Lena Emilsson (SocDem)

Tjänstgörande ersättare

Party
Constituency Skåne County West, Bench 293
Title Tulltjänsteman
Born 1957
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865446
Email lena.emilsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Alternate member for
  • Committee on Health and Welfare

  • Extra deputy member
  • Judges Proposals Board

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Member of Parliament

  • Alternate member 2018-11-25 – 2019-06-24
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Health and Welfare

  • Extra deputy member 2018-11-27 – 2019-06-24
  • Judges Proposals Board

  • 2015-01-01 –
  • The Riksdag Delegation to the NATO Parliamentary Assembly

  • Deputy member 2014-10-28 – 2018-09-24

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Suppleant försvarsutskottet 14- och utbildningsutskottet 14-. Suppleant riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 14- och personlig ersättare Domarnämnden 15-.
 • Föräldrar

  Rederiinspektören Berndt Eriksson och internationella sekreteraren Elsa Emilsson, f. Wahlström.
 • Utbildning

  Grundskola i Saltsjöbaden, slutår 74. Naturvetenskaplig gymnasieskola i Saltsjöbaden, slutår 76. Fil.kand. i Lund. Magisterutbildning i Lund och Umeå.
 • Anställningar

  Tullverket.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Länsstyrelsens insynsråd 16-18.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Eslöv 92-. Kommunstyrelsens arbetsutskott ca 01-14. Ordförande, barn- och familjenämnden 01-14. Ordförande, gymnasie- och vuxenutbildningsutskottet i två år.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Styrelsesuppleant, Lunds Energi/Kraftringen 10-14.

Said and done

Sociala medier och alkoholreklam

Motion 2017/18:2615 av Thomas Strand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2615 av Thomas Strand m.fl. S Sociala medier och alkoholreklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sociala medier och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under en genomsnittlig vecka exponeras unga 1524 år för 280 positiva budskap


Utskottsberedning: 2017/18:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2615 av Thomas Strand m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2615 av Thomas Strand m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Hälso- och sjukvård på lika villkor i hela landet

Motion 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. S Hälso- och sjukvård på lika villkor i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att i dialog med SKL följa upp och säkerställa att vi har en sjukvård på lika villkor


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 83 kB)

Uppföljning av handlingsplan mot kränkningar i det offentliga rummet

Motion 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. S Uppföljning av handlingsplan mot kränkningar i det offentliga rummet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ytterligare åtgärder för att bekämpa hot och kränkningar på nätet särskilt riktade mot personer


Utskottsberedning: 2017/18:KU38
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 82 kB)

Säkerhet i rättssalen

Motion 2017/18:2205 av Eva-Lena Gustavsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2205 av Eva-Lena Gustavsson m.fl. S Säkerhet i rättssalen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att överväga ytterligare åtgärder för att öka säkerheten i domstolarna och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kameraövervakning


Utskottsberedning: 2017/18:JuU36
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2205 av Eva-Lena Gustavsson m.fl. (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2205 av Eva-Lena Gustavsson m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Bostaden, en social rättighet

Motion 2017/18:2595 av Niklas Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2595 av Niklas Karlsson m.fl. S Bostaden, en social rättighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om allas rätt till en bostad och tillkännager detta för regeringen. Motivering I 2016 års bostadsmarknadsenkät bedömer 240 av landets 290 kommuner


Utskottsberedning: 2017/18:CU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2595 av Niklas Karlsson m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2595 av Niklas Karlsson m.fl. (S) (pdf, 77 kB)

Öresundsregionen

Motion 2017/18:1366 av Lena Emilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1366 av Lena Emilsson m.fl. S Öresundsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av en nationell strategi för Öresundsregionen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: TU 2017/18:UU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:1366 av Lena Emilsson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1366 av Lena Emilsson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Införsel av medicinskt förskriven cannabis

Motion 2017/18:1639 av Lena Emilsson (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1639 av Lena Emilsson S Införsel av medicinskt förskriven cannabis Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta för en översyn av lagstiftning gällande införsel av medicinskt förskriven cannabis och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:SoU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1639 av Lena Emilsson (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1639 av Lena Emilsson (S) (pdf, 70 kB)

Bostadstillägg och deklaration

Motion 2017/18:1817 av Laila Naraghi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1817 av Laila Naraghi m.fl. S Bostadstillägg och deklaration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att Skatteverket i samband med deklarationen informerar om bostadstillägg för pensionärer och erbjuder


Utskottsberedning: 2017/18:SkU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1817 av Laila Naraghi m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1817 av Laila Naraghi m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Översyn av lagen om hets mot folkgrupp

Motion 2017/18:1876 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1876 av Per-Arne Håkansson m.fl. S Översyn av lagen om hets mot folkgrupp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av lagen om hets mot folkgrupp för att motverka våldsbejakande extremism i syfte att begränsa möjligheter att kränka


Utskottsberedning: 2017/18:JuU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1876 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:1876 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Förbud mot införsel av kärnvapen

Motion 2017/18:1053 av Laila Naraghi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1053 av Laila Naraghi m.fl. S Förbud mot införsel av kärnvapen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av ett tillägg i lagen 1984:3 om kärnteknisk verksamhet som förbjuder införsel av kärnvapen i landet, likt den finska lagstiftningen,


Utskottsberedning: 2017/18:UU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1053 av Laila Naraghi m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1053 av Laila Naraghi m.fl. (S) (pdf, 67 kB)