Jörgen Warborn(Mod)

Jörgen Warborn (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Halland County, Bench 332
Title Företagare.
Born 1969
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866440
Email jorgen.warborn[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member
  • Committee on Taxation

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2014-10-07 – 2016-09-27
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2016-09-27 – 2018-09-24

Said and done

Webb-TV

 
Frågestund 4 may 2017 Frågestund
Interpellationsdebatt 2016/17:451 av Jörgen Warborn (M) 21 april 2017 SAS flytt av verksamhet utomlands
Debatt om förslag 2016/17:SkU23 6 april 2017 Beskattning av företag, kapital och fastighet
Interpellationsdebatt 2016/17:196 av Jörgen Warborn (M) 20 january 2017 Stärkt upphovsrätt för de kreativa näringarna

Styrelsearvoden och dess beskattning

Skriftlig fråga 2016/17:1793 av Jörgen Warborn (M)

Fråga 2016/17:1793 Styrelsearvoden och dess beskattning av Jörgen Warborn (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Den 20 juni fastställde Högsta förvaltningsdomstolen att styrelsearvoden ska beskattas som inkomst av tjänst. Endast i speciella undantagsfall ska beskattningen ske som inkomst av näringsverksamhet.

Inlämnad: 2017-08-10 Svarsdatum: 2017-08-25 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1793 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 79 kB)

Mål mot piratkopiering

Skriftlig fråga 2016/17:1678 av Jörgen Warborn (M)

Fråga 2016/17:1678 Mål mot piratkopiering av Jörgen Warborn (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Årligen orsakar piratkopiering stor skada för många upphovsmakare runt om i landet. Sverige har en god tradition av att ha många skapare av spel, musik och film. Dessutom har vi legat i framkant

Inlämnad: 2017-06-22 Svarsdatum: 2017-07-12 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1678 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 66 kB)

Regelförenklingar

Skriftlig fråga 2016/17:1643 av Jörgen Warborn (M)

Fråga 2016/17:1643 Regelförenklingar av Jörgen Warborn (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Närings- och innovationsminister Mikael Damberg svarade mig nyligen på en skriftlig fråga om ökad konkurrenskraft vid införande av EU-beslut. Där beskrev ministern hur regeringen arbetar med tre

Inlämnad: 2017-06-21 Svarsdatum: 2017-06-29 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1643 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 74 kB)

Värnskatten

Skriftlig fråga 2016/17:1607 av Jörgen Warborn (M)

Fråga 2016/17:1607 Värnskatten av Jörgen Warborn (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Debatten om värnskattens vara eller icke vara har pågått länge. Regeringen pratar sällan om de höga skatternas följdeffekter på samhället och medborgarnas levnadssätt. En höjd eller införd skatt kan faktiskt medföra

Inlämnad: 2017-06-15 Svarsdatum: 2017-06-28 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1607 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 73 kB)

Ökad svensk konkurrenskraft vid införande av EU-beslut

Skriftlig fråga 2016/17:1569 av Jörgen Warborn (M)

Fråga 2016/17:1569 Ökad svensk konkurrenskraft vid införande av EU-beslut av Jörgen Warborn (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Svenska företags konkurrenskraft baseras i stor utsträckning på hur regler och byråkrati i vårt land står sig gentemot andra länder. Inom ramen för EU blir Sverige

Inlämnad: 2017-06-08 Svarsdatum: 2017-06-21 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1569 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 78 kB)

Mål för piracy

Skriftlig fråga 2016/17:1568 av Jörgen Warborn (M)

Fråga 2016/17:1568 Mål för piracy av Jörgen Warborn (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Regeringen har haft rundabordssamtal om piratkopiering med representanter för branscher som kan bidra till en minskning av illegal spridning och användning av film, musik och böcker. Vid en interpellation

Inlämnad: 2017-06-08 Svarsdatum: 2017-06-21 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1568 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 75 kB)

Företagens regelkostnader

Interpellation 2016/17:536 av Jörgen Warborn (M)

Interpellation 2016/17:536 Företagens regelkostnader av Jörgen Warborn (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Hela 3,6 miljarder ökade företagens rent administrativa kostnader under 2016, på grund av nya eller förändrade regler. Det är kostnader som drabbar både företagen och konsumenterna.

Inlämnad: 2017-05-22 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:536 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 77 kB)

Förslaget om förändrade 3:12-regler

Interpellation 2016/17:535 av Jörgen Warborn (M)

Interpellation 2016/17:535 Förslaget om förändrade 3:12-regler av Jörgen Warborn (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Regelrådets uppdrag är att granska kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse för företag. Enligt Regelrådets årsrapport 2016 remitterade

Inlämnad: 2017-05-22 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:535 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 79 kB)

Bankers huvudkontor i Sverige

Skriftlig fråga 2016/17:1394 av Jörgen Warborn (M)

Fråga 2016/17:1394 Bankers huvudkontor i Sverige av Jörgen Warborn (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Finansminister Magdalena Andersson har tidigare uttalat sig positivt om att Nordea överväger att flytta sitt huvudkontor bort från Sverige. Mätt i börsvärde ligger Nordea i den översta toppen bland

Inlämnad: 2017-05-12 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1394 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 78 kB)

Arbetslösheten bland nyanlända

Skriftlig fråga 2016/17:1393 av Jörgen Warborn (M)

Fråga 2016/17:1393 Arbetslösheten bland nyanlända av Jörgen Warborn (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Många har gjort mycket för att ta emot och integrera nyanlända in i samhället, men trots detta ökar utanförskapet i Sverige. Filipstad är en av de städer som gjort mycket,

Inlämnad: 2017-05-12 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1393 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 66 kB)