Kalle Olsson(SocDem)

Kalle Olsson (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Jämtland County, Bench 347
Title Ledarskribent/Politisk redaktör
Born 1984
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864250
Email kalle.olsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Defence

  • Deputy member
  • Committee on Finance

  • Deputy member
  • The Riksdag Delegation to the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2017-04-28 – 2018-09-24
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Deputy member 2017-05-02 – 2017-06-14
  • Deputy member 2016-11-15 – 2016-12-14
  • Deputy member 2016-04-12 – 2016-05-25
  • Member 2015-11-17 – 2015-12-16
  • Deputy member 2015-04-14 – 2015-06-16
  • Deputy member 2014-11-20 – 2014-12-17
  • The Riksdag Delegation to the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean

  • Deputy member 2014-10-28 –

Said and done

Grundläggande statlig service i hela landet

Motion 2016/17:2835 av Kalle Olsson (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2835 av Kalle Olsson (S) Grundläggande statlig service i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att tydliggöra det politiska ansvaret för en grundläggande statlig service i hela landet och tillkännager detta


Utskottsberedning: KU

Motion 2016/17:2835 av Kalle Olsson (S) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:2835 av Kalle Olsson (S) (pdf, 58 kB)

Förbättrade förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag

Motion 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S) Förbättrade förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetsintegrerande sociala företag är en väg till egenförsörjning och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:AU4 2016/17:FiU7 2016/17:NU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Välfärdens kompetensförsörjning på landsbygden

Motion 2016/17:1135 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1135 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) Välfärdens kompetensförsörjning på landsbygden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genom högre utbildning säkra välfärdens kompetensförsörjning på landsbygden och tillkännager


Utskottsberedning: UbU

Motion 2016/17:1135 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1135 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) (pdf, 65 kB)

Behov av bredband och telefoni i hela landet

Motion 2016/17:1691 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1691 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S) Behov av bredband och telefoni i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tillgång till bredband och telefoni i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tillgänglighet


Utskottsberedning: 2016/17:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1691 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1691 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Lokalisering av statliga myndigheter och verk

Motion 2016/17:1710 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1710 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) Lokalisering av statliga myndigheter och verk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till bättre lokalisering av statliga verk och myndigheter i olika delar av landet


Utskottsberedning: 2016/17:NU16

Motion 2016/17:1710 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (docx, 46 kB) Motion 2016/17:1710 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Stora mästerskap

Motion 2016/17:1686 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1686 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S) Stora mästerskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett statligt engagemang för att få stora mästerskap till Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Stora uppmärksammade


Utskottsberedning: 2016/17:KrU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1686 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1686 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Överbrygga mediernas betalkris

Motion 2016/17:1128 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1128 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) Överbrygga mediernas betalkris Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder för att stimulera fler att välja att betala för journalistik och tillkännager detta för regeringen. Motivering Medielandskapet


Utskottsberedning: KU

Motion 2016/17:1128 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1128 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) (pdf, 66 kB)

Rekrytering av polis till landsbygd

Motion 2016/17:1163 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1163 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) Rekrytering av polis till landsbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga åtgärder för rekrytering av polis och tillkännager detta för regeringen. Motivering Polisens


Utskottsberedning: 2016/17:JuU1

Motion 2016/17:1163 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1163 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) (pdf, 63 kB)

Person- och lokalkännedom för effektivt polisarbete

Motion 2016/17:1127 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1127 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) Person- och lokalkännedom för effektivt polisarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att genom nya tekniska lösningar säkerställa god lokal- och


Utskottsberedning: 2016/17:JuU1

Motion 2016/17:1127 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1127 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) (pdf, 66 kB)

Mittuniversitetet

Motion 2016/17:956 av Susanne Eberstein m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:956 av Susanne Eberstein m.fl. (S) Mittuniversitetet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta Mittuniversitetets betydelse för tillväxt och välfärd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är och ska


Utskottsberedning: UbU

Motion 2016/17:956 av Susanne Eberstein m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:956 av Susanne Eberstein m.fl. (S) (pdf, 69 kB)