Kalle Olsson(SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Jämtland County, Bench 347
Title Ledarskribent/Politisk redaktör
Born 1984
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864250
Email kalle.olsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Defence

  • Deputy member
  • Committee on Finance

  • Deputy member
  • The Riksdag Delegation to the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2017-04-28 – 2018-09-24
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Deputy member 2017-11-14 – 2017-12-15
  • Deputy member 2017-05-02 – 2017-06-14
  • Deputy member 2016-11-15 – 2016-12-14
  • Deputy member 2016-04-12 – 2016-05-25
  • Member 2015-11-17 – 2015-12-16
  • Deputy member 2015-04-14 – 2015-06-16
  • Deputy member 2014-11-20 – 2014-12-17
  • The Riksdag Delegation to the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean

  • Deputy member 2014-10-28 –

Said and done

Mittuniversitetet

Motion 2017/18:2131 av Ingemar Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2131 av Ingemar Nilsson m.fl. (S) Mittuniversitetet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta Mittuniversitetets betydelse för tillväxt och välfärd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är och ska


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16

Motion 2017/18:2131 av Ingemar Nilsson m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2131 av Ingemar Nilsson m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Infrastruktur i Jämtlands län

Motion 2017/18:2634 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2634 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) Infrastruktur i Jämtlands län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över fördelningen av investeringsmedel mellan länstransportplanerna samt


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:2634 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2634 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) (pdf, 66 kB)

Statens serverhallar

Motion 2017/18:2717 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2717 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S) Statens serverhallar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att förlägga statliga serverhallar till Jämtlands län och tillkännager detta för regeringen. Motivering Regeringen


Utskottsberedning: NU

Motion 2017/18:2717 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2717 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S) (pdf, 63 kB)

Skatteutjämningssystemet

Motion 2017/18:2640 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2640 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) Skatteutjämningssystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att närmare granska skatteutjämningssystemet för en mer rättvis fördelning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi


Utskottsberedning: 2017/18:FiU26

Motion 2017/18:2640 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2640 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) (pdf, 67 kB)

Boendeformen kooperativ hyresrätt

Motion 2017/18:2663 av Lennart Axelsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2663 av Lennart Axelsson m.fl. (S) Boendeformen kooperativ hyresrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla upplåtelseformen kooperativ hyresrätt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svensk bostadsmarknad


Utskottsberedning: 2017/18:CU9

Motion 2017/18:2663 av Lennart Axelsson m.fl. (S) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:2663 av Lennart Axelsson m.fl. (S) (pdf, 85 kB)

Öka andelen byggande i trä

Motion 2017/18:2596 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2596 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S) Öka andelen byggande i trä Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att öka andelen byggande i trä och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det


Utskottsberedning: 2017/18:CU15

Motion 2017/18:2596 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2596 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S) (pdf, 65 kB)

Det arbetsintegrerande sociala företagandet

Motion 2017/18:2628 av Lennart Axelsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2628 av Lennart Axelsson m.fl. (S) Det arbetsintegrerande sociala företagandet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det arbetsintegrerade sociala företagandet bör vara en viktig resurs för arbetsmarknadspolitiska insatser och


Utskottsberedning: 2017/18:AU4 2017/18:FiU34 2017/18:NU12
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 2 avslag, 3 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:2628 av Lennart Axelsson m.fl. (S) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:2628 av Lennart Axelsson m.fl. (S) (pdf, 82 kB)

Fördelning av yrkeshögskoleplatser

Motion 2017/18:1412 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1412 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S) Fördelning av yrkeshögskoleplatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över fördelningen av yrkeshögskoleplatser i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering När


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:1412 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1412 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S) (pdf, 66 kB)

Betald kvalitetsjournalistik i digitala kanaler

Motion 2017/18:1841 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1841 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) Betald kvalitetsjournalistik i digitala kanaler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga stimulansåtgärder för att få fler att följa med i den digitala omställningen


Utskottsberedning: 2017/18:KU31

Motion 2017/18:1841 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1841 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) (pdf, 66 kB)

Länsstyrelsens handläggningstider

Motion 2017/18:1410 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1410 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S) Länsstyrelsens handläggningstider Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en effektivisering av länsstyrelsernas handläggningstider och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det


Utskottsberedning: 2017/18:KU37

Motion 2017/18:1410 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1410 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S) (pdf, 67 kB)