Lars Beckman (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Gävleborg County, Bench 275
Title Egenföretagare/Regionchef
Born 1967
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865390
Email lars.beckman[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Civil Affairs

  • Member
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2017-02-15 – 2022-09-26
  • Ordinary member 2010-10-04 – 2014-09-29
  • Committee on Civil Affairs

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2017-10-13 – 2018-09-24
  • Deputy member 2017-02-23 – 2017-10-13
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2018-03-13 – 2018-05-24

Said and done

Utvisa fler utländska brottslingar som begår hedersrelaterade brott samt vålds- och sexualbrott

Motion 2018/19:2639 av Ellen Juntti m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2639 av Ellen Juntti m.fl. M Utvisa fler utländska brottslingar som begår hedersrelaterade brott samt vålds- och sexualbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att betydligt fler utländska medborgare som begår hedersrelaterade brott samt


Utskottsberedning: SfU

Motion 2018/19:2639 av Ellen Juntti m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2639 av Ellen Juntti m.fl. (M) (pdf, 73 kB)

Brott under tiden som asylsökande

Motion 2018/19:2462 av Lars Beckman och Ellen Juntti (båda M)

Motion till riksdagen 2018/19:2462 av Lars Beckman och Ellen Juntti båda M Brott under tiden som asylsökande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om avslag och utvisning om brott begås under tiden man är asylsökande och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige


Utskottsberedning: SfU

Motion 2018/19:2462 av Lars Beckman och Ellen Juntti (båda M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2462 av Lars Beckman och Ellen Juntti (båda M) (pdf, 75 kB)

Den svenska vargstammen

Motion 2018/19:2611 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2611 av Lars Beckman M Den svenska vargstammen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att våra myndigheter bör styra besluten mot att det ska finnas 170270 vargar i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ska vi ha en vargstam


Utskottsberedning: MJU

Motion 2018/19:2611 av Lars Beckman (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2611 av Lars Beckman (M) (pdf, 74 kB)

Möjligheten för jägare att jaga med lampa

Motion 2018/19:2461 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2461 av Lars Beckman M Möjligheten för jägare att jaga med lampa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvidga möjligheterna för jägare att jaga med lampa och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag får endast fast belysning


Utskottsberedning: MJU

Motion 2018/19:2461 av Lars Beckman (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2461 av Lars Beckman (M) (pdf, 68 kB)

Upphandling av tv- och radioprogram

Motion 2018/19:2460 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2460 av Lars Beckman M Upphandling av tv- och radioprogram Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningen för att upphandla delar av tv- och radioprogrammen i allmänhetens tjänst och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: KrU

Motion 2018/19:2460 av Lars Beckman (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2460 av Lars Beckman (M) (pdf, 70 kB)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Motion 2018/19:2948 av Mats Green m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2948 av Mats Green m.fl. M Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Sammanfattning Sverige är i stort behov av bostadspolitiska reformer. Behovet av viktiga reformer har under den senaste mandatperioden fått stå tillbaka för en återgång till


Utskottsberedning: 2018/19:CU1

Motion 2018/19:2948 av Mats Green m.fl. (M) (docx, 143 kB) Motion 2018/19:2948 av Mats Green m.fl. (M) (pdf, 149 kB)

Fler bostäder och ökat byggande

Motion 2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2831 av Mats Green m.fl. M Fler bostäder och ökat byggande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genom regleringsbrev och instruktioner ombesörja att myndigheterna bidrar till att fler bostäder byggs och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: CU FiU KrU MJU NU SfU SkU TU

Motion 2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M) (docx, 92 kB) Motion 2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M) (pdf, 155 kB)

Konsumentpolitik

Motion 2018/19:2830 av Mats Green m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2830 av Mats Green m.fl. M Konsumentpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra budget- och skuldrådgivningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa åtgärder


Utskottsberedning: CU FiU JuU

Motion 2018/19:2830 av Mats Green m.fl. (M) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:2830 av Mats Green m.fl. (M) (pdf, 104 kB)

Familjerätt

Motion 2018/19:2828 av Mats Green m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2828 av Mats Green m.fl. M Familjerätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra reglerade surrogatmoderskap i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förtydliga


Utskottsberedning: CU 2018/19:SoU8

Motion 2018/19:2828 av Mats Green m.fl. (M) (docx, 75 kB) Motion 2018/19:2828 av Mats Green m.fl. (M) (pdf, 110 kB)

Associationsrätt

Motion 2018/19:2829 av Mats Green m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2829 av Mats Green m.fl. M Associationsrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bättre möjligheter till tjänstledighet för att starta företag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: AU CU NU

Motion 2018/19:2829 av Mats Green m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2829 av Mats Green m.fl. (M) (pdf, 90 kB)