Leif Pettersson (SocDem)

Tidigare riksdagsledamot

Party
Constituency Norrbotten County
Title Ombudsman.
Born 1954

Current assignments

  • Election Review Board

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2009-01-01 – 2018-09-24
  • Ledig 2008-11-03 – 2008-12-31
  • Ordinary member 2006-10-02 – 2008-11-02
  • Committee on Transport and Communications

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2014-11-05 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-19 – 2014-09-29
  • Deputy member 2007-01-17 – 2010-10-04
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2018-01-01 – 2018-09-24
  • Election Review Board

  • Member 2015-02-18 –
  • Deputy member 2011-04-06 – 2015-02-18
  • Board of the National Audit Office

  • Deputy member 2006-10-17 – 2010-12-31

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06-. Ledamot trafikutskottet 10-. Suppleant civilutskottet 06-10, kulturutskottet 06-14, försvarsutskottet 07- och finansutskottet 14-. Ledamot Valprövningsnämnden 15-. Suppleant Riksrevisionens styrelse 06-10 och Valprövningsnämnden 11-15.
 • Föräldrar

  Järnverksarbetaren Thure Pettersson och handelsanställda Astrid Pettersson, f. Renberg.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, Luleå, slutår 73.
 • Anställningar

  Järnverksarbetare 73-76. Ombudsman, SSU Norrbotten och SSU Stockholms län 76-81. Ombudsman, Socialdemokraterna i Huddinge, Stockholms län, Boden och Norrbotten 81-06.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, E-offentlighetskommittén 08-10. Ledamot, referensgruppen till utredningen om översyn av filmcensuren för vuxna 08-09. Suppleant, Presstödsnämnden 08-14.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Boden 06-. Ledamot, kommunstyrelsen, Huddinge 88-90. Styrelseledamot, Stiftelsen Boden Bo 98-06.
 • Bostadsort

  Boden

Said and done

med anledning av prop. 2009/10:183 Avveckling av inkomstgarantier för konstnärer

Motion 2009/10:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:183 Avveckling av inkomstgarantier för konstnärer s25005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att avveckla inkomstgarantier för konstnärer. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2009/10:KrU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) (doc, 46 kB)

med anledning av prop. 2009/10:55 En politik för det civila samhället

Motion 2009/10:Kr5 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr5 av Leif Pagrotsky m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:55 En politik för det civila samhället s25004 Innehållsförteckning Inledning 2 Folkrörelsernas, den ideella och idéburna sektorns, betydelse 3 Årliga överläggningar 5 Motiv för nytt mål 5 Folkrörelser, ideell och idéburen


Utskottsberedning: 2009/10:KrU7
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2009/10:Kr5 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) (doc, 69 kB)

med anledning av skr. 2009/10:53 En strategi för ungdomspolitiken

Motion 2009/10:Kr4 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr4 av Leif Pagrotsky m.fl. s, v, mp med anledning av skr. 2009/10:53 En strategi för ungdomspolitiken s25003 Innehållsförteckning Inledning 2 Ungdomar har rätt till arbete 3 Investera i ungas möjligheter att få jobb 3 Jobbstart för unga 3 Ungdomslyft 4 Fler möjligheter till jobb,


Utskottsberedning: 2009/10:KrU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Kr4 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) (doc, 85 kB)

Norrbotten som försöksregion för energiomställning och som Testplats Botnia

Motion 2009/10:N428 av Fredrik Lundh m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:N428 av Fredrik Lundh m.fl. s Norrbotten som försöksregion för energiomställning och som Testplats Botnia s32117 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Norbotten som testregion för energiomställning. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2009/10:NU2 2009/10:NU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:N428 av Fredrik Lundh m.fl. (s) (doc, 43 kB)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2009/10:Kr339 av Leif Pagrotsky m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr339 av Leif Pagrotsky m.fl. s Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid s25001 Innehållsförteckning Inledning 6 Kulturarbetarnas arbetsliv 7 Förslag med anslag under andra utgiftsområden 8 Utökning av konstnärsallianserna 8 Internationellt kulturutbyte 8 Access Bevara,


Utskottsberedning: 2009/10:KrU1 2009/10:KrU5 2009/10:KrU9 2009/10:SkU26
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2009/10:Kr339 av Leif Pagrotsky m.fl. (s) (doc, 157 kB)

med anledning av prop. 2009/10:3 Tid för kultur

Motion 2009/10:Kr1 av Leif Pagrotsky m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr1 av Leif Pagrotsky m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:3 Tid för kultur s25002 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 3 De kulturpolitiska målen 4 Regionaliseringen portföljmodellen 5 Riksutställningar, Riksteatern och Stiftelsen Svenska rikskonserter 6


Utskottsberedning: 2009/10:KrU5
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2009/10:Kr1 av Leif Pagrotsky m.fl. (s) (doc, 98 kB)

Det livslånga lärandet och högre utbildning

Motion 2009/10:Ub537 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub537 av Ann-Kristine Johansson m.fl. s Det livslånga lärandet och högre utbildning s65036 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det livslånga lärandet och högre utbildning. Motivering Alla har rätt till en god utbildning


Utskottsberedning: 2009/10:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub537 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s) (doc, 43 kB)

Utbildning för jobb i Norrbotten

Motion 2009/10:Ub529 av Fredrik Lundh m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub529 av Fredrik Lundh m.fl. s Utbildning för jobb i Norrbotten s65035 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att investera i utbildning i Norrbotten. Motivering Sverige befinner sig i den allvarligaste


Utskottsberedning: 2009/10:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub529 av Fredrik Lundh m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Ungas situation på arbetsmarknaden

Motion 2009/10:A424 av Caroline Helmersson-Olsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:A424 av Caroline Helmersson-Olsson m.fl. s Ungas situation på arbetsmarknaden s14083 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av kraftfulla åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2009/10:AU2 2009/10:AU5
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2009/10:A424 av Caroline Helmersson-Olsson m.fl. (s) (doc, 54 kB)

Män för jämställdhet

Motion 2009/10:A414 av Lars U Granberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:A414 av Lars U Granberg m.fl. s Män för jämställdhet s16121 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om jämställdhet på arbetsmarknaden. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om jämställda


Utskottsberedning: 2009/10:AU6 2009/10:AU8 2009/10:JuU14 2009/10:JuU33 2009/10:SoU11 2009/10:UU6
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2009/10:A414 av Lars U Granberg m.fl. (s) (doc, 63 kB)