Lena Asplund (Mod)

Tidigare riksdagsledamot

Party
Constituency Västernorrland County
Title Biomedicinsk analytiker
Born 1956

Current assignments

 • No assignments since 2018-09-24

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • The Moderate Party

  • Pairing organiser 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Taxation

  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2018-03-23 – 2018-09-24
  • Member 2014-10-07 – 2018-01-19
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2010-11-17 – 2014-09-29
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2018-01-19 – 2018-09-24
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Member 2017-11-14 – 2017-12-15
  • Member 2017-05-02 – 2017-06-14
  • Member 2016-11-15 – 2016-12-14
  • Member 2016-04-12 – 2016-05-25
  • Member 2015-11-17 – 2015-12-16
  • Member 2015-04-14 – 2015-06-16
  • Deputy member 2014-11-20 – 2014-12-17
  • Nominations Committee

  • Member 2008-10-23 – 2016-10-26
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • The Riksdag Delegation to the NATO Parliamentary Assembly

  • Deputy member 2016-10-18 – 2018-09-24

 • Föräldrar

  Ingenjören Rune Axelsson och Inga-Lisa Axelsson, f. Forsell.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, social linje, Sollefteå, slutår 74. Laboratorietekniker, Riksyrkesskolan i Gamleby, slutår 76. Laboratorieassistent, Vårdhögskolan i Linköping (100 p), slutår 83. Datakommunikation (10 p), Umeå universitet 93.
 • Anställningar

  Lysrörsmontör, Siemens AB Eskilstuna 75. Röntgenbiträde, Linköping 76-81. Laboratorieassistent, Västerviks sjukhus 83 och vårdcentralen Backe 84. Laboratorieassistent/Biomedicinsk analytiker, Sollefteå sjukhus 84-02 (sektionsledare 91-02). Redovisningsekonom, BDO Nordic Asplunds AB 02-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Styrelseledamot, Länsstyrelsen i Västernorrlands län 07-08. Ledamot, Alkoholsortimentsnämnden 07-15. Ledamot Tullens insynsråd 10-14. Vice ordförande, Polisstyrelsen i Västernorrlands län 11-14. Ledamot Kustbevakningens insynsråd 14-.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Sollefteå 02-14. Ersättare, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens skolutskott 04-06. Ledamot, länsjukvårdsutskottet 02. Ledamot, barn- och skolnämnden och dess arbetsutskott 03-04. Landstingsfullmäktig 02-06. Ersättare, landstingsstyrelsen 03-06.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Förbundsordförande, Moderaterna i Västernorrland 11-15. Ordförande, Moderaterna i Sollefteå kommun 04-09. Ledamot, Moderaternas länsförbundsstyrelse 03-15, 1:e vice ordförande 05-11. Ordförande, M-kvinnorna i Västernorrland 04-09. Elevrådsordförande, Sollefteå gymnasium 73-74. Kassör, OK Nipan Sollefteå 00-04.
 • Bostadsort

  Sollefteå
 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06-. Ledamot skatteutskottet 06-14 och försvarsutskottet 14-. Suppleant trafikutskottet 06-10 och näringsutskottet 10-14. Ledamot riksdagens valberedning 08-16 och Nordiska rådet 14-. Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 16-.

Said and done

Försvarsetableringar i Västernorrland

Skriftlig fråga 2017/18:1119 av Lena Asplund (M)

Fråga 2017/18:1119 Försvarsetableringar i Västernorrland av Lena Asplund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Vid Socialdemokraternas distriktskongress helgen den 2425 mars ställde sig alla Västernorrlands socialdemokratiska riksdagskandidater bakom ett uttalande som säger att Socialdemokraterna i Västernorrland

Inlämnad: 2018-03-28 Svarsdatum: 2018-04-06 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1119 av Lena Asplund (M) (pdf, 89 kB)

Veteraner och psykisk ohälsa

Skriftlig fråga 2017/18:1060 av Lena Asplund (M)

Fråga 2017/18:1060 Veteraner och psykisk ohälsa av Lena Asplund M till Socialminister Annika Strandhäll S Den som på uppdrag av oss här i Sveriges riksdag eller på uppdrag av världssamfundet har tjänstgjort utomlands för Försvarsmaktens räkning har veteranstatus. När den som tjänstgjort, ofta i väpnad konflikt, återvänder

Inlämnad: 2018-03-20 Svarsdatum: 2018-03-28 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1060 av Lena Asplund (M) (pdf, 105 kB)

Veteraner och psykisk ohälsa

Skriftlig fråga 2017/18:976 av Lena Asplund (M)

Fråga 2017/18:976 Veteraner och psykisk ohälsa av Lena Asplund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Den som på uppdrag av oss här i Sveriges riksdag eller världssamfundet har tjänstgjort utomlands för Försvarsmaktens räkning har veteranstatus. När den som tjänstgjort, ofta i väpnad konflikt, återvänder hem har denne

Inlämnad: 2018-03-07 Svarsdatum: 2018-03-14 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2017/18:976 av Lena Asplund (M) (pdf, 109 kB)

Vårdköer och självbestämmande

Skriftlig fråga 2017/18:886 av Lena Asplund (M)

Fråga 2017/18:886 Vårdköer och självbestämmande av Lena Asplund M till Statsminister Stefan Löfven S I mitten av februari 2018 beslutade regeringen, med statsminister Stefan Löfven i spetsen, att tillsätta en statlig kriskommission för att utreda turerna kring Nya Karolinska sjukhuset NKSSjukhuset ligger i Solna och drivs

Inlämnad: 2018-02-27 Svarsdatum: 2018-03-14 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:886 av Lena Asplund (M) (pdf, 90 kB)

med anledning av prop. 2017/18:83 Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti

Motion 2017/18:3990 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3990 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M med anledning av prop. 2017/18:83 Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta utreda ett prestationsbaserat statsbidrag


Utskottsberedning: 2017/18:SoU22
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:3990 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 65 kB) Motion 2017/18:3990 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 84 kB)

med anledning av prop. 2017/18:78 Vissa förslag om personlig assistans

Motion 2017/18:3972 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3972 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M med anledning av prop. 2017/18:78 Vissa förslag om personlig assistans Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tillsyn över och uppföljning av lagstiftningen om personlig assistans och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:SoU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3972 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3972 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 69 kB)

Biomedicinska analytiker

Interpellation 2017/18:252 av Lena Asplund (M)

Interpellation 2017/18:252 Biomedicinska analytiker av Lena Asplund M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Regeringen tillsatte i juli en utredning som ska se över utbildningar till specialistsjuksköterska dir. 2017:86Utredaren ska bland annat analysera vårdens tillgång på och behov av specialistsjuksköterskor,

Inlämnad: 2017-12-04 Svarsdatum: 2017-12-20 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Interpellation 2017/18:252 av Lena Asplund (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Biomedicinska analytiker

Arbetsmiljön i Försvarsmakten och på Försvarsdepartementet

Interpellation 2017/18:250 av Lena Asplund (M)

Interpellation 2017/18:250 Arbetsmiljön i Försvarsmakten och på Försvarsdepartementet av Lena Asplund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Den senaste tiden har metoo-kampanjen väckt stor uppmärksamhet och riktat strålkastarljuset mot de trakasserier som kvinnor utsätts för i arbetslivet och i andra sammanhang. Över

Inlämnad: 2017-12-04 Svarsdatum: 2017-12-19 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2017/18:250 av Lena Asplund (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetsmiljön i Försvarsmakten och på Försvarsdepartementet

Kvinnor i Försvarsmakten

Interpellation 2017/18:205 av Lena Asplund (M)

Interpellation 2017/18:205 Kvinnor i Försvarsmakten av Lena Asplund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S SVT Nyheter presenterade nyligen uppgifter om att andelen kvinnliga yrkesofficerare i försvaret är mycket låg vid en internationell jämförelse. Av alla yrkesofficerare i Sverige är endast ca 7 procent kvinnor.

Inlämnad: 2017-11-22 Svarsdatum: 2017-12-19 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2017/18:205 av Lena Asplund (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kvinnor i Försvarsmakten

Biomedicinska analytiker

Interpellation 2017/18:164 av Lena Asplund (M)

Interpellation 2017/18:164 Biomedicinska analytiker av Lena Asplund M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Regeringen tillsatte i juli en utredning som ska se över utbildningar till specialistsjuksköterska dir. 2017:86Utredaren ska bland annat analysera vårdens tillgång på och behov av specialistsjuksköterskor,

Inlämnad: 2017-11-15 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Interpellation 2017/18:164 av Lena Asplund (M) (pdf, 79 kB)