Krister Hammarbergh(Mod)

Krister Hammarbergh (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Norrbotten County, Bench 240
Born 1963
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866204
Email krister.hammarbergh[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Justice

  • Member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2004-07-20 – 2018-09-24
  • Committee on Justice

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2004-09-23 – 2005-04-05
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2006-10-24 – 2010-10-04
  • Deputy member 2004-09-23 – 2006-10-02
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2005-04-06 – 2006-10-02
  • Joint Committee on Justice and Health and Welfare

  • Member 2008-01-29 – 2008-05-07
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 –
  • Member 2008-10-07 – 2010-10-12
  • Deputy member 2008-03-11 – 2008-10-07

Said and done

Polismyndighetens ekonomi

Interpellation 2016/17:347 av Krister Hammarbergh (M)

Interpellation 2016/17:347 Polismyndighetens ekonomi av Krister Hammarbergh (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Polismyndigheten har lämnat sitt budgetäskande till regeringen inför budgetberedningen. Totalt bedöms resursbehoven uppgå till ytterligare 3,9 miljarder kronor för åren 2018–2020.  Rikspolischefen

Inlämnad: 2017-03-02 Svarsdatum: 2017-03-17 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:347 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Polismyndighetens ekonomi

Upploppet i Rinkeby

Interpellation 2016/17:335 av Krister Hammarbergh (M)

Interpellation 2016/17:335 Upploppet i Rinkeby av Krister Hammarbergh (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Måndagen den 20 februari utbröt upplopp i Rinkeby. Polisen var tvungen att skjuta verkanseld för att undkomma stenkastning när de skulle gripa en efterlyst person. Kort därefter anlades bilbränder, butiker

Inlämnad: 2017-02-24 Svarsdatum: 2017-03-17 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:335 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Upploppet i Rinkeby

Religionsfrihet och upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet

Skriftlig fråga 2016/17:927 av Krister Hammarbergh (M)

Fråga 2016/17:927 Religionsfrihet och upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet av Krister Hammarbergh (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Religionsfriheten är en av de viktigaste rättigheterna i en demokrati. I Sverige är den reglerad såväl i grundlag som i internationella konventioner

Inlämnad: 2017-02-23 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:927 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 81 kB)

Reglers efterlevnad inom polisen

Skriftlig fråga 2016/17:520 av Krister Hammarbergh (M)

Fråga 2016/17:520 Reglers efterlevnad inom polisen av Krister Hammarbergh (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Datainspektionen har nyligen genomfört en granskning av hur polisen gallrar uppgifter i sina fingeravtrycksregister. Granskningen har påvisat flera brister. Konsekvensen är, för det första, att fingeravtryck

Inlämnad: 2016-12-14 Svarsdatum: 2016-12-29 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:520 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 78 kB)

med anledning av prop. 2016/17:41 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang

Motion 2016/17:3547 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3547 av Beatrice Ask m.fl. (M) med anledning av prop. 2016/17:41 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget i den del som avser undantag mot maskeringsförbudet med hänsyn till väderförhållanden. Riksdagen avslår förslaget


Utskottsberedning: 2016/17:JuU8

Motion 2016/17:3547 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3547 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 72 kB)

Budapestkonventionen

Skriftlig fråga 2016/17:371 av Krister Hammarbergh (M)

Fråga 2016/17:371 Budapestkonventionen av Krister Hammarbergh (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Europarådets it-brottskonvention CETS no. 185 (Budapestkonventionen) syftar huvudsakligen till att harmonisera lagstiftning och förenkla internationellt samarbete gällande cyberbrottslighet. Konventionen avser att

Inlämnad: 2016-11-23 Svarsdatum: 2016-11-30 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:371 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 92 kB)

Deltidspoliser

Interpellation 2016/17:136 av Krister Hammarbergh (M)

Interpellation 2016/17:136 Deltidspoliser av Krister Hammarbergh (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) För Moderaterna är det självklart att Polismyndigheten ska fungera väl i hela Sverige. En bärande tanke bakom omorganisationen av polisen var att förbättra resultaten och att utöka den lokala polisbemanningen

Inlämnad: 2016-11-21 Svarsdatum: 2016-12-16 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:136 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Deltidspoliser

Genomsökning av båtar

Skriftlig fråga 2016/17:348 av Krister Hammarbergh (M)

Fråga 2016/17:348 Genomsökning av båtar av Krister Hammarbergh (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Enligt 20 a § polislagen (1984:387) får en polis genomsöka ett fordon i den utsträckning det behövs för att söka efter vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv eller hälsa,

Inlämnad: 2016-11-17 Svarsdatum: 2016-11-30 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:348 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 80 kB)

Inrättandet av en brottsofferportal

Skriftlig fråga 2016/17:347 av Krister Hammarbergh (M)

Fråga 2016/17:347 Inrättandet av en brottsofferportal av Krister Hammarbergh (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Riksdagen har i ett tillkännagivande uppmanat regeringen att inrätta en brottsofferportal för personer som utsätts för id-kapningar eller bedrägerier. Förutom att få samlad

Inlämnad: 2016-11-17 Svarsdatum: 2016-11-30 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:347 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 79 kB)

Främlingspass och resedokument

Skriftlig fråga 2016/17:307 av Krister Hammarbergh (M)

Fråga 2016/17:307 Främlingspass och resedokument av Krister Hammarbergh (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Jag har tidigare frågat ministern när regeringen tänker presentera ett lagförslag där även utfärdandet av främlingspass och resedokument begränsas. I sitt svar till mig hänvisar

Inlämnad: 2016-11-10 Svarsdatum: 2016-11-23 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:307 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 79 kB)