Josef Fransson(SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Uppsala County, Bench 86
Title Högskoleingenjör.
Born 1978
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866362
Email josef.fransson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Industry and Trade

  • Member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Industry and Trade

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2012-01-25 – 2014-09-29
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2010-10-12 – 2013-02-21
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2010-11-26 – 2013-02-21

Said and done

Statliga institutioner och fake news

Interpellation 2017/18:218 av Josef Fransson (SD)

Interpellation 2017/18:218 Statliga institutioner och fake news av Josef Fransson (SD) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Den 6 oktober 2017 kom ett pressmeddelande från den statliga myndigheten Vinnova. I pressmeddelande offentliggjordes att man inleder och finansierar ett projekt för att

Inlämnad: 2017-11-23 Svarsdatum: 2018-01-16 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2017/18:218 av Josef Fransson (SD) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Statliga institutioner och fake news

Åtgärder för att rädda den inre marknaden och skapa ett långsiktigt hållbart europeiskt samarbete

Motion 2017/18:3519 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3519 av Josef Fransson (SD) Åtgärder för att rädda den inre marknaden och skapa ett långsiktigt hållbart europeiskt samarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att aktivera artikel 50 och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:NU11 2017/18:UU10

Motion 2017/18:3519 av Josef Fransson (SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3519 av Josef Fransson (SD) (pdf, 65 kB)

Faktoider inom klimatvetenskapen

Motion 2017/18:3524 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3524 av Josef Fransson SD Faktoider inom klimatvetenskapen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en kommitté bestående av erkända vetenskapsmän inom olika naturvetenskapliga discipliner för att utkristallisera faktoider i klimatdebatten


Utskottsberedning: 2017/18:MJU26

Motion 2017/18:3524 av Josef Fransson (SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3524 av Josef Fransson (SD) (pdf, 72 kB)

Miljöfrämjande grödor för ett hållbart jordbruk

Motion 2017/18:3518 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3518 av Josef Fransson (SD) Miljöfrämjande grödor för ett hållbart jordbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska verka för att bli världsledande inom miljöfrämjande grödor och tillkännager detta för regeringen. Motivering Jordbruk


Utskottsberedning: 2017/18:MJU18

Motion 2017/18:3518 av Josef Fransson (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3518 av Josef Fransson (SD) (pdf, 60 kB)

En nyanserad syn på glyfosat

Motion 2017/18:3516 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3516 av Josef Fransson SD En nyanserad syn på glyfosat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen i EU ska framhärda en vetenskaplig syn på glyfosat och tillkännager detta för regeringen. Motivering Oavsett vilken fråga man diskuterar


Utskottsberedning: 2017/18:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3516 av Josef Fransson (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3516 av Josef Fransson (SD) (pdf, 62 kB)

Försök inom medicinsk forskning

Motion 2017/18:3515 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3515 av Josef Fransson (SD) Försök inom medicinsk forskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn kring den etiska bedömningen för djurförsök inom medicinsk forskning och tillkännager detta för regeringen. Motivering I


Utskottsberedning: 2017/18:MJU25

Motion 2017/18:3515 av Josef Fransson (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3515 av Josef Fransson (SD) (pdf, 57 kB)

Motorsport och motorhobby

Motion 2017/18:3526 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3526 av Josef Fransson SD Motorsport och motorhobby Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna motorsporten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om trafiksäkerhet kopplat till motorutövande


Utskottsberedning: 2017/18:KrU6 2017/18:TU11 2017/18:TU15

Motion 2017/18:3526 av Josef Fransson (SD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3526 av Josef Fransson (SD) (pdf, 64 kB)

Kommunismmuseum

Motion 2017/18:3517 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3517 av Josef Fransson (SD) Kommunismmuseum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska upprätta ett museum med en permanent utställning om kommunismens brott mot mänskligheten och tillkännager detta för regeringen. Motivering I


Utskottsberedning: 2017/18:KrU7

Motion 2017/18:3517 av Josef Fransson (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3517 av Josef Fransson (SD) (pdf, 58 kB)

Utökad verktygslåda för polisen

Motion 2017/18:3528 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3528 av Josef Fransson (SD) Utökad verktygslåda för polisen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning om hur vi kan inrätta ett system med innebörd att personer för ett antal förseelser ska kunna


Utskottsberedning: 2017/18:JuU15

Motion 2017/18:3528 av Josef Fransson (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3528 av Josef Fransson (SD) (pdf, 65 kB)

Incitament för ekonomisk tillväxt och bromsad urbanisering i kommunerna

Motion 2017/18:3525 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3525 av Josef Fransson SD Incitament för ekonomisk tillväxt och bromsad urbanisering i kommunerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning som genomlyser effekterna av nuvarande utjämningssystem för kommuner och landsting


Utskottsberedning: 2017/18:FiU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3525 av Josef Fransson (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3525 av Josef Fransson (SD) (pdf, 60 kB)