Lars Eriksson(SocDem)

Lars Eriksson (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västmanland County, Bench 343
Title Ombudsman.
Born 1970
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864452
Email lars.a.eriksson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Civil Affairs

  • Member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2012-10-01 – 2018-09-24
  • Alternate member 2006-10-02 – 2006-10-06
  • Committee on Civil Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2012-10-01 – 2014-09-29
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-10-14 –

Said and done

En nationell digital identifiering som följer eleven genom hela skolsystemet

Motion 2016/17:1897 av Åsa Eriksson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1897 av Åsa Eriksson m.fl. (S) En nationell digital identifiering som följer eleven genom hela skolsystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inom ramen för it-strategin vidta åtgärder som möjliggör framtagande av en gemensam


Utskottsberedning: 2016/17:UbU19

Motion 2016/17:1897 av Åsa Eriksson m.fl. (S) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:1897 av Åsa Eriksson m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Minskad sårbarhet i svensk energiförsörjning

Motion 2016/17:2759 av Lars Eriksson (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2759 av Lars Eriksson (S) Minskad sårbarhet i svensk energiförsörjning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en minskad sårbarhet i den svenska energiförsörjningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svenskt näringsliv


Utskottsberedning: 2016/17:NU14

Motion 2016/17:2759 av Lars Eriksson (S) (docx, 44 kB) Motion 2016/17:2759 av Lars Eriksson (S) (pdf, 55 kB)

Skogens viktiga roll i en biobaserad ekonomi

Motion 2016/17:2798 av Anna Wallén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2798 av Anna Wallén m.fl. (S) Skogens viktiga roll i en biobaserad ekonomi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skogens roll i en biobaserad ekonomi och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vår skog och det svenska


Utskottsberedning: 2016/17:MJU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2798 av Anna Wallén m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2798 av Anna Wallén m.fl. (S) (pdf, 61 kB)

Långsiktighet i bekämpningen av stickmyggor

Motion 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S) Långsiktighet i bekämpningen av stickmyggor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av en långsiktig strategi för myggbekämpning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Nedre


Utskottsberedning: 2016/17:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Åtgärder i syfte att stärka rättsväsendet

Motion 2016/17:2701 av Lars Eriksson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2701 av Lars Eriksson m.fl. (S) Åtgärder i syfte att stärka rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga åtgärder i syfte att stärka rättsväsendet och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Västmanlands


Utskottsberedning: 2016/17:JuU16

Motion 2016/17:2701 av Lars Eriksson m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2701 av Lars Eriksson m.fl. (S) (pdf, 58 kB)

Myndighetsansvaret för radonfrågan

Motion 2016/17:2700 av Lars Eriksson (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2700 av Lars Eriksson (S) Myndighetsansvaret för radonfrågan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över samordningen av myndigheter som ansvarar för radon och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag är det


Utskottsberedning: 2016/17:FöU9

Motion 2016/17:2700 av Lars Eriksson (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:2700 av Lars Eriksson (S) (pdf, 56 kB)

Ekonomiska förutsättningar för att kunna skaffa bostad

Motion 2016/17:2760 av Lars Eriksson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2760 av Lars Eriksson m.fl. (S) Ekonomiska förutsättningar för att kunna skaffa bostad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ekonomiska förutsättningar för att fler ska kunna få en bostad och tillkännager detta för regeringen. Motivering Fler


Utskottsberedning: 2016/17:CU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2760 av Lars Eriksson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2760 av Lars Eriksson m.fl. (S) (pdf, 60 kB)

Arbetsmiljöinspektörer

Motion 2016/17:2758 av Lars Eriksson (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2758 av Lars Eriksson (S) Arbetsmiljöinspektörer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga insatser för att nå ILO:s rekommendationer om antalet arbetsmiljöinspektörer och tillkännager detta för regeringen. Motivering I


Utskottsberedning: 2016/17:AU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2758 av Lars Eriksson (S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:2758 av Lars Eriksson (S) (pdf, 55 kB)

E18 Köping – Västjädra

Motion 2016/17:1704 av Åsa Eriksson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1704 av Åsa Eriksson m.fl. (S) E18 Köping – Västjädra Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för motorvägsstandard på E18, sträckan Köping–Västjädra, och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1704 av Åsa Eriksson m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1704 av Åsa Eriksson m.fl. (S) (pdf, 63 kB)

Möjlighet att ta körkort i hela landet

Motion 2016/17:1692 av Lars Eriksson (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1692 av Lars Eriksson (S) Möjlighet att ta körkort i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av hur Trafikverkets service till de kommuner där körkortsprov genomförs fungerar och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1692 av Lars Eriksson (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1692 av Lars Eriksson (S) (pdf, 57 kB)