Josef Fransson(SweDem)

Josef Fransson (SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Uppsala County, Bench 86
Title Högskoleingenjör.
Born 1978
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866362
Email josef.fransson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Industry and Trade

  • Member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Industry and Trade

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2012-01-25 – 2014-09-29
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2010-10-12 – 2013-02-21
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2010-11-26 – 2013-02-21

Said and done

med anledning av prop. 2016/17:179 Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017

Motion 2016/17:3720 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3720 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) med anledning av prop. 2016/17:179 Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2016/17:179 Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för

2017-04-27

Motion 2016/17:3720 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 77 kB) Motion 2016/17:3720 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 71 kB)

med anledning av skr. 2016/17:148 Riksrevisionens rapport om förutsättningar för en säker kraftöverföring

Motion 2016/17:3671 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3671 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) med anledning av skr. 2016/17:148 Riksrevisionens rapport om förutsättningar för en säker kraftöverföring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en expertkommitté för elinfrastruktur


Utskottsberedning: NU

Motion 2016/17:3671 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3671 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 70 kB)

med anledning av prop. 2016/17:66 Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet

Motion 2016/17:3571 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3571 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) med anledning av prop. 2016/17:66 Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2016/17:NU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3571 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3571 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 65 kB)

Grön omsorg

Motion 2016/17:2596 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2596 av Per Ramhorn m.fl. (SD) Grön omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att familjer och företagare i jordbrukssektorn mot ersättning ska kunna erbjuda kommuner och landsting grön omsorg, och detta tillkännager riksdagen


Utskottsberedning: SoU

Motion 2016/17:2596 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2596 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Kemikalieskatten

Motion 2016/17:3209 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3209 av Josef Fransson m.fl. (SD) Kemikalieskatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ompröva kemikalieskatten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen


Utskottsberedning: 2016/17:FiU1 2016/17:SkU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3209 av Josef Fransson m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3209 av Josef Fransson m.fl. (SD) (pdf, 71 kB)

Golf som friskvårdsbidragsaktivitet

Motion 2016/17:2045 av Stefan Jakobsson och Josef Fransson (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2045 av Stefan Jakobsson och Josef Fransson (båda SD) Golf som friskvårdsbidragsaktivitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att godkänna sporten golf som friskvårdsbidragsaktivitet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att


Utskottsberedning: 2016/17:SkU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2045 av Stefan Jakobsson och Josef Fransson (båda SD) (docx, 54 kB) Motion 2016/17:2045 av Stefan Jakobsson och Josef Fransson (båda SD) (pdf, 45 kB)

Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2016/17:2898 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2898 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) Utgiftsområde 21 Energi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att satsa på


Utskottsberedning: 2016/17:NU3 2016/17:SkU23 2016/17:SkU24
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:2898 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 67 kB) Motion 2016/17:2898 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 100 kB)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2016/17:2226 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2226 av Josef Fransson m.fl. (SD) Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn


Utskottsberedning: 2016/17:NU1

Motion 2016/17:2226 av Josef Fransson m.fl. (SD) (docx, 66 kB) Motion 2016/17:2226 av Josef Fransson m.fl. (SD) (pdf, 97 kB)

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Motion 2016/17:2225 av Johan Nissinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2225 av Johan Nissinen m.fl. (SD) Utgiftsområde 19 Regional tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hållbar tillväxt för företag och medborgare i landets alla regioner och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: KU 2016/17:NU16 2016/17:TU1 2016/17:TU6
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 2 avslag, 4 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:2225 av Johan Nissinen m.fl. (SD) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:2225 av Johan Nissinen m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

Djurförsök inom medicinsk forskning

Motion 2016/17:2180 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2180 av Josef Fransson (SD) Djurförsök inom medicinsk forskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn kring den etiska bedömningen för djurförsök inom medicinsk forskning och tillkännager detta för regeringen. Motivering I


Utskottsberedning: 2016/17:MJU12

Motion 2016/17:2180 av Josef Fransson (SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2180 av Josef Fransson (SD) (pdf, 57 kB)