Lars Tysklind(Lib)

Lars Tysklind (Lib)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party The Liberal Party
Constituency Västra Götaland County West, Bench 40
Title Distriktstandläkare
Born 1953
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864570
Email lars.tysklind[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • The Liberal Party

  • Pairing organiser
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member
  • Committee on Defence

  • Deputy member
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2002-09-30 – 2018-09-24
  • The Liberal Party

  • Pairing organiser 2014-09-29 –
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2015-03-06 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-10-07 – 2015-03-05
  • Deputy member 2010-10-19 – 2014-09-29
  • Deputy member 2006-10-24 – 2010-10-04
  • Deputy member 2006-03-10 – 2006-10-02
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2015-03-06 – 2018-09-24
  • Member 2014-10-07 – 2015-03-05
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2006-10-10 – 2007-10-03
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2014-11-05 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2012-10-01 – 2014-09-29
  • Deputy member 2004-12-16 – 2005-01-17
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2010-10-19 – 2014-09-29
  • Deputy member 2007-10-04 – 2010-10-04
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2014-11-05 – 2015-04-22
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2014-11-05 – 2018-09-24
  • Committee on Housing

  • Member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Committee on Civil Law

  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-11-05 –
  • Deputy member 2006-10-24 – 2010-10-12
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2014-10-07 – 2017-10-31
  • Nominations Committee

  • Deputy member 2010-10-04 – 2014-09-29

Said and done

med anledning av prop. 2016/17:200 Miljöbedömningar

Motion 2016/17:3758 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3758 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) med anledning av prop. 2016/17:200 Miljöbedömningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kraven på miljökonsekvensbeskrivningens innehåll endast ska avse sådant som krävs för ett korrekt


Utskottsberedning: 2017/18:MJU5

Motion 2016/17:3758 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3758 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 76 kB)

Krafttag mot plast i hav

Skriftlig fråga 2016/17:1396 av Lars Tysklind (L)

Fråga 2016/17:1396 Krafttag mot plast i hav av Lars Tysklind (L) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Nedskräpningen av våra hav är ett av vår tids största miljöproblem. Haven håller på att förvandlas till stora soptippar. Skräpet vållar stor skada på fåglar, fiskar och däggdjur. Plast bryts ned till mikroplast,

Inlämnad: 2017-05-15 Svarsdatum: 2017-05-29 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1396 av Lars Tysklind (L) (pdf, 75 kB)

Ett totalförbud mot bottentrålning

Skriftlig fråga 2016/17:1363 av Lars Tysklind (L)

Fråga 2016/17:1363 Ett totalförbud mot bottentrålning av Lars Tysklind (L) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Valet av fiskeredskap har påverkan på både fisket och havsmiljön, och här finns ett viktigt utvecklingsarbete att göra för att värna ett hållbart fiske. Fiskeredskap som påtagligt påverkar beståndet

Inlämnad: 2017-05-08 Svarsdatum: 2017-05-17 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1363 av Lars Tysklind (L) (pdf, 77 kB)

med anledning av prop. 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition

Motion 2016/17:3730 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3730 av Jan Björklund m.fl. (L) med anledning av prop. 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen. Frihet måste försvaras – liberala vägval


Utskottsberedning: 2016/17:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3730 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 649 kB) Motion 2016/17:3730 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 741 kB)

med anledning av prop. 2016/17:112 Godstrafikfrågor

Motion 2016/17:3633 av Nina Lundström m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3633 av Nina Lundström m.fl. (L) med anledning av prop. 2016/17:112 Godstrafikfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen om vägtrafikdefinitioner (2001:559) med de motivuttalanden som framgår av motionen, som innebär


Utskottsberedning: 2016/17:TU12 2016/17:TU14 2016/17:TU17
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3633 av Nina Lundström m.fl. (L) (docx, 68 kB) Motion 2016/17:3633 av Nina Lundström m.fl. (L) (pdf, 84 kB)

Utkastförbud

Skriftlig fråga 2016/17:980 av Lars Tysklind (L)

Fråga 2016/17:980 Utkastförbud av Lars Tysklind (L) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) En av viktigaste delarna av 2014 års reform av EU:s gemensamma fiskeripolitik var förbudet mot utkast. Detta slöseri med våra marina resurser förbjöds i Östersjön den 1 januari 2015. Men enligt Internationella havsforskningsrådet

Inlämnad: 2017-03-02 Svarsdatum: 2017-03-15 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:980 av Lars Tysklind (L) (pdf, 78 kB)

med anledning av prop. 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige - fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Motion 2016/17:3616 av Lars Tysklind m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3616 av Lars Tysklind m.fl. (L) med anledning av prop. 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa generellt goda företagsvillkor


Utskottsberedning: 2016/17:MJU23

Motion 2016/17:3616 av Lars Tysklind m.fl. (L) (docx, 65 kB) Motion 2016/17:3616 av Lars Tysklind m.fl. (L) (pdf, 87 kB)

Åtgärder för att minska jordbrukets läckage

Skriftlig fråga 2016/17:831 av Lars Tysklind (L)

Fråga 2016/17:831 Åtgärder för att minska jordbrukets läckage av Lars Tysklind (L) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Allmänhetens intresse för havs- och vattenfrågor i Sverige är stort, och människor oroar sig för Östersjöns nuvarande och framtida tillstånd. Algblomningar, döda bottnar och igenslammade vikar

Inlämnad: 2017-02-13 Svarsdatum: 2017-02-22 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:831 av Lars Tysklind (L) (pdf, 80 kB)

Skärpta krav på återvinningsindustrin

Skriftlig fråga 2016/17:813 av Lars Tysklind (L)

Fråga 2016/17:813 Skärpta krav på återvinningsindustrin av Lars Tysklind (L) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Att återvinna plast en är insats för klimat och miljö, det minskar koldioxidutsläppen och sparar energi. Svenskar har alltid haft ett högt förtroende för återvinning, och därför lägger miljontals

Inlämnad: 2017-02-08 Svarsdatum: 2017-02-15 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:813 av Lars Tysklind (L) (pdf, 77 kB)

Moratorium för omprövning av småskalig vattenkraft

Interpellation 2016/17:232 av Ola Johansson (C)

Interpellation 2016/17:232 Moratorium för omprövning av småskalig vattenkraft av Ola Johansson (C) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Det har hittills varit en allmänt utbredd uppfattning att den omfattande ny­prövning av tillstånden för småskalig vattenkraft som pågår är en följd av tvingande EU-direktiv. Tvärtom

Inlämnad: 2017-01-13 Svarsdatum: 2017-01-26 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:232 av Ola Johansson (C) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Moratorium för omprövning av småskalig vattenkraft