Leif Pettersson (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Norrbotten County, Bench 241
Title Ombudsman.
Born 1954
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866106
Email leif.pettersson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Transport and Communications

  • Member
  • Committee on Defence

  • Deputy member
  • Committee on Finance

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member
  • Election Review Board

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2009-01-01 – 2018-09-24
  • Ledig 2008-11-03 – 2008-12-31
  • Ordinary member 2006-10-02 – 2008-11-02
  • Committee on Transport and Communications

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2014-11-05 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-19 – 2014-09-29
  • Deputy member 2007-01-17 – 2010-10-04
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2018-01-01 –
  • Election Review Board

  • Member 2015-02-18 –
  • Deputy member 2011-04-06 – 2015-02-18
  • Board of the National Audit Office

  • Deputy member 2006-10-17 – 2010-12-31

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06-. Ledamot trafikutskottet 10-. Suppleant civilutskottet 06-10, kulturutskottet 06-14, försvarsutskottet 07- och finansutskottet 14-. Ledamot Valprövningsnämnden 15-. Suppleant Riksrevisionens styrelse 06-10 och Valprövningsnämnden 11-15.
 • Föräldrar

  Järnverksarbetaren Thure Pettersson och handelsanställda Astrid Pettersson, f. Renberg.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, Luleå, slutår 73.
 • Anställningar

  Järnverksarbetare 73-76. Ombudsman, SSU Norrbotten och SSU Stockholms län 76-81. Ombudsman, Socialdemokraterna i Huddinge, Stockholms län, Boden och Norrbotten 81-06.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, E-offentlighetskommittén 08-10. Ledamot, referensgruppen till utredningen om översyn av filmcensuren för vuxna 08-09. Suppleant, Presstödsnämnden 08-14.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Boden 06-. Ledamot, kommunstyrelsen, Huddinge 88-90. Styrelseledamot, Stiftelsen Boden Bo 98-06.
 • Bostadsort

  Boden

Said and done

med anledning av skr. 2008/09:220 Kyrkoantikvariska frågor

Motion 2008/09:Kr9 av Leif Pagrotsky m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Kr9 av Leif Pagrotsky m.fl. (s) med anledning av skr. 2008/09:220 Kyrkoantikvariska frågor s25004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en långsiktig hållbar förvaltning av de skyddade kyrkobyggnaderna får konsekvenser


Utskottsberedning: 2009/10:AU14 2009/10:KrU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Kr9 av Leif Pagrotsky m.fl. (s) (doc, 43 kB)

med anledning av prop. 2008/09:195 Utveckling för oberoende och kvalitet – Radio och tv i allmänhetens tjänst 2010–2013

Motion 2008/09:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) med anledning av prop. 2008/09:195 Utveckling för oberoende och kvalitet – Radio och tv i allmänhetens tjänst 2010–2013 -s25003 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 2 Lag om ändring i lagen om finansiering av


Utskottsberedning: 2009/10:KrU3
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2008/09:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) (doc, 78 kB)

Elleverans till kommunala anläggningar

Interpellation 2008/09:502 av Pettersson, Leif (s)

den 11 maj Interpellation 2008/09:502 Elleverans till kommunala anläggningar av Leif Pettersson (s) till näringsminister Maud Olofsson (c) Förra året ändrades lagen om särskild förvaltning av vissa elektroniska anläggningar med syftet att stärka möjligheterna till tvångsförvaltning. Enligt

Inlämnad: 2009-05-11 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Elleverans till kommunala anläggningar

med anledning av prop. 2008/09:140 Ett användbart försvar

Motion 2008/09:Fö3 av Leif Pettersson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fö3 av Leif Pettersson m.fl. (s) med anledning av prop. 2008/09:140 Ett användbart försvar s45168 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det svenska försvarets uppgift och om militär alliansfrihet. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2008/09:FöU10
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2008/09:Fö3 av Leif Pettersson m.fl. (s) (doc, 44 kB)

med anledning av skr. 2008/09:167 En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder

Motion 2008/09:N13 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:N13 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s) med anledning av skr. 2008/09:167 En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder s45164 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att stärka utvecklingskraften


Utskottsberedning: 2008/09:NU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:N13 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s) (doc, 46 kB)

med anledning av prop. 2008/09:153 Språk för alla – förslag till språklag

Motion 2008/09:Kr5 av Leif Pagrotsky m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Kr5 av Leif Pagrotsky m.fl. (s) med anledning av prop. 2008/09:153 Språk för alla – förslag till språklag s25002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stöd till barn med annat modersmål än svenska. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2008/09:KrU9
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2008/09:Kr5 av Leif Pagrotsky m.fl. (s) (doc, 50 kB)

med anledning av prop. 2008/09:126 Statens stöd till idrotten

Motion 2008/09:Kr2 av Margareta Israelsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Kr2 av Margareta Israelsson m.fl. (s) med anledning av prop. 2008/09:126 Statens stöd till idrotten s25001 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Idrott i hela landet 2 De svenska idrottsorganisationerna 3 Barn- och ungdomsverksamhet 3 Uppföljning


Utskottsberedning: 2008/09:KrU8
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2008/09:Kr2 av Margareta Israelsson m.fl. (s) (doc, 83 kB)

Göteborg Wind Orchestra och Marinens musikkår

Motion 2008/09:Fö285 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fö285 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (s) Göteborg Wind Orchestra och Marinens musikkår s67023 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Göteborg Wind Orchestra och Marinens musikkår. Motivering Regeringens


Utskottsberedning: 2008/09:FöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Fö285 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (s) (doc, 42 kB)

Mobiltäckning i glesbygd

Motion 2008/09:T514 av Berit Andnor m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:T514 av Berit Andnor m.fl. (s) Mobiltäckning i glesbygd s99001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mobiltäckning i glesbygd. Motivering Stora ytor av Sverige saknar i dag mobiltäckning. Detta gäller t.ex. delar


Utskottsberedning: 2008/09:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:T514 av Berit Andnor m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Förenklingar för funktionshindrade

Motion 2008/09:So399 av Leif Pettersson (s)

Motion till riksdagen 2008/09:So399 av Leif Pettersson (s) Förenklingar för funktionshindrade s19029 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge familjer som har barn med funktionsnedsättning rätt till en koordinator som kan vägleda till rätt


Utskottsberedning: 2008/09:SoU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:So399 av Leif Pettersson (s) (doc, 37 kB)