Lena Asplund(Mod)

Lena Asplund (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västernorrland County, Bench 200
Title Biomedicinsk analytiker
Born 1956
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864793
Email lena.asplund[på]riksdagen.se
Social media: Facebook Twitter

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • The Moderate Party

  • Pairing organiser
  • Committee on Defence

  • Member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member
  • The Riksdag Delegation to the NATO Parliamentary Assembly

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • The Moderate Party

  • Pairing organiser 2014-09-29 –
  • Committee on Taxation

  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Defence

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2010-11-17 – 2014-09-29
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Member 2017-05-02 – 2017-06-14
  • Member 2016-11-15 – 2016-12-14
  • Member 2016-04-12 – 2016-05-25
  • Member 2015-11-17 – 2015-12-16
  • Member 2015-04-14 – 2015-06-16
  • Deputy member 2014-11-20 – 2014-12-17
  • Nominations Committee

  • Member 2008-10-23 – 2016-10-26
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2014-10-07 – 2017-10-31
  • The Riksdag Delegation to the NATO Parliamentary Assembly

  • Deputy member 2016-10-18 –

Said and done

Försvarsmaktens behov av övningsverksamhet och generalläkarens befogenheter

Skriftlig fråga 2016/17:1416 av Lena Asplund (M)

Fråga 2016/17:1416 Försvarsmaktens behov av övningsverksamhet och generalläkarens befogenheter av Lena Asplund (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Riksdagen behandlar i närtid proposition 2016/17:144 Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret . I propositionen anges vilka befogenheter

Inlämnad: 2017-05-16 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1416 av Lena Asplund (M) (pdf, 93 kB)

med anledning av prop. 2016/17:128 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

Motion 2016/17:3708 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3708 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av prop. 2016/17:128 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen senast i september 2017 bör


Utskottsberedning: 2016/17:UFöU3

Motion 2016/17:3708 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3708 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 71 kB)

Spridning av försvarets materiel och förnödenheter

Skriftlig fråga 2016/17:1178 av Lena Asplund (M)

Fråga 2016/17:1178 Spridning av försvarets materiel och förnödenheter av Lena Asplund (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) I dag fungerar Försvarsmaktens centrallager och distributionscentral i Arboga som ett nav för försvarets materielförsörjning. Ett av syftena med etableringen av centrallagret var att

Inlämnad: 2017-04-03 Svarsdatum: 2017-04-12 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1178 av Lena Asplund (M) (pdf, 79 kB)

Försvarsmaktens samlade luftförsvarsförmåga

Skriftlig fråga 2016/17:1177 av Lena Asplund (M)

Fråga 2016/17:1177 Försvarsmaktens samlade luftförsvarsförmåga av Lena Asplund (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Sveriges luftförsvarsförmåga vilar på ett antal ben. Den inkluderar bland annat JAS Gripen-systemet, luftvärn med olika räckvidd och radarspaningsflyg. Alla dessa delar fyller olika funktioner

Inlämnad: 2017-04-03 Svarsdatum: 2017-04-12 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1177 av Lena Asplund (M) (pdf, 77 kB)

Läkemedelsförsörjning ur ett civilförsvarsperspektiv

Skriftlig fråga 2016/17:899 av Lena Asplund (M)

Fråga 2016/17:899 Läkemedelsförsörjning ur ett civilförsvarsperspektiv av Lena Asplund (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Livsmedelsförsörjningen är något som den senaste tiden diskuterats ur ett civilförsvarsperspektiv med anledning av att vi har en relativt låg självförsörjningsgrad i Sverige Det som

Inlämnad: 2017-02-20 Svarsdatum: 2017-03-08 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:899 av Lena Asplund (M) (pdf, 77 kB)

FMV:s ansvar för utrustning till de svenska soldaterna i Mali

Skriftlig fråga 2016/17:890 av Lena Asplund (M)

Fråga 2016/17:890 FMV:s ansvar för utrustning till de svenska soldaterna i Mali av Lena Asplund (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Enligt uppgifter i medierna så finns det brister vad gäller den personliga utrustning som tillhandahålls de svenska soldater som tjänstgör i FN-insatsen i Mali. Inte minst

Inlämnad: 2017-02-20 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:890 av Lena Asplund (M) (pdf, 78 kB)

Felaktiga uppgifter om rysk närvaro i Karlshamn

Skriftlig fråga 2016/17:874 av Lena Asplund (M)

Fråga 2016/17:874 Felaktiga uppgifter om rysk närvaro i Karlshamn av Lena Asplund (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) I slutet av januari beslutade Karlshamns kommun, trots omfattande kritik inte minst från Försvarsmakten, att upplåta plats i Karlshamns hamn för lastning av de rör som avses användas vid

Inlämnad: 2017-02-16 Svarsdatum: 2017-03-02 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:874 av Lena Asplund (M) (pdf, 80 kB)

Anpassad utrustning för de svenska soldaterna i Mali

Skriftlig fråga 2016/17:872 av Lena Asplund (M)

Fråga 2016/17:872 Anpassad utrustning för de svenska soldaterna i Mali av Lena Asplund (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Den svenska militära insatsen i Mali är en av de mest utmanande internationella insatser som Sverige någonsin har deltagit i. Hotbilden i området har förvärrats betydligt sedan insatsen

Inlämnad: 2017-02-16 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:872 av Lena Asplund (M) (pdf, 78 kB)

Säkerheten i Mali och utbildningsinsatsen EUTM

Skriftlig fråga 2016/17:830 av Lena Asplund (M)

Fråga 2016/17:830 Säkerheten i Mali och utbildningsinsatsen EUTM av Lena Asplund (M) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Sverige deltar för närvarande med militär personal i två internationella insatser i Mali. Det gäller dels EU:s utbildningsinsats EUTM, dels den FN-ledda säkerhetsskapande insatsen Minusma.

Inlämnad: 2017-02-13 Svarsdatum: 2017-02-22 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:830 av Lena Asplund (M) (pdf, 80 kB)

Finansiering av bevakningen i Karlshamn

Skriftlig fråga 2016/17:784 av Lena Asplund (M)

Fråga 2016/17:784 Finansiering av bevakningen i Karlshamn av Lena Asplund (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Den 31 januari beslutade den socialdemokratiskt ledda kommunstyrelsen i Karlshamn att upplåta plats i Karlshamns hamn för lastning av de rör som avses användas vid anläggningen av den ryska gasledningen

Inlämnad: 2017-02-01 Svarsdatum: 2017-02-08 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:784 av Lena Asplund (M) (pdf, 79 kB)