Laila Naraghi(SocDem)

Laila Naraghi (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Kalmar County, Bench 61
Born 1982
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email laila.naraghi[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Constitution

  • Member
  • Committee on Taxation

  • Deputy member
  • The Riksdag Delegation to the NATO Parliamentary Assembly

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2016-09-12 – 2018-09-24
  • Committee on the Constitution

  • Member 2016-09-12 – 2018-09-24
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2016-09-12 – 2018-09-24
  • The Riksdag Delegation to the NATO Parliamentary Assembly

  • Deputy member 2016-10-18 –

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2016/17:KU15 3 may 2017 Offentlighet, sekretess och integritet
Interpellationsdebatt 2016/17:173 av Jan R Andersson (M) 20 december 2016 Statliga servicekontor
Frågestund 15 december 2016 Frågestund

YH-utbildningar

Skriftlig fråga 2016/17:1143 av Laila Naraghi (S)

Fråga 2016/17:1143 YH-utbildningar av Laila Naraghi (S) till Statsrådet Anna Ekström (S) Sveriges välstånd är byggt på innovativa och framgångsrika exportföretag som gång på gång klarat av att förnya och ställa om produktion och produkter i takt med att marknaderna förändrats. Den svenska industrin – dess företag

Inlämnad: 2017-03-29 Svarsdatum: 2017-04-05 Besvarare: Statsrådet Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1143 av Laila Naraghi (S) (pdf, 90 kB)

Migrationsverkets rutiner vid mottagandet av asylsökande

Skriftlig fråga 2016/17:618 av Laila Naraghi (S)

Fråga 2016/17:618 Migrationsverkets rutiner vid mottagandet av asylsökande av Laila Naraghi (S) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) I min hemkommun Oskarshamn avvecklar Migrationsverket boenden för asylsökande. Ett aktuellt exempel på hur detta genomförs är från ett boende där de asylsökande

Inlämnad: 2017-01-10 Svarsdatum: 2017-01-18 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:618 av Laila Naraghi (S) (pdf, 79 kB)

Statliga servicekontor

Interpellation 2016/17:173 av Jan R Andersson (M)

Interpellation 2016/17:173 Statliga servicekontor av Jan R Andersson (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) I Kalmar län finns det tre statliga servicekontor. Av dessa är för närvarande endast ett öppet. Detta har fått till följd att människor inte kan få grundläggande service i den omfattning som ska kunna

Inlämnad: 2016-12-02 Svarsdatum: 2016-12-20 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2016/17:173 av Jan R Andersson (M) (pdf, 75 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Statliga servicekontor

Sjukvård på lika villkor i hela landet

Motion 2016/17:2675 av Thomas Strand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2675 av Thomas Strand m.fl. (S) Sjukvård på lika villkor i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att i dialog med SKL följa upp och säkerställa att vi har en sjukvård på lika villkor


Utskottsberedning: 2016/17:SoU10

Motion 2016/17:2675 av Thomas Strand m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2675 av Thomas Strand m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Äldrefattigdom är inte värdigt ett välfärdssamhälle

Motion 2016/17:2733 av Thomas Strand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2733 av Thomas Strand m.fl. (S) Äldrefattigdom är inte värdigt ett välfärdssamhälle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta de mest utsatta grupperna i översynen av framtidens pensionssystem och tillkännager detta för regeringen. Motivering Äldrefattigdomen


Utskottsberedning: 2016/17:SfU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2733 av Thomas Strand m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:2733 av Thomas Strand m.fl. (S) (pdf, 63 kB)

Förbud mot införsel av kärnvapen

Motion 2016/17:1634 av Laila Naraghi och Thomas Strand (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1634 av Laila Naraghi och Thomas Strand (båda S) Förbud mot införsel av kärnvapen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av ett tillägg i lag en ( 1984:3 ) om kärnteknisk verksamhet som förbjuder


Utskottsberedning: UU

Motion 2016/17:1634 av Laila Naraghi och Thomas Strand (båda S) (docx, 121 kB) Motion 2016/17:1634 av Laila Naraghi och Thomas Strand (båda S) (pdf, 66 kB)

Spelreklam och spelmissbruk

Motion 2016/17:1689 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1689 av Hillevi Larsson m.fl. (S) Spelreklam och spelmissbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om spelmissbruk och tillkännager detta för regeringen. Motivering Spelmissbruk räknas numera som en beroendesjukdom, inte som en


Utskottsberedning: 2016/17:KrU6

Motion 2016/17:1689 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:1689 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Högre utbildning i hela landet genom kommunala lärcenter

Motion 2016/17:1034 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1034 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi (båda S) Högre utbildning i hela landet genom kommunala lärcenter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till högre utbildning i hela landet genom kommunala lärcenter


Utskottsberedning: UbU

Motion 2016/17:1034 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi (båda S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1034 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi (båda S) (pdf, 68 kB)

Körkort på gymnasiet

Motion 2016/17:1010 av Laila Naraghi (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1010 av Laila Naraghi (S) Körkort på gymnasiet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av att kunna ta körkort på gymnasiet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2016/17:UbU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:1010 av Laila Naraghi (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1010 av Laila Naraghi (S) (pdf, 58 kB)

Vikta forskningsanslag till högskolornas och de nya universitetens fördel

Motion 2016/17:906 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:906 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi (båda S) Vikta forskningsanslag till högskolornas och de nya universitetens fördel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vikta basanslagen för forskning och forskarutbildning till högskolor


Utskottsberedning: 2016/17:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:906 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi (båda S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:906 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi (båda S) (pdf, 63 kB)