Lars-Arne Staxäng(Mod)

Lars-Arne Staxäng (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County West, Bench 128
Title Lokförare
Born 1956
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865261
Email lars-arne.staxang[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Social Insurance

  • Member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • Committee on Social Insurance

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Education

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2014-10-07 – 2017-10-31

Said and done

med anledning av prop 2016/17:133 Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

Motion 2016/17:3650 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3650 av Johan Forssell m.fl. (M) med anledning av prop 2016/17:133 Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2016/17:133 Kompletteringar av den tillfälliga lagen

2017-03-17

Motion 2016/17:3650 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 73 kB) Motion 2016/17:3650 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 71 kB)

med anledning av prop 2016/17:121 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen

Motion 2016/17:3638 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3638 av Johan Forssell m.fl. (M) med anledning av prop 2016/17:121 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den som nekar att medverka i en medicinsk åldersbedömning i ett fall då åldern


Utskottsberedning: SfU

Motion 2016/17:3638 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3638 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 78 kB)

Trygghet i skolan

Skriftlig fråga 2016/17:960 av Lars-Arne Staxäng (M)

Fråga 2016/17:960 Trygghet i skolan av Lars-Arne Staxäng (M) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) Enligt 5 kap. 3 § skollagen (2010:800) ska utbildningen utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Skolinspektionen har presenterat en rapport

Inlämnad: 2017-03-01 Svarsdatum: 2017-03-08 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:960 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 77 kB)

med anledning av prop. 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige - fler jobb och hållbar tillväxt i hela Sverige

Motion 2016/17:3620 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3620 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) med anledning av prop. 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkra generellt goda företagsvillkor


Utskottsberedning: 2016/17:MJU24

Motion 2016/17:3620 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 84 kB) Motion 2016/17:3620 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 170 kB)

Sysselsättningen bland äldre

Skriftlig fråga 2016/17:795 av Lars-Arne Staxäng (M)

Fråga 2016/17:795 Sysselsättningen bland äldre av Lars-Arne Staxäng (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Regeringen införde 2016 en särskild löneskatt för äldre över 65 år. Enligt statistik från SCB som Expressen tagit del av (den 28 januari) har sysselsättningen i den här gruppen nu minskat. Enligt

Inlämnad: 2017-02-01 Svarsdatum: 2017-02-15 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:795 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 67 kB)

Svenska veteraner

Skriftlig fråga 2016/17:780 av Lars-Arne Staxäng (M)

Fråga 2016/17:780 Svenska veteraner av Lars-Arne Staxäng (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) SR Ekot rapporterade den 22 januari om svenska utlandssoldater och om svårigheterna att återanpassa sig i samhället. Nyligen inleddes ett forskningsprojekt finansierat av Försvarsmakten om hur det fungerar för

Inlämnad: 2017-02-01 Svarsdatum: 2017-02-08 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:780 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 66 kB)

Helårsbedömning för 2017 från Nationellt centrum för terrorhotbedömning

Skriftlig fråga 2016/17:691 av Lars-Arne Staxäng (M)

Fråga 2016/17:691 Helårsbedömning för 2017 från Nationellt centrum för terrorhotbedömning av Lars-Arne Staxäng (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) har den 18 januari publicerat sin helårsbedömning för 2017. I denna rapport konstaterar NCT

Inlämnad: 2017-01-19 Svarsdatum: 2017-02-01 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:691 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 79 kB)

Allmänhetens förtroende för polisen

Interpellation 2016/17:221 av Lars-Arne Staxäng (M)

Interpellation 2016/17:221 Allmänhetens förtroende för polisen av Lars-Arne Staxäng (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Enligt en undersökning som Aftonbladet har presenterat har förtroendet för den svenska polisen rasat. Enligt undersökningen har antalet personer som känner stort förtroende för polisen rasat

Inlämnad: 2017-01-11 Svarsdatum: 2017-01-27 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:221 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Allmänhetens förtroende för polisen

Allemansrätten och markägarens intressen

Skriftlig fråga 2016/17:596 av Lars-Arne Staxäng (M)

Fråga 2016/17:596 Allemansrätten och markägarens intressen av Lars-Arne Staxäng (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Allemansrätten är unik för Sverige och något vi bör värna. Det är en fantastisk möjlighet som vi ska vara rädda om och som också lockar utländska turister till den svenska landsbygden. I Sverige

Inlämnad: 2016-12-27 Svarsdatum: 2017-01-11 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:596 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 76 kB)

Det juridiska ansvaret inom lagstiftningen om kassaregistret

Skriftlig fråga 2016/17:595 av Lars-Arne Staxäng (M)

Fråga 2016/17:595 Det juridiska ansvaret inom lagstiftningen om kassaregistret av Lars-Arne Staxäng (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Enligt dagens lagstiftning är det den enskilda företagaren som ansvarar för kassaregistret i sitt företag vid torg- och marknadshandel. Detta gäller

Inlämnad: 2016-12-27 Svarsdatum: 2017-01-11 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:595 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 76 kB)