Lena Emilsson(SocDem)

Lena Emilsson (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County West, Bench 292
Title Tulltjänsteman
Born 1957
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865230
Email lena.emilsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Defence

  • Deputy member
  • Committee on Education

  • Deputy member
  • Judges Proposals Board

  • The Riksdag Delegation to the NATO Parliamentary Assembly

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Judges Proposals Board

  • 2015-01-01 –
  • The Riksdag Delegation to the NATO Parliamentary Assembly

  • Deputy member 2014-10-28 –

Said and done

Kompensatoriska hjälpmedel vid högskoleprovet

Skriftlig fråga 2016/17:1353 av Lena Emilsson (S)

Fråga 2016/17:1353 Kompensatoriska hjälpmedel vid högskoleprovet av Lena Emilsson (S) till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) Elever med funktionshinder har under hela sin skoltid rätt att använda kompensatoriska hjälpmedel. Detta gäller grundskola, gymnasium och högre utbildningar av olika slag. Hjälpmedlen

Inlämnad: 2017-05-04 Svarsdatum: 2017-05-17 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1353 av Lena Emilsson (S) (pdf, 78 kB)

Utveckling av Öresundsregionen

Motion 2016/17:2164 av Lena Emilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2164 av Lena Emilsson m.fl. (S) Utveckling av Öresundsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta för en nationell strategi och utveckling av Öresundsregionen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Öresundsregionen


Utskottsberedning: 2016/17:UU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2164 av Lena Emilsson m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2016/17:2164 av Lena Emilsson m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Utvecklingen på apoteksmarknaden

Motion 2016/17:1900 av Hillevi Larsson och Lena Emilsson (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1900 av Hillevi Larsson och Lena Emilsson (båda S) Utvecklingen på apoteksmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att regeringen noga följer utvecklingen på apoteksmarknaden och föreslår de åtgärder som behövs för


Utskottsberedning: 2016/17:SoU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1900 av Hillevi Larsson och Lena Emilsson (båda S) (docx, 45 kB) Motion 2016/17:1900 av Hillevi Larsson och Lena Emilsson (båda S) (pdf, 61 kB)

Våld i samband med idrottsarrangemang

Motion 2016/17:2806 av Niklas Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2806 av Niklas Karlsson m.fl. (S) Våld i samband med idrottsarrangemang Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta ytterligare åtgärder för att förebygga och förhindra våld i samband med publika idrottsarrangemang och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:JuU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2806 av Niklas Karlsson m.fl. (S) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:2806 av Niklas Karlsson m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Förköpslagen

Motion 2016/17:2819 av Niklas Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2819 av Niklas Karlsson m.fl. (S) Förköpslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinföra och förenkla förköpslagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering En aktiv kommunal markpolitik är grundläggande


Utskottsberedning: CU

Motion 2016/17:2819 av Niklas Karlsson m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:2819 av Niklas Karlsson m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Skånes infrastruktur

Motion 2016/17:1708 av Kerstin Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1708 av Kerstin Nilsson m.fl. (S) Skånes infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inom infrastrukturplaneringen studera möjligheterna för fortsatt utveckling av skånsk infrastruktur och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skånes


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1708 av Kerstin Nilsson m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1708 av Kerstin Nilsson m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Öresundsintegrationen

Motion 2016/17:909 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:909 av Hillevi Larsson m.fl. (S) Öresundsintegrationen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Öresundsintegrationen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan Öresundsbron öppnades år 2000 har integrationen över


Utskottsberedning: 2016/17:UU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:909 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:909 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Spöknät i havet

Motion 2016/17:633 av Rikard Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:633 av Rikard Larsson m.fl. (S) Spöknät i havet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör vara pådrivande i att hitta lösningar för både tillfälliga insatser och långsiktiga strategier för att regelbundet rensa våra vatten


Utskottsberedning: 2016/17:MJU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:633 av Rikard Larsson m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:633 av Rikard Larsson m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Studenters villkor vid sjukskrivning

Motion 2015/16:2343 av Adnan Dibrani m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2343 av Adnan Dibrani m.fl. (S) Studenters villkor vid sjukskrivning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om villkoren för studenter vid sjukskrivning och tillkännager detta för regeringen. Motivering I dagens globaliserade värld


Utskottsberedning: 2015/16:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2343 av Adnan Dibrani m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2343 av Adnan Dibrani m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Biståndsanslaget ska bekämpa fattigdom

Motion 2014/15:2826 av Thomas Strand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2826 av Thomas Strand m.fl. (S) Biståndsanslaget ska bekämpa fattigdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att slå vakt om det svenska enprocentsmålet och om att biståndsanslaget ska fokusera på fattigdomsbekämpning. Motivering Sverige


Utskottsberedning: 2014/15:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2826 av Thomas Strand m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2826 av Thomas Strand m.fl. (S) (pdf, 70 kB)