Lena Emilsson(SocDem)

Lena Emilsson (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County West, Bench 292
Title Tulltjänsteman
Born 1957
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865230
Email lena.emilsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Defence

  • Deputy member
  • Committee on Education

  • Deputy member
  • Judges Proposals Board

  • The Riksdag Delegation to the NATO Parliamentary Assembly

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Judges Proposals Board

  • 2015-01-01 –
  • The Riksdag Delegation to the NATO Parliamentary Assembly

  • Deputy member 2014-10-28 –

Said and done

Utveckling av Öresundsregionen

Motion 2016/17:2164 av Lena Emilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2164 av Lena Emilsson m.fl. (S) Utveckling av Öresundsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta för en nationell strategi och utveckling av Öresundsregionen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Öresundsregionen


Utskottsberedning: 2016/17:UU3

Motion 2016/17:2164 av Lena Emilsson m.fl. (S) (docx, 55 kB) Motion 2016/17:2164 av Lena Emilsson m.fl. (S) (pdf, 60 kB)

Utvecklingen på apoteksmarknaden

Motion 2016/17:1900 av Hillevi Larsson och Lena Emilsson (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1900 av Hillevi Larsson och Lena Emilsson (båda S) Utvecklingen på apoteksmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att regeringen noga följer utvecklingen på apoteksmarknaden och föreslår de åtgärder som behövs


Utskottsberedning: 2016/17:SoU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1900 av Hillevi Larsson och Lena Emilsson (båda S) (docx, 54 kB) Motion 2016/17:1900 av Hillevi Larsson och Lena Emilsson (båda S) (pdf, 46 kB)

Våld i samband med idrottsarrangemang

Motion 2016/17:2806 av Niklas Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2806 av Niklas Karlsson m.fl. (S) Våld i samband med idrottsarrangemang Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta ytterligare åtgärder för att förebygga och förhindra våld i samband med publika idrottsarrangemang och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:JuU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2806 av Niklas Karlsson m.fl. (S) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:2806 av Niklas Karlsson m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Förköpslagen

Motion 2016/17:2819 av Niklas Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2819 av Niklas Karlsson m.fl. (S) Förköpslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinföra och förenkla förköpslagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering En aktiv kommunal markpolitik är grundläggande för


Utskottsberedning: CU

Motion 2016/17:2819 av Niklas Karlsson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2819 av Niklas Karlsson m.fl. (S) (pdf, 66 kB)

Skånes infrastruktur

Motion 2016/17:1708 av Kerstin Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1708 av Kerstin Nilsson m.fl. (S) Skånes infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inom infrastrukturplaneringen studera möjligheterna för fortsatt utveckling av skånsk infrastruktur och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skånes


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1708 av Kerstin Nilsson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1708 av Kerstin Nilsson m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Öresundsintegrationen

Motion 2016/17:909 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:909 av Hillevi Larsson m.fl. (S) Öresundsintegrationen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Öresundsintegrationen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan Öresundsbron öppnades år 2000 har integrationen över


Utskottsberedning: 2016/17:UU3

Motion 2016/17:909 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:909 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Spöknät i havet

Motion 2016/17:633 av Rikard Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:633 av Rikard Larsson m.fl. (S) Spöknät i havet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör vara pådrivande i att hitta lösningar för både tillfälliga insatser och långsiktiga strategier för att regelbundet rensa våra


Utskottsberedning: 2016/17:MJU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:633 av Rikard Larsson m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:633 av Rikard Larsson m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Studenters villkor vid sjukskrivning

Motion 2015/16:2343 av Adnan Dibrani m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2343 av Adnan Dibrani m.fl. (S) Studenters villkor vid sjukskrivning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om villkoren för studenter vid sjukskrivning och tillkännager detta för regeringen. Motivering I dagens globaliserade värld


Utskottsberedning: 2015/16:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2343 av Adnan Dibrani m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2343 av Adnan Dibrani m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Biståndsanslaget ska bekämpa fattigdom

Motion 2014/15:2826 av Thomas Strand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2826 av Thomas Strand m.fl. (S) Biståndsanslaget ska bekämpa fattigdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att slå vakt om det svenska enprocentsmålet och om att biståndsanslaget ska fokusera på fattigdomsbekämpning. Motivering Sverige


Utskottsberedning: 2014/15:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2826 av Thomas Strand m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2826 av Thomas Strand m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Barnkonventionen som lag och ratificering av tillägg

Motion 2014/15:2300 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2300 av Hillevi Larsson m.fl. (S) Barnkonventionen som lag och ratificering av tillägg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om barnkonventionen som lag och ratificering av tillägg. Motivering När b arnkonventionen


Utskottsberedning: 2014/15:SoU10

Motion 2014/15:2300 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2300 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 68 kB)