Lena Hallengren(SocDem)

Lena Hallengren (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Kalmar County, Bench 120
Title Lärare.
Born 1973
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864783
Email lena.hallengren[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Education

  • Chair
  • The War Delegation

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2009-03-02 – 2018-09-24
  • Ledig 2008-03-03 – 2009-03-01
  • Ordinary member 2006-10-07 – 2008-03-02
  • Ledig 2006-10-02 – 2006-10-06
  • Committee on Transport and Communications

  • Chair 2009-04-02 – 2010-10-04
  • Member 2009-04-01 – 2009-04-02
  • Committee on Education

  • Chair 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy Chair 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2006-10-10 – 2009-04-01
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • The War Delegation

  • Member 2010-10-19 –
  • The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

  • Deputy member 2006-11-01 – 2007-04-16
  • The Ministry of Education, Research and Culture

  • Minister 2002-09-30 – 2006-10-06

Said and done

Rätten till fri abort

Motion 2016/17:986 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:986 av Lena Hallengren m.fl. (S) Rätten till fri abort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om rätten till fri abort och behovet av att globalt påverka kvinnors rätt till fri abort och tillkännager detta för regeringen. Motivering I


Utskottsberedning: 2016/17:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:986 av Lena Hallengren m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:986 av Lena Hallengren m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Utveckla järnvägen för tillväxt i Kalmar län

Motion 2016/17:979 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:979 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) Utveckla järnvägen för tillväxt i Kalmar län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att utveckla järnvägskommunikationerna i Kalmar län


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:979 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:979 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Moderniserad minerallag

Motion 2016/17:912 av Laila Naraghi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:912 av Laila Naraghi m.fl. (S) Moderniserad minerallag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av mineralavgiften och om att undersöka möjligheten för skärpta krav vad gäller miljöhänsyn och lokal insyn och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:NU17

Motion 2016/17:912 av Laila Naraghi m.fl. (S) (docx, 55 kB) Motion 2016/17:912 av Laila Naraghi m.fl. (S) (pdf, 53 kB)

Lokalisering av statlig verksamhet till Kalmar län

Motion 2016/17:901 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:901 av Lena Hallengren m.fl. (S) Lokalisering av statlig verksamhet till Kalmar län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lokalisering av statlig verksamhet till Kalmar län och tillkännager detta för regeringen. Motivering Statlig


Utskottsberedning: 2016/17:NU16

Motion 2016/17:901 av Lena Hallengren m.fl. (S) (docx, 53 kB) Motion 2016/17:901 av Lena Hallengren m.fl. (S) (pdf, 48 kB)

Höjda ersättningar till lanthandlarna

Motion 2016/17:632 av Laila Naraghi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:632 av Laila Naraghi m.fl. (S) Höjda ersättningar till lanthandlarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av ersättningssystemet till landets lanthandlare och en översyn av ersättningarna och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:NU16

Motion 2016/17:632 av Laila Naraghi m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2016/17:632 av Laila Naraghi m.fl. (S) (pdf, 61 kB)

Simpevarp – centrum för svensk elproduktion

Motion 2016/17:624 av Laila Naraghi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:624 av Laila Naraghi m.fl. (S) Simpevarp – centrum för svensk elproduktion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Simpevarp som centrum för svensk elproduktion och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige ska bli


Utskottsberedning: 2016/17:NU14

Motion 2016/17:624 av Laila Naraghi m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2016/17:624 av Laila Naraghi m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Stöd till omställning vid industrinedläggning

Motion 2016/17:581 av Laila Naraghi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:581 av Laila Naraghi m.fl. (S) Stöd till omställning vid industrinedläggning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av utvecklingsinsatser med anledning av reaktorstängningarna i Oskarshamn och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det


Utskottsberedning: 2016/17:NU16

Motion 2016/17:581 av Laila Naraghi m.fl. (S) (docx, 46 kB) Motion 2016/17:581 av Laila Naraghi m.fl. (S) (pdf, 66 kB)

Mikroplast

Motion 2016/17:644 av Åsa Westlund och Lena Hallengren (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:644 av Åsa Westlund och Lena Hallengren (båda S) Mikroplast Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mikroplast och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen inom EU


Utskottsberedning: 2016/17:MJU15 2016/17:MJU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:644 av Åsa Westlund och Lena Hallengren (båda S) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:644 av Åsa Westlund och Lena Hallengren (båda S) (pdf, 68 kB)

Utveckling av järnvägen för tillväxt i Kalmar län

Motion 2015/16:2416 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2416 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) Utveckling av järnvägen för tillväxt i Kalmar län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen stud era förutsättningarna för att utveckla järnvägskommunikationerna


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2416 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2416 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Lokalisering av statlig verksamhet till Kalmar län

Motion 2015/16:2391 av Lena Hallengren och Krister Örnfjäder (båda S)

Motion till riksdagen 2015/16:2391 av Lena Hallengren och Krister Örnfjäder (båda S) Lokalisering av statlig verksamhet till Kalmar län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lokalisering av statlig verksamhet till Kalmar län och tillkännager detta för regeringen. Motivering Statlig


Utskottsberedning: 2015/16:NU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2391 av Lena Hallengren och Krister Örnfjäder (båda S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2391 av Lena Hallengren och Krister Örnfjäder (båda S) (pdf, 63 kB)