Lena Hallengren (SocDem)

Statsråd

Party
Constituency Kalmar County, Bench 120
Title Lärare.
Born 1973
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email lena.hallengren[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Off duty as member of parliament.
  • The Ministry of Health and Social Affairs

  • Minister

  • Member of Parliament

  • Ledig 2018-03-08 – 2018-09-24
  • Ordinary member 2009-03-02 – 2018-03-07
  • Ledig 2008-03-03 – 2009-03-01
  • Ordinary member 2006-10-07 – 2008-03-02
  • Ledig 2006-10-02 – 2006-10-06
  • Committee on Transport and Communications

  • Chair 2009-04-02 – 2010-10-04
  • Member 2009-04-01 – 2009-04-02
  • Committee on Education

  • Chair 2014-10-07 – 2018-03-08
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy Chair 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2006-10-10 – 2009-04-01
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • The War Delegation

  • Member 2010-10-19 – 2018-03-15
  • The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

  • Deputy member 2006-11-01 – 2007-04-16
  • The Ministry of Education, Research and Culture

  • Minister 2002-09-30 – 2006-10-06
  • The Ministry of Health and Social Affairs

  • Minister 2018-03-08 –

Said and done

Risk- och skyddsbedömning vid omhändertagande enligt LVU

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1164 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S)

S2018/ 02340/FST Socialdepartementet Barn- äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1164 av Ellen Juntti M Angående risk- och skyddsbedömning vid omhändertagande enligt LVU Ellen Juntti har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder för att förtydliga regelverket kring risk- och skyddsbedömningar

Svarsdatum: 2018-04-18 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1164 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Allmänna arvsfonden

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1148 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S)

S2018/ 02248/FST Socialdepartementet Barn- äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1148 av Caroline Szyber KD Allmänna arvsfonden Caroline Szyber har frågat mig om jag och regeringen avser att gå vidare med Statskontorets rekommendationer och ge Kammarkollegiet en större roll i linje

Svarsdatum: 2018-04-11 Frågeställare: Caroline Szyber (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1148 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S) (docx, 92 kB)

Äktenskap med barn

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1136 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S)

S2018/ 02234/FST Socialdepartementet Barn- äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1136 av Boriana Åberg M Äktenskap med barn Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att säkerställa att flickors mänskliga rättigheter tillvaratas. Frågan är ställd mot bakgrund

Svarsdatum: 2018-04-11 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1136 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S) (docx, 85 kB)

Fusk med assistansen

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1031 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S)

S2018/ 01839/FST Socialdepartementet Barn, äldre och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1031 av Ann-Britt Åsebol M Fusk med assistans Ann-Britt Åsebol har frågat mig om vad jag avser vidta för åtgärder för att stävja fusket med assistansersättningen. Lagen om stöd och service LSS där personlig

Svarsdatum: 2018-03-21 Frågeställare: Ann-Britt Åsebol (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1031 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S) (docx, 89 kB)

Behov av fler ledarhundar

Svar på skriftlig fråga 2017/18:996 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2017/18:996 av Ann-Britt Åsebol M Behov av fler ledarhundar Ann-Britt Åsebol har frågat mig vad jag avser vidta för åtgärder för att säkerställa att behovet av ledarhundar tillfredsställs. Regeringen har i budgetpropositionen för 2018 aviserat en höjning av anslagna medel till ledarhundsverksamheten med 2

Svarsdatum: 2018-03-21 Frågeställare: Ann-Britt Åsebol (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:996 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S) (docx, 90 kB)

Utbildningsplatser i gymnasieskolan

Interpellation 2017/18:37 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2017/18:37 Utbildningsplatser i gymnasieskolan av Maria Stockhaus (M) till Statsrådet Anna Ekström (S) Den 3 september 2017 meddelade regeringen att man tillsammans med Vänsterpartiet gjort en överenskommelse om att ”stoppa vinster i välfärden”. Beslutet bygger bland annat på Reepalus hårt kritiserade

Inlämnad: 2017-10-18 Svarsdatum: 2017-11-09 Besvarare: Statsrådet Anna Ekström (S)

Interpellation 2017/18:37 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Utbildningsplatser i gymnasieskolan

Rökfritt Sverige 2025

Motion 2017/18:2626 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2626 av Lena Hallengren m.fl. (S) Rökfritt Sverige 2025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara rökfritt 2025 och tillkännager detta för regeringen. Motivering När läkare får frågan vad som är den enskilt


Utskottsberedning: 2017/18:SoU8

Motion 2017/18:2626 av Lena Hallengren m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2626 av Lena Hallengren m.fl. (S) (pdf, 66 kB)

Sociala medier och alkoholreklam

Motion 2017/18:2615 av Thomas Strand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2615 av Thomas Strand m.fl. (S) Sociala medier och alkoholreklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sociala medier och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under en genomsnittlig vecka exponeras unga (15-24 år)


Utskottsberedning: 2017/18:SoU8

Motion 2017/18:2615 av Thomas Strand m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2615 av Thomas Strand m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Färre fallolyckor

Motion 2017/18:2575 av Lena Hallengren och Laila Naraghi (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2575 av Lena Hallengren och Laila Naraghi båda S Färre fallolyckor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska antalet fallolyckor genom att låta förstärka fysioterapeutiska insatser för äldre och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:SoU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2575 av Lena Hallengren och Laila Naraghi (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2575 av Lena Hallengren och Laila Naraghi (båda S) (pdf, 60 kB)

Lokalisering av statlig verksamhet samt ökad statlig närvaro i Kalmar län

Motion 2017/18:2641 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2641 av Lena Hallengren m.fl. (S) Lokalisering av statlig verksamhet samt ökad statlig närvaro i Kalmar län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lokalisering av statlig verksamhet samt ökad statlig närvaro i Kalmar län och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:NU19

Motion 2017/18:2641 av Lena Hallengren m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2641 av Lena Hallengren m.fl. (S) (pdf, 63 kB)