Kent Ekeroth (SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County North and East, Bench 67
Born 1981
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866347
Email kent.ekeroth[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Taxation

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Justice

  • Member 2014-10-07 – 2018-01-24
  • Member 2010-10-12 – 2012-11-27
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2014-04-25 – 2014-09-29
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2013-02-22 – 2014-09-29
  • Deputy member 2011-11-18 – 2012-11-27
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2013-01-24 – 2014-09-29
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2013-01-24 – 2014-10-07
  • Deputy member 2010-10-12 – 2012-11-27
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2014-06-17 – 2014-09-29

Said and done

Missbruk av pass

Skriftlig fråga 2017/18:624 av Kent Ekeroth (SD)

Fråga 2017/18:624 Missbruk av pass av Kent Ekeroth (SD) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Redan den 20 september 2012 väckte Sverigedemokraterna en motion i Sveriges riksdag där vi krävde att man skulle vidta omedelbara åtgärder för att förhindra missbruk av svenska pass. Riksdagsmajoriteten

Inlämnad: 2018-01-22 Svarsdatum: 2018-02-01 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:624 av Kent Ekeroth (SD) (pdf, 102 kB)

med anledning av skr. 2017/18:57 2017 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll

Motion 2017/18:3952 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3952 av Kent Ekeroth (SD) med anledning av skr. 2017/18:57 2017 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om särskild utlänningskontroll och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:JuU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3952 av Kent Ekeroth (SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3952 av Kent Ekeroth (SD) (pdf, 64 kB)

Förhindra att kommuner använder eller upplåter offentliga resurser för EU-migranter

Motion 2017/18:3555 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3555 av Kent Ekeroth SD Förhindra att kommuner använder eller upplåter offentliga resurser för EU-migranter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förhindra, eller kraftigt begränsa, att kommuner använder eller upplåter offentliga resurser


Utskottsberedning: 2017/18:SoU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3555 av Kent Ekeroth (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3555 av Kent Ekeroth (SD) (pdf, 59 kB)

Åtgärder mot illegala invandrare

Motion 2017/18:3543 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3543 av Kent Ekeroth SD Åtgärder mot illegala invandrare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att luckra upp sekretessreglerna mellan myndigheter för att lättare upptäcka och hitta illegala invandrare och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:SkU19

Motion 2017/18:3543 av Kent Ekeroth (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3543 av Kent Ekeroth (SD) (pdf, 58 kB)

Visum och bidragssanktioner mot länder som inte samarbetar om utvisningar

Motion 2017/18:3547 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3547 av Kent Ekeroth SD Visum och bidragssanktioner mot länder som inte samarbetar om utvisningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om visumsanktioner för länder som inte samarbetar om utvisningar, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:SfU15 2017/18:UU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3547 av Kent Ekeroth (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3547 av Kent Ekeroth (SD) (pdf, 57 kB)

Åtgärder mot kriminella gatubarn

Motion 2017/18:3545 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3545 av Kent Ekeroth SD Åtgärder mot kriminella gatubarn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om obligatoriska ålderstester och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utökade befogenheter att


Utskottsberedning: 2017/18:SfU15 2017/18:SoU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:3545 av Kent Ekeroth (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3545 av Kent Ekeroth (SD) (pdf, 59 kB)

Försök till tillgrepp av fortskaffningsmedel

Motion 2017/18:3554 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3554 av Kent Ekeroth SD Försök till tillgrepp av fortskaffningsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra försök till tillgrepp av fortskaffningsmedel som är ringa straffbart och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under


Utskottsberedning: 2017/18:JuU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3554 av Kent Ekeroth (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3554 av Kent Ekeroth (SD) (pdf, 57 kB)

Förändra polisutbildningen

Motion 2017/18:3553 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3553 av Kent Ekeroth (SD) Förändra polisutbildningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förändrad polisutbildning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Utredningen om den framtida polisutbildningen ”Polis i framtiden


Utskottsberedning: 2017/18:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3553 av Kent Ekeroth (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3553 av Kent Ekeroth (SD) (pdf, 62 kB)

Inför möjlighet att använda tårgas, vattenkanoner, gummikulor och undantagstillstånd

Motion 2017/18:3552 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3552 av Kent Ekeroth (SD) Inför möjlighet att använda tårgas, vattenkanoner, gummikulor och undantagstillstånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge ordningsmakten möjlighet att använda tårgas, vattenkanoner, gummikulor och


Utskottsberedning: 2017/18:JuU13

Motion 2017/18:3552 av Kent Ekeroth (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3552 av Kent Ekeroth (SD) (pdf, 56 kB)

Kränkningsersättning till poliser och liknande yrkesgrupper

Motion 2017/18:3551 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3551 av Kent Ekeroth (SD) Kränkningsersättning till poliser och liknande yrkesgrupper Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kränkningsersättning för poliser och liknande grupper och tillkännager detta för regeringen. Motivering En


Utskottsberedning: 2017/18:JuU13

Motion 2017/18:3551 av Kent Ekeroth (SD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3551 av Kent Ekeroth (SD) (pdf, 48 kB)