Jörgen Warborn(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Halland County, Bench 332
Title Företagare.
Born 1969
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866440
Email jorgen.warborn[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member
  • Committee on Taxation

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2014-10-07 – 2016-09-27
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2016-09-27 – 2018-09-24

Said and done

Regelförenklingar hos myndigheter

Skriftlig fråga 2017/18:581 av Jörgen Warborn (M)

Fråga 2017/18:581 Regelförenklingar hos myndigheter av Jörgen Warborn (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Näringslivets Regelnämnd (NNR) gör för tredje året i rad en granskning av de statliga regleringsbreven och instruktionerna till 24 myndigheter som är relevanta för företag i Sverige,

Inlämnad: 2018-01-16 Svarsdatum: 2018-01-24 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2017/18:581 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 87 kB)

Arbetsmiljöverket och företagsklimatet

Interpellation 2017/18:316 av Jörgen Warborn (M)

Interpellation 2017/18:316 Arbetsmiljöverket och företagsklimatet av Jörgen Warborn (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Arbetsmiljöverket har lanserat ett mobilspel som kallas The Boss i syfte att informera företag inom restaurangnäringen och byggbranschen om de lagar som reglerar

Inlämnad: 2018-01-12 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2017/18:316 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 88 kB)

Beskattning av bilar

Skriftlig fråga 2017/18:509 av Jörgen Warborn (M)

Fråga 2017/18:509 Beskattning av bilar av Jörgen Warborn (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) För många vanliga människor och företag har den förda bil- och miljöpolitiken blivit något av ett irritationsmoment. En överväldigande majoritet håller med om att vi måste arbeta tillsammans för att göra vårt

Inlämnad: 2017-12-18 Svarsdatum: 2018-01-10 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:509 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 85 kB)

Trygghet för företagare

Skriftlig fråga 2017/18:491 av Jörgen Warborn (M)

Fråga 2017/18:491 Trygghet för företagare av Jörgen Warborn (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Småföretagare bidrar till jobb och välfärd runt om i hela Sverige. Trots att Sverige har världens högsta skattetryck upplever företagare på flera håll i landet att deras trygghet inte är garanterad. Vandalism,

Inlämnad: 2017-12-14 Svarsdatum: 2018-01-12 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:491 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 83 kB)

Generationsskifte i svenska företag

Skriftlig fråga 2017/18:481 av Jörgen Warborn (M)

Fråga 2017/18:481 Generationsskifte i svenska företag av Jörgen Warborn (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Inom kort kommer Sverige att se en stor pensionsavgång, vilket kommer att innebära stora utmaningar för företag och myndigheter när många med lång och gedigen kompetens försvinner och bristen

Inlämnad: 2017-12-14 Svarsdatum: 2017-12-28 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:481 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 83 kB)

Skatteregler för skogsbrukare och andra fastighetsägare

Skriftlig fråga 2017/18:398 av Jörgen Warborn (M)

Fråga 2017/18:398 Skatteregler för skogsbrukare och andra fastighetsägare av Jörgen Warborn (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Alliansregeringen fattade i direktivet till Skatteförenklingsutredningen beslut om att den i sin utredning skulle ta fram förslag på förenklade skatteregler för skogsbrukare

Inlämnad: 2017-12-05 Svarsdatum: 2017-12-13 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:398 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 105 kB)

Piratkopierade varor

Interpellation 2017/18:162 av Jörgen Warborn (M)

Interpellation 2017/18:162 Piratkopierade varor av Jörgen Warborn (M) till Statsrådet Heléne Fritzon (S) Tillverkarna av piratkopierade och illegala produkter är vinnare i julhandeln. Det visade en sammanställning från Patent- och registreringsverket (PRV) 2015. Enligt undersökningen köpte svenskarna piratkopierade

Inlämnad: 2017-11-15 Svarsdatum: 2018-01-16 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Interpellation 2017/18:162 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 75 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Piratkopierade varor

Expertskatten

Interpellation 2017/18:145 av Jörgen Warborn (M)

Interpellation 2017/18:145 Expertskatten av Jörgen Warborn (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Företagsamhet är grunden för Sveriges välstånd, en förutsättning för att fler människor ska komma i arbete och en viktig drivkraft för att driva samhällsutvecklingen framåt. Det behöver vara attraktivt,

Inlämnad: 2017-11-14 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2017/18:145 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 77 kB)

Beskattning av personaloptioner

Interpellation 2017/18:144 av Jörgen Warborn (M)

Interpellation 2017/18:144 Beskattning av personaloptioner av Jörgen Warborn (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) För att främja Sveriges konkurrenskraft, entreprenörskap och jobbskapande investeringar gav alliansregeringen en utredare i uppgift att se över skattereglerna för incitamentsprogram. Regeringen

Inlämnad: 2017-11-14 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2017/18:144 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 78 kB)

Gör Halland till ett försökslän för gårdsförsäljning

Motion 2017/18:3224 av Michael Svensson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3224 av Michael Svensson m.fl. (M) Gör Halland till ett försökslän för gårdsförsäljning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra Halland till ett försökslän för gårdsförsäljning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag


Utskottsberedning: 2017/18:SoU8

Motion 2017/18:3224 av Michael Svensson m.fl. (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3224 av Michael Svensson m.fl. (M) (pdf, 62 kB)