Lars Eriksson (SocDem)

Tidigare riksdagsledamot

Party
Constituency Västmanland County
Title Ombudsman.
Born 1970

Current assignments

 • No assignments since 2018-03-19

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2006-10-02 – 2006-10-06
  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2012-10-01 – 2018-03-19
  • Committee on Civil Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2018-03-19
  • Deputy member 2012-10-01 – 2014-09-29
  • Deputy member 2018-03-13 – 2018-03-19
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-03-19

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06 och 12- (statsrådsersättare 061002-061006). Ledamot civilutskottet 14-. Suppleant civilutskottet 12-14 och EU-nämnden 14-.
 • Bostadsort

  Västerås

Said and done

Mälardalens högskola

Motion 2017/18:2201 av Anna Wallén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2201 av Anna Wallén m.fl. S Mälardalens högskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Mälardalens högskola och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tillverkningsindustrins betydelse för Sverige, Västmanland och Sörmland är stor.


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2201 av Anna Wallén m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2201 av Anna Wallén m.fl. (S) (pdf, 77 kB)

Åtgärder mot den illegala cabotagetrafiken

Motion 2017/18:2178 av Anna Wallén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2178 av Anna Wallén m.fl. S Åtgärder mot den illegala cabotagetrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att fortsätta arbetet mot den illegala cabotagetrafiken och för ordning och reda på våra vägar och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2017/18:TU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2178 av Anna Wallén m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2178 av Anna Wallén m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Bättre arbetsmiljö för läkare

Motion 2017/18:2139 av Pia Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2139 av Pia Nilsson m.fl. S Bättre arbetsmiljö för läkare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa möjligheter till förbättrad arbetsmiljö för läkarkåren och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vårdkrisen har de senaste åren


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2139 av Pia Nilsson m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2139 av Pia Nilsson m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Asylboenden i Migrationsverkets regi

Motion 2017/18:2221 av Olle Thorell m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2221 av Olle Thorell m.fl. S Asylboenden i Migrationsverkets regi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga att ge Migrationsverket i uppdrag att i högre utsträckning än i dag driva boenden för asylsökande i egen regi


Utskottsberedning: 2017/18:SfU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2221 av Olle Thorell m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2221 av Olle Thorell m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Myndighetsutbildning – kristna konvertiter

Motion 2017/18:2206 av Lars Eriksson (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2206 av Lars Eriksson S Myndighetsutbildning kristna konvertiter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga uppdra åt berörda myndigheter om särskilda utbildningsinsatser i tro och religion för att bättre klara av asylärenden med konvertiter,


Utskottsberedning: 2017/18:SfU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2206 av Lars Eriksson (S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2206 av Lars Eriksson (S) (pdf, 67 kB)

Myndighetsansvaret för radonfrågan

Motion 2017/18:2642 av Lars Eriksson (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2642 av Lars Eriksson S Myndighetsansvaret för radonfrågan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över samordningen av myndigheter som ansvarar för radon och tillkännager detta för regeringen. Motivering Regeringen har i förslag till


Utskottsberedning: 2017/18:FöU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2642 av Lars Eriksson (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2642 av Lars Eriksson (S) (pdf, 66 kB)

Alarmeringen inom hälso- och sjukvården

Motion 2017/18:2152 av Lars Eriksson (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2152 av Lars Eriksson S Alarmeringen inom hälso- och sjukvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ge landsting och regioner ett tydligt och utökat ansvar när det gäller alarmeringsverksamheten inom hälso- och


Utskottsberedning: 2017/18:FöU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:2152 av Lars Eriksson (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2152 av Lars Eriksson (S) (pdf, 69 kB)

Utvisning av kristna konvertiter

Motion 2017/18:1376 av Lars Eriksson (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1376 av Lars Eriksson S Utvisning av kristna konvertiter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn av lagstiftningen mot bakgrund av ärenden om utvisning av kristna konvertiter och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:SfU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1376 av Lars Eriksson (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1376 av Lars Eriksson (S) (pdf, 59 kB)

Minskad sårbarhet i svensk energiförsörjning

Motion 2017/18:1417 av Lars Eriksson (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1417 av Lars Eriksson S Minskad sårbarhet i svensk energiförsörjning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om minskad sårbarhet i den svenska energiförsörjningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svenskt näringsliv är i stort


Utskottsberedning: 2017/18:NU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1417 av Lars Eriksson (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:1417 av Lars Eriksson (S) (pdf, 62 kB)

Motionen utgår

Motion 2017/18:1906

Motion till riksdagen 2017/18:1906 Motionen utgår.

2017-10-03