Karin Svensson Smith(Grn)

Karin Svensson Smith (Grn)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party The Green Party
Constituency Skåne County South, Bench 153
Title Lärare.
Born 1956
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864567
Email karin.svensson.smith[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Transport and Communications

  • Chair

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Ordinary member 1998-10-05 – 2010-10-04
  • Committee on Transport and Communications

  • Chair 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2014-10-07 – 2014-10-07
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2006-10-24 – 2010-10-04
  • Deputy member 2002-10-24 – 2005-06-02
  • Deputy member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2006-10-24 – 2010-10-04

Said and done

Den svenska biogasens framtid

Skriftlig fråga 2016/17:1092 av Karin Svensson Smith (MP)

Fråga 2016/17:1092 Den svenska biogasens framtid av Karin Svensson Smith (MP) till Statsrådet Ibrahim Baylan (S) Många biogasproducenter har i dagsläget allvarliga lönsamhetsproblem. I Jönköping har beslut om nedläggning redan fattats, och i Jordberga utanför Trelleborg riskeras nedläggning om inte lönsamheten

Inlämnad: 2017-03-22 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1092 av Karin Svensson Smith (MP) (pdf, 85 kB)

Järnvägsunderhåll utan upphandling på Södra stambanan

Skriftlig fråga 2016/17:218 av Karin Svensson Smith (MP)

Fråga 2016/17:218 Järnvägsunderhåll utan upphandling på Södra stambanan av Karin Svensson Smith (MP) till Statsrådet Anna Johansson (S) Riksdagen enades 2014 om att regeringen bör se till att Trafikverket skyndsamt bygger upp kompetens så att verket självständigt kan inspektera både järnvägsanläggningens status

Inlämnad: 2016-10-25 Svarsdatum: 2016-11-02 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:218 av Karin Svensson Smith (MP) (pdf, 82 kB)

Kollektivtrafikkort för hela Sverige

Motion 2016/17:1801 av Karin Svensson Smith (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:1801 av Karin Svensson Smith (MP) Kollektivtrafikkort för hela Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett gemensamt betalningssystem i form av en applikation eller kort bör inrättas för kollektivtrafiken samt att kollektivtrafiklagen


Utskottsberedning: 2016/17:TU17

Motion 2016/17:1801 av Karin Svensson Smith (MP) (docx, 76 kB) Motion 2016/17:1801 av Karin Svensson Smith (MP) (pdf, 70 kB)

Förbättrad expropriationsmöjlighet för nationella och regionala cykelleder

Motion 2016/17:1800 av Karin Svensson Smith (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:1800 av Karin Svensson Smith (MP) Förbättrad expropriationsmöjlighet för nationella och regionala cykelleder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med ett förslag till lagändring som får följden att


Utskottsberedning: 2016/17:TU16

Motion 2016/17:1800 av Karin Svensson Smith (MP) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:1800 av Karin Svensson Smith (MP) (pdf, 75 kB)

Definition av begreppet hållbar utveckling

Motion 2016/17:1803 av Karin Svensson Smith (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:1803 av Karin Svensson Smith (MP) Definition av begreppet hållbar utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om regeringen ska återkomma med förslag till en distinkt definition av begreppet långsiktigt hållbar utveckling utifrån


Utskottsberedning: 2016/17:MJU25

Motion 2016/17:1803 av Karin Svensson Smith (MP) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:1803 av Karin Svensson Smith (MP) (pdf, 81 kB)

Gröna nyckeltal i statens budget

Motion 2016/17:1804 av Karin Svensson Smith (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:1804 av Karin Svensson Smith (MP) Gröna nyckeltal i statens budget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett transparant och välgrundat system för gröna nyckeltal bör utarbetas och följa med varje finansplan som redovisas till


Utskottsberedning: 2016/17:FiU20

Motion 2016/17:1804 av Karin Svensson Smith (MP) (docx, 76 kB) Motion 2016/17:1804 av Karin Svensson Smith (MP) (pdf, 65 kB)

Krav på tillgänglighet vid nybyggnation

Motion 2016/17:1802 av Karin Svensson Smith (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:1802 av Karin Svensson Smith (MP) Krav på tillgänglighet vid nybyggnation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med ett ändringsförslag i PBL som ska förtydliga att kommuners planmonopol är förenat med


Utskottsberedning: 2016/17:CU15

Motion 2016/17:1802 av Karin Svensson Smith (MP) (docx, 76 kB) Motion 2016/17:1802 av Karin Svensson Smith (MP) (pdf, 73 kB)

Parkeringsskatt

Motion 2016/17:1 av Karin Svensson Smith (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:1 av Karin Svensson Smith (MP) Parkeringsskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga en utredning av skatt på parkering och tillkännager detta för regeringen. Bakgrun d Den samlade transportsektorn


Utskottsberedning: 2016/17:SkU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1 av Karin Svensson Smith (MP) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:1 av Karin Svensson Smith (MP) (pdf, 87 kB)

Problem med miljöbilsstödet

Skriftlig fråga 2015/16:1522 av Karin Svensson Smith (MP)

Fråga 2015/16:1522 Problem med miljöbilsstödet av Karin Svensson Smith (MP) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Supermiljöbilspremien och femårig skattebefrielse för nya miljöbilar har instiftats för att miljöbilarnas andel av fordonsbeståndet inom Sverige ska öka. Åtgärderna syftar till att kompensera för ekonomiska

Inlämnad: 2016-08-19 Svarsdatum: 2016-09-05 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1522 av Karin Svensson Smith (MP) (pdf, 76 kB)

Problem med miljöbilsstöd

Interpellation 2015/16:758 av Karin Svensson Smith (MP)

Interpellation 2015/16:758 Problem med miljöbilsstöd av Karin Svensson Smith (MP) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Supermiljöbilspremien och 5-årig skattebefrielse för nya miljöbilar har instiftats för att miljöbilarnas andel av fordonsbeståndet inom Sverige ska öka. Åtgärderna syftar till att kompensera för

Inlämnad: 2016-08-12 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2015/16:758 av Karin Svensson Smith (MP) (pdf, 76 kB)