Kent Härstedt (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County West, Bench 184
Title Skribent.
Born 1965
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865647
Email kent.harstedt[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Defence

  • Member
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Chair

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2003-12-19 – 2018-09-24
  • Ledig 2003-10-28 – 2003-12-18
  • Ordinary member 1998-10-05 – 2003-10-27
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2012-03-22
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Committee on Defence

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2012-03-23 – 2014-09-29
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Deputy member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Member 2017-11-14 – 2017-12-15
  • Deputy member 2017-05-02 – 2017-06-14
  • Member 2016-11-15 – 2016-12-14
  • Member 2016-04-12 – 2016-05-25
  • Member 2015-11-17 – 2015-12-16
  • Member 2015-05-19 – 2015-06-16
  • Deputy member 2014-11-20 – 2014-12-17
  • Deputy member 2014-04-15 – 2014-06-12
  • Deputy member 2013-11-26 – 2013-12-17
  • Deputy member 2013-04-23 – 2013-06-18
  • Deputy member 2013-02-21 – 2013-03-06
  • Deputy member 2012-11-27 – 2012-12-19
  • Member 2011-11-24 – 2011-12-14
  • Member 2011-09-20 – 2011-09-21
  • Member 2011-06-16 – 2011-06-17
  • Deputy member 2011-03-31 – 2011-04-01
  • Member 2010-11-23 – 2010-12-15
  • Member 2010-02-04 – 2010-03-03
  • Member 2009-02-12 – 2009-03-12
  • Member 2008-11-20 – 2008-12-19
  • Deputy member 2007-10-18 – 2008-06-18
  • Deputy member 2007-03-22 – 2007-06-01
  • Member 2006-10-10 – 2006-10-13
  • Member 2006-05-18 – 2006-06-14
  • Member 2005-11-22 – 2005-12-07
  • Deputy member 2004-10-19 – 2004-12-15
  • Deputy member 2004-05-11 – 2004-05-26
  • Deputy member 2004-02-05 – 2004-02-18
  • Deputy member 2003-06-11 – 2003-06-12
  • Member 2002-12-03 – 2002-12-18
  • Joint Committee on Foreign Affairs, the Environment and Agriculture

  • Member 2003-02-18 – 2003-05-21
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Health and Welfare

  • Deputy member 2005-02-15 – 2005-03-16
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Chair 2014-11-06 –
  • Member 2010-10-19 – 2014-11-06
  • The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

  • Deputy member 2012-03-23 – 2014-11-01

Said and done

Import av krigsmateriel

Motion 2017/18:2604 av Kent Härstedt (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2604 av Kent Härstedt S Import av krigsmateriel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om import av krigsmateriel och tillkännager detta för regeringen. Motivering All handel med vapen och försvarsmateriel ska kontrolleras med strikta internationella


Utskottsberedning: 2017/18:UU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2604 av Kent Härstedt (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2604 av Kent Härstedt (S) (pdf, 56 kB)

Trafikflygutbildningen i Ljungbyhed för forskning och utveckling

Motion 2017/18:1828 av Per-Arne Håkansson och Kent Härstedt (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1828 av Per-Arne Håkansson och Kent Härstedt båda S Trafikflygutbildningen i Ljungbyhed för forskning och utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Trafikflyghögskolan i Ljungbyheds direkta koppling till forskning och universitet som


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16

Motion 2017/18:1828 av Per-Arne Håkansson och Kent Härstedt (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1828 av Per-Arne Håkansson och Kent Härstedt (båda S) (pdf, 67 kB)

Öresundsregionen

Motion 2017/18:1366 av Lena Emilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1366 av Lena Emilsson m.fl. S Öresundsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av en nationell strategi för Öresundsregionen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2017/18:TU18 2017/18:UU18

Motion 2017/18:1366 av Lena Emilsson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1366 av Lena Emilsson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Suicidprevention

Motion 2017/18:1791 av Kent Härstedt (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1791 av Kent Härstedt (S) Suicidprevention Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillämpa de senaste empiriskt bekräftade rönen om hur vi kan minska antalet självmord i vårt samhälle och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje


Utskottsberedning: 2017/18:SoU15

Motion 2017/18:1791 av Kent Härstedt (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1791 av Kent Härstedt (S) (pdf, 63 kB)

Infrastrukturen i Skåne

Motion 2017/18:934 av Niklas Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:934 av Niklas Karlsson m.fl. S Infrastrukturen i Skåne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen  studera förutsättningarna för fortsatta insatser för en funktionell infrastruktur i Skåne och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2017/18:TU18

Motion 2017/18:934 av Niklas Karlsson m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:934 av Niklas Karlsson m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Besöksnäring

Motion 2017/18:1094 av Marianne Pettersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1094 av Marianne Pettersson m.fl. S Besöksnäring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ytterligare stärka besöksnäringen i linje med det som är angivet i motionen och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:NU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1094 av Marianne Pettersson m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1094 av Marianne Pettersson m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Statarnas historia

Motion 2017/18:1051 av Kent Härstedt (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1051 av Kent Härstedt S Statarnas historia Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn bör göras för att se över möjligheten att skildra och beskriva statarnas historia på ett mer adekvat sätt och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:KrU7

Motion 2017/18:1051 av Kent Härstedt (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1051 av Kent Härstedt (S) (pdf, 59 kB)

En jämlik sjukvård

Motion 2017/18:802 av Rikard Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:802 av Rikard Larsson m.fl. S En jämlik sjukvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sjukvården måste utvecklas mot att mer vård i framtiden kan bedrivas i primärvården och att specialistvårdvalen på sjukhusen bör ses över och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:AU4 2017/18:SoU22 2017/18:SoU9 2017/18:UbU15 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 2 avslag, 6 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:802 av Rikard Larsson m.fl. (S) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:802 av Rikard Larsson m.fl. (S) (pdf, 85 kB)

Avskaffa EBO i dess nuvarande form

Motion 2017/18:695 av Annelie Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:695 av Annelie Karlsson m.fl. S Avskaffa EBO i dess nuvarande form Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra boendesituationen för nyanlända genom att avskaffa EBO i dess nuvarande form och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:SfU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:695 av Annelie Karlsson m.fl. (S) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:695 av Annelie Karlsson m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Främja växtbaserad mat

Motion 2017/18:835 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:835 av Per-Arne Håkansson m.fl. S Främja växtbaserad mat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta för att öka medvetenheten om växtbaserade livsmedel utifrån klimatpolitik och hälsa samt att utifrån detta arbeta för lika villkor ur


Utskottsberedning: 2017/18:MJU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:835 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:835 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S) (pdf, 65 kB)