Leif Pettersson (SocDem)

Tidigare riksdagsledamot

Party
Constituency Norrbotten County
Title Ombudsman.
Born 1954

Current assignments

  • Election Review Board

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2009-01-01 – 2018-09-24
  • Ledig 2008-11-03 – 2008-12-31
  • Ordinary member 2006-10-02 – 2008-11-02
  • Committee on Transport and Communications

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2014-11-05 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-19 – 2014-09-29
  • Deputy member 2007-01-17 – 2010-10-04
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2018-01-01 – 2018-09-24
  • Election Review Board

  • Member 2015-02-18 –
  • Deputy member 2011-04-06 – 2015-02-18
  • Board of the National Audit Office

  • Deputy member 2006-10-17 – 2010-12-31

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06-. Ledamot trafikutskottet 10-. Suppleant civilutskottet 06-10, kulturutskottet 06-14, försvarsutskottet 07- och finansutskottet 14-. Ledamot Valprövningsnämnden 15-. Suppleant Riksrevisionens styrelse 06-10 och Valprövningsnämnden 11-15.
 • Föräldrar

  Järnverksarbetaren Thure Pettersson och handelsanställda Astrid Pettersson, f. Renberg.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, Luleå, slutår 73.
 • Anställningar

  Järnverksarbetare 73-76. Ombudsman, SSU Norrbotten och SSU Stockholms län 76-81. Ombudsman, Socialdemokraterna i Huddinge, Stockholms län, Boden och Norrbotten 81-06.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, E-offentlighetskommittén 08-10. Ledamot, referensgruppen till utredningen om översyn av filmcensuren för vuxna 08-09. Suppleant, Presstödsnämnden 08-14.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Boden 06-. Ledamot, kommunstyrelsen, Huddinge 88-90. Styrelseledamot, Stiftelsen Boden Bo 98-06.
 • Bostadsort

  Boden

Said and done

Film på bio i hela landet

Interpellation 2006/07:638 av Pettersson, Leif (s)

den 31 maj Interpellation 2006/07:638 Film på bio i hela landet av Leif Pettersson s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Riksdagen uttalade under slutet av förra valperioden enhälligt ett stöd för att utveckla digital visning av film i Sverige. I dag finns det digital bioverksamhet på ett 60-tal platser

Inlämnad: 2007-05-31 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Statens ansvar för vissa betaltjänster

Motion 2006/07:T15 av Kristina Zakrisson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T15 av Kristina Zakrisson m.fl. s Statens ansvar för vissa betaltjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vissa betaltjänster. Motivering För att vi ska kunna ha en positiv tillväxt och utveckling i hela landet krävs


Utskottsberedning: 2006/07:TU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T15 av Kristina Zakrisson m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Kompensation för myndigheters flyttkostnader

Skriftlig fråga 2006/07:961 av Pettersson, Leif (s)

den 29 mars Fråga 2006/07:961 Kompensation för myndigheters flyttkostnader av Leif Pettersson s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Under den förra mandatperioden fattades beslut om att flytta Riksutställningar och Riksantikvarieämbetet till Gotland. Vi känner alla till bakgrunden till beslutet. Det var

Inlämnad: 2007-03-29 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Framtiden för Norrbottens regemente i Boden

Skriftlig fråga 2006/07:958 av Pettersson, Leif (s)

den 29 mars Fråga 2006/07:958 Framtiden för Norrbottens regemente i Boden av Leif Pettersson s till försvarsminister Mikael Odenberg m Norrbottens regemente i Boden är ett av försvarets utvecklingsförband med bland annat uppdrag att utgöra en av baserna för det svenska internationella militära engagemanget. För

Inlämnad: 2007-03-29 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Avgifter på bibliotekslån

Interpellation 2006/07:442 av Pettersson, Leif (s)

den 27 mars Interpellation 2006/07:442 Avgifter på bibliotekslån av Leif Pettersson s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Läsandet och därmed biblioteken är ett omistligt inslag i vårt svenska kulturliv. Våra bibliotek besöks dagligen av hundratusentals människor. De är en ovärderlig källa för skolelever

Inlämnad: 2007-03-27 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Avgifter på bibliotekslån

Pensionsförmåner

Skriftlig fråga 2006/07:894 av Pettersson, Leif (s)

den 16 mars Fråga 2006/07:894 Pensionsförmåner av Leif Pettersson s till försvarsminister Mikael Odenberg m Vid omstruktureringen av försvarets verksamhet i Boden har många officerare efter ansökan beviljats pensionsavgång vid 55 års ålder. Ett viktigt motiv har varit att försvaret på detta sätt kan föryngra officerskåren

Inlämnad: 2007-03-16 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Kvaliteten på de statliga museerna

Interpellation 2006/07:198 av Pettersson, Leif (s)

den 22 december Interpellation 2006/07:198 Kvaliteten på de statliga museerna av Leif Pettersson s till statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth m Riksdagen har på förslag av den moderatledda regeringen slopat reformen med fri entré till de statliga museerna. Argumentationen har under frågans behandling inte varit särskilt

Inlämnad: 2006-12-22 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kvaliteten på de statliga museerna

FM Log

Skriftlig fråga 2006/07:344 av Pettersson, Leif (s)

den 13 december Fråga 2006/07:344 FM Log av Leif Pettersson s till försvarsminister Mikael Odenberg m Just nu håller FM Log på med att omstrukturera verksamheten. Fyra enheter ska bli två. En större i Boden och ett mindre kontor i Stockholm. Den stora förändringen är att enheten i Boden tar över den verksamhet

Inlämnad: 2006-12-13 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Elleveranser i Övertorneå och Haparanda

Interpellation 2006/07:158 av Pettersson, Leif (s)

den 12 december Interpellation 2006/07:158 Elleveranser i Övertorneå och Haparanda av Leif Pettersson s till näringsminister Maud Olofsson c Det är fortfarande mörkt på gatorna i Övertorneå och stora delar av Haparanda. Bakgrunden är den att det företag som är ansvarigt för elleveranserna inte anser sig få tillräckligt

Inlämnad: 2006-12-12 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Elleveranser i Övertorneå och Haparanda

En arbetslöshetsförsäkring för arbete

Motion 2006/07:A5 av Margareta Israelsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:A5 av Margareta Israelsson m.fl. s En arbetslöshetsförsäkring för arbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:15 En arbetslöshetsförsäkring för arbete. Motivering Regeringens föreslagna försämringar av arbetslöshetsförsäkringen slår hårt på alla


Utskottsberedning: 2006/07:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:A5 av Margareta Israelsson m.fl. (s) (doc, 43 kB)