Lars Thomsson (Cen)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Gotland County, Bench 14
Born 1964
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email lars.thomsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Finance

  • Deputy member
  • Committee on Defence

  • Deputy member
  • Committee on Justice

  • Deputy member
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2018-09-24 – 2022-09-26
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2019-01-16 – 2022-09-26
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Member 2018-10-09 –

Said and done

Webb-TV

Bergmancenter på Fårö

Skriftlig fråga 2018/19:290 av Lars Thomsson (C)

Fråga 2018/19:290 Bergmancenter på Fårö av Lars Thomsson C till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Förra året, då Ingmar Bergman firades över hela världen, fick Bergmancenter på Fårö ett engångsanslag på 2 miljoner kronor från Kulturdepartementet. Detta skulle gå till att fira 100-årsjubileet av Bergmans födelse.

Inlämnad: 2019-02-20 Svarsdatum: 2019-02-27 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Skriftlig fråga 2018/19:290 av Lars Thomsson (C) (pdf, 106 kB)

Hållbara Gotland

Skriftlig fråga 2018/19:178 av Lars Thomsson (C)

Fråga 2018/19:178 Hållbara Gotland av Lars Thomsson C till Näringsminister Ibrahim Baylan S Hållbara Gotland är ett statligt program administrerat av Tillväxtverket. Programmets syfte är att stärka utveckling och näringsliv på Gotland. Det bygger på ett löfte från förra regeringen om en finansiering på 100 miljoner kronor

Inlämnad: 2019-02-07 Svarsdatum: 2019-02-20 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2018/19:178 av Lars Thomsson (C) (pdf, 86 kB)

Regionalt inflytande över kompetensförsörjning

Motion 2018/19:2385 av Anders Åkesson och Lars Thomsson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2385 av Anders Åkesson och Lars Thomsson båda C Regionalt inflytande över kompetensförsörjning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett system där regional prioritering av nationella resurser för kompetensförsörjning och kompetensmatchning


Utskottsberedning: 2018/19:UbU12

Motion 2018/19:2385 av Anders Åkesson och Lars Thomsson (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2385 av Anders Åkesson och Lars Thomsson (båda C) (pdf, 76 kB)

Utrikes, omvärld och utveckling

Motion 2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. C Utrikes, omvärld och utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla och fördjupa Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten och om att Sverige ska söka medlemskap i Nato och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:KU27 2018/19:UU10 2018/19:UU12 2018/19:UU14 2018/19:UU2
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 4 avslag, 16 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (docx, 81 kB) Motion 2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (pdf, 120 kB)

En grön flyglinje mellan Visby och Bromma

Motion 2018/19:2848 av Lars Thomsson och Martin Ådahl (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2848 av Lars Thomsson och Martin Ådahl båda C En grön flyglinje mellan Visby och Bromma Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att pröva möjligheten att göra VisbyBromma till en helt grön flyglinje driven enbart med biobränsle inom ramen för


Utskottsberedning: 2018/19:TU15

Motion 2018/19:2848 av Lars Thomsson och Martin Ådahl (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2848 av Lars Thomsson och Martin Ådahl (båda C) (pdf, 76 kB)

Statligt ansvar för reservhamn i Gotlandstrafiken

Motion 2018/19:2410 av Lars Thomsson (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2410 av Lars Thomsson C Statligt ansvar för reservhamn i Gotlandstrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förutsättningarna för att en reservhamn tillskapas för att tillförsäkra en tillfredsställande tillgänglighet i linjetrafiken till


Utskottsberedning: 2018/19:TU5

Motion 2018/19:2410 av Lars Thomsson (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2410 av Lars Thomsson (C) (pdf, 70 kB)

En grön omställning i Gotlandstrafiken

Motion 2018/19:2389 av Lars Thomsson och Martina Johansson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2389 av Lars Thomsson och Martina Johansson båda C En grön omställning i Gotlandstrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten till statliga insatser för att möjliggöra omställningen till förnyelsebara bränslen i Gotlandstrafiken


Utskottsberedning: 2018/19:TU13

Motion 2018/19:2389 av Lars Thomsson och Martina Johansson (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2389 av Lars Thomsson och Martina Johansson (båda C) (pdf, 79 kB)

Ändra lagstiftning kring säkerhet för demenssjuka

Motion 2018/19:2442 av Lars Thomsson (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2442 av Lars Thomsson C Ändra lagstiftning kring säkerhet för demenssjuka Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att föreslå lagändringar för att skapa såväl rättssäkerhet som säkerhet vad gäller liv och hälsa för den som drabbats av demenssjukdom


Utskottsberedning: 2018/19:SoU13

Motion 2018/19:2442 av Lars Thomsson (C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2442 av Lars Thomsson (C) (pdf, 71 kB)

Breddade kriterier för Allmänna arvsfonden

Motion 2018/19:2424 av Lars Thomsson (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2424 av Lars Thomsson C Breddade kriterier för Allmänna arvsfonden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten bör överväga att bredda kriterierna för att kunna söka bidrag från Allmänna arvsfonden framöver och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: SoU

Motion 2018/19:2424 av Lars Thomsson (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2424 av Lars Thomsson (C) (pdf, 68 kB)

Skatter för företagande och tillväxt i hela landet

Motion 2018/19:2698 av Per Åsling m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2698 av Per Åsling m.fl. C Skatter för företagande och tillväxt i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt se över beskattningen av företag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2018/19:NU8 2018/19:SkU10 2018/19:SkU11 2018/19:SkU14
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 2 avslag, 6 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2698 av Per Åsling m.fl. (C) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:2698 av Per Åsling m.fl. (C) (pdf, 95 kB)