Lars Hjälmered(Mod)

Lars Hjälmered (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency City of Göteborg, Bench 227
Title Civilingenjör.
Born 1977
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866414
Email lars.hjalmered[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy Chair

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2013-01-01 – 2018-09-24
  • Ledig 2012-09-01 – 2012-12-31
  • Ordinary member 2006-10-02 – 2012-08-31
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy Chair 2014-10-07 – 2014-12-18
  • Deputy member 2006-10-10 – 2006-12-01
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy Chair 2014-12-19 – 2018-09-24
  • Member 2014-12-18 – 2014-12-18
  • Member 2013-09-26 – 2014-09-29
  • Committee on Education

  • Deputy member 2009-10-16 – 2010-10-04
  • Member 2006-11-15 – 2009-10-16
  • Deputy member 2006-10-10 – 2006-11-15
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2010-10-12 – 2013-09-25
  • Member 2009-10-16 – 2010-10-04
  • Committee on European Union Affairs

  • Member 2010-10-12 – 2013-09-25
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Personally appointed substitute 2008-10-14 – 2014-10-31
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2012-10-04 – 2014-09-29
  • Deputy member 2011-10-12 – 2012-09-18
  • Deputy member 2010-10-19 – 2011-09-15

Said and done

Hamnstrejken i Göteborg

Skriftlig fråga 2016/17:1384 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2016/17:1384 Hamnstrejken i Göteborg av Lars Hjälmered (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Göteborgs hamn är Sveriges största hamn. Hamnen är lokal men har en nationell betydelse. En stor del av den svenska importen och exporten passerar genom Göteborg. Exempelvis går ungefär sex

Inlämnad: 2017-05-11 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1384 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 80 kB)

Det utlovade undantaget från trängselskatt i stadsdelen Backa i Göteborg

Skriftlig fråga 2016/17:1381 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2016/17:1381 Det utlovade undantaget från trängselskatt i stadsdelen Backa i Göteborg av Lars Hjälmered (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) För några år sedan infördes trängselskatt i Göteborg. Utformningen av systemet och placeringen av betalstationer blev milt uttryckt problematisk för boende

Inlämnad: 2017-05-11 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1381 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 98 kB)

med anledning av prop. 2016/17:181 Statligt ägda bolag i omvandling

Motion 2016/17:3739 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3739 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av prop. 2016/17:181 Statligt ägda bolag i omvandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att försäljningen av Apoteksgruppen i Sverige Holding AB bör genomföras med så


Utskottsberedning: 2016/17:NU24

Motion 2016/17:3739 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3739 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 77 kB)

med anledning av skr. 2016/17:148 Riksrevisionens rapport om förutsättningar för en säker kraftöverföring

Motion 2016/17:3675 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3675 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av skr. 2016/17:148 Riksrevisionens rapport om förutsättningar för en säker kraftöverföring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag


Utskottsberedning: 2016/17:NU21

Motion 2016/17:3675 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3675 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 75 kB)

Arbetskraftsinvandring och spetskompetens till Sverige

Skriftlig fråga 2016/17:1124 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2016/17:1124 Arbetskraftsinvandring och spetskompetens till Sverige av Lars Hjälmered (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) För att vårt land ska kunna vara en fortsatt ledande kunskapsnation är det viktigt att vi har tillgång till en väl fungerande kompetensförsörjning. Vi behöver

Inlämnad: 2017-03-20 Svarsdatum: 2017-04-05 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1124 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 81 kB)

Användningen av skattepengar till projekt utan mätbara mål

Skriftlig fråga 2016/17:915 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2016/17:915 Användningen av skattepengar till projekt utan mätbara mål av Lars Hjälmered (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) En ansvarsfull ekonomisk politik bygger på att stat, region och kommun är försiktiga med hur skattebetalarnas pengar används. Det innebär bland annat

Inlämnad: 2017-02-20 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:915 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 83 kB)

Namnändring av Försvarsmedicincentrum

Skriftlig fråga 2016/17:833 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2016/17:833 Namnändring av Försvarsmedicincentrum av Lars Hjälmered (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Försvarsmedicincentrum, beläget i Göteborg, bildades 2006 genom att man slog samman Flygmedicincentrum (FMC), Dyk-och Navalmedicin (DNC) samt Försvarsmaktens sjukvårdscentrum (FSC). Tanken med

Inlämnad: 2017-02-13 Svarsdatum: 2017-02-22 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:833 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 77 kB)

med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande

Motion 2016/17:3609 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3609 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör skapa förutsättningar


Utskottsberedning: 2016/17:NU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:3609 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3609 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 76 kB)

Snabbspår för nyanlända

Interpellation 2016/17:312 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Interpellation 2016/17:312 Snabbspår för nyanlända av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) På min skriftliga fråga angående snabbspår lämnade arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson ett svar den 22 december. I svaret återfinns en lägesbeskrivning

Inlämnad: 2017-02-06 Svarsdatum: 2017-02-28 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:312 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Snabbspår för nyanlända

Fler poliser i Göteborg

Interpellation 2016/17:289 av Lars Hjälmered (M)

Interpellation 2016/17:289 Fler poliser i Göteborg av Lars Hjälmered (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Brottslighet kränker människors frihet och rätt till sin egendom och kan aldrig tolereras. Samtidigt kan vi se att otryggheten breder ut sig. Vi möts av återkommande och mycket allvarlig brottslighet, inte

Inlämnad: 2017-02-03 Svarsdatum: 2017-02-24 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:289 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Fler poliser i Göteborg