Katarina Brännström(Mod)

Katarina Brännström (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Kronoberg County, Bench 218
Title Försäkringskonsult.
Born 1950
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864699
Email katarina.brannstrom[på]riksdagen.se
Social media: Facebook

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Health and Welfare

  • Member
  • Nominations Committee

  • Deputy Chair

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • Committee on the Labour Market

  • Member 2014-10-07 – 2017-03-23
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Health and Welfare

  • Member 2017-03-23 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Nominations Committee

  • Deputy Chair 2016-10-25 –
  • Member 2013-01-22 – 2016-10-25
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2012-10-04 – 2014-09-29
  • Deputy member 2011-10-12 – 2012-09-18
  • Deputy member 2010-10-19 – 2011-09-15
  • Deputy member 2006-10-17 – 2010-10-04

Said and done

Praktik genom Arbetsförmedlingens garantier

Interpellation 2016/17:439 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2016/17:439 Praktik genom Arbetsförmedlingens garantier av Katarina Brännström (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Arbetsmarknaden blir alltmer tudelad. De allra flesta har relativt enkelt att hitta jobb, men samtidigt växer den grupp som står utan arbete en längre

Inlämnad: 2017-04-06 Svarsdatum: 2017-04-25 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:439 av Katarina Brännström (M) (pdf, 70 kB)

Nya utstationeringsregler och dess effekt på bostadsbyggandet

Interpellation 2016/17:393 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2016/17:393 Nya utstationeringsregler och dess effekt på bostadsbyggandet av Katarina Brännström (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Tillsammans med Sverigedemokraterna vill regeringen försvåra för utländska företag och arbetstagare att verka i Sverige genom att riva

Inlämnad: 2017-03-22 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:393 av Katarina Brännström (M) (pdf, 80 kB)

Arbetsförmedlingens garantier

Interpellation 2016/17:390 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2016/17:390 Arbetsförmedlingens garantier av Katarina Brännström (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Arbetsmarknaden blir alltmer tudelad. De allra flesta har relativt enkelt att hitta jobb, men samtidigt växer den grupp som står utan arbete en längre tid. För dessa

Inlämnad: 2017-03-22 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:390 av Katarina Brännström (M) (pdf, 69 kB)

Praktik genom Arbetsförmedlingens garantier

Interpellation 2016/17:352 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2016/17:352 Praktik genom Arbetsförmedlingens garantier av Katarina Brännström (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Arbetsmarknaden blir allt mer tudelad. De allra flesta har relativt enkelt att hitta jobb, men samtidigt växer den grupp som står utan arbete en längre

Inlämnad: 2017-03-03 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:352 av Katarina Brännström (M) (pdf, 70 kB)

Nya utstationeringsregler och bostadsbyggandet

Interpellation 2016/17:351 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2016/17:351 Nya utstationeringsregler och bostadsbyggandet av Katarina Brännström (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Tillsammans med Sverigedemokraterna vill regeringen försvåra för utländska företag och arbetstagare att verka i Sverige genom att riva upp den så kallade

Inlämnad: 2017-03-03 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:351 av Katarina Brännström (M) (pdf, 78 kB)

A-kassa för egenanställda

Skriftlig fråga 2016/17:937 av Katarina Brännström (M)

Fråga 2016/17:937 A-kassa för egenanställda av Katarina Brännström (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Svensk arbetsmarknad blir alltmer tudelad. De som har svårast att få jobb har ofta låg utbildningsnivå och ringa arbetslivserfarenhet. Detta ställer krav på fler vägar in på arbetsmarknaden.

Inlämnad: 2017-02-24 Svarsdatum: 2017-03-08 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:937 av Katarina Brännström (M) (pdf, 79 kB)

Kvinnors arbetsrelaterade sjukfrånvaro

Interpellation 2016/17:298 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2016/17:298 Kvinnors arbetsrelaterade sjukfrånvaro av Katarina Brännström (M) till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) Långtidssjukskrivningarna fortsätter att öka, och siffran har nu stigit till 16 400 personer enligt statistik som Försäkringskassan nyligen tog fram åt SVT:s Agenda .

Inlämnad: 2017-02-08 Svarsdatum: 2017-02-21 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2016/17:298 av Katarina Brännström (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kvinnors arbetsrelaterade sjukfrånvaro

Arbetsförmedlingens upphandlingar

Interpellation 2016/17:241 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2016/17:241 Arbetsförmedlingens upphandlingar av Katarina Brännström (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Den senaste tiden har det än en gång rapporterats om stora brister hos Arbetsförmedlingen när det gäller upphandling av utbildningar. Valideringen av yrkeskompetenser

Inlämnad: 2017-01-20 Svarsdatum: 2017-02-21 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:241 av Katarina Brännström (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetsförmedlingens upphandlingar

Avvecklingen av sysselsättningsfasen

Interpellation 2016/17:240 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2016/17:240 Avvecklingen av sysselsättningsfasen av Katarina Brännström (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Drygt ett år har gått sedan regeringen påbörjade avvecklingen av sysselsättningsfasen. Deltagarna blev, inte minst i valrörelsen 2014, lovade bland annat extratjänster

Inlämnad: 2017-01-20 Svarsdatum: 2017-02-21 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:240 av Katarina Brännström (M) (pdf, 91 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Avvecklingen av sysselsättningsfasen

med anledning av skr. 2016/17:10 Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid

Motion 2016/17:3555 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3555 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) med anledning av skr. 2016/17:10 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en annan inriktning på jämställdhetspolitiken och


Utskottsberedning: 2016/17:AU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:3555 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3555 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 76 kB)