Jörgen Warborn(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Halland County, Bench 332
Title Företagare.
Born 1969
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866440
Email jorgen.warborn[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member
  • Committee on Taxation

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2014-10-07 – 2016-09-27
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2016-09-27 – 2018-09-24

Said and done

Piratkopierade varor

Interpellation 2017/18:162 av Jörgen Warborn (M)

Interpellation 2017/18:162 Piratkopierade varor av Jörgen Warborn (M) till Statsrådet Heléne Fritzon (S) Tillverkarna av piratkopierade och illegala produkter är vinnare i julhandeln. Det visade en sammanställning från Patent- och registreringsverket (PRV) 2015. Enligt undersökningen köpte svenskarna piratkopierade

Inlämnad: 2017-11-15 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Interpellation 2017/18:162 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 75 kB)

Expertskatten

Interpellation 2017/18:145 av Jörgen Warborn (M)

Interpellation 2017/18:145 Expertskatten av Jörgen Warborn (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Företagsamhet är grunden för Sveriges välstånd, en förutsättning för att fler människor ska komma i arbete och en viktig drivkraft för att driva samhällsutvecklingen framåt. Det behöver vara attraktivt,

Inlämnad: 2017-11-14 Svarsdatum: 2017-12-01 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2017/18:145 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 77 kB)

Beskattning av personaloptioner

Interpellation 2017/18:144 av Jörgen Warborn (M)

Interpellation 2017/18:144 Beskattning av personaloptioner av Jörgen Warborn (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) För att främja Sveriges konkurrenskraft, entreprenörskap och jobbskapande investeringar gav alliansregeringen en utredare i uppgift att se över skattereglerna för incitamentsprogram. Regeringen

Inlämnad: 2017-11-14 Svarsdatum: 2017-12-01 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2017/18:144 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 78 kB)

Gör Halland till ett försökslän för gårdsförsäljning

Motion 2017/18:3224 av Michael Svensson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3224 av Michael Svensson m.fl. (M) Gör Halland till ett försökslän för gårdsförsäljning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra Halland till ett försökslän för gårdsförsäljning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag


Utskottsberedning: 2017/18:SoU8

Motion 2017/18:3224 av Michael Svensson m.fl. (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3224 av Michael Svensson m.fl. (M) (pdf, 62 kB)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2017/18:3840 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3840 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2017/18:SkU1

Motion 2017/18:3840 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3840 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 80 kB)

Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta

Motion 2017/18:3839 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3839 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sänka skatten på arbete för alla som jobbar, med tyngdpunkt på låga inkomster, och tillkännager


Utskottsberedning: SkU 2017/18:FiU1

Motion 2017/18:3839 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3839 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 82 kB)

Punktskatter

Motion 2017/18:3295 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3295 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Punktskatter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa regeringens överindexering av drivmedelsskatter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: SkU 2017/18:FiU1

Motion 2017/18:3295 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3295 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 70 kB)

Skatteförfarande och folkbokföring

Motion 2017/18:3294 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3294 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Skatteförfarande och folkbokföring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka Skatteverkets och Ekobrottsmyndighetens arbete med att bekämpa skattefusk och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3294 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3294 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 80 kB)

Skattemässig hantering av virtuella varor

Motion 2017/18:3293 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3293 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Skattemässig hantering av virtuella varor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att se över den skatterättsliga bedömningen av handel med virtuella varor och


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3293 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3293 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 76 kB)

Skattepolitik för växande företag

Motion 2017/18:3292 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3292 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Skattepolitik för växande företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa konkurrenskraftiga kvalificerade personaloptioner och utreda möjligheten att utvidga reglerna och tillkännager


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3292 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:3292 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 81 kB)