Karin Svensson Smith (Grn)

Tidigare riksdagsledamot

Party The Green Party
Constituency Skåne County South
Title Lärare.
Born 1956

Current assignments

 • No assignments since 2018-09-24

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Ordinary member 1998-10-05 – 2010-10-04
  • Committee on Transport and Communications

  • Chair 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2014-10-07 – 2014-10-07
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2006-10-24 – 2010-10-04
  • Deputy member 2002-10-24 – 2005-06-02
  • Deputy member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2006-10-24 – 2010-10-04

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 98-10 och 14-. Ledamot trafikutskottet 98-10 och ordförande 14-. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 98-05 och 06-10 och skatteutskottet 06-10. Ordförande GLOBE- miljönätverket i Sveriges riksdag 06-09.
 • Föräldrar

  Förvaltaren Ragnar Svensson och receptarien Birgitta Svensson, f. Thomasson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Katedralskolan i Lund, slutår 75. Ämneslärarexamen och fil.kand. 84. Universitetskurser.
 • Anställningar

  Ombudsman, Kommunistisk ungdom 76-78. Beklädnadsarbetare 78-79. Informationssekreterare, vpk 79-80. Högstadielärare, Hästveda 85-90. Gymnasieadjunkt, Nicolaiskolan i Helsingborg 90-98.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, nationalkommittén för förberedelser inför 1992 års FN-konferens om miljö och utveckling 91-92. Delegat, FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 92. Ledamot, kommunikationskommittén 95-97, miljömålskommittén 98-00, Vinnovas forskningsråd för innovativa transportsystem 02-, referensgrupp till vägtrafikbeskattningsutredningen 02-04 och referensgrupp till godstransportdelegationen 03-04. Ensamutredare, alkolåsutredningen 04-06. Ledamot, effektivare planering av vägar och järnvägar SOU 09-10. Sakkunnig, utredningen om järnvägens organisation 13-15.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Lunds kommun 84-93 och miljönämnden 94-96. Ordförande, miljödelegationen, Lunds kommun 95-98. Ledamot, miljönämnden, Malmöhus läns landsting 95-96. 2:e vice ordförande, tekniska nämnden, Lunds kommun 11-14. 2:e vice ordförande, VA Syds ägarnämnd, Lunds kommun 11-14.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Styrelseledamot, vpk Skånes distrikt, ordförande 80-83. Ledamot, Vänsterpartiets programkommission 93-00. Ledamot, Miljöförbundets nationella styrelse 75-78, Folkkampanjen Nej till kärnkrafts nationella ledning 78-80 och Linje 3:s nationella ledning 79-80. Ordförande och förhandlare, Beklädnads 78-79. Valberedare, det nationella Nätverket för kvinnor i transportpolitiken 03-. Ordförande, riksdagens miljönätverk, Global Legislators Organisation for a Balanced Environment (GLOBE) 06-09. Länsstyrelsens miljömålsråd Skåne län 99-02 och 11-14. Stakeholder Klimatforskningsprogrammet LETS - Governing towards low-carbon energy and transport systems for 2050, Lunds Universitet 09-13. Stakeholder Metalund - Centrum för medicin och teknologi för arbetsliv och samhälle Lunds Universitet 10-15. Bolagsstyrelseledamot, Sundbybergs infrastruktur AB 11-14. Ledamot, Advisory board Chalmers styrelseområde transporter 13-14. Ordförande, Resenärsforum 13-15.
 • Litteratur

  Vid vägs ände? - Järnvägarna, klimatet och Europas framtida transportpolitik (03, artikel i antologi). Res jämt - Tankar kring ett jämställt transportsystem (05, artikel i antologi). Alkolås - nyckel till nollvisionen. SOU 2005:72 (05). Vägval vänster (06, artikel i antologi). Öppna möjligheter med alkolås. SOU 2006:72 (06). Pax - Vandring med Dag Hammarskjölds Vägmärken - 20 röster från Lund (07). Den hållbara stadens transporter - Artikel i antologi: Hållbarhetens villkor, Arena förlag 13. Vilka styrmedel är lämpliga för att nå en fossilbränslefri transportsektor? I Transportform 13 - Granskade artiklar VTI:R787. Miljöpartiets vision för tågtrafiken (16).

Said and done

Släpbussar

Skriftlig fråga 2017/18:1505 av Karin Svensson Smith (MP)

Fråga 2017/18:1505 Släpbussar av Karin Svensson Smith MP till Statsrådet Tomas Eneroth S Skånetrafiken har genomfört ett försöksprojekt i Kristianstad där en fordonskombination buss med släp för personbefordran trafikerade en stadsbusslinje under 24 månader. Transportstyrelsen följde projektet och hade regeringsuppdrag

Inlämnad: 2018-06-15 Svarsdatum: 2018-06-27 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1505 av Karin Svensson Smith (MP) (pdf, 86 kB)

Förbudet mot handhållen kommunikationsutrustning

Skriftlig fråga 2017/18:1062 av Karin Svensson Smith (MP)

Fråga 2017/18:1062 Förbudet mot handhållen kommunikationsutrustning av Karin Svensson Smith MP till Statsrådet Tomas Eneroth S Den 1 februari blev det olagligt för bussförare i kollektivtrafiken att använda bussens kommunikationsutrustning under färd. För att inte bryta mot reglerna måste bussförarna köra in till kanten

Inlämnad: 2018-03-20 Svarsdatum: 2018-03-28 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1062 av Karin Svensson Smith (MP) (pdf, 91 kB)

Biogas

Interpellation 2017/18:235 av Karin Svensson Smith (MP)

Interpellation 2017/18:235 Biogas av Karin Svensson Smith MP till Statsrådet Ibrahim Baylan S Sveriges åtagande inför klimatavtalet i Paris var att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Eftersom ungefär tre fjärdedelar av oljeimporten till Sverige används inom transportsektorn måste denna stå i centrum

Inlämnad: 2017-11-28 Svarsdatum: 2017-12-20 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2017/18:235 av Karin Svensson Smith (MP) (pdf, 135 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Biogas

Framtiden för svensk biogas

Interpellation 2017/18:221 av Gunilla Nordgren (M)

Interpellation 2017/18:221 Framtiden för svensk biogas av Gunilla Nordgren M till Statsrådet Ibrahim Baylan S I dag ökar importen av biogas till Sverige. Den största anledningen till detta är att Sverige går i otakt med många länder inom EU när det gäller stöd till biogasen. Detta innebär bland annat att importerad biogas

Inlämnad: 2017-11-23 Svarsdatum: 2017-12-20 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2017/18:221 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Framtiden för svensk biogas

Nollvision för tågtrassel

Motion 2017/18:3057 av Karin Svensson Smith (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3057 av Karin Svensson Smith MP Nollvision för tågtrassel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med ett förslag till nollvision för tågtrassel och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige ska bli ett


Utskottsberedning: 2017/18:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3057 av Karin Svensson Smith (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3057 av Karin Svensson Smith (MP) (pdf, 81 kB)

Pråmar kan avlasta vägnätet från vägtransporter

Motion 2017/18:2749 av Karin Svensson Smith (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2749 av Karin Svensson Smith MP Pråmar kan avlasta vägnätet från vägtransporter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om differentierade farledsavgifter som premierar investeringar och drift som bidrar till minskad klimatpåverkan och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:TU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2017/18:2749 av Karin Svensson Smith (MP) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:2749 av Karin Svensson Smith (MP) (pdf, 79 kB)

Taxi – en form av bildelning

Motion 2017/18:2748 av Karin Svensson Smith (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2748 av Karin Svensson Smith MP Taxi en form av bildelning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om anropsstyrd kollektivtrafik med taxi och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra


Utskottsberedning: 2017/18:SkU10 2017/18:TU6
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:2748 av Karin Svensson Smith (MP) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2748 av Karin Svensson Smith (MP) (pdf, 78 kB)

Permanent världsutställning för fossilfritt transportsystem

Motion 2017/18:2747 av Karin Svensson Smith (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2747 av Karin Svensson Smith MP Permanent världsutställning för fossilfritt transportsystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra Sverige till en permanent världsutställning för ett fossilfritt transportsystem och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:TU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2747 av Karin Svensson Smith (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2747 av Karin Svensson Smith (MP) (pdf, 77 kB)

Åtgärder för att nå nollvisionen i trafiken

Motion 2017/18:2746 av Karin Svensson Smith (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2746 av Karin Svensson Smith MP Åtgärder för att nå nollvisionen i trafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sänkta hastighetsgränser för körkortsåterkallelse och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2017/18:CU17 2017/18:JuU1 2017/18:JuU13 2017/18:TU11
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2017/18:2746 av Karin Svensson Smith (MP) (docx, 67 kB) Motion 2017/18:2746 av Karin Svensson Smith (MP) (pdf, 111 kB)

Jämställ cykelväg och bilväg

Motion 2017/18:2652 av Karin Svensson Smith m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2652 av Karin Svensson Smith m.fl. MP Jämställ cykelväg och bilväg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med ett lagändringsförslag som får följden att expropriationsmöjligheten för att anlägga och utveckla nationella


Utskottsberedning: 2017/18:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2652 av Karin Svensson Smith m.fl. (MP) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:2652 av Karin Svensson Smith m.fl. (MP) (pdf, 91 kB)