Lars Eriksson(SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västmanland County, Bench 343
Title Ombudsman.
Born 1970
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864452
Email lars.a.eriksson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Civil Affairs

  • Member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2006-10-02 – 2006-10-06
  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2012-10-01 – 2018-09-24
  • Committee on Civil Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2012-10-01 – 2014-09-29
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-10-14 –

Said and done

Mälardalens högskola

Motion 2017/18:2201 av Anna Wallén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2201 av Anna Wallén m.fl. (S) Mälardalens högskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Mälardalens högskola och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tillverkningsindustrins betydelse för Sverige, Västmanland och


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16

Motion 2017/18:2201 av Anna Wallén m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2201 av Anna Wallén m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Åtgärder mot den illegala cabotagetrafiken

Motion 2017/18:2178 av Anna Wallén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2178 av Anna Wallén m.fl. (S) Åtgärder mot den illegala cabotagetrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att fortsätta arbetet mot den illegala cabotagetrafiken och för ordning och reda på våra vägar och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:2178 av Anna Wallén m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2178 av Anna Wallén m.fl. (S) (pdf, 62 kB)

Bättre arbetsmiljö för läkare

Motion 2017/18:2139 av Pia Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2139 av Pia Nilsson m.fl. (S) Bättre arbetsmiljö för läkare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa möjligheter till förbättrad arbetsmiljö för läkarkåren och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vårdkrisen


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:2139 av Pia Nilsson m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2139 av Pia Nilsson m.fl. (S) (pdf, 60 kB)

Asylboenden i Migrationsverkets regi

Motion 2017/18:2221 av Olle Thorell m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2221 av Olle Thorell m.fl. (S) Asylboenden i Migrationsverkets regi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga att ge Migrationsverket i uppdrag att i högre utsträckning än i dag driva boenden för asylsökande


Utskottsberedning: 2017/18:SfU15

Motion 2017/18:2221 av Olle Thorell m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2221 av Olle Thorell m.fl. (S) (pdf, 61 kB)

Myndighetsutbildning - kristna konvertiter

Motion 2017/18:2206 av Lars Eriksson (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2206 av Lars Eriksson (S) Myndighetsutbildning – kristna konvertiter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga uppdra åt berörda myndigheter om särskilda utbildningsinsatser i tro och religion för att bättre klara av asylärenden


Utskottsberedning: 2017/18:SfU15

Motion 2017/18:2206 av Lars Eriksson (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2206 av Lars Eriksson (S) (pdf, 59 kB)

Myndighetsansvaret för radonfrågan

Motion 2017/18:2642 av Lars Eriksson (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2642 av Lars Eriksson (S) Myndighetsansvaret för radonfrågan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över samordningen av myndigheter som ansvarar för radon och tillkännager detta för regeringen. Motivering Regeringen


Utskottsberedning: 2017/18:FöU11

Motion 2017/18:2642 av Lars Eriksson (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2642 av Lars Eriksson (S) (pdf, 58 kB)

Alarmeringen inom hälso- och sjukvården

Motion 2017/18:2152 av Lars Eriksson (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2152 av Lars Eriksson (S) Alarmeringen inom hälso- och sjukvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ge landsting och regioner ett tydligt och utökat ansvar när det gäller alarmeringsverksamheten


Utskottsberedning: 2017/18:FöU7

Motion 2017/18:2152 av Lars Eriksson (S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2152 av Lars Eriksson (S) (pdf, 62 kB)

Utvisning av kristna konvertiter

Motion 2017/18:1376 av Lars Eriksson (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1376 av Lars Eriksson (S) Utvisning av kristna konvertiter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn av lagstiftningen mot bakgrund av ärenden om utvisning av kristna konvertiter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Europadomstolen


Utskottsberedning: 2017/18:SfU15

Motion 2017/18:1376 av Lars Eriksson (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1376 av Lars Eriksson (S) (pdf, 59 kB)

Minskad sårbarhet i svensk energiförsörjning

Motion 2017/18:1417 av Lars Eriksson (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1417 av Lars Eriksson (S) Minskad sårbarhet i svensk energiförsörjning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om minskad sårbarhet i den svenska energiförsörjningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svenskt näringsliv


Utskottsberedning: 2017/18:NU22

Motion 2017/18:1417 av Lars Eriksson (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1417 av Lars Eriksson (S) (pdf, 55 kB)

Motionen utgår

Motion 2017/18:1906

Motion till riksdagen 2017/18:1906 Motionen utgår.

2017-10-03