Kristina Nilsson (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västernorrland County, Bench 77
Title Sjuksköterska.
Born 1965
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865658
Email kristina.nilsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy Chair
  • The War Delegation

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2022-09-26
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy Chair 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2018-10-02 – 2018-10-02
  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Taxation

  • Member 2010-10-12 – 2011-10-18
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2011-06-08 – 2014-09-29
  • The War Delegation

  • Member 2018-10-09 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 10-. Ledamot skatteutskottet 10-11 och socialutskottet 14-. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 10-14 och miljö- och jordbruksutskottet 11-.
 • Föräldrar

  Fabriksarbetaren Åke Karlsson och kommunalarbetaren Adéle Karlsson, f. Backman.
 • Utbildning

  Vårdlinjen, undersköterska och mentalskötare, slutår 82. Vårdhögskolan, sjuksköterska, slutår 89.
 • Anställningar

  Landstinget i Västernorrland, Örnsköldsviks kommun.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, styrkommittén Botnia Atlantica 07-11. Ledamot, insynsrådet Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Ledamot, Patientskadenämnden.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Örnsköldsvik 02-06, 06-10 och 10-15. Ledamot, kommunstyrelsen 02-06. Ordförande, omsorgsnämnden 06-10. Styrelseledamot, Örnsköldsvik Airport AB 10-14.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Styrelseledamot/vice ordförande, Örnsköldsviks arbetarekommun 98-08, ordförande 12-16 och styrelseledamot 16-.
 • Bostadsort

  Örnsköldsvik

Said and done

Mittuniversitetet

Motion 2017/18:2131 av Ingemar Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2131 av Ingemar Nilsson m.fl. S Mittuniversitetet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta Mittuniversitetets betydelse för tillväxt och välfärd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är och ska vara en ledande kunskaps-


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2131 av Ingemar Nilsson m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2131 av Ingemar Nilsson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Utveckling av tunga transporter

Motion 2017/18:2156 av Kristina Nilsson (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2156 av Kristina Nilsson S Utveckling av tunga transporter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta utveckla arbetet med miljövänliga transporter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Klimatfrågan är en av vår tids största


Utskottsberedning: 2017/18:TU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2156 av Kristina Nilsson (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2156 av Kristina Nilsson (S) (pdf, 66 kB)

Ökat byggande i trä

Motion 2017/18:2662 av Kristina Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2662 av Kristina Nilsson m.fl. S Ökat byggande i trä Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett ökat bostadsbyggande i trä och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skogen är en viktig basindustri i Sverige. En stor del av jobben i


Utskottsberedning: 2017/18:CU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2662 av Kristina Nilsson m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2662 av Kristina Nilsson m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Arbetsmarknad för personer med nedsatt arbetsförmåga

Motion 2017/18:2162 av Jasenko Omanovic m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2162 av Jasenko Omanovic m.fl. S Arbetsmarknad för personer med nedsatt arbetsförmåga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en arbetsmarknad för personer med nedsatt arbetsförmåga och tillkännager detta för regeringen. Motivering Nästan 85


Utskottsberedning: 2017/18:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2162 av Jasenko Omanovic m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2162 av Jasenko Omanovic m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Gör all användning av fyrverkerier tillståndspliktig

Motion 2017/18:1078 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1078 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Gör all användning av fyrverkerier tillståndspliktig Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att lagstifta om tillståndsprövning för alla fyrverkerier och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1078 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1078 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Gymnasieutbildningar och arbetsmarknadsbehov

Motion 2017/18:869 av Jasenko Omanovic m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:869 av Jasenko Omanovic m.fl. S Gymnasieutbildningar och arbetsmarknadsbehov Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av att uppnå en bättre styrning av vilka gymnasieutbildningar som erbjuds i förhållande till den kommande


Utskottsberedning: 2017/18:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:869 av Jasenko Omanovic m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:869 av Jasenko Omanovic m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Ostkustbanan

Motion 2017/18:736 av Ingemar Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:736 av Ingemar Nilsson m.fl. S Ostkustbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att infrastrukturplaneringen bör genomföras på ett sätt som ger förutsättningar för investeringar i Ostkustbanan i Västernorrlands län och tillkännager detta


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:736 av Ingemar Nilsson m.fl. (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:736 av Ingemar Nilsson m.fl. (S) (pdf, 66 kB)

Regionala flygplatser

Motion 2017/18:722 av Kristina Nilsson och Isak From (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:722 av Kristina Nilsson och Isak From båda S Regionala flygplatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att klarlägga de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna för regionala flygplatser samt tydliggöra statens roll och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:TU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:722 av Kristina Nilsson och Isak From (båda S) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:722 av Kristina Nilsson och Isak From (båda S) (pdf, 62 kB)

E4:s dragning genom Västernorrland och Västerbotten

Motion 2017/18:601 av Kristina Nilsson och Eva Sonidsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:601 av Kristina Nilsson och Eva Sonidsson båda S E4:s dragning genom Västernorrland och Västerbotten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för hur trafiksituationen ska kunna lösas, så


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:601 av Kristina Nilsson och Eva Sonidsson (båda S) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:601 av Kristina Nilsson och Eva Sonidsson (båda S) (pdf, 64 kB)

Vilda djur på cirkus

Motion 2017/18:858 av Kristina Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:858 av Kristina Nilsson m.fl. S Vilda djur på cirkus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över djurskyddsreglerna för vilda djur på cirkus och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att cirkuslivet innebär speciella problem


Utskottsberedning: 2017/18:MJU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:858 av Kristina Nilsson m.fl. (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:858 av Kristina Nilsson m.fl. (S) (pdf, 62 kB)