Disruptions on the website

Planned technical work will be carried out on the website on Wednesday. Any broadcasts shown on the website will be test broadcasts. If you have any questions, please contact the Riksdag Information Service.

Lars Püss (Mod)

Tillgänglig ersättare

Party
Constituency Halland County
Born 1966

Current assignments

 • No assignments since 2018-05-06

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2018-01-29 – 2018-05-06
  • Alternate member 2014-11-03 – 2015-03-29
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2018-01-29 – 2018-05-06
  • Committee on the Labour Market

  • Extra deputy member 2014-11-04 – 2015-03-29
  • Committee on Health and Welfare

  • Extra deputy member 2018-01-29 – 2018-05-06

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2017/18:FöU6 2 may 2018 Militära frågor
Interpellationsdebatt 2014/15:224 av Lars Püss (M) 10 february 2015 Bemanningsföretag

Halmstads flygplats

Skriftlig fråga 2017/18:988 av Lars Püss (M)

Fråga 2017/18:988 Halmstads flygplats av Lars Püss M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Halmstads kommun ansvarar sedan drygt tio år för driften av Halmstads flygplats sedan staten lämnade över ansvaret. Huvudskälet till att kommunen tog på sig detta ansvar var att säkerställa att Halmstad även i fortsättningen skulle

Inlämnad: 2018-03-08 Svarsdatum: 2018-03-21 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2017/18:988 av Lars Püss (M) (pdf, 84 kB)

Kapaciteten hos Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Skriftlig fråga 2017/18:845 av Lars Püss (M)

Fråga 2017/18:845 Kapaciteten hos Totalförsvarets rekryteringsmyndighet av Lars Püss M till Försvarsminister Peter Hultqvist S I Försvarsmaktens årsredovisning för 2017, som publicerades den 22 februari 2018, redovisas bland annat, glädjande nog, att intresset för den militära grundutbildningen har varit stort. Det som

Inlämnad: 2018-02-23 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2017/18:845 av Lars Püss (M) (pdf, 91 kB)

Bemanningsföretag

Interpellation 2014/15:224 av Lars Püss (M)

Interpellation 2014/15:224 Bemanningsföretag av Lars Püss M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S I november 2013 gjorde Socialdemokraterna och LO ett gemensamt utspel, där de presenterade ett tiopunktsprogram med ordningsregler för den svenska arbetsmarknaden. Ett av kraven i programmet var att på olika sätt begränsa

Inlämnad: 2015-01-26 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2014/15:224 av Lars Püss (M) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bemanningsföretag

Ge de kommunala stadsnäten rättvisa förutsättningar att konkurrera på marknaden

Motion 2014/15:2016 av Lars Püss (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2016 av Lars Püss (M) Ge de kommunala stadsnäten rättvisa förutsättningar att konkurrera på marknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheterna för att göra undantag från lokaliseringsprincipen


Utskottsberedning: 2014/15:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2016 av Lars Püss (M) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:2016 av Lars Püss (M) (pdf, 80 kB)

Dubbelspår på Västkustbanan

Motion 2014/15:2015 av Lars Püss (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2015 av Lars Püss (M) Dubbelspår på Västkustbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om dubbelspår mellan Helsingborg och Ängelholm. Motivering Trafiken på Västkustbanan ökar och intresset för att ytterligare


Utskottsberedning: 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2015 av Lars Püss (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2015 av Lars Püss (M) (pdf, 61 kB)

Bromma flygplats

Motion 2014/15:2014 av Lars Püss (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2014 av Lars Püss (M) Bromma flygplats Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Bromma flygplats är ett riksintresse och att dess framtid ska avgöras av riksdagen. Motivering Goda kommunikationer


Utskottsberedning: 2014/15:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:2014 av Lars Püss (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2014 av Lars Püss (M) (pdf, 63 kB)