Jörgen Hellman(SocDem)

Jörgen Hellman (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County North, Bench 195
Title Ekonomie magister.
Born 1963
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864832
Email jorgen.hellman[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Taxation

  • Deputy Chair
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member
  • The Parliamentary Council of the National Audit Office

  • Chair
  • The War Delegation

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • The Social Democratic Party

  • Pairing organiser 2014-09-29 – 2017-03-13
  • Committee on Taxation

  • Deputy Chair 2016-09-15 – 2018-09-24
  • Member 2016-06-28 – 2016-09-15
  • Deputy member 2014-10-07 – 2016-06-28
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Finance

  • Member 2014-10-07 – 2016-06-28
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2010-10-12 – 2013-03-21
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2017-06-26 – 2018-09-24
  • The Parliamentary Council of the National Audit Office

  • Chair 2014-10-24 –
  • Member 2014-10-14 – 2014-10-24
  • The War Delegation

  • Member 2016-11-09 –
  • 2015-02-18 –

Said and done

Utbyggnad av E20, Västra stambanan och Herrljungabanan

Motion 2016/17:2219 av Maria Andersson Willner m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2219 av Maria Andersson Willner m.fl. (S) Utbyggnad av E20, Västra stambanan och Herrljungabanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för en utbyggnad av E20 genom Västra


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:2219 av Maria Andersson Willner m.fl. (S) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:2219 av Maria Andersson Willner m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

E45 och järnvägen genom Dalsland

Motion 2016/17:2145 av Jörgen Hellman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2145 av Jörgen Hellman m.fl. (S) E45 och järnvägen genom Dalsland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att genomföra de två delar av Europaväg 45 som inte har blivit


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:2145 av Jörgen Hellman m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2145 av Jörgen Hellman m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Alkoholreklam på sociala medier

Motion 2016/17:2676 av Thomas Strand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2676 av Thomas Strand m.fl. (S) Alkoholreklam på sociala medier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om alkoholreklam på sociala medier och tillkännager detta för regeringen. Motivering Alkoholreklamen har ökat kraftigt och reklamen


Utskottsberedning: SoU

Motion 2016/17:2676 av Thomas Strand m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2676 av Thomas Strand m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Utställning för att uppmärksamma demokratins införande i Sverige

Motion 2016/17:2696 av Petter Löberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2696 av Petter Löberg m.fl. (S) Utställning för att uppmärksamma demokratins införande i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i samband med redan fattade beslut om att uppmärksamma demokratins införande även uppmärksamma


Utskottsberedning: 2016/17:KU18

Motion 2016/17:2696 av Petter Löberg m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2696 av Petter Löberg m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Jämställdhetsmyndigheten

Motion 2016/17:2703 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2703 av Monica Green m.fl. (S) Jämställdhetsmyndigheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om var den nya jämställdhetsmyndigheten ska ligga och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är ett av världens mest


Utskottsberedning: 2016/17:AU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2703 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2703 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Vänern och Göta älv

Motion 2016/17:1630 av Jörgen Hellman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1630 av Jörgen Hellman m.fl. (S) Vänern och Göta älv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en utveckling av Göta älv och Vänersjöfarten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sjöfarten


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1630 av Jörgen Hellman m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1630 av Jörgen Hellman m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Spelreklam och spelmissbruk

Motion 2016/17:1689 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1689 av Hillevi Larsson m.fl. (S) Spelreklam och spelmissbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om spelmissbruk och tillkännager detta för regeringen. Motivering Spelmissbruk räknas numera som en beroendesjukdom, inte som


Utskottsberedning: 2016/17:KrU6

Motion 2016/17:1689 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1689 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Arbetslöshetsförsäkringens utformning

Motion 2016/17:1633 av Paula Holmqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1633 av Paula Holmqvist m.fl. (S) Arbetslöshetsförsäkringens utformning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om arbetslöshetsförsäkringens utformning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Arbetslöshetsförsäkringen


Utskottsberedning: 2016/17:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1633 av Paula Holmqvist m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1633 av Paula Holmqvist m.fl. (S) (pdf, 62 kB)

Utbildningen i Västsverige

Motion 2016/17:951 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:951 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) Utbildningen i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förskolans utmaningar i Västsverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2016/17:UbU12 2016/17:UbU14 2016/17:UbU15 2016/17:UbU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:951 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:951 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (pdf, 82 kB)

Insatser mot näthat

Motion 2016/17:897 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:897 av Hanna Westerén m.fl. (S) Insatser mot näthat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ytterligare åtgärder för att bekämpa hot och kränkningar på nätet och tillkännager detta för regeringen. Motivering De senaste


Utskottsberedning: 2016/17:JuU1

Motion 2016/17:897 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:897 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 69 kB)