Lars Mejern Larsson(SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Värmland County, Bench 20
Title Ombudsman.
Born 1965
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864765
Email lars.mejern.larsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Transport and Communications

  • Member
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member
  • Nominations Committee

  • Deputy member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • Ordinary member 2005-03-01 – 2005-05-26
  • Committee on Transport and Communications

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2005-03-01 – 2005-05-26
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2005-03-01 – 2005-05-26
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2014-12-03 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-19 – 2014-09-29
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2011-06-13 – 2014-10-07
  • Nominations Committee

  • Deputy member 2010-10-04 –
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2015-06-22 – 2018-10-31

Said and done

Stressrelaterade sjukdomar

Skriftlig fråga 2017/18:278 av Lars Mejern Larsson (S)

Fråga 2017/18:278 Stressrelaterade sjukdomar av Lars Mejern Larsson (S) till Socialminister Annika Strandhäll (S) SVT Värmland rapporterade nyligen att antalet sjukskrivna på grund av stressrelaterade sjukdomar ökar. I Värmland var nästan 1 300 personer sjukskrivna vid årsskiftet, en ökning med 29 procent jämfört

Inlämnad: 2017-11-14 Svarsdatum: 2017-11-22 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:278 av Lars Mejern Larsson (S) (pdf, 78 kB)

Nordiskt samarbete kring färdtjänsten

Motion 2017/18:2144 av Lars Mejern Larsson (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2144 av Lars Mejern Larsson (S) Nordiskt samarbete kring färdtjänsten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen vid den pågående översynen av den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster bör säkerställa


Utskottsberedning: 2017/18:TU6

Motion 2017/18:2144 av Lars Mejern Larsson (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2144 av Lars Mejern Larsson (S) (pdf, 61 kB)

Effektiv och patientnära vård

Motion 2017/18:2147 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2147 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) Effektiv och patientnära vård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av nya styrande principer för hälso- och sjukvården och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:2147 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2147 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Tolkning av reglerna kring sjukpenning vid dag 180

Motion 2017/18:2216 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2216 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S) Tolkning av reglerna kring sjukpenning vid dag 180 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett fungerande regelverk för rehabilitering och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2017/18:SfU1

Motion 2017/18:2216 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2216 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S) (pdf, 66 kB)

Bankerna - en viktig servicefunktion i samhället

Motion 2017/18:2715 av Lars Mejern Larsson och Hans Hoff (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2715 av Lars Mejern Larsson och Hans Hoff (båda S) Bankerna – en viktig servicefunktion i samhället Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över kontant- och kreditförsörjningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bankerna


Utskottsberedning: 2017/18:FiU22

Motion 2017/18:2715 av Lars Mejern Larsson och Hans Hoff (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2715 av Lars Mejern Larsson och Hans Hoff (båda S) (pdf, 59 kB)

Om uthyrning av arbetstagare

Motion 2017/18:2175 av Teres Lindberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2175 av Teres Lindberg m.fl. (S) Om uthyrning av arbetstagare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om uthyrning av arbetskraft och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan lagen om uthyrning av arbetstagare


Utskottsberedning: AU

Motion 2017/18:2175 av Teres Lindberg m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2175 av Teres Lindberg m.fl. (S) (pdf, 60 kB)

Avhopp från skolan

Motion 2017/18:1394 av Lars Mejern Larsson (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1394 av Lars Mejern Larsson (S) Avhopp från skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ytterligare åtgärder för att få fler unga att klara skolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige ska konkurrera


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:1394 av Lars Mejern Larsson (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1394 av Lars Mejern Larsson (S) (pdf, 60 kB)

Samarbete över gränserna

Motion 2017/18:1793 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1793 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S) Samarbete över gränserna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av ökat nordiskt samarbete över gränserna och tillkännager detta för regeringen. Motivering När


Utskottsberedning: UU

Motion 2017/18:1793 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1793 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S) (pdf, 70 kB)

Förenkla organdonationer

Motion 2017/18:1837 av Lars Mejern Larsson (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1837 av Lars Mejern Larsson (S) Förenkla organdonationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av förenklade metoder för att bli donator och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sjukvårdens utveckling har varit


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:1837 av Lars Mejern Larsson (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1837 av Lars Mejern Larsson (S) (pdf, 59 kB)

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Motion 2017/18:1396 av Lars Mejern Larsson (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1396 av Lars Mejern Larsson (S) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att intentionerna bakom LSS-lagstiftningen ska gälla och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan


Utskottsberedning: 2017/18:SoU5

Motion 2017/18:1396 av Lars Mejern Larsson (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1396 av Lars Mejern Larsson (S) (pdf, 63 kB)