Lars Beckman(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Gävleborg County, Bench 47
Title Egenföretagare/Regionchef
Born 1967
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865390
Email lars.beckman[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Civil Affairs

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2017-02-15 – 2018-09-24
  • Ordinary member 2010-10-04 – 2014-09-29
  • Committee on Civil Affairs

  • Member 2017-10-13 – 2018-09-24
  • Deputy member 2017-02-23 – 2017-10-13
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29

Said and done

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2017/18:361 av Niklas Wykman (M) 13 february 2018 Public service
Frågestund 8 february 2018 Frågestund
Interpellationsdebatt 2017/18:329 av Carl-Oskar Bohlin (M) 6 february 2018 Boverkets föreskrifter om vedspisar
Interpellationsdebatt 2017/18:290 av Lars Beckman (M) 6 february 2018 Kommunal lantmäterimyndighet

Lika villkor för vårdgivare

Skriftlig fråga 2017/18:835 av Lars Beckman (M)

Fråga 2017/18:835 Lika villkor för vårdgivare av Lars Beckman M till Socialminister Annika Strandhäll S I 19 av 21 landsting går den offentligt drivna primärvården med underskott. För att hantera situationen skjuter det offentliga till mer pengar, vilket gör att privata vårdgivare missgynnas. Alla vårdgivare ska i vårdvalet

Inlämnad: 2018-02-22 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:835 av Lars Beckman (M) (pdf, 88 kB)

Statliga företags medlemskap i branschorganisationer

Skriftlig fråga 2017/18:834 av Lars Beckman (M)

Fråga 2017/18:834 Statliga företags medlemskap i branschorganisationer av Lars Beckman M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S En svensk inhemsk flygskatt har en ytterst begränsad miljönytta och är i praktiken ett symbolpolitiskt förslag. Miljöminister Karolina Skog har gett uttryck för att statliga företag

Inlämnad: 2018-02-22 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2017/18:834 av Lars Beckman (M) (pdf, 87 kB)

Regionala skyddsombud

Skriftlig fråga 2017/18:797 av Lars Beckman (M)

Fråga 2017/18:797 Regionala skyddsombud av Lars Beckman (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Den fackliga organisationen LO har för avsikt att försöka påverka valutgången i Sverige genom bland annat egna kampanjer och ekonomiskt stöd till Socialdemokraterna. LO avser att ge ett

Inlämnad: 2018-02-16 Svarsdatum: 2018-02-28 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:797 av Lars Beckman (M) (pdf, 86 kB)

Vinterväghållningen i Sverige

Skriftlig fråga 2017/18:774 av Lars Beckman (M)

Fråga 2017/18:774 Vinterväghållningen i Sverige av Lars Beckman M till Statsrådet Tomas Eneroth S I en interpellationsdebatt med statsrådet Tomas Eneroth lyfte jag den uppföljning och granskning som Sveriges Åkeriföretag har gjort av vinterväghållningen i Sverige. Undersökningen har gjorts av konsultföretaget WSP. I interpellationsdebatten

Inlämnad: 2018-02-13 Svarsdatum: 2018-02-21 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:774 av Lars Beckman (M) (pdf, 83 kB)

Statliga veterinärers försäljning av djurfoder

Interpellation 2017/18:375 av Lars Beckman (M)

Interpellation 2017/18:375 Statliga veterinärers försäljning av djurfoder av Lars Beckman (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) De statliga Distriktsveterinärerna säljer i dag utöver medicinskt djurfoder även vanligt djurfoder. Det här är inte förenligt med Distriktsveterinärernas statliga uppdrag. Det snedvrider

Inlämnad: 2018-02-09 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2017/18:375 av Lars Beckman (M) (pdf, 86 kB)

Integrationsutmaningen

Interpellation 2017/18:369 av Lars Beckman (M)

Interpellation 2017/18:369 Integrationsutmaningen av Lars Beckman (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda är ett av Sveriges största samhällsproblem. Det finns inget som indikerar att gapet är på väg att minska. Snarare tvärtom.

Inlämnad: 2018-02-08 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2017/18:369 av Lars Beckman (M) (pdf, 90 kB)

Handhållen kommunikationsutrustning i trafiken

Skriftlig fråga 2017/18:721 av Lars Beckman (M)

Fråga 2017/18:721 Handhållen kommunikationsutrustning i trafiken av Lars Beckman (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Från och med 1 februari 2018 är det förbjudet att hålla kommunikationsutrustning i handen när du kör. Utredningen som beredde förslaget föreslog att förbudet enbart skulle gälla mobiltelefoner,

Inlämnad: 2018-02-06 Svarsdatum: 2018-02-14 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:721 av Lars Beckman (M) (pdf, 85 kB)

Public service

Interpellation 2017/18:361 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2017/18:361 Public service av Niklas Wykman (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Malmö, en vacker stad fylld med puls och historia men också platsen för allt grövre kriminalitet och djupare utanförskap. Malmö är skyltfönstret för den socialdemokratiska politiken, men den

Inlämnad: 2018-02-05 Svarsdatum: 2018-02-13 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2017/18:361 av Niklas Wykman (M) (pdf, 97 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Public service

Statliga veterinärers försäljning av djurfoder

Skriftlig fråga 2017/18:660 av Lars Beckman (M)

Fråga 2017/18:660 Statliga veterinärers försäljning av djurfoder av Lars Beckman (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Distriktsveterinärerna, som lyder under Jordbruksverket, säljer i dag utöver medicinskt djurfoder även vanligt djurfoder. Detta är dock inte förenligt med Distriktsveterinärernas statliga uppdrag.

Inlämnad: 2018-01-25 Svarsdatum: 2018-02-07 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2017/18:660 av Lars Beckman (M) (pdf, 85 kB)

Bötestävlingar inom polisen

Skriftlig fråga 2017/18:641 av Lars Beckman (M)

Fråga 2017/18:641 Bötestävlingar inom polisen av Lars Beckman (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Sverige har i dag en nationell polis- och trygghetskris. Brottsligheten har blivit grövre, och den upplevda otryggheten i samhället har ökat, liksom antalet utsatta områden. Polisen är satt

Inlämnad: 2018-01-24 Svarsdatum: 2018-01-31 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:641 av Lars Beckman (M) (pdf, 86 kB)