Lars Püss (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Halland County, Bench 68
Born 1966
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864537
Email lars.puss[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Defence

  • Deputy member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2018-09-24 – 2022-09-26
  • Member of Parliament

  • Alternate member 2018-01-29 – 2018-05-06
  • Alternate member 2014-11-03 – 2015-03-29
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2018-01-29 – 2018-05-06
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Committee on the Labour Market

  • Extra deputy member 2014-11-04 – 2015-03-29
  • Committee on Health and Welfare

  • Extra deputy member 2018-01-29 – 2018-05-06
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2018-10-09 – 2019-10-31

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2018/19:FöU3 17 december 2018 Inrättande av försvarsgrensstaber
Allmänpolitisk debatt 17 october 2018 Försvarspolitik
Debatt om förslag 2017/18:FöU6 2 may 2018 Militära frågor
Interpellationsdebatt 2014/15:224 av Lars Püss (M) 10 february 2015 Bemanningsföretag

Säkerhetspolitik för att värna Sverige

Motion 2018/19:2818 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2818 av Beatrice Ask m.fl. M Säkerhetspolitik för att värna Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett svenskt Natomedlemskap och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om EU:s försvarssamarbete


Utskottsberedning: UU

Motion 2018/19:2818 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 75 kB) Motion 2018/19:2818 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 100 kB)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2018/19:2946 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2946 av Beatrice Ask m.fl. M Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Sammanfattning Det försämrade säkerhetsläget kräver att Sveriges försvar måste stärkas. Moderaterna tillgodoser därför Försvarsmaktens äskande om 18 extra miljarder kronor den kommande treårsperioden i syfte


Utskottsberedning: 2018/19:FöU1
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): , 9 bifall,

Motion 2018/19:2946 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 81 kB) Motion 2018/19:2946 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 105 kB)

En robust krisberedskap och ett starkt totalförsvar

Motion 2018/19:2821 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2821 av Beatrice Ask m.fl. M En robust krisberedskap och ett starkt totalförsvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka den civil-militära samverkan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: FöU SkU 2018/19:FöU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , 2 bifall, 4 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2821 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 77 kB) Motion 2018/19:2821 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 105 kB)

Civil beredskap

Motion 2018/19:2817 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2817 av Beatrice Ask m.fl. M Civil beredskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta ett nationellt säkerhetsråd direkt under statsministern och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: FöU 2018/19:FöU1
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 1 avslag, 9 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2817 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 76 kB) Motion 2018/19:2817 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 98 kB)

Ett starkt försvar för att säkra Sverige

Motion 2018/19:2816 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2816 av Beatrice Ask m.fl. M Ett starkt försvar för att säkra Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om 2 procent av BNP i försvarsanslag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fokus


Utskottsberedning: 2018/19:FöU1 2018/19:FöU6
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 1 avslag, 4 bifall, 8 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2816 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 91 kB) Motion 2018/19:2816 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 150 kB)

Synliga skatter skapar ett legitimt skattesystem

Motion 2018/19:2274 av Jörgen Warborn m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2274 av Jörgen Warborn m.fl. M Synliga skatter skapar ett legitimt skattesystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av ändringar i skatteförfarandelagen om att arbetsgivardeklarationen för varje betalningsmottagare även


Utskottsberedning: SkU

Motion 2018/19:2274 av Jörgen Warborn m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2274 av Jörgen Warborn m.fl. (M) (pdf, 75 kB)

Kärnkraft för klimatet, jobben och trygg elförsörjning

Motion 2018/19:2048 av Jörgen Warborn m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2048 av Jörgen Warborn m.fl. M Kärnkraft för klimatet, jobben och trygg elförsörjning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kärnkraftens betydelse för svensk energiproduktion och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Hallands län


Utskottsberedning: NU

Motion 2018/19:2048 av Jörgen Warborn m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2048 av Jörgen Warborn m.fl. (M) (pdf, 77 kB)

Servitut för störande verksamhet

Motion 2018/19:1343 av Lars Püss (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1343 av Lars Püss M Servitut för störande verksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta servitut för störande verksamhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Omfattningen på vår försvarsverksamhet har fluktuerat


Utskottsberedning: CU

Motion 2018/19:1343 av Lars Püss (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1343 av Lars Püss (M) (pdf, 74 kB)

Bättre brygga mellan akademi och näringsliv

Motion 2018/19:987 av Ulrika Jörgensen m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:987 av Ulrika Jörgensen m.fl. M Bättre brygga mellan akademi och näringsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om resursfördelningssystemet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna


Utskottsberedning: UbU

Motion 2018/19:987 av Ulrika Jörgensen m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:987 av Ulrika Jörgensen m.fl. (M) (pdf, 78 kB)

Bygg testreaktorn Electra

Motion 2018/19:983 av Lars Püss m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:983 av Lars Püss m.fl. M Bygg testreaktorn Electra Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge tillstånd för byggandet av testreaktorn Electra och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan juni 2016 finns


Utskottsberedning: UbU

Motion 2018/19:983 av Lars Püss m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:983 av Lars Püss m.fl. (M) (pdf, 76 kB)