Krister Hammarbergh(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Norrbotten County, Bench 240
Born 1963
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866204
Email krister.hammarbergh[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Justice

  • Member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2004-07-20 – 2018-09-24
  • Committee on Justice

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2004-09-23 – 2005-04-05
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2006-10-24 – 2010-10-04
  • Deputy member 2004-09-23 – 2006-10-02
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2005-04-06 – 2006-10-02
  • Joint Committee on Justice and Health and Welfare

  • Member 2008-01-29 – 2008-05-07
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 –
  • Member 2008-10-07 – 2010-10-12
  • Deputy member 2008-03-11 – 2008-10-07

Said and done

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion 2017/18:3771 av Tomas Tobé m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3771 av Tomas Tobé m.fl. (M) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökade resurser till


Utskottsberedning: 2017/18:JuU1

Motion 2017/18:3771 av Tomas Tobé m.fl. (M) (docx, 66 kB) Motion 2017/18:3771 av Tomas Tobé m.fl. (M) (pdf, 88 kB)

Närvarande polis i hela landet

Motion 2017/18:3739 av Tomas Tobé m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3739 av Tomas Tobé m.fl. (M) Närvarande polis i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att polisens fokus på kärnuppgifterna bör stärkas, att arbetet med kontinuerlig metodutveckling i det brottsförebyggande och brottsutredande


Utskottsberedning: 2017/18:JuU1

Motion 2017/18:3739 av Tomas Tobé m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2017/18:3739 av Tomas Tobé m.fl. (M) (pdf, 105 kB)

Bekämpa mängdbrott

Motion 2017/18:3738 av Tomas Tobé m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3738 av Tomas Tobé m.fl. (M) Bekämpa mängdbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att polis och åklagare måste prioritera mängdbrotten högre och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: JuU SfU SkU

Motion 2017/18:3738 av Tomas Tobé m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:3738 av Tomas Tobé m.fl. (M) (pdf, 83 kB)

Krafttag mot narkotika

Motion 2017/18:3737 av Tomas Tobé m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3737 av Tomas Tobé m.fl. (M) Krafttag mot narkotika Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att upprätthålla en restriktiv narkotikapolitik som ger uttryck för en fast, sträng och konsekvent syn på narkotikabrott, och detta


Utskottsberedning: JuU SkU SoU 2017/18:JuU1

Motion 2017/18:3737 av Tomas Tobé m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2017/18:3737 av Tomas Tobé m.fl. (M) (pdf, 112 kB)

Bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck

Motion 2017/18:3736 av Tomas Tobé m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3736 av Tomas Tobé m.fl. (M) Bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en särskild brottsrubricering för hedersbrott med grov fridskränkning som förebild och tillkännager detta för


Utskottsberedning: AU CU JuU SkU SoU 2017/18:JuU1

Motion 2017/18:3736 av Tomas Tobé m.fl. (M) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:3736 av Tomas Tobé m.fl. (M) (pdf, 79 kB)

Bekämpa terrorism

Motion 2017/18:3735 av Tomas Tobé m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3735 av Tomas Tobé m.fl. (M) Bekämpa terrorism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om samordning och effektivisering av samhällets insatser för att bryta det utanförskap och den utsatthet som finns i områden som är utsatta för allvarlig


Utskottsberedning: KrU KU SfU UU 2017/18:JuU1

Motion 2017/18:3735 av Tomas Tobé m.fl. (M) (docx, 83 kB) Motion 2017/18:3735 av Tomas Tobé m.fl. (M) (pdf, 152 kB)

Angående reservatsbildningar

Motion 2017/18:2676 av Krister Hammarbergh (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2676 av Krister Hammarbergh (M) Angående reservatsbildningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om reservatsbildningar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skötselplaner


Utskottsberedning: MJU

Motion 2017/18:2676 av Krister Hammarbergh (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2676 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 62 kB)

Störningsservitut

Motion 2017/18:2751 av Krister Hammarbergh (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2751 av Krister Hammarbergh (M) Störningsservitut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att utarbeta förslag till att belasta en fastighet med en störning som inte är av hälsovådlig karaktär, ett s.k.


Utskottsberedning: CU

Motion 2017/18:2751 av Krister Hammarbergh (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2751 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 65 kB)

Lagen om valfrihet

Motion 2017/18:1656 av Krister Hammarbergh (M)

Motion till riksdagen 2017/18:1656 av Krister Hammarbergh (M) Lagen om valfrihet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra LOV (Lagen om valfrihetssystem) tvingande för kommunerna och tillkännager detta för regeringen. Motivering Lagen om valfrihetssystem


Utskottsberedning: SoU

Motion 2017/18:1656 av Krister Hammarbergh (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1656 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 59 kB)

Hembesök hos äldre över 75 år

Motion 2017/18:1655 av Krister Hammarbergh (M)

Motion till riksdagen 2017/18:1655 av Krister Hammarbergh (M) Hembesök hos äldre över 75 år Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för förebyggande hälsobesök hos äldre över 75 år och tillkännager detta för regeringen. Motivering Förebyggande


Utskottsberedning: SoU

Motion 2017/18:1655 av Krister Hammarbergh (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1655 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 67 kB)