Katarina Brännström(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Kronoberg County, Bench 218
Title Försäkringskonsult.
Born 1950
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864699
Email katarina.brannstrom[på]riksdagen.se
Social media: Facebook

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Health and Welfare

  • Member
  • Nominations Committee

  • Deputy Chair

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • Committee on the Labour Market

  • Member 2014-10-07 – 2017-03-23
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Health and Welfare

  • Member 2017-03-23 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Nominations Committee

  • Deputy Chair 2016-10-25 –
  • Member 2013-01-22 – 2016-10-25
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2012-10-04 – 2014-09-29
  • Deputy member 2011-10-12 – 2012-09-18
  • Deputy member 2010-10-19 – 2011-09-15
  • Deputy member 2006-10-17 – 2010-10-04

Said and done

Brist på äldreboenden

Interpellation 2017/18:125 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2017/18:125 Brist på äldreboenden av Katarina Brännström (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Andelen äldre ökar stadigt, och många fler blir mycket äldre. Trots det bor allt färre äldre på särskilda boenden i Sverige; det har minskat med över en tredjedel. En av anledningarna är att man vill låta

Inlämnad: 2017-11-09 Svarsdatum: 2017-11-24 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2017/18:125 av Katarina Brännström (M) (pdf, 79 kB)

Antalet undersköterskor i äldreomsorgen

Interpellation 2017/18:123 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2017/18:123 Antalet undersköterskor i äldreomsorgen av Katarina Brännström (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Både statsministern och statsrådet Åsa Regnér lovade i början av mandatperioden att investera i fler sjuk- och undersköterskor. Statsministern sa i den första partiledardebatten att det

Inlämnad: 2017-11-09 Svarsdatum: 2017-11-24 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2017/18:123 av Katarina Brännström (M) (pdf, 79 kB)

Arbetsförmedlingens upphandlingar

Interpellation 2017/18:77 av Jessika Roswall (M)

Interpellation 2017/18:77 Arbetsförmedlingens upphandlingar av Jessika Roswall (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Av rapportering i medierna framgår att Arbetsförmedlingen återigen misslyckats med upphandlingar på ett sätt som innebär att arbetssökande riskerar att stå utan insatser.

Inlämnad: 2017-10-26 Svarsdatum: 2017-11-07 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2017/18:77 av Jessika Roswall (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetsförmedlingens upphandlingar

Åldersgräns för avgiftsfri cellprovtagning

Skriftlig fråga 2017/18:101 av Katarina Brännström (M)

Fråga 2017/18:101 Åldersgräns för avgiftsfri cellprovtagning av Katarina Brännström (M) till Socialminister Annika Strandhäll (S) Varje år får drygt 560 kvinnor i Sverige livmoderhalscancer (cervixcancer), vilket är knappt hälften av antalet fall jämfört med mitten av 1960-talet. Minskningen anses ha samband

Inlämnad: 2017-10-12 Svarsdatum: 2017-10-25 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:101 av Katarina Brännström (M) (pdf, 79 kB)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2017/18:3769 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3769 av Cecilia Widegren m.fl. (M) Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2017/18:SoU1

Motion 2017/18:3769 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 68 kB) Motion 2017/18:3769 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 99 kB)

En trygg gemensam hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst av hög kvalitet i rätt tid

Motion 2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) En trygg gemensam hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst av hög kvalitet i rätt tid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en utvecklad och prestationsbunden tillgänglighets-


Utskottsberedning: UbU 2017/18:JuU14 2017/18:SoU1 2017/18:SoU13 2017/18:SoU14 2017/18:SoU15 2017/18:SoU16 2017/18:SoU9 2017/18:TU6

Motion 2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 110 kB) Motion 2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 220 kB)

Tandvård och tandvårdsstöd till äldre och funktionshindrade

Motion 2017/18:3066 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3066 av Cecilia Widegren m.fl. (M) Tandvård och tandvårdsstöd till äldre och funktionshindrade Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera tandvårdsstöd till de mest sjuka äldre och multisjuka kroniker och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:3066 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2017/18:3066 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 107 kB)

Enklare skyltningsregler för landsbygdens företag

Motion 2017/18:2703 av Katarina Brännström (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2703 av Katarina Brännström (M) Enklare skyltningsregler för landsbygdens företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av lagar och regelverk samt hur tillämpning sker för att underlätta för näringsverksamhet på landsbygden


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:2703 av Katarina Brännström (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2703 av Katarina Brännström (M) (pdf, 64 kB)

Ökad kontroll för att stoppa utförsel av stöldgods från Sverige

Motion 2017/18:2701 av Katarina Brännström (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2701 av Katarina Brännström (M) Ökad kontroll för att stoppa utförsel av stöldgods från Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur Tullverkets uppdrag kan förbättras vad gäller kontroll av utförsel av varor från


Utskottsberedning: 2017/18:SkU1

Motion 2017/18:2701 av Katarina Brännström (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2701 av Katarina Brännström (M) (pdf, 61 kB)

Översyn av strandskyddet

Motion 2017/18:2699 av Katarina Brännström (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2699 av Katarina Brännström (M) Översyn av strandskyddet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av strandskyddet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Strandskyddet har funnits i Sverige sedan 1952. Det


Utskottsberedning: 2017/18:MJU9

Motion 2017/18:2699 av Katarina Brännström (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2699 av Katarina Brännström (M) (pdf, 61 kB)