Kent Ekeroth (SweDem)

Tidigare riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County North and East
Born 1981

Current assignments

 • No assignments since 2018-09-24

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Justice

  • Member 2014-10-07 – 2018-01-24
  • Member 2010-10-12 – 2012-11-27
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2014-04-25 – 2014-09-29
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2013-02-22 – 2014-09-29
  • Deputy member 2011-11-18 – 2012-11-27
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2013-01-24 – 2014-09-29
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2013-01-24 – 2014-10-07
  • Deputy member 2010-10-12 – 2012-11-27
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2014-06-17 – 2014-09-29

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 10-. Ledamot justitieutskottet 10-12 och 14- och skatteutskottet 14. Suppleant EU-nämnden 10-12 och 13-14, utrikesutskottet 11-12 och 13-14, näringsutskottet 13-14 och skatteutskottet 14-. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 14.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, Katedralskolan i Lund 97-00. Civilekonom, Lunds universitet 00-06.

Said and done

Ändringar i utlänningslagen

Interpellation 2017/18:524 av Kent Ekeroth (SD)

Interpellation 2017/18:524 Ändringar i utlänningslagen av Kent Ekeroth SD till Statsrådet Heléne Fritzon S Under fyra år av regeringsinnehav har sittande regering inte åtgärdat de stora problem vi har med att utlänningar som begår brott i Sverige utvisas i mycket låg utsträckning eller i många fall inte alls, trots grova

Inlämnad: 2018-05-02 Svarsdatum: 2018-06-08 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Interpellation 2017/18:524 av Kent Ekeroth (SD) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ändringar i utlänningslagen

Missbruk av pass

Skriftlig fråga 2017/18:624 av Kent Ekeroth (SD)

Fråga 2017/18:624 Missbruk av pass av Kent Ekeroth SD till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Redan den 20 september 2012 väckte Sverigedemokraterna en motion i Sveriges riksdag där vi krävde att man skulle vidta omedelbara åtgärder för att förhindra missbruk av svenska pass. Riksdagsmajoriteten avslog motionen.

Inlämnad: 2018-01-22 Svarsdatum: 2018-02-01 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:624 av Kent Ekeroth (SD) (pdf, 102 kB)

med anledning av skr. 2017/18:57 2017 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll

Motion 2017/18:3952 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3952 av Kent Ekeroth SD med anledning av skr. 2017/18:57 2017 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om särskild utlänningskontroll och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:JuU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3952 av Kent Ekeroth (SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3952 av Kent Ekeroth (SD) (pdf, 64 kB)

Förhindra att kommuner använder eller upplåter offentliga resurser för EU-migranter

Motion 2017/18:3555 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3555 av Kent Ekeroth SD Förhindra att kommuner använder eller upplåter offentliga resurser för EU-migranter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förhindra, eller kraftigt begränsa, att kommuner använder eller upplåter offentliga resurser


Utskottsberedning: 2017/18:SoU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3555 av Kent Ekeroth (SD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3555 av Kent Ekeroth (SD) (pdf, 67 kB)

Åtgärder mot illegala invandrare

Motion 2017/18:3543 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3543 av Kent Ekeroth SD Åtgärder mot illegala invandrare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att luckra upp sekretessreglerna mellan myndigheter för att lättare upptäcka och hitta illegala invandrare och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:SkU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3543 av Kent Ekeroth (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3543 av Kent Ekeroth (SD) (pdf, 65 kB)

Visum och bidragssanktioner mot länder som inte samarbetar om utvisningar

Motion 2017/18:3547 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3547 av Kent Ekeroth SD Visum och bidragssanktioner mot länder som inte samarbetar om utvisningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om visumsanktioner för länder som inte samarbetar om utvisningar, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:SfU15 2017/18:UU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3547 av Kent Ekeroth (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3547 av Kent Ekeroth (SD) (pdf, 65 kB)

Åtgärder mot kriminella gatubarn

Motion 2017/18:3545 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3545 av Kent Ekeroth SD Åtgärder mot kriminella gatubarn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om obligatoriska ålderstester och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utökade befogenheter att


Utskottsberedning: 2017/18:SfU15 2017/18:SoU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:3545 av Kent Ekeroth (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3545 av Kent Ekeroth (SD) (pdf, 67 kB)

Försök till tillgrepp av fortskaffningsmedel

Motion 2017/18:3554 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3554 av Kent Ekeroth SD Försök till tillgrepp av fortskaffningsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra försök till tillgrepp av fortskaffningsmedel som är ringa straffbart och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under


Utskottsberedning: 2017/18:JuU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3554 av Kent Ekeroth (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3554 av Kent Ekeroth (SD) (pdf, 64 kB)

Förändra polisutbildningen

Motion 2017/18:3553 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3553 av Kent Ekeroth SD Förändra polisutbildningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förändrad polisutbildning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Utredningen om den framtida polisutbildningen Polis i framtiden polisutbildningen


Utskottsberedning: 2017/18:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3553 av Kent Ekeroth (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3553 av Kent Ekeroth (SD) (pdf, 70 kB)

Inför möjlighet att använda tårgas, vattenkanoner, gummikulor och undantagstillstånd

Motion 2017/18:3552 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3552 av Kent Ekeroth SD Inför möjlighet att använda tårgas, vattenkanoner, gummikulor och undantagstillstånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge ordningsmakten möjlighet att använda tårgas, vattenkanoner, gummikulor och undantagstillstånd


Utskottsberedning: 2017/18:JuU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3552 av Kent Ekeroth (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3552 av Kent Ekeroth (SD) (pdf, 64 kB)