Jörgen Andersson (Mod)

Tillgänglig ersättare

Party
Constituency Kalmar County
Title Företagare.
Born 1966

Current assignments

 • No assignments since 2018-09-24

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Finance

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2010-10-12 – 2011-03-07
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2018-02-02 – 2018-09-24

 • Anställningar

  Målarlärling, Horn 84-89. Militärtjänstgöring, Strängnäs 88. Företagare 90-10.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, insynsrådet SCB 11-.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Västervik 06-. Suppleant, socialnämnden 06-10. Landstingsfullmäktig, Kalmar län 06-10. Suppleant, landstingsstyrelsen 06-10. Ledamot, skattenämnden 07-11, hälso-och sjukvårdsdelegationen 09-11. Suppleant, Västervik Miljö och Energi AB 07-11 och Västerviks Kraft-Elnät AB 07-11.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Styrelseledamot, Moderaterna Norra Tjust 06-10, vice ordförande 08-10, ordförande 10-. Kretsstyrelseledamot, Västervik 08-11, ordförande 11-.
 • Bostadsort

  Överum
 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 10-. Ledamot finansutskottet 14-. Suppleant finansutskottet 10-14, näringsutskottet 10-11 och trafikutskottet 14-.
 • Föräldrar

  Industriarbetaren Arne Andersson och vårdbiträdet Anita Andersson, f. Jonsson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, Linköping, slutår 84. Internationell marknadsekonom, Institutet för internationell utbildning, Stockholm 95.

Said and done

med anledning av prop. 2017/18:206 Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar

Motion 2017/18:4146 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:4146 av Andreas Norlén m.fl. M med anledning av prop. 2017/18:206 Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att 3 första meningen lagen om regionalt utvecklingsansvar ska lyda: Denna lag gäller för landstingen, dock inte Stockholms läns landstingMotivering


Utskottsberedning: 2017/18:KU46
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:4146 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:4146 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 77 kB)

med anledning av prop. 2017/18:151 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan

Motion 2017/18:4056 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:4056 av Andreas Norlén m.fl. M med anledning av prop. 2017/18:151 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör göra en uppföljning och utvärdering av tillämpningen av den nya bestämmelsen


Utskottsberedning: 2017/18:KU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:4056 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:4056 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 66 kB)

Svensk bnp-tillväxt

Interpellation 2017/18:66 av Jörgen Andersson (M)

Interpellation 2017/18:66 Svensk bnp-tillväxt av Jörgen Andersson M till Finansminister Magdalena Andersson S Det är högkonjunktur i Sverige, och bilden av svensk ekonomi är att den utvecklas förhållandevis starkt. Detta är en bild som framhålls inte minst av regeringen. Det visar på vilken otrolig styrka vi har i svensk

Inlämnad: 2017-10-25 Svarsdatum: 2017-11-24 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2017/18:66 av Jörgen Andersson (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Svensk bnp-tillväxt

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2017/18:3870 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3870 av Elisabeth Svantesson m.fl. M Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsanvisning Tabell 1 Moderaternas


Utskottsberedning: 2017/18:FiU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3870 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3870 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 88 kB)

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2017/18:3851 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3851 av Elisabeth Svantesson m.fl. M Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsanvisning Tabell 1 Moderaternas förslag


Utskottsberedning: 2017/18:FiU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3851 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3851 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 85 kB)

Restriktivitet vid inrättande av miljözoner

Motion 2017/18:2764 av Maria Plass m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2764 av Maria Plass m.fl. M Restriktivitet vid inrättande av miljözoner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om restriktivitet vid inrättande av nya miljözoner och tillkännager detta för regeringen. Motivering Dagens bestämmelser om miljözoner,


Utskottsberedning: 2017/18:TU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2764 av Maria Plass m.fl. (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2764 av Maria Plass m.fl. (M) (pdf, 71 kB)

Räntor och hushållens ekonomi

Motion 2017/18:2544 av Jörgen Andersson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2544 av Jörgen Andersson M Räntor och hushållens ekonomi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över effekterna av förändringar i ränteavdragen enligt föreslagna exempel och tillkännager detta för regeringen. Motivering Penningpolitiken


Utskottsberedning: 2017/18:SkU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2544 av Jörgen Andersson (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2544 av Jörgen Andersson (M) (pdf, 73 kB)

Enklare regler för förmånsbeskattning av bilar

Motion 2017/18:2412 av Jan R Andersson och Jörgen Andersson (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:2412 av Jan R Andersson och Jörgen Andersson båda M Enklare regler för förmånsbeskattning av bilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att förenkla reglerna för beskattning av firmafordon hos egenföretagare och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:SkU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:2412 av Jan R Andersson och Jörgen Andersson (båda M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2412 av Jan R Andersson och Jörgen Andersson (båda M) (pdf, 68 kB)

Rösträtt och valbarhet i allmänna val bör kopplas till medborgarskap

Motion 2017/18:2261 av Jan Ericson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2261 av Jan Ericson m.fl. M Rösträtt och valbarhet i allmänna val bör kopplas till medborgarskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rösträtt och valbarhet i allmänna val bör kopplas till medborgarskapet och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:KU35
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2261 av Jan Ericson m.fl. (M) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2261 av Jan Ericson m.fl. (M) (pdf, 73 kB)

Utökat samarbete mellan polis och militär

Motion 2017/18:2556 av Mikael Cederbratt m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2556 av Mikael Cederbratt m.fl. M Utökat samarbete mellan polis och militär Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjligheten till ett utökat samarbete mellan polis och militär skyndsamt bör ses över och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:JuU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2556 av Mikael Cederbratt m.fl. (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2556 av Mikael Cederbratt m.fl. (M) (pdf, 80 kB)