Kristina Nilsson(SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västernorrland County, Bench 238
Title Sjuksköterska.
Born 1965
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865658
Email kristina.nilsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Health and Welfare

  • Member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Taxation

  • Member 2010-10-12 – 2011-10-18
  • Committee on Health and Welfare

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2011-06-08 – 2014-09-29

Said and done

Mittuniversitetet

Motion 2017/18:2131 av Ingemar Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2131 av Ingemar Nilsson m.fl. (S) Mittuniversitetet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta Mittuniversitetets betydelse för tillväxt och välfärd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är och ska


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16

Motion 2017/18:2131 av Ingemar Nilsson m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2131 av Ingemar Nilsson m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Utveckling av tunga transporter

Motion 2017/18:2156 av Kristina Nilsson (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2156 av Kristina Nilsson (S) Utveckling av tunga transporter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta utveckla arbetet med miljövänliga transporter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Klimatfrågan är


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:2156 av Kristina Nilsson (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2156 av Kristina Nilsson (S) (pdf, 58 kB)

Ökat byggande i trä

Motion 2017/18:2662 av Kristina Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2662 av Kristina Nilsson m.fl. (S) Ökat byggande i trä Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett ökat bostadsbyggande i trä och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skogen är en viktig basindustri i Sverige. En stor


Utskottsberedning: 2017/18:CU15

Motion 2017/18:2662 av Kristina Nilsson m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2662 av Kristina Nilsson m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Arbetsmarknad för personer med nedsatt arbetsförmåga

Motion 2017/18:2162 av Jasenko Omanovic m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2162 av Jasenko Omanovic m.fl. (S) Arbetsmarknad för personer med nedsatt arbetsförmåga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en arbetsmarknad för personer med nedsatt arbetsförmåga och tillkännager detta för regeringen. Motivering Nästan


Utskottsberedning: 2017/18:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2162 av Jasenko Omanovic m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2162 av Jasenko Omanovic m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Gör all användning av fyrverkerier tillståndspliktig

Motion 2017/18:1078 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1078 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) Gör all användning av fyrverkerier tillståndspliktig Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att lagstifta om tillståndsprövning för alla fyrverkerier och tillkännager


Utskottsberedning: FöU

Motion 2017/18:1078 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1078 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Gymnasieutbildningar och arbetsmarknadsbehov

Motion 2017/18:869 av Jasenko Omanovic m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:869 av Jasenko Omanovic m.fl. (S) Gymnasieutbildningar och arbetsmarknadsbehov Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av att uppnå en bättre styrning av vilka gymnasieutbildningar som erbjuds i förhållande till


Utskottsberedning: 2017/18:UbU14

Motion 2017/18:869 av Jasenko Omanovic m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:869 av Jasenko Omanovic m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Ostkustbanan

Motion 2017/18:736 av Ingemar Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:736 av Ingemar Nilsson m.fl. (S) Ostkustbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att infrastrukturplaneringen bör genomföras på ett sätt som ger förutsättningar för investeringar i Ostkustbanan i Västernorrlands län och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:736 av Ingemar Nilsson m.fl. (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:736 av Ingemar Nilsson m.fl. (S) (pdf, 66 kB)

Regionala flygplatser

Motion 2017/18:722 av Kristina Nilsson och Isak From (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:722 av Kristina Nilsson och Isak From (båda S) Regionala flygplatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att klarlägga de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna för regionala flygplatser samt tydliggöra statens roll


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:722 av Kristina Nilsson och Isak From (båda S) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:722 av Kristina Nilsson och Isak From (båda S) (pdf, 62 kB)

E4:s dragning genom Västernorrland och Västerbotten

Motion 2017/18:601 av Kristina Nilsson och Eva Sonidsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:601 av Kristina Nilsson och Eva Sonidsson (båda S) E4:s dragning genom Västernorrland och Västerbotten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för hur trafiksituationen ska kunna


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:601 av Kristina Nilsson och Eva Sonidsson (båda S) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:601 av Kristina Nilsson och Eva Sonidsson (båda S) (pdf, 64 kB)

Vilda djur på cirkus

Motion 2017/18:858 av Kristina Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:858 av Kristina Nilsson m.fl. (S) Vilda djur på cirkus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över djurskyddsreglerna för vilda djur på cirkus och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att cirkuslivet innebär


Utskottsberedning: 2017/18:MJU25

Motion 2017/18:858 av Kristina Nilsson m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:858 av Kristina Nilsson m.fl. (S) (pdf, 63 kB)