Lars Tysklind(Lib)

Lars Tysklind (Lib)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party The Liberal Party
Constituency Västra Götaland County West, Bench 40
Title Distriktstandläkare
Born 1953
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864570
Email lars.tysklind[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • The Liberal Party

  • Pairing organiser
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member
  • Committee on Defence

  • Deputy member
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2002-09-30 – 2018-09-24
  • The Liberal Party

  • Pairing organiser 2014-09-29 –
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2015-03-06 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-10-07 – 2015-03-05
  • Deputy member 2010-10-19 – 2014-09-29
  • Deputy member 2006-10-24 – 2010-10-04
  • Deputy member 2006-03-10 – 2006-10-02
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2015-03-06 – 2018-09-24
  • Member 2014-10-07 – 2015-03-05
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2006-10-10 – 2007-10-03
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2014-11-05 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2012-10-01 – 2014-09-29
  • Deputy member 2004-12-16 – 2005-01-17
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2010-10-19 – 2014-09-29
  • Deputy member 2007-10-04 – 2010-10-04
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2014-11-05 – 2015-04-22
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2014-11-05 – 2018-09-24
  • Committee on Housing

  • Member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Committee on Civil Law

  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-11-05 –
  • Deputy member 2006-10-24 – 2010-10-12
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2014-10-07 – 2017-10-31
  • Nominations Committee

  • Deputy member 2010-10-04 – 2014-09-29

Said and done

med anledning av prop. 2016/17:112 Godstrafikfrågor

Motion 2016/17:3633 av Nina Lundström m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3633 av Nina Lundström m.fl. (L) med anledning av prop. 2016/17:112 Godstrafikfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen om vägtrafikdefinitioner (2001:559) med de motivuttalanden som framgår av motionen, som innebär


Utskottsberedning: 2016/17:TU12 2016/17:TU14 2016/17:TU17

Motion 2016/17:3633 av Nina Lundström m.fl. (L) (docx, 68 kB) Motion 2016/17:3633 av Nina Lundström m.fl. (L) (pdf, 84 kB)

Utkastförbud

Skriftlig fråga 2016/17:980 av Lars Tysklind (L)

Fråga 2016/17:980 Utkastförbud av Lars Tysklind (L) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) En av viktigaste delarna av 2014 års reform av EU:s gemensamma fiskeripolitik var förbudet mot utkast. Detta slöseri med våra marina resurser förbjöds i Östersjön den 1 januari 2015. Men enligt Internationella havsforskningsrådet

Inlämnad: 2017-03-02 Svarsdatum: 2017-03-15 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:980 av Lars Tysklind (L) (pdf, 78 kB)

med anledning av prop. 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Motion 2016/17:3616 av Lars Tysklind m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3616 av Lars Tysklind m.fl. (L) med anledning av prop. 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa generellt goda företagsvillkor


Utskottsberedning: 2016/17:MJU23

Motion 2016/17:3616 av Lars Tysklind m.fl. (L) (docx, 65 kB) Motion 2016/17:3616 av Lars Tysklind m.fl. (L) (pdf, 87 kB)

Åtgärder för att minska jordbrukets läckage

Skriftlig fråga 2016/17:831 av Lars Tysklind (L)

Fråga 2016/17:831 Åtgärder för att minska jordbrukets läckage av Lars Tysklind (L) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Allmänhetens intresse för havs- och vattenfrågor i Sverige är stort, och människor oroar sig för Östersjöns nuvarande och framtida tillstånd. Algblomningar, döda bottnar och igenslammade vikar

Inlämnad: 2017-02-13 Svarsdatum: 2017-02-22 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:831 av Lars Tysklind (L) (pdf, 80 kB)

Skärpta krav på återvinningsindustrin

Skriftlig fråga 2016/17:813 av Lars Tysklind (L)

Fråga 2016/17:813 Skärpta krav på återvinningsindustrin av Lars Tysklind (L) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Att återvinna plast en är insats för klimat och miljö, det minskar koldioxidutsläppen och sparar energi. Svenskar har alltid haft ett högt förtroende för återvinning, och därför lägger miljontals

Inlämnad: 2017-02-08 Svarsdatum: 2017-02-15 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:813 av Lars Tysklind (L) (pdf, 77 kB)

Moratorium för omprövning av småskalig vattenkraft

Interpellation 2016/17:232 av Ola Johansson (C)

Interpellation 2016/17:232 Moratorium för omprövning av småskalig vattenkraft av Ola Johansson (C) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Det har hittills varit en allmänt utbredd uppfattning att den omfattande ny­prövning av tillstånden för småskalig vattenkraft som pågår är en följd av tvingande EU-direktiv. Tvärtom

Inlämnad: 2017-01-13 Svarsdatum: 2017-01-26 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:232 av Ola Johansson (C) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Moratorium för omprövning av småskalig vattenkraft

Hjälpinsatser till civilbefolkningen i Aleppo (väckt enligt 9 kap. 15 § riksdagsordningen med anledning av en händelse av större vikt)

Motion 2016/17:3569 av Christer Nylander m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3569 av Christer Nylander m.fl. (L) Hjälpinsatser till civilbefolkningen i Aleppo (väckt enligt 9 kap. 15 § riksdagsordningen med anledning av en händelse av större vikt) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skyndsamma åtgärder

2016-12-14

Motion 2016/17:3569 av Christer Nylander m.fl. (L) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3569 av Christer Nylander m.fl. (L) (pdf, 78 kB)

Den offentliga servicen i skärgården

Skriftlig fråga 2016/17:332 av Lars Tysklind (L)

Fråga 2016/17:332 Den offentliga servicen i skärgården av Lars Tysklind (L) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Staten bör ta ett särskilt ansvar för särskilt sårbara och utsatta glesbygdsområden med speciella förutsättningar. Dit hör i allra högsta grad våra skärgårdar. Skärgårdarnas utmaningar handlar om

Inlämnad: 2016-11-16 Svarsdatum: 2016-11-23 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:332 av Lars Tysklind (L) (pdf, 90 kB)

Hållbar miljö och framtidens plaster

Skriftlig fråga 2016/17:260 av Lars Tysklind (L)

Fråga 2016/17:260 Hållbar miljö och framtidens plaster av Lars Tysklind (L) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Sverige håller just nu på att implementera ett EU-direktiv om att minska antalet plastbärkassar. Det är en mycket god ambition som kan minska nedskräpningen och resursanvändningen samt konsekvenserna

Inlämnad: 2016-10-28 Svarsdatum: 2016-11-09 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:260 av Lars Tysklind (L) (pdf, 80 kB)

med anledning av prop. 2016/17:21 Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling

Motion 2016/17:3512 av Nina Lundström m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3512 av Nina Lundström m.fl. (L) med anledning av prop. 2016/17:21 Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att den ekonomiska ramen för åtgärder i


Utskottsberedning: 2016/17:TU4 2016/17:TU6
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 31 avslag, 2 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3512 av Nina Lundström m.fl. (L) (docx, 82 kB) Motion 2016/17:3512 av Nina Lundström m.fl. (L) (pdf, 120 kB)