Jörgen Hellman (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County North, Bench 195
Title Ekonomie magister.
Born 1963
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864832
Email jorgen.hellman[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Taxation

  • Deputy Chair
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member
  • The Parliamentary Council of the National Audit Office

  • Chair
  • The War Delegation

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • The Social Democratic Party

  • Pairing organiser 2014-09-29 – 2017-03-13
  • Committee on Taxation

  • Deputy Chair 2016-09-15 – 2018-09-24
  • Member 2016-06-28 – 2016-09-15
  • Deputy member 2014-10-07 – 2016-06-28
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Finance

  • Member 2014-10-07 – 2016-06-28
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2010-10-12 – 2013-03-21
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2017-06-26 – 2018-09-24
  • The Parliamentary Council of the National Audit Office

  • Chair 2014-10-24 –
  • Member 2014-10-14 – 2014-10-24
  • The War Delegation

  • Member 2016-11-09 –
  • 2015-02-18 –

Said and done

Sociala medier och alkoholreklam

Motion 2017/18:2615 av Thomas Strand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2615 av Thomas Strand m.fl. (S) Sociala medier och alkoholreklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sociala medier och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under en genomsnittlig vecka exponeras unga (15-24 år)


Utskottsberedning: 2017/18:SoU8

Motion 2017/18:2615 av Thomas Strand m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2615 av Thomas Strand m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Hälso- och sjukvård på lika villkor i hela landet

Motion 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. (S) Hälso- och sjukvård på lika villkor i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att i dialog med SKL följa upp och säkerställa att vi har en sjukvård


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Uppföljning av handlingsplan mot kränkningar i det offentliga rummet

Motion 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S) Uppföljning av handlingsplan mot kränkningar i det offentliga rummet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ytterligare åtgärder för att bekämpa hot och kränkningar på nätet – särskilt


Utskottsberedning: 2017/18:KU38
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Utbildning i Västsverige

Motion 2017/18:1914 av Jörgen Hellman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1914 av Jörgen Hellman m.fl. S Utbildning i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om för- och grundskolans uppdrag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bristyrkesutbildningar


Utskottsberedning: 2017/18:UbU15 2017/18:UbU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:1914 av Jörgen Hellman m.fl. (S) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:1914 av Jörgen Hellman m.fl. (S) (pdf, 85 kB)

Hyvling av anställning/arbetstid

Motion 2017/18:1364 av Paula Holmqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1364 av Paula Holmqvist m.fl. S Hyvling av anställning/arbetstid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn av lagen om anställningsskydd LAS bör komma till stånd i syfte att förhindra s.k. hyvling av anställningar/arbetstid och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:AU9

Motion 2017/18:1364 av Paula Holmqvist m.fl. (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:1364 av Paula Holmqvist m.fl. (S) (pdf, 61 kB)

Forskningsmedel till universitet och högskolor

Motion 2017/18:755 av Jörgen Hellman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:755 av Jörgen Hellman m.fl. S Forskningsmedel till universitet och högskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om forskningens finansiering och tillkännager detta för regeringen. Motivering Som det ser ut i Forskarsverige idag får forskarna


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16

Motion 2017/18:755 av Jörgen Hellman m.fl. (S) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:755 av Jörgen Hellman m.fl. (S) (pdf, 63 kB)

Högskolan Väst

Motion 2017/18:754 av Jörgen Hellman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:754 av Jörgen Hellman m.fl. S Högskolan Väst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Högskolan Väst och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige behöver fler högskoleutbildade, eftersom framtidens arbetsliv kräver välutbildad personal.


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16

Motion 2017/18:754 av Jörgen Hellman m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:754 av Jörgen Hellman m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Vägnätet inom Fyrbodal

Motion 2017/18:761 av Jörgen Hellman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:761 av Jörgen Hellman m.fl. S Vägnätet inom Fyrbodal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över de nämnda områdena och tillkännager detta för regeringen. Motivering Västsverige är landets viktigaste industriregion


Utskottsberedning: 2017/18:TU18

Motion 2017/18:761 av Jörgen Hellman m.fl. (S) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:761 av Jörgen Hellman m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Nya slussar i Göta älv

Motion 2017/18:760 av Jörgen Hellman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:760 av Jörgen Hellman m.fl. S Nya slussar i Göta älv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för att utveckla sjöfarten i Göta älv och Vänersjöfarten och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:TU16

Motion 2017/18:760 av Jörgen Hellman m.fl. (S) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:760 av Jörgen Hellman m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Järnvägen i Fyrbodal

Motion 2017/18:592 av Jörgen Hellman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:592 av Jörgen Hellman m.fl. S Järnvägen i Fyrbodal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över möjligheterna att utveckla järnvägstrafiken inom Fyrbodal och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Fyrbodalsområdet


Utskottsberedning: 2017/18:TU18

Motion 2017/18:592 av Jörgen Hellman m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:592 av Jörgen Hellman m.fl. (S) (pdf, 70 kB)