Jörgen Andersson(Mod)

Jörgen Andersson (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Kalmar County, Bench 121
Title Företagare.
Born 1966
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866419
Email jorgen.andersson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Finance

  • Member
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Finance

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2010-10-12 – 2011-03-07
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24

Said and done

med anledning av skr. 2016/17:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Motion 2016/17:3745 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3745 av Ulf Kristersson m.fl. (M) med anledning av skr. 2016/17:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att incitamenten att gå från bidrag till arbete bör skärpas för att stärka den kommunala


Utskottsberedning: 2017/18:FiU8

Motion 2016/17:3745 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 53 kB) Motion 2016/17:3745 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 73 kB)

med anledning av skr. 2016/17:138 Riksrevisionens rapport om transparensen i budgetpropositionen för 2017

Motion 2016/17:3702 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3702 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av skr. 2016/17:138 Riksrevisionens rapport om transparensen i budgetpropositionen för 2017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regeringen i uppdrag att återinföra


Utskottsberedning: 2016/17:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2016/17:3702 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3702 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 66 kB)

med anledning av prop. 2016/17:163 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling

Motion 2016/17:3686 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, L)

Motion till riksdagen 2016/17:3686 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, L) med anledning av prop. 2016/17:163 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2016/17:163 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling. Motivering I samband med att riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:FiU31
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3686 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, L) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3686 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, L) (pdf, 70 kB)

Transporter för fler jobb och tillväxt

Motion 2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) Transporter för fler jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Trafikverket bör analysera sitt arbetssätt i syfte att uppmuntra produktivitetshöjningar och innovation och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:JuU1 2016/17:JuU16 2016/17:TU1 2016/17:TU10 2016/17:TU11 2016/17:TU12 2016/17:TU13 2016/17:TU14 2016/17:TU16 2016/17:TU17 2016/17:TU18 2016/17:TU4 2016/17:TU6
Riksdagsbeslut (47 yrkanden): 43 avslag, 4 bifall,

Motion 2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (docx, 73 kB) Motion 2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (pdf, 132 kB)

Betydelsen av svenskt medborgarskap

Motion 2016/17:3324 av Jan Ericson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3324 av Jan Ericson m.fl. (M) Betydelsen av svenskt medborgarskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av att uppgradera betydelsen av svenskt medborgarskap när det gäller rösträtt och valbarhet och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2016/17:KU22,2016/17:KU22 2016/17:SfU14

Motion 2016/17:3324 av Jan Ericson m.fl. (M) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:3324 av Jan Ericson m.fl. (M) (pdf, 70 kB)

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2016/17:3322 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3322 av Ulf Kristersson m.fl. (M) Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner Sammanfattning Moderaternas plan för ett starkare Sverige tar sikte på att bygga Sverige starkare genom fler jobb och en stark ekonomi. Det är också grunden för att bygga ett starkt välfärdssamhälle


Utskottsberedning: 2016/17:FiU3

Motion 2016/17:3322 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3322 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 78 kB)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2016/17:3321 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3321 av Ulf Kristersson m.fl. (M) Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Sammanfattning Moderaterna föreslår vissa justeringar på utgiftsområdet till följd av prioriterade förslag angående slopad särskild löneskatt för äldre, höjd moms från 12 till 13 procent


Utskottsberedning: 2016/17:FiU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3321 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3321 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 82 kB)

Utveckling av kärnkraften

Motion 2016/17:1591 av Jörgen Andersson och Jan R Andersson (båda M)

Motion till riksdagen 2016/17:1591 av Jörgen Andersson och Jan R Andersson (båda M) Utveckling av kärnkraften Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att placera en forskningsreaktor i anslutning till Oskarshamns kärnkraftverk och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:NU20 2016/17:UbU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:1591 av Jörgen Andersson och Jan R Andersson (båda M) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1591 av Jörgen Andersson och Jan R Andersson (båda M) (pdf, 62 kB)

Översyn av ränteavdragen

Motion 2016/17:1570 av Jörgen Andersson (M)

Motion till riksdagen 2016/17:1570 av Jörgen Andersson (M) Översyn av ränteavdragen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över vilken effekt en sänkning av taknivån på 100 000 kronor i ränteavdrag med 30 procents subsidier skulle få för hushållen och för


Utskottsberedning: 2016/17:SkU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:1570 av Jörgen Andersson (M) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:1570 av Jörgen Andersson (M) (pdf, 64 kB)

Enklare regler för förmånsbeskattning av bilar

Motion 2016/17:1209 av Jan R Andersson och Jörgen Andersson (båda M)

Motion till riksdagen 2016/17:1209 av Jan R Andersson och Jörgen Andersson (båda M) Enklare regler för förmånsbeskattning av bilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av förenklade regler för beskattning av firmafordon hos egenföretagare och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:SkU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:1209 av Jan R Andersson och Jörgen Andersson (båda M) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1209 av Jan R Andersson och Jörgen Andersson (båda M) (pdf, 60 kB)