Lena Asplund(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västernorrland County, Bench 200
Title Biomedicinsk analytiker
Born 1956
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864793
Email lena.asplund[på]riksdagen.se
Social media: Facebook Twitter

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • The Moderate Party

  • Pairing organiser
  • Committee on Defence

  • Member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member
  • The Riksdag Delegation to the NATO Parliamentary Assembly

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • The Moderate Party

  • Pairing organiser 2014-09-29 –
  • Committee on Taxation

  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Defence

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2010-11-17 – 2014-09-29
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Member 2017-05-02 – 2017-06-14
  • Member 2016-11-15 – 2016-12-14
  • Member 2016-04-12 – 2016-05-25
  • Member 2015-11-17 – 2015-12-16
  • Member 2015-04-14 – 2015-06-16
  • Deputy member 2014-11-20 – 2014-12-17
  • Nominations Committee

  • Member 2008-10-23 – 2016-10-26
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2014-10-07 – 2018-10-31
  • The Riksdag Delegation to the NATO Parliamentary Assembly

  • Deputy member 2016-10-18 –

Said and done

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2017/18:3864 av Hans Wallmark m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3864 av Hans Wallmark m.fl. (M) Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: FöU

Motion 2017/18:3864 av Hans Wallmark m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:3864 av Hans Wallmark m.fl. (M) (pdf, 85 kB)

Ett starkt svenskt försvar

Motion 2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) Ett starkt svenskt försvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges försvarsutgifter ska öka och närma sig 2 procent av BNP och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: FöU UU 2017/18:JuU1 2017/18:UU8

Motion 2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) (docx, 83 kB) Motion 2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) (pdf, 150 kB)

En robust krisberedskap

Motion 2017/18:3221 av Hans Wallmark m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3221 av Hans Wallmark m.fl. (M) En robust krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Statskontoret ett brett uppdrag att utvärdera MSB:s roll samt den svenska krisberedskapen och dess beslutskedjor, och detta tillkännager


Utskottsberedning: FöU

Motion 2017/18:3221 av Hans Wallmark m.fl. (M) (docx, 65 kB) Motion 2017/18:3221 av Hans Wallmark m.fl. (M) (pdf, 95 kB)

Visbykorvetterna och operativ förmåga

Skriftlig fråga 2017/18:71 av Lena Asplund (M)

Fråga 2017/18:71 Visbykorvetterna och operativ förmåga av Lena Asplund (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Regeringen har i dag, enligt medierna, beslutat att Sverige ska ställa upp med två Visbykorvetter till den brittiska snabbinsatsstyrkan Joint Expeditionary Force (JEF). Moderaterna är i grunden

Inlämnad: 2017-10-05 Svarsdatum: 2017-10-18 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2017/18:71 av Lena Asplund (M) (pdf, 80 kB)

Säkra patientnära analyser

Motion 2017/18:2463 av Lena Asplund (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2463 av Lena Asplund (M) Säkra patientnära analyser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om säkra patientnära analyser och tillkännager detta för regeringen. Motivering Traditionellt har vårdgivare ofta haft ett kunskapsövertag


Utskottsberedning: SoU

Motion 2017/18:2463 av Lena Asplund (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2463 av Lena Asplund (M) (pdf, 66 kB)

Reglerad specialistutbildning för biomedicinska analytiker

Motion 2017/18:2052 av Lena Asplund (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2052 av Lena Asplund (M) Reglerad specialistutbildning för biomedicinska analytiker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur en reglerad specialistutbildning för biomedicinska analytiker skulle kunna utformas och tillkännager


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:2052 av Lena Asplund (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2052 av Lena Asplund (M) (pdf, 67 kB)

Alkolås i nya personbilar

Motion 2017/18:2125 av Lena Asplund (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2125 av Lena Asplund (M) Alkolås i nya personbilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa alkolås i nya personbilar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje timme, dygnet runt,


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:2125 av Lena Asplund (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2125 av Lena Asplund (M) (pdf, 57 kB)

Ådalsbanan mellan Sundsvall och Härnösand

Motion 2017/18:2054 av Lena Asplund (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2054 av Lena Asplund (M) Ådalsbanan mellan Sundsvall och Härnösand Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Ådalsbanan mellan Sundsvall och Härnösand och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den mer än 100 år gamla banan


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:2054 av Lena Asplund (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2054 av Lena Asplund (M) (pdf, 59 kB)

Dubbelspår Sundsvall-Gävle

Motion 2017/18:2050 av Lena Asplund (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2050 av Lena Asplund (M) Dubbelspår Sundsvall–Gävle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om dubbelspår Sundsvall–Gävle och tillkännager detta för regeringen. Motivering Längs Ostkustbanan mellan Sundsvall och Gävle finns idag


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:2050 av Lena Asplund (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2050 av Lena Asplund (M) (pdf, 59 kB)

Anmälningsplikt för läkare

Motion 2017/18:2048 av Lena Asplund (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2048 av Lena Asplund (M) Anmälningsplikt för läkare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av läkarnas anmälningsplikt till länsstyrelsen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje år får mellan


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:2048 av Lena Asplund (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2048 av Lena Asplund (M) (pdf, 57 kB)