Jörgen Andersson(Mod)

Jörgen Andersson (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Kalmar County, Bench 121
Title Företagare.
Born 1966
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866419
Email jorgen.andersson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Finance

  • Member
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Finance

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2010-10-12 – 2011-03-07
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24

Said and done

Transporter för fler jobb och tillväxt

Motion 2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) Transporter för fler jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Trafikverket bör analysera sitt arbetssätt i syfte att uppmuntra produktivitetshöjningar och innovation


Utskottsberedning: 2016/17:JuU1 2016/17:JuU16 2016/17:TU1 2016/17:TU10 2016/17:TU11 2016/17:TU12 2016/17:TU13 2016/17:TU14 2016/17:TU16 2016/17:TU17 2016/17:TU18 2016/17:TU4 2016/17:TU6
Riksdagsbeslut (47 yrkanden): 7 avslag, 3 bifall, 37 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (docx, 84 kB) Motion 2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (pdf, 141 kB)

Betydelsen av svenskt medborgarskap

Motion 2016/17:3324 av Jan Ericson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3324 av Jan Ericson m.fl. (M) Betydelsen av svenskt medborgarskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av att uppgradera betydelsen av svenskt medborgarskap när det gäller rösträtt och valbarhet och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:KU22,2016/17:KU22 2016/17:SfU14

Motion 2016/17:3324 av Jan Ericson m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3324 av Jan Ericson m.fl. (M) (pdf, 70 kB)

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2016/17:3322 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3322 av Ulf Kristersson m.fl. (M) Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabellen i motionen. Riksdagen avslår regeringens förslag


Utskottsberedning: 2016/17:FiU3

Motion 2016/17:3322 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3322 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 80 kB)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2016/17:3321 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3321 av Ulf Kristersson m.fl. (M) Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt förslaget i tabellen i motionen. Motivering Sammanfattning Moderaterna


Utskottsberedning: 2016/17:FiU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3321 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3321 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 83 kB)

Utveckling av kärnkraften

Motion 2016/17:1591 av Jörgen Andersson och Jan R Andersson (båda M)

Motion till riksdagen 2016/17:1591 av Jörgen Andersson och Jan R Andersson (båda M) Utveckling av kärnkraften Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att placera en forskningsreaktor i anslutning till Oskarshamns kärnkraftverk och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:NU20 2016/17:UbU12

Motion 2016/17:1591 av Jörgen Andersson och Jan R Andersson (båda M) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:1591 av Jörgen Andersson och Jan R Andersson (båda M) (pdf, 63 kB)

Översyn av ränteavdragen

Motion 2016/17:1570 av Jörgen Andersson (M)

Motion till riksdagen 2016/17:1570 av Jörgen Andersson (M) Översyn av ränteavdragen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över vilken effekt en sänkning av taknivån på 100 000 kronor i ränteavdrag med 30 procents subsidier skulle få för hushållen och


Utskottsberedning: 2016/17:SkU23

Motion 2016/17:1570 av Jörgen Andersson (M) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:1570 av Jörgen Andersson (M) (pdf, 64 kB)

Enklare regler för förmånsbeskattning av bilar

Motion 2016/17:1209 av Jan R Andersson och Jörgen Andersson (båda M)

Motion till riksdagen 2016/17:1209 av Jan R Andersson och Jörgen Andersson (båda M) Enklare regler för förmånsbeskattning av bilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av förenklade regler för beskattning av firmafordon hos egenföretagare och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:SkU22

Motion 2016/17:1209 av Jan R Andersson och Jörgen Andersson (båda M) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1209 av Jan R Andersson och Jörgen Andersson (båda M) (pdf, 60 kB)

Rättvisa villkor för företagare

Motion 2016/17:1786 av Jörgen Andersson (M)

Motion till riksdagen 2016/17:1786 av Jörgen Andersson (M) Rättvisa villkor för företagare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om rättvisa villkor för företagare och tillkännager det ta för regeringen. Motivering Att driva företag har blivit allt mer komplicerat


Utskottsberedning: 2016/17:NU12

Motion 2016/17:1786 av Jörgen Andersson (M) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:1786 av Jörgen Andersson (M) (pdf, 62 kB)

Produktivitet och effektivitet i den gemensamt finansierade välfärden

Motion 2016/17:1575 av Jörgen Andersson (M)

Motion till riksdagen 2016/17:1575 av Jörgen Andersson (M) Produktivitet och effektivitet i den gemensamt finansierade välfärden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda och utforma system för incitament som gynnar högre produktivitet i offentlig sektor,


Utskottsberedning: 2016/17:FiU26

Motion 2016/17:1575 av Jörgen Andersson (M) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:1575 av Jörgen Andersson (M) (pdf, 59 kB)

Tydligare incitament vid skuldsanering

Motion 2016/17:1572 av Jörgen Andersson (M)

Motion till riksdagen 2016/17:1572 av Jörgen Andersson (M) Tydligare incitament vid skuldsanering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över reglerna för skuldsatta individer som lever på existensminimum när det gäller möjligheten för dem att öka sina


Utskottsberedning: 2016/17:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1572 av Jörgen Andersson (M) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1572 av Jörgen Andersson (M) (pdf, 59 kB)