Kristina Nilsson(SocDem)

Kristina Nilsson (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västernorrland County, Bench 238
Title Sjuksköterska.
Born 1965
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865658
Email kristina.nilsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Health and Welfare

  • Member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Taxation

  • Member 2010-10-12 – 2011-10-18
  • Committee on Health and Welfare

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2011-06-08 – 2014-09-29

Said and done

Dragning av E4 genom Västernorrland och Västerbotten

Motion 2016/17:2697 av Kristina Nilsson och Eva Sonidsson (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:2697 av Kristina Nilsson och Eva Sonidsson (båda S) Dragning av E4 genom Västernorrland och Västerbotten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en dragning av E4:an genom


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2697 av Kristina Nilsson och Eva Sonidsson (båda S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2697 av Kristina Nilsson och Eva Sonidsson (båda S) (pdf, 64 kB)

Ägaransvar och registreringsskyltar på motorcyklar

Motion 2016/17:2167 av Susanne Eberstein och Kristina Nilsson (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:2167 av Susanne Eberstein och Kristina Nilsson (båda S) Ägaransvar och registreringsskyltar på motorcyklar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ägaransvar och registreringsskyltar på motorcyklar och tillkännager detta för regeringen. Motivering För


Utskottsberedning: 2016/17:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2167 av Susanne Eberstein och Kristina Nilsson (båda S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2167 av Susanne Eberstein och Kristina Nilsson (båda S) (pdf, 58 kB)

Lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam

Motion 2016/17:1891 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1891 av Carina Ohlsson m.fl. (S) Lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den


Utskottsberedning: 2016/17:CU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1891 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:1891 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Förbättrade förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag

Motion 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S) Förbättrade förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetsintegrerande sociala företag är en väg till egenförsörjning och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:AU4 2016/17:FiU7 2016/17:NU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Gymnasieutbildningar och arbetsmarknadsbehov

Motion 2016/17:1137 av Jasenko Omanovic och Kristina Nilsson (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1137 av Jasenko Omanovic och Kristina Nilsson (båda S) Gymnasieutbildningar och arbetsmarknadsbehov Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av att uppnå en bättre styrning av vilka gymnasieutbildningar som erbjuds


Utskottsberedning: 2016/17:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1137 av Jasenko Omanovic och Kristina Nilsson (båda S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1137 av Jasenko Omanovic och Kristina Nilsson (båda S) (pdf, 64 kB)

Kondition, hälsa och inlärning

Motion 2016/17:1130 av Jasenko Omanovic och Kristina Nilsson (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1130 av Jasenko Omanovic och Kristina Nilsson (båda S) Kondition, hälsa och inlärning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av fysisk aktivitet i skolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Konditionen är


Utskottsberedning: 2016/17:UbU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1130 av Jasenko Omanovic och Kristina Nilsson (båda S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1130 av Jasenko Omanovic och Kristina Nilsson (båda S) (pdf, 66 kB)

Flygstrategi för svenskt inrikesflyg

Motion 2016/17:1657 av Kristina Nilsson och Hans Hoff (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1657 av Kristina Nilsson och Hans Hoff (båda S) Flygstrategi för svenskt inrikesflyg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell strategi för inrikesflyget och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är oerhört


Utskottsberedning: 2016/17:TU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1657 av Kristina Nilsson och Hans Hoff (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:1657 av Kristina Nilsson och Hans Hoff (båda S) (pdf, 60 kB)

Mittuniversitetet

Motion 2016/17:956 av Susanne Eberstein m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:956 av Susanne Eberstein m.fl. (S) Mittuniversitetet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta Mittuniversitetets betydelse för tillväxt och välfärd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är och ska


Utskottsberedning: UbU

Motion 2016/17:956 av Susanne Eberstein m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:956 av Susanne Eberstein m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Livsmedelsförsörjning i Sverige

Motion 2016/17:634 av Kristina Nilsson och Åsa Lindestam (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:634 av Kristina Nilsson och Åsa Lindestam (båda S) Livsmedelsförsörjning i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tydliggöra hur Sveriges självförsörjningsgrad ska kunna öka och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag


Utskottsberedning: 2016/17:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:634 av Kristina Nilsson och Åsa Lindestam (båda S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:634 av Kristina Nilsson och Åsa Lindestam (båda S) (pdf, 65 kB)

Gymnasieutbildningar och arbetsmarknadsbehov

Motion 2015/16:1408 av Jasenko Omanovic m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1408 av Jasenko Omanovic m.fl. (S) Gymnasieutbildningar och arbetsmarknadsbehov Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om gymnasieutbildningar och arbetsmarknadsbehov och tillkännager detta för regeringen. Motivering Arbetslösheten


Utskottsberedning: 2015/16:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1408 av Jasenko Omanovic m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1408 av Jasenko Omanovic m.fl. (S) (pdf, 65 kB)