Kent Härstedt(SocDem)

Kent Härstedt (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County West, Bench 184
Title Skribent.
Born 1965
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865647
Email kent.harstedt[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Defence

  • Member
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Chair

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2003-12-19 – 2018-09-24
  • Ledig 2003-10-28 – 2003-12-18
  • Ordinary member 1998-10-05 – 2003-10-27
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2012-03-22
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Committee on Defence

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2012-03-23 – 2014-09-29
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Deputy member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Deputy member 2017-05-02 – 2017-06-14
  • Member 2016-11-15 – 2016-12-14
  • Member 2016-04-12 – 2016-05-25
  • Member 2015-11-17 – 2015-12-16
  • Member 2015-05-19 – 2015-06-16
  • Deputy member 2014-11-20 – 2014-12-17
  • Deputy member 2014-04-15 – 2014-06-12
  • Deputy member 2013-11-26 – 2013-12-17
  • Deputy member 2013-04-23 – 2013-06-18
  • Deputy member 2013-02-21 – 2013-03-06
  • Deputy member 2012-11-27 – 2012-12-19
  • Member 2011-11-24 – 2011-12-14
  • Member 2011-09-20 – 2011-09-21
  • Member 2011-06-16 – 2011-06-17
  • Deputy member 2011-03-31 – 2011-04-01
  • Member 2010-11-23 – 2010-12-15
  • Member 2010-02-04 – 2010-03-03
  • Member 2009-02-12 – 2009-03-12
  • Member 2008-11-20 – 2008-12-19
  • Deputy member 2007-10-18 – 2008-06-18
  • Deputy member 2007-03-22 – 2007-06-01
  • Member 2006-10-10 – 2006-10-13
  • Member 2006-05-18 – 2006-06-14
  • Member 2005-11-22 – 2005-12-07
  • Deputy member 2004-10-19 – 2004-12-15
  • Deputy member 2004-05-11 – 2004-05-26
  • Deputy member 2004-02-05 – 2004-02-18
  • Deputy member 2003-06-11 – 2003-06-12
  • Member 2002-12-03 – 2002-12-18
  • Joint Committee on Foreign Affairs, the Environment and Agriculture

  • Member 2003-02-18 – 2003-05-21
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Health and Welfare

  • Deputy member 2005-02-15 – 2005-03-16
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Chair 2014-11-06 –
  • Member 2010-10-19 – 2014-11-06
  • The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

  • Deputy member 2012-03-23 – 2014-11-01

Said and done

SOS Alarms avtal med Sjöräddningssällskapet

Skriftlig fråga 2016/17:1458 av Kent Härstedt (S)

Fråga 2016/17:1458 SOS Alarms avtal med Sjöräddningssällskapet av Kent Härstedt (S) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Sveriges nationella nödnummer, 112, sköts i ett samarbete mellan stat, kommun och landsting genom SOS Alarm. Detta gäller också vid olyckor till sjöss, vilket ofta leder till att Sjöräddningssällskapets

Inlämnad: 2017-05-18 Svarsdatum: 2017-05-31 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1458 av Kent Härstedt (S) (pdf, 80 kB)

Bolagisering av socialtjänster

Skriftlig fråga 2016/17:533 av Kent Härstedt (S)

Fråga 2016/17:533 Bolagisering av socialtjänster av Kent Härstedt (S) till Statsrådet Åsa Regnér (S) I Höganäs kommun i Skåne finns långt gångna planer på att låta bolagisera stora delar av kommunens socialtjänst. Detta har väckt stor oro bland samtliga av kommunens pensionärsorganisationer men också bland medborgare

Inlämnad: 2016-12-15 Svarsdatum: 2017-01-11 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:533 av Kent Härstedt (S) (pdf, 77 kB)

Utveckling av Öresundsregionen

Motion 2016/17:2164 av Lena Emilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2164 av Lena Emilsson m.fl. (S) Utveckling av Öresundsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta för en nationell strategi och utveckling av Öresundsregionen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Öresundsregionen


Utskottsberedning: 2016/17:UU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2164 av Lena Emilsson m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2016/17:2164 av Lena Emilsson m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Sjukvård på lika villkor i hela landet

Motion 2016/17:2675 av Thomas Strand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2675 av Thomas Strand m.fl. (S) Sjukvård på lika villkor i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att i dialog med SKL följa upp och säkerställa att vi har en sjukvård på lika villkor


Utskottsberedning: 2016/17:SoU10

Motion 2016/17:2675 av Thomas Strand m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2675 av Thomas Strand m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Förköpslagen

Motion 2016/17:2819 av Niklas Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2819 av Niklas Karlsson m.fl. (S) Förköpslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinföra och förenkla förköpslagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering En aktiv kommunal markpolitik är grundläggande


Utskottsberedning: CU

Motion 2016/17:2819 av Niklas Karlsson m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:2819 av Niklas Karlsson m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Tillsyn och undervisning i simning

Motion 2016/17:1666 av Kent Härstedt (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1666 av Kent Härstedt (S) Tillsyn och undervisning i simning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tillsyn och undervisning i simning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ungefär 10 barn i åldern 0–19 år drunknar


Utskottsberedning: 2016/17:UbU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1666 av Kent Härstedt (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:1666 av Kent Härstedt (S) (pdf, 65 kB)

Skånes infrastruktur

Motion 2016/17:1708 av Kerstin Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1708 av Kerstin Nilsson m.fl. (S) Skånes infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inom infrastrukturplaneringen studera möjligheterna för fortsatt utveckling av skånsk infrastruktur och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skånes


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1708 av Kerstin Nilsson m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1708 av Kerstin Nilsson m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Minskad köttkonsumtion

Motion 2016/17:1645 av Kent Härstedt (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1645 av Kent Härstedt (S) Minskad köttkonsumtion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en minskad köttkonsumtion, t.ex. införandet av köttfri dag inom offentlig verksamhet, och tillkännager detta för regeringen. Motivering Människan


Utskottsberedning: 2016/17:MJU23

Motion 2016/17:1645 av Kent Härstedt (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1645 av Kent Härstedt (S) (pdf, 61 kB)

Spelreklam och spelmissbruk

Motion 2016/17:1689 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1689 av Hillevi Larsson m.fl. (S) Spelreklam och spelmissbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om spelmissbruk och tillkännager detta för regeringen. Motivering Spelmissbruk räknas numera som en beroendesjukdom, inte som


Utskottsberedning: 2016/17:KrU6

Motion 2016/17:1689 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1689 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Svensk anslutning till konventionen mot matchfixning

Motion 2016/17:1644 av Kent Härstedt (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1644 av Kent Härstedt (S) Svensk anslutning till konventionen mot matchfixning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över frågan om att Sverige omedelbart bör ansluta sig till Europarådets konvention mot manipulation


Utskottsberedning: 2016/17:KrU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1644 av Kent Härstedt (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1644 av Kent Härstedt (S) (pdf, 60 kB)