Lars Beckman(Mod)

Lars Beckman (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Gävleborg County, Bench 47
Title Egenföretagare/Regionchef
Born 1967
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865390
Email lars.beckman[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2017-02-15 – 2018-09-24
  • Ordinary member 2010-10-04 – 2014-09-29
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2017-02-23 – 2018-09-24

Said and done

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2013/14:98 av Omanovic, Jasenko (S) 26 november 2013 Sociala avgifter
Interpellationsdebatt 2013/14:74 av Lindberg, Teres (S) 26 november 2013 Ekonomisk brottslighet i byggbranschen
Interpellationsdebatt 2013/14:5 av Persson, Peter (S) 12 november 2013 Avgiftsdifferentiering och jobbpolitik
Interpellationsdebatt 2013/14:12 av Holm, Jens (V) 8 november 2013 Åtgärder mot dubbdäck

Fler kvinnliga företagare

Skriftlig fråga 2016/17:1043 av Lars Beckman (M)

Fråga 2016/17:1043 Fler kvinnliga företagare av Lars Beckman (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Svenskt Näringsliv visar i sin rapport Företagsamheten att det kvinnliga företagandet i Sverige har ökat men att andelen kvinnliga företagare fortfarande är låg. I den sektor där det finns

Inlämnad: 2017-03-10 Svarsdatum: 2017-03-22 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1043 av Lars Beckman (M) (pdf, 88 kB)

Utbyggnad av E4 mellan Gävle och Söderhamn

Skriftlig fråga 2016/17:1009 av Lars Beckman (M)

Fråga 2016/17:1009 Utbyggnad av E4 mellan Gävle och Söderhamn av Lars Beckman (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Vägen från Helsingborg till Gävle består till stora delar av fyra filer. Efter Gävle norrut blir det dock endast en fil i vardera riktningen. Det här leder ofta till omfattande trafikstörningar,

Inlämnad: 2017-03-03 Svarsdatum: 2017-03-15 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1009 av Lars Beckman (M) (pdf, 79 kB)

Bilförlossningar

Skriftlig fråga 2016/17:1002 av Lars Beckman (M)

Fråga 2016/17:1002 Bilförlossningar av Lars Beckman (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) I Sollefteå har ABF anordnat kurser i bilförlossning med anledning av Västernorrlands landstings beslut att stänga och lägga ned BB i Sollefteå. Som ett flertal medier också har rapporterat om har kunskaperna i bilförlossning

Inlämnad: 2017-03-03 Svarsdatum: 2017-03-15 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1002 av Lars Beckman (M) (pdf, 77 kB)

Byggstartsbeslut i Gävle hamn

Skriftlig fråga 2016/17:1001 av Lars Beckman (M)

Fråga 2016/17:1001 Byggstartsbeslut i Gävle hamn av Lars Beckman (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Gävle hamn är en viktig och strategisk hamn, och det är många som väntar på ett byggstartsbeslut från regeringen rörande en ny spåranslutning från Gävle godsbangård samt elektrifiering av befintlig bana. Varje

Inlämnad: 2017-03-03 Svarsdatum: 2017-03-15 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1001 av Lars Beckman (M) (pdf, 78 kB)

Sociala avgifter

Interpellation 2013/14:98 av Omanovic, Jasenko (S)

den 7 november Interpellation 2013/14:98 Sociala avgifter av Jasenko Omanovic (S) till finansminister Anders Borg (M) Arbetslösheten har bitit sig fast på en hög nivå under den nuvarande regeringens tid vid makten. Långtidsarbetslösheten har tredubblats och var fjärde ungdom saknar ett

Inlämnad: 2013-11-07 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sociala avgifter

Ekonomisk brottslighet i byggbranschen

Interpellation 2013/14:74 av Lindberg, Teres (S)

den 25 oktober Interpellation 2013/14:74 Ekonomisk brottslighet i byggbranschen av Teres Lindberg (S) till näringsminister Annie Lööf (C) Enligt Skatteverkets uppskattning kostar svartarbete över 60 miljarder kronor i uteblivna skatteintäkter. Ungefär 10 av dessa härrör från byggbranschen.

Inlämnad: 2013-10-25 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ekonomisk brottslighet i byggbranschen

Gårdsförsäljning

Motion 2013/14:So617 av Rune Wikström och Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2013/14:So617 av Rune Wikström och Lars Beckman (M) Gårdsförsäljning M1422 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten till gårdsförsäljning. Motivering I Sverige har vi både ett alkoholmonopol och ett


Utskottsberedning: 2013/14:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:So617 av Rune Wikström och Lars Beckman (M) (doc, 53 kB)

Etablera huvudkontor utanför storstäder

Motion 2013/14:N364 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2013/14:N364 av Lars Beckman (M) Etablera huvudkontor utanför storstäder M1158 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att etablera statligt ägda företags huvudkontor utanför storstäderna, exempelvis


Utskottsberedning: 2013/14:NU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:N364 av Lars Beckman (M) (doc, 54 kB)

Förvaltning av varg

Motion 2013/14:MJ269 av Ulf Berg m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ269 av Ulf Berg m.fl. (M) Förvaltning av varg M1665 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om varg i Dalarna, Gävleborg och Värmland och att i största möjliga mån beakta det höga rovdjurstryck som råder i dessa områden. Motivering Vargen


Utskottsberedning: 2013/14:MJU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:MJ269 av Ulf Berg m.fl. (M) (doc, 60 kB)

Effektivare kontroll på väg

Motion 2013/14:T398 av Lars Beckman och Ann-Britt Åsebol (M)

Motion till riksdagen 2013/14:T398 av Lars Beckman och Ann-Britt Åsebol (M) Effektivare kontroll på väg M1837 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om effektivare kontroll på väg. Motivering Kontroll på väg av godstransporter sker av specialutbildad


Utskottsberedning: 2013/14:TU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:T398 av Lars Beckman och Ann-Britt Åsebol (M) (doc, 54 kB)