Jörgen Warborn(Mod)

Jörgen Warborn (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Halland County, Bench 332
Title Företagare.
Born 1969
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866440
Email jorgen.warborn[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member
  • Committee on Taxation

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2014-10-07 – 2016-09-27
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2016-09-27 – 2018-09-24

Said and done

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2016/17:196 av Jörgen Warborn (M) 20 january 2017 Stärkt upphovsrätt för de kreativa näringarna
Interpellationsdebatt 2016/17:197 av Jörgen Warborn (M) 12 january 2017 Skatt på finansiell verksamhet
Interpellationsdebatt 2016/17:190 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) 12 january 2017 Konsekvenser av solskatten
Interpellationsdebatt 2016/17:188 av Jörgen Warborn (M) 12 january 2017 Skatten och entreprenören

Ungas företagsamhet

Skriftlig fråga 2016/17:1016 av Jörgen Warborn (M)

Fråga 2016/17:1016 Ungas företagsamhet av Jörgen Warborn (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) En undersökning av hur många personer som driver företag i Sverige har presenterats nyligen. Den visar tyvärr att yngres företagsamhet (andelen företagsamma i åldersgruppen 16–34 år) har minskat

Inlämnad: 2017-03-07 Svarsdatum: 2017-03-16 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1016 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 67 kB)

Bättre konkurrens inom postbranschen

Skriftlig fråga 2016/17:531 av Jörgen Warborn (M)

Fråga 2016/17:531 Bättre konkurrens inom postbranschen av Jörgen Warborn (M) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) EU-domstolen har beslutat att posttjänster med samhällsuppdrag inte ska betala moms. Postnord saknar därför momsplikt. Konkurrensverket anser att detta påverkar konkurrensen och påpekar i ett yttrande

Inlämnad: 2016-12-15 Svarsdatum: 2017-01-10 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:531 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 69 kB)

Skatt på finansiell verksamhet

Interpellation 2016/17:197 av Jörgen Warborn (M)

Interpellation 2016/17:197 Skatt på finansiell verksamhet av Jörgen Warborn (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Regeringen har låtit utreda en skatt på finansiell verksamhet där förslaget ansluter till den danska lösningen där skatt läggs på lönekostnaden. Att lägga en skatt på lönekostnaderna är

Inlämnad: 2016-12-12 Svarsdatum: 2017-01-12 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:197 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 75 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Skatt på finansiell verksamhet

Stärkt upphovsrätt för de kreativa näringarna

Interpellation 2016/17:196 av Jörgen Warborn (M)

Interpellation 2016/17:196 Stärkt upphovsrätt för de kreativa näringarna av Jörgen Warborn (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Vid näringsutskottets offentliga utfrågning om piratkopiering och andra rättighetsintrång på den digitala marknaden, den 28 april 2016, gav ministern uttryck

Inlämnad: 2016-12-09 Svarsdatum: 2017-01-20 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2016/17:196 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Stärkt upphovsrätt för de kreativa näringarna

Konsekvenser av solskatten

Interpellation 2016/17:190 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Interpellation 2016/17:190 Konsekvenser av solskatten av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Nyligen presenterade regeringen en sänkning av solskatten. Miljöpartiet lyfte detta som något mycket bra i sociala medier och skrev att de älskar solenergi. Det är givetvis roligt att

Inlämnad: 2016-12-07 Svarsdatum: 2017-01-12 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:190 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) (pdf, 75 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Konsekvenser av solskatten

Konsekvensutredningar

Interpellation 2016/17:189 av Jörgen Warborn (M)

Interpellation 2016/17:189 Konsekvensutredningar av Jörgen Warborn (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Regelförenklingar är angelägna för att skapa långsiktiga förutsättningar för ett mer innovativt och kreativt svenskt näringsliv. Jobb skapas av företag som växer och anställer. En viktig förutsättning

Inlämnad: 2016-12-07 Svarsdatum: 2017-01-10 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:189 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Konsekvensutredningar

Skatten och entreprenören

Interpellation 2016/17:188 av Jörgen Warborn (M)

Interpellation 2016/17:188 Skatten och entreprenören av Jörgen Warborn (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Vi lever i en alltmer globaliserad värld. Fördelarna med detta är många, men samtidigt uppstår utmaningar på vägen framåt. För att Sverige ska stå sig starkt krävs det att vi stärker vår konkurrenskraft.

Inlämnad: 2016-12-07 Svarsdatum: 2017-01-12 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:188 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Skatten och entreprenören

Dubbelspåret genom Varberg

Interpellation 2016/17:177 av Ola Johansson (C)

Interpellation 2016/17:177 Dubbelspåret genom Varberg av Ola Johansson (C) till Statsrådet Anna Johansson (S) Trafikverket varnar nu för att dubbelspåret på Västkustbanan genom Varberg kommer att bli 1 miljard kronor dyrare. Ett sådant budskap ställer allting på ända, och det är plötsligt oklart huruvida det någonsin

Inlämnad: 2016-12-05 Svarsdatum: 2016-12-16 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:177 av Ola Johansson (C) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Dubbelspåret genom Varberg

Regelkrångel och byggnation i kustområden

Skriftlig fråga 2016/17:445 av Jörgen Warborn (M)

Fråga 2016/17:445 Regelkrångel och byggnation i kustområden av Jörgen Warborn (M) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Statsrådet Peter Eriksson har tidigare sagt att han vill möjliggöra ett ökat bostadsbyggande. Årnäshalvön i Varbergs kommun klassificeras enligt miljöbalken som ett riksintresse för det rörliga

Inlämnad: 2016-12-05 Svarsdatum: 2016-12-14 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:445 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 80 kB)

Moms på e-böcker

Skriftlig fråga 2016/17:427 av Jörgen Warborn (M)

Fråga 2016/17:427 Moms på e-böcker av Jörgen Warborn (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Momsen på digitala böcker är 25 procent medan alla andra bokformat har 6 procents moms i Sverige. Det är EU-lagstiftningen som styr vilka varor och tjänster som medlemsländerna får ha reducerad moms på. Det faktum

Inlämnad: 2016-12-02 Svarsdatum: 2016-12-14 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:427 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 75 kB)