Jörgen Andersson(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Kalmar County, Bench 121
Title Företagare.
Born 1966
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866419
Email jorgen.andersson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Finance

  • Member
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Finance

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2010-10-12 – 2011-03-07
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2018-02-02 – 2018-09-24

Said and done

Svensk bnp-tillväxt

Interpellation 2017/18:66 av Jörgen Andersson (M)

Interpellation 2017/18:66 Svensk bnp-tillväxt av Jörgen Andersson (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Det är högkonjunktur i Sverige, och bilden av svensk ekonomi är att den utvecklas förhållandevis starkt. Detta är en bild som framhålls inte minst av regeringen. ”Det visar på vilken otrolig styrka

Inlämnad: 2017-10-25 Svarsdatum: 2017-11-24 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2017/18:66 av Jörgen Andersson (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Svensk bnp-tillväxt

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2017/18:3870 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3870 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Anslagsanvisning Moderaternas


Utskottsberedning: 2017/18:FiU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3870 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3870 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 82 kB)

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2017/18:3851 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3851 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Anslagsanvisning Moderaternas


Utskottsberedning: 2017/18:FiU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3851 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3851 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 79 kB)

Restriktivitet vid inrättande av miljözoner

Motion 2017/18:2764 av Maria Plass m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2764 av Maria Plass m.fl. (M) Restriktivitet vid inrättande av miljözoner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om restriktivitet vid inrättande av nya miljözoner och tillkännager detta för regeringen. Motivering Dagens bestämmelser


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:2764 av Maria Plass m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2764 av Maria Plass m.fl. (M) (pdf, 63 kB)

Räntor och hushållens ekonomi

Motion 2017/18:2544 av Jörgen Andersson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2544 av Jörgen Andersson (M) Räntor och hushållens ekonomi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över effekterna av förändringar i ränteavdragen enligt föreslagna exempel och tillkännager detta för regeringen. Motivering Penningpolitiken


Utskottsberedning: 2017/18:SkU9

Motion 2017/18:2544 av Jörgen Andersson (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2544 av Jörgen Andersson (M) (pdf, 65 kB)

Enklare regler för förmånsbeskattning av bilar

Motion 2017/18:2412 av Jan R Andersson och Jörgen Andersson (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:2412 av Jan R Andersson och Jörgen Andersson (båda M) Enklare regler för förmånsbeskattning av bilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att förenkla reglerna för beskattning av firmafordon hos egenföretagare


Utskottsberedning: 2017/18:SkU8

Motion 2017/18:2412 av Jan R Andersson och Jörgen Andersson (båda M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2412 av Jan R Andersson och Jörgen Andersson (båda M) (pdf, 60 kB)

Rösträtt och valbarhet i allmänna val bör kopplas till medborgarskap

Motion 2017/18:2261 av Jan Ericson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2261 av Jan Ericson m.fl. (M) Rösträtt och valbarhet i allmänna val bör kopplas till medborgarskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rösträtt och valbarhet i allmänna val bör kopplas till medborgarskapet och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:KU35
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2261 av Jan Ericson m.fl. (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2261 av Jan Ericson m.fl. (M) (pdf, 65 kB)

Utökat samarbete mellan polis och militär

Motion 2017/18:2556 av Mikael Cederbratt m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2556 av Mikael Cederbratt m.fl. (M) Utökat samarbete mellan polis och militär Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjligheten till ett utökat samarbete mellan polis och militär skyndsamt bör ses över och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:JuU13

Motion 2017/18:2556 av Mikael Cederbratt m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2556 av Mikael Cederbratt m.fl. (M) (pdf, 73 kB)

Bättre samverkan mellan penning- och finanspolitiken

Motion 2017/18:2546 av Jörgen Andersson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2546 av Jörgen Andersson (M) Bättre samverkan mellan penning- och finanspolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bättre samverkan mellan penning- och finanspolitiken och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under


Utskottsberedning: 2017/18:FiU20

Motion 2017/18:2546 av Jörgen Andersson (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2546 av Jörgen Andersson (M) (pdf, 60 kB)

Produktiviteten i välfärden

Motion 2017/18:2542 av Jörgen Andersson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2542 av Jörgen Andersson (M) Produktiviteten i välfärden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att åstadkomma en gynnsam produktivitetsutveckling i välfärden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Debatten om offentlig


Utskottsberedning: 2017/18:FiU20

Motion 2017/18:2542 av Jörgen Andersson (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2542 av Jörgen Andersson (M) (pdf, 60 kB)