Jörgen Warborn(Mod)

Jörgen Warborn (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Halland County, Bench 332
Title Företagare.
Born 1969
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866440
Email jorgen.warborn[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member
  • Committee on Taxation

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2014-10-07 – 2016-09-27
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2016-09-27 – 2018-09-24

Said and done

Webb-TV

 
Frågestund 4 may 2017 Frågestund
Interpellationsdebatt 2016/17:451 av Jörgen Warborn (M) 21 april 2017 SAS flytt av verksamhet utomlands
Debatt om förslag 2016/17:SkU23 6 april 2017 Beskattning av företag, kapital och fastighet
Interpellationsdebatt 2016/17:196 av Jörgen Warborn (M) 20 january 2017 Stärkt upphovsrätt för de kreativa näringarna

Företagens regelkostnader

Interpellation 2016/17:536 av Jörgen Warborn (M)

Interpellation 2016/17:536 Företagens regelkostnader av Jörgen Warborn (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Hela 3,6 miljarder ökade företagens rent administrativa kostnader under 2016, på grund av nya eller förändrade regler. Det är kostnader som drabbar både företagen och konsumenterna.

Inlämnad: 2017-05-22 Svarsdatum: 2017-06-02 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:536 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 77 kB)

Förslaget om förändrade 3:12-regler

Interpellation 2016/17:535 av Jörgen Warborn (M)

Interpellation 2016/17:535 Förslaget om förändrade 3:12-regler av Jörgen Warborn (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Regelrådets uppdrag är att granska kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse för företag. Enligt Regelrådets årsrapport 2016 remitterade

Inlämnad: 2017-05-22 Svarsdatum: 2017-06-13 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:535 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 79 kB)

Bankers huvudkontor i Sverige

Skriftlig fråga 2016/17:1394 av Jörgen Warborn (M)

Fråga 2016/17:1394 Bankers huvudkontor i Sverige av Jörgen Warborn (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Finansminister Magdalena Andersson har tidigare uttalat sig positivt om att Nordea överväger att flytta sitt huvudkontor bort från Sverige. Mätt i börsvärde ligger Nordea i den översta toppen bland

Inlämnad: 2017-05-12 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1394 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 78 kB)

Arbetslösheten bland nyanlända

Skriftlig fråga 2016/17:1393 av Jörgen Warborn (M)

Fråga 2016/17:1393 Arbetslösheten bland nyanlända av Jörgen Warborn (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Många har gjort mycket för att ta emot och integrera nyanlända in i samhället, men trots detta ökar utanförskapet i Sverige. Filipstad är en av de städer som gjort mycket,

Inlämnad: 2017-05-12 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1393 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 66 kB)

Förslaget om förändrade 3:12-regler

Interpellation 2016/17:497 av Jörgen Warborn (M)

Interpellation 2016/17:497 Förslaget om förändrade 3:12-regler av Jörgen Warborn (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Regelrådets uppdrag är att granska kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse för företag. Enligt Regelrådets årsrapport 2016 remitterade

Inlämnad: 2017-04-28 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:497 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 79 kB)

Entreprenörskap som integration

Skriftlig fråga 2016/17:1320 av Jörgen Warborn (M)

Fråga 2016/17:1320 Entreprenörskap som integration av Jörgen Warborn (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Statistiska centralbyrån har gjort en undersökning som visar att en effektiv väg för kvinnor med utländsk bakgrund att komma in på arbetsmarknaden kan vara att starta företag. Enligt Statistiska

Inlämnad: 2017-04-27 Svarsdatum: 2017-05-10 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1320 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 75 kB)

Trösklar för att driva företag

Skriftlig fråga 2016/17:1319 av Jörgen Warborn (M)

Fråga 2016/17:1319 Trösklar för att driva företag av Jörgen Warborn (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Näringslivets Regelnämnd har undersökt om företagen upplever att det har blivit enklare eller krångligare för dem att följa statliga regler jämfört med för ett år sedan. Efter regeringsskiftet

Inlämnad: 2017-04-27 Svarsdatum: 2017-05-10 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1319 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 67 kB)

Företagens regelkostnader

Interpellation 2016/17:467 av Jörgen Warborn (M)

Interpellation 2016/17:467 Företagens regelkostnader av Jörgen Warborn (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Hela 3,6 miljarder ökade företagens rent administrativa kostnader med under 2016 på grund av nya eller förändrade regler. Det är kostnader som drabbar både företagen och konsumenterna.

Inlämnad: 2017-04-24 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:467 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 77 kB)

Skatteregler för fåmansföretag

Skriftlig fråga 2016/17:1267 av Jörgen Warborn (M)

Fråga 2016/17:1267 Skatteregler för fåmansföretag av Jörgen Warborn (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Regeringen har, efter mycket kritik, backat från delar av sitt ursprungliga förslag till skatteregler för fåmansföretag, men det räcker inte. Det justerade förslaget om nya regler är fortfarande

Inlämnad: 2017-04-24 Svarsdatum: 2017-05-03 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1267 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 69 kB)

Företagsskattekommitténs förslag

Skriftlig fråga 2016/17:1263 av Jörgen Warborn (M)

Fråga 2016/17:1263 Företagsskattekommitténs förslag av Jörgen Warborn (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Sommaren år 2014 överlämnade Företagsskattekommittén sitt slutbetänkande, kallat Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet . Kommitténs uppdrag var att lämna förslag på ett

Inlämnad: 2017-04-24 Svarsdatum: 2017-05-03 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1263 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 82 kB)