Lars Thomsson (Cen)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Gotland County, Bench 14
Born 1964
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email lars.thomsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Finance

  • Deputy member
  • Committee on Defence

  • Deputy member
  • Committee on Justice

  • Deputy member
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2018-09-24 – 2022-09-26
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2019-01-16 – 2022-09-26
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Member 2018-10-09 –

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2018/19:UU5 11 april 2019 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)
Debatt om förslag 2018/19:FöU8 10 april 2019 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal
Debatt om förslag 2018/19:FöU6 27 february 2019 Försvarspolitik
Debatt om förslag 2018/19:FiU3 21 december 2018 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Regionalt inflytande över kompetensförsörjning

Motion 2018/19:2385 av Anders Åkesson och Lars Thomsson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2385 av Anders Åkesson och Lars Thomsson båda C Regionalt inflytande över kompetensförsörjning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett system där regional prioritering av nationella resurser för kompetensförsörjning och kompetensmatchning


Utskottsberedning: 2018/19:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2385 av Anders Åkesson och Lars Thomsson (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2385 av Anders Åkesson och Lars Thomsson (båda C) (pdf, 76 kB)

Utrikes, omvärld och utveckling

Motion 2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. C Utrikes, omvärld och utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla och fördjupa Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten och om att Sverige ska söka medlemskap i Nato och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:KU27 2018/19:UU10 2018/19:UU12 2018/19:UU14 2018/19:UU2 2018/19:UU8
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 4 avslag, 16 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (docx, 81 kB) Motion 2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (pdf, 120 kB)

En grön flyglinje mellan Visby och Bromma

Motion 2018/19:2848 av Lars Thomsson och Martin Ådahl (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2848 av Lars Thomsson och Martin Ådahl båda C En grön flyglinje mellan Visby och Bromma Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att pröva möjligheten att göra VisbyBromma till en helt grön flyglinje driven enbart med biobränsle inom ramen för


Utskottsberedning: 2018/19:TU15

Motion 2018/19:2848 av Lars Thomsson och Martin Ådahl (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2848 av Lars Thomsson och Martin Ådahl (båda C) (pdf, 76 kB)

Statligt ansvar för reservhamn i Gotlandstrafiken

Motion 2018/19:2410 av Lars Thomsson (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2410 av Lars Thomsson C Statligt ansvar för reservhamn i Gotlandstrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förutsättningarna för att en reservhamn tillskapas för att tillförsäkra en tillfredsställande tillgänglighet i linjetrafiken till


Utskottsberedning: 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2410 av Lars Thomsson (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2410 av Lars Thomsson (C) (pdf, 70 kB)

En grön omställning i Gotlandstrafiken

Motion 2018/19:2389 av Lars Thomsson och Martina Johansson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2389 av Lars Thomsson och Martina Johansson båda C En grön omställning i Gotlandstrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten till statliga insatser för att möjliggöra omställningen till förnyelsebara bränslen i Gotlandstrafiken


Utskottsberedning: 2018/19:TU13

Motion 2018/19:2389 av Lars Thomsson och Martina Johansson (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2389 av Lars Thomsson och Martina Johansson (båda C) (pdf, 79 kB)

Ändra lagstiftning kring säkerhet för demenssjuka

Motion 2018/19:2442 av Lars Thomsson (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2442 av Lars Thomsson C Ändra lagstiftning kring säkerhet för demenssjuka Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att föreslå lagändringar för att skapa såväl rättssäkerhet som säkerhet vad gäller liv och hälsa för den som drabbats av demenssjukdom


Utskottsberedning: 2018/19:SoU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2442 av Lars Thomsson (C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2442 av Lars Thomsson (C) (pdf, 71 kB)

Breddade kriterier för Allmänna arvsfonden

Motion 2018/19:2424 av Lars Thomsson (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2424 av Lars Thomsson C Breddade kriterier för Allmänna arvsfonden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten bör överväga att bredda kriterierna för att kunna söka bidrag från Allmänna arvsfonden framöver och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: SoU

Motion 2018/19:2424 av Lars Thomsson (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2424 av Lars Thomsson (C) (pdf, 68 kB)

Skatter för företagande och tillväxt i hela landet

Motion 2018/19:2698 av Per Åsling m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2698 av Per Åsling m.fl. C Skatter för företagande och tillväxt i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt se över beskattningen av företag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2018/19:NU8 2018/19:SkU10 2018/19:SkU11 2018/19:SkU14
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2018/19:2698 av Per Åsling m.fl. (C) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:2698 av Per Åsling m.fl. (C) (pdf, 95 kB)

Migration och mottagande

Motion 2018/19:2839 av Johanna Jönsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2839 av Johanna Jönsson m.fl. C Migration och mottagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska driva att EU tar ett gemensamt och solidariskt ansvar för flyktingmottagande och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2018/19:AU7 2018/19:SfU16 2018/19:SfU17 2018/19:SfU18
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2018/19:2839 av Johanna Jönsson m.fl. (C) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:2839 av Johanna Jönsson m.fl. (C) (pdf, 100 kB)

Politik för fler jobb, företag och stärkt konkurrenskraft i hela landet

Motion 2018/19:2694 av Helena Lindahl m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2694 av Helena Lindahl m.fl. C Politik för fler jobb, företag och stärkt konkurrenskraft i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att öka möjligheten till lärlingsjobb som även småföretag kan erbjuda och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:AU9 2018/19:CU9 2018/19:FiU25 2018/19:FiU26 2018/19:FiU34 2018/19:KU27 2018/19:KU28 2018/19:KU35 2018/19:NU13 2018/19:NU7 2018/19:NU8 2018/19:SkU10 2018/19:TU4 2018/19:UbU11
Riksdagsbeslut (27 yrkanden): 21 avslag, 6 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2694 av Helena Lindahl m.fl. (C) (docx, 90 kB) Motion 2018/19:2694 av Helena Lindahl m.fl. (C) (pdf, 153 kB)