Jörgen Warborn (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Halland County, Bench 66
Title Företagare.
Born 1969
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866440
Email jorgen.warborn[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Civil Affairs

  • Member
  • Committee on Finance

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member
  • The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2022-09-26
  • Committee on Civil Affairs

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2014-10-07 – 2016-09-27
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2016-09-27 – 2018-09-24
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2018-02-02 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2018-10-09 –
  • The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

  • Member 2018-11-01 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14-, näringsutskottet 14-16 och skatteutskottet 16-.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Moderata Företagarrådet Sverige.

Said and done

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Motion 2018/19:2948 av Mats Green m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2948 av Mats Green m.fl. M Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Sammanfattning Sverige är i stort behov av bostadspolitiska reformer. Behovet av viktiga reformer har under den senaste mandatperioden fått stå tillbaka för en återgång till


Utskottsberedning: 2018/19:CU1
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 5 avslag, 2 bifall,

Motion 2018/19:2948 av Mats Green m.fl. (M) (docx, 143 kB) Motion 2018/19:2948 av Mats Green m.fl. (M) (pdf, 149 kB)

Fler bostäder och ökat byggande

Motion 2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2831 av Mats Green m.fl. M Fler bostäder och ökat byggande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genom regleringsbrev och instruktioner ombesörja att myndigheterna bidrar till att fler bostäder byggs och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: CU KrU SfU TU 2018/19:CU5 2018/19:CU8 2018/19:FiU22 2018/19:FiU25 2018/19:MJU10 2018/19:NU7 2018/19:SkU11

Motion 2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M) (docx, 92 kB) Motion 2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M) (pdf, 155 kB)

Konsumentpolitik

Motion 2018/19:2830 av Mats Green m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2830 av Mats Green m.fl. M Konsumentpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra budget- och skuldrådgivningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa åtgärder


Utskottsberedning: 2018/19:CU6 2018/19:FiU22 2018/19:JuU12

Motion 2018/19:2830 av Mats Green m.fl. (M) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:2830 av Mats Green m.fl. (M) (pdf, 104 kB)

Familjerätt

Motion 2018/19:2828 av Mats Green m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2828 av Mats Green m.fl. M Familjerätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra reglerade surrogatmoderskap i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förtydliga


Utskottsberedning: CU 2018/19:SoU8

Motion 2018/19:2828 av Mats Green m.fl. (M) (docx, 75 kB) Motion 2018/19:2828 av Mats Green m.fl. (M) (pdf, 110 kB)

Ett ja ska vara ett ja - Sverige måste ta tag i integrationen

Motion 2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. M Ett ja ska vara ett ja Sverige måste ta tag i integrationen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fokus på jobb, språk och utbildning från dag ett och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: AU CU UbU 2018/19:JuU14 2018/19:SfU16 2018/19:SfU19 2018/19:SkU10 2018/19:SoU8 2018/19:SoU9

Motion 2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 86 kB) Motion 2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 138 kB)

Associationsrätt

Motion 2018/19:2829 av Mats Green m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2829 av Mats Green m.fl. M Associationsrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bättre möjligheter till tjänstledighet för att starta företag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: AU 2018/19:CU6 2018/19:NU7

Motion 2018/19:2829 av Mats Green m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2829 av Mats Green m.fl. (M) (pdf, 90 kB)

Aktivt skolval

Motion 2018/19:2225 av Jörgen Warborn (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2225 av Jörgen Warborn M Aktivt skolval Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa aktivt skolval och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag finns möjligheten för elever att välja skola. Denna valfrihet uppskattas


Utskottsberedning: UbU

Motion 2018/19:2225 av Jörgen Warborn (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2225 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 68 kB)

Natomedlemskap för Sverige

Motion 2018/19:2051 av Jörgen Warborn och Annicka Engblom (båda M)

Motion till riksdagen 2018/19:2051 av Jörgen Warborn och Annicka Engblom båda M Natomedlemskap för Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör söka medlemskap i Nato och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att säkerställa befolkningens trygghet


Utskottsberedning: UU

Motion 2018/19:2051 av Jörgen Warborn och Annicka Engblom (båda M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2051 av Jörgen Warborn och Annicka Engblom (båda M) (pdf, 83 kB)

Omvänd ordning vid organdonationer

Motion 2018/19:2226 av Jörgen Warborn (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2226 av Jörgen Warborn M Omvänd ordning vid organdonationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om omvänd ordning vid organdonationer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bristen på organdonatorer är ett stort problem som leder


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8

Motion 2018/19:2226 av Jörgen Warborn (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2226 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 70 kB)

Ett enklare momssystem

Motion 2018/19:2341 av Jörgen Warborn (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2341 av Jörgen Warborn M Ett enklare momssystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att göra en översyn av momsskattesatserna i syfte att förenkla mervärdesskatten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Besöksnäringen


Utskottsberedning: 2018/19:SkU13

Motion 2018/19:2341 av Jörgen Warborn (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2341 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 80 kB)