Laila Naraghi(SocDem)

Laila Naraghi (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Kalmar County, Bench 61
Born 1982
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email laila.naraghi[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Constitution

  • Member
  • Committee on Taxation

  • Deputy member
  • The Riksdag Delegation to the NATO Parliamentary Assembly

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2016-09-12 – 2018-09-24
  • Committee on the Constitution

  • Member 2016-09-12 – 2018-09-24
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2016-09-12 – 2018-09-24
  • The Riksdag Delegation to the NATO Parliamentary Assembly

  • Deputy member 2016-10-18 –

Said and done

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2016/17:173 av Jan R Andersson (M) 20 december 2016 Statliga servicekontor
Frågestund 15 december 2016 Frågestund
Frågestund 10 november 2016 Frågestund

Migrationsverkets rutiner vid mottagandet av asylsökande

Skriftlig fråga 2016/17:618 av Laila Naraghi (S)

Fråga 2016/17:618 Migrationsverkets rutiner vid mottagandet av asylsökande av Laila Naraghi (S) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) I min hemkommun Oskarshamn avvecklar Migrationsverket boenden för asylsökande. Ett aktuellt exempel på hur detta genomförs är från ett boende där de asylsökande

Inlämnad: 2017-01-10 Svarsdatum: 2017-01-18 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:618 av Laila Naraghi (S) (pdf, 79 kB)

Statliga servicekontor

Interpellation 2016/17:173 av Jan R Andersson (M)

Interpellation 2016/17:173 Statliga servicekontor av Jan R Andersson (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) I Kalmar län finns det tre statliga servicekontor. Av dessa är för närvarande endast ett öppet. Detta har fått till följd att människor inte kan få grundläggande service i den omfattning som ska kunna

Inlämnad: 2016-12-02 Svarsdatum: 2016-12-20 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2016/17:173 av Jan R Andersson (M) (pdf, 75 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Statliga servicekontor

Sjukvård på lika villkor i hela landet

Motion 2016/17:2675 av Thomas Strand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2675 av Thomas Strand m.fl. (S) Sjukvård på lika villkor i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att i dialog med SKL följa upp och säkerställa att vi har en sjukvård på lika villkor


Utskottsberedning: 2016/17:SoU10

Motion 2016/17:2675 av Thomas Strand m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2675 av Thomas Strand m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Äldrefattigdom är inte värdigt ett välfärdssamhälle

Motion 2016/17:2733 av Thomas Strand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2733 av Thomas Strand m.fl. (S) Äldrefattigdom är inte värdigt ett välfärdssamhälle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta de mest utsatta grupperna i översynen av framtidens pensionssystem och tillkännager detta för regeringen. Motivering Äldrefattigdomen


Utskottsberedning: 2016/17:SfU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2733 av Thomas Strand m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2733 av Thomas Strand m.fl. (S) (pdf, 63 kB)

Förbud mot införsel av kärnvapen

Motion 2016/17:1634 av Laila Naraghi och Thomas Strand (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1634 av Laila Naraghi och Thomas Strand (båda S) Förbud mot införsel av kärnvapen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av ett tillägg i lag en ( 1984:3 ) om kärnteknisk verksamhet som förbjuder


Utskottsberedning: UU

Motion 2016/17:1634 av Laila Naraghi och Thomas Strand (båda S) (docx, 122 kB) Motion 2016/17:1634 av Laila Naraghi och Thomas Strand (båda S) (pdf, 66 kB)

Spelreklam och spelmissbruk

Motion 2016/17:1689 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1689 av Hillevi Larsson m.fl. (S) Spelreklam och spelmissbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om spelmissbruk och tillkännager detta för regeringen. Motivering Spelmissbruk räknas numera som en beroendesjukdom, inte som en


Utskottsberedning: 2016/17:KrU6

Motion 2016/17:1689 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:1689 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Högre utbildning i hela landet genom kommunala lärcenter

Motion 2016/17:1034 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1034 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi (båda S) Högre utbildning i hela landet genom kommunala lärcenter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till högre utbildning i hela landet genom kommunala lärcenter


Utskottsberedning: UbU

Motion 2016/17:1034 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi (båda S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1034 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi (båda S) (pdf, 68 kB)

Körkort på gymnasiet

Motion 2016/17:1010 av Laila Naraghi (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1010 av Laila Naraghi (S) Körkort på gymnasiet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av att kunna ta körkort på gymnasiet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2016/17:UbU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:1010 av Laila Naraghi (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:1010 av Laila Naraghi (S) (pdf, 58 kB)

Vikta forskningsanslag till högskolornas och de nya universitetens fördel

Motion 2016/17:906 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:906 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi (båda S) Vikta forskningsanslag till högskolornas och de nya universitetens fördel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vikta basanslagen för forskning och forskarutbildning till högskolor


Utskottsberedning: 2016/17:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:906 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi (båda S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:906 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi (båda S) (pdf, 63 kB)

Utveckla järnvägen för tillväxt i Kalmar län

Motion 2016/17:979 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:979 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) Utveckla järnvägen för tillväxt i Kalmar län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att utveckla järnvägskommunikationerna i Kalmar län


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:979 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:979 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (pdf, 68 kB)