Karin Svensson Smith(Grn)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party The Green Party
Constituency Skåne County South, Bench 125
Title Lärare.
Born 1956
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864567
Email karin.svensson.smith[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Transport and Communications

  • Chair

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Ordinary member 1998-10-05 – 2010-10-04
  • Committee on Transport and Communications

  • Chair 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2014-10-07 – 2014-10-07
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2006-10-24 – 2010-10-04
  • Deputy member 2002-10-24 – 2005-06-02
  • Deputy member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2006-10-24 – 2010-10-04

Said and done

Biogas

Interpellation 2017/18:235 av Karin Svensson Smith (MP)

Interpellation 2017/18:235 Biogas av Karin Svensson Smith (MP) till Statsrådet Ibrahim Baylan (S) Sveriges åtagande inför klimatavtalet i Paris var att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Eftersom ungefär tre fjärdedelar av oljeimporten till Sverige används inom transportsektorn måste denna

Inlämnad: 2017-11-28 Svarsdatum: 2017-12-20 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2017/18:235 av Karin Svensson Smith (MP) (pdf, 135 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Biogas

Framtiden för svensk biogas

Interpellation 2017/18:221 av Gunilla Nordgren (M)

Interpellation 2017/18:221 Framtiden för svensk biogas av Gunilla Nordgren (M) till Statsrådet Ibrahim Baylan (S) I dag ökar importen av biogas till Sverige. Den största anledningen till detta är att Sverige går i otakt med många länder inom EU när det gäller stöd till biogasen. Detta innebär bland annat att

Inlämnad: 2017-11-23 Svarsdatum: 2017-12-20 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2017/18:221 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Framtiden för svensk biogas

Nollvision för tågtrassel

Motion 2017/18:3057 av Karin Svensson Smith (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3057 av Karin Svensson Smith (MP) Nollvision för tågtrassel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med ett förslag till nollvision för tågtrassel och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige


Utskottsberedning: 2017/18:TU6

Motion 2017/18:3057 av Karin Svensson Smith (MP) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3057 av Karin Svensson Smith (MP) (pdf, 73 kB)

Pråmar kan avlasta vägnätet från vägtransporter

Motion 2017/18:2749 av Karin Svensson Smith (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2749 av Karin Svensson Smith (MP) Pråmar kan avlasta vägnätet från vägtransporter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om differentierade farledsavgifter som premierar investeringar och drift som bidrar till minskad klimatpåverkan


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:2749 av Karin Svensson Smith (MP) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:2749 av Karin Svensson Smith (MP) (pdf, 72 kB)

Taxi - en form av bildelning

Motion 2017/18:2748 av Karin Svensson Smith (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2748 av Karin Svensson Smith (MP) Taxi – en form av bildelning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om anropsstyrd kollektivtrafik med taxi och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2017/18:SkU10 2017/18:TU6

Motion 2017/18:2748 av Karin Svensson Smith (MP) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2748 av Karin Svensson Smith (MP) (pdf, 70 kB)

Permanent världsutställning för fossilfritt transportsystem

Motion 2017/18:2747 av Karin Svensson Smith (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2747 av Karin Svensson Smith (MP) Permanent världsutställning för fossilfritt transportsystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra Sverige till en permanent världsutställning för ett fossilfritt transportsystem och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:2747 av Karin Svensson Smith (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2747 av Karin Svensson Smith (MP) (pdf, 69 kB)

Åtgärder för att nå nollvisionen i trafiken

Motion 2017/18:2746 av Karin Svensson Smith (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2746 av Karin Svensson Smith (MP) Åtgärder för att nå nollvisionen i trafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sänkta hastighetsgränser för körkortsåterkallelse och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: TU 2017/18:CU17 2017/18:JuU1 2017/18:JuU13
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 2 avslag, 9 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:2746 av Karin Svensson Smith (MP) (docx, 65 kB) Motion 2017/18:2746 av Karin Svensson Smith (MP) (pdf, 105 kB)

Jämställ cykelväg och bilväg

Motion 2017/18:2652 av Karin Svensson Smith m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2652 av Karin Svensson Smith m.fl. (MP) Jämställ cykelväg och bilväg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med ett lagändringsförslag som får följden att expropriationsmöjligheten för att anlägga och


Utskottsberedning: 2017/18:TU5

Motion 2017/18:2652 av Karin Svensson Smith m.fl. (MP) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:2652 av Karin Svensson Smith m.fl. (MP) (pdf, 84 kB)

Effektivisera polisens trafikövervakning

Motion 2017/18:2651 av Karin Svensson Smith och Lorentz Tovatt (båda MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2651 av Karin Svensson Smith och Lorentz Tovatt (båda MP) Effektivisera polisens trafikövervakning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör införa ägaransvar vid hastighetsöverträdelser samt brott mot miljözonsbestämmelser


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:2651 av Karin Svensson Smith och Lorentz Tovatt (båda MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2651 av Karin Svensson Smith och Lorentz Tovatt (båda MP) (pdf, 69 kB)

Modernisera kollektivtrafiklagen

Motion 2017/18:2108 av Karin Svensson Smith (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2108 av Karin Svensson Smith (MP) Modernisera kollektivtrafiklagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett gemensamt betalningssystem i form av en applikation eller kort bör inrättas för kollektivtrafiken och att kollektivtrafiklagen


Utskottsberedning: 2017/18:TU6

Motion 2017/18:2108 av Karin Svensson Smith (MP) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:2108 av Karin Svensson Smith (MP) (pdf, 76 kB)