare: Statsrådet Lena Hallengren (S)

Interpellation 2017/18:531 av Tobias Billström (M) (pdf, 88 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: FN:s barnkonvention

Arbetssituationen hos socialtjänsten

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1221 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2017/18:1221 av Boriana Åberg M Arbetssituationen hos socialtjänsten Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förbättra arbetsmiljön för socialsekreterare runt om i landet. Socialtjänsten har en viktig roll i att vara det yttersta skyddsnätet i samhället. Situationen för kommunernas

Svarsdatum: 2018-05-02 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1221 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S) (docx, 92 kB)