Kerstin Nilsson(SocDem)

Kerstin Nilsson (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County South, Bench 186
Title Försäkringsutredare
Born 1956
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865832
Email kerstin.nilsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Social Insurance

  • Member
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Social Insurance

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2011-02-04 – 2012-07-31
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 2014-10-14 –

Said and done

Utveckling av Öresundsregionen

Motion 2016/17:2164 av Lena Emilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2164 av Lena Emilsson m.fl. (S) Utveckling av Öresundsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta för en nationell strategi och utveckling av Öresundsregionen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Öresundsregionen


Utskottsberedning: 2016/17:UU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2164 av Lena Emilsson m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2016/17:2164 av Lena Emilsson m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

En jämlik barndom

Motion 2016/17:2865 av Anders Österberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2865 av Anders Österberg m.fl. (S) En jämlik barndom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ta fram en nationell handlingsplan för att alla barn ska få en jämlik barndom och tillkännager detta för regeringen. Motivering Barn


Utskottsberedning: 2016/17:SfU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2865 av Anders Österberg m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2865 av Anders Österberg m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Barns behov av närvarande poliser

Motion 2016/17:2222 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2222 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) Barns behov av närvarande poliser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att låta fler poliser finnas i bostadsområden i förebyggande arbete och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2016/17:JuU1

Motion 2016/17:2222 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2222 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Förköpslagen

Motion 2016/17:2819 av Niklas Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2819 av Niklas Karlsson m.fl. (S) Förköpslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinföra och förenkla förköpslagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering En aktiv kommunal markpolitik är grundläggande


Utskottsberedning: CU

Motion 2016/17:2819 av Niklas Karlsson m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:2819 av Niklas Karlsson m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Förbättrade förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag

Motion 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S) Förbättrade förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetsintegrerande sociala företag är en väg till egenförsörjning och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:AU4 2016/17:FiU7 2016/17:NU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Skånes infrastruktur

Motion 2016/17:1708 av Kerstin Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1708 av Kerstin Nilsson m.fl. (S) Skånes infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inom infrastrukturplaneringen studera möjligheterna för fortsatt utveckling av skånsk infrastruktur och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skånes


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1708 av Kerstin Nilsson m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1708 av Kerstin Nilsson m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Barns rätt till kunskap om sina rättigheter

Motion 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) Barns rätt till kunskap om sina rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att stärka alla barns rätt till kunskap om FN:s barnkonvention och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:KrU8 2016/17:UbU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

God man

Motion 2016/17:1668 av Ann-Christin Ahlberg och Kerstin Nilsson (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1668 av Ann-Christin Ahlberg och Kerstin Nilsson (båda S) God man Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över antalet klienter en god man max bör ha och tillkännager detta för regeringen. Motivering God man fyller en


Utskottsberedning: 2016/17:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1668 av Ann-Christin Ahlberg och Kerstin Nilsson (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:1668 av Ann-Christin Ahlberg och Kerstin Nilsson (båda S) (pdf, 60 kB)

Gode män och överförmyndarnas kontroll

Motion 2016/17:1643 av Kerstin Nilsson och Ann-Christin Ahlberg (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1643 av Kerstin Nilsson och Ann-Christin Ahlberg (båda S) Gode män och överförmyndarnas kontroll Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överförmyndarnas egna möjligheter till kontroll och lämplighetsgranskning av gode


Utskottsberedning: 2016/17:CU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:1643 av Kerstin Nilsson och Ann-Christin Ahlberg (båda S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1643 av Kerstin Nilsson och Ann-Christin Ahlberg (båda S) (pdf, 63 kB)

Barnomsorg på de tider då föräldrarna arbetar

Motion 2016/17:890 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:890 av Hillevi Larsson m.fl. (S) Barnomsorg på de tider då föräldrarna arbetar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om barnomsorg på obekväm arbetstid och tillkännager detta för regeringen. Motivering Utbyggnaden av barnomsorg


Utskottsberedning: 2016/17:UbU14

Motion 2016/17:890 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:890 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 66 kB)