Lena Emilsson(SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County West, Bench 292
Title Tulltjänsteman
Born 1957
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865230
Email lena.emilsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Defence

  • Deputy member
  • Committee on Education

  • Deputy member
  • Judges Proposals Board

  • The Riksdag Delegation to the NATO Parliamentary Assembly

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Judges Proposals Board

  • 2015-01-01 –
  • The Riksdag Delegation to the NATO Parliamentary Assembly

  • Deputy member 2014-10-28 –

Said and done

Sociala medier och alkoholreklam

Motion 2017/18:2615 av Thomas Strand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2615 av Thomas Strand m.fl. (S) Sociala medier och alkoholreklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sociala medier och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under en genomsnittlig vecka exponeras unga (15-24 år)


Utskottsberedning: 2017/18:SoU8

Motion 2017/18:2615 av Thomas Strand m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2615 av Thomas Strand m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Hälso- och sjukvård på lika villkor i hela landet

Motion 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. (S) Hälso- och sjukvård på lika villkor i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att i dialog med SKL följa upp och säkerställa att vi har en sjukvård


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Uppföljning av handlingsplan mot kränkningar i det offentliga rummet

Motion 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S) Uppföljning av handlingsplan mot kränkningar i det offentliga rummet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ytterligare åtgärder för att bekämpa hot och kränkningar på nätet – särskilt


Utskottsberedning: 2017/18:KU38

Motion 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Säkerhet i rättssalen

Motion 2017/18:2205 av Eva-Lena Gustavsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2205 av Eva-Lena Gustavsson m.fl. (S) Säkerhet i rättssalen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att överväga ytterligare åtgärder för att öka säkerheten i domstolarna och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kameraövervakning


Utskottsberedning: 2017/18:JuU15

Motion 2017/18:2205 av Eva-Lena Gustavsson m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2205 av Eva-Lena Gustavsson m.fl. (S) (pdf, 66 kB)

Bostaden, en social rättighet

Motion 2017/18:2595 av Niklas Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2595 av Niklas Karlsson m.fl. (S) Bostaden, en social rättighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om allas rätt till en bostad och tillkännager detta för regeringen. Motivering I 2016 års bostadsmarknadsenkät bedömer 240 av


Utskottsberedning: 2017/18:CU15

Motion 2017/18:2595 av Niklas Karlsson m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2595 av Niklas Karlsson m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Öresundsregionen

Motion 2017/18:1366 av Lena Emilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1366 av Lena Emilsson m.fl. (S) Öresundsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av en nationell strategi för Öresundsregionen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: TU 2017/18:UU18

Motion 2017/18:1366 av Lena Emilsson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1366 av Lena Emilsson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Införsel av medicinskt förskriven cannabis

Motion 2017/18:1639 av Lena Emilsson (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1639 av Lena Emilsson (S) Införsel av medicinskt förskriven cannabis Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta för en översyn av lagstiftning gällande införsel av medicinskt förskriven cannabis och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige


Utskottsberedning: 2017/18:SoU16

Motion 2017/18:1639 av Lena Emilsson (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1639 av Lena Emilsson (S) (pdf, 62 kB)

Bostadstillägg och deklaration

Motion 2017/18:1817 av Laila Naraghi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1817 av Laila Naraghi m.fl. (S) Bostadstillägg och deklaration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att Skatteverket i samband med deklarationen informerar om bostadstillägg för pensionärer


Utskottsberedning: 2017/18:SkU12

Motion 2017/18:1817 av Laila Naraghi m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1817 av Laila Naraghi m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Översyn av lagen om hets mot folkgrupp

Motion 2017/18:1876 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1876 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S) Översyn av lagen om hets mot folkgrupp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av lagen om hets mot folkgrupp för att motverka våldsbejakande extremism i syfte att begränsa möjligheter


Utskottsberedning: 2017/18:JuU14

Motion 2017/18:1876 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1876 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S) (pdf, 63 kB)

Förbud mot införsel av kärnvapen

Motion 2017/18:1053 av Laila Naraghi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1053 av Laila Naraghi m.fl. (S) Förbud mot införsel av kärnvapen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av ett tillägg i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet som förbjuder införsel av kärnvapen i landet, likt


Utskottsberedning: 2017/18:UU11

Motion 2017/18:1053 av Laila Naraghi m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1053 av Laila Naraghi m.fl. (S) (pdf, 67 kB)