Jonny Cato Hansson (Cen)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County West, Bench 330
Born 1994
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email jonny.cato.hansson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Justice

  • Deputy member
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2018-09-24 – 2022-09-26
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2018-10-16 – 2022-09-26

Said and done

Webb-TV

 
Frågestund 24 january 2019 Frågestund
Debatt om förslag 2018/19:SfU4 15 december 2018 Utgiftsområde 8 Migration
Debatt om förslag 2018/19:JuU1 14 december 2018 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Allmänpolitisk debatt 17 october 2018 Närings- och regionalpolitik

med anledning av prop. 2018/19:37 Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform

Motion 2018/19:3024 av Johan Pehrson och Jonny Cato Hansson (L, C)

Motion till riksdagen 2018/19:3024 av Johan Pehrson och Jonny Cato Hansson L, C med anledning av prop. 2018/19:37 Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om direktåtkomst för Tullverket till personuppgifterna


Utskottsberedning: 2018/19:JuU18

Motion 2018/19:3024 av Johan Pehrson och Jonny Cato Hansson (L, C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:3024 av Johan Pehrson och Jonny Cato Hansson (L, C) (pdf, 73 kB)

Utrikes, omvärld och utveckling

Motion 2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. C Utrikes, omvärld och utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla och fördjupa Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten och om att Sverige ska söka medlemskap i Nato och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:KU27 2018/19:UU10 2018/19:UU12 2018/19:UU14 2018/19:UU2
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 4 avslag, 16 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (docx, 81 kB) Motion 2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (pdf, 120 kB)

Fast förbindelse Helsingborg-Helsingör

Motion 2018/19:2712 av Jonny Cato Hansson och Niels Paarup-Petersen (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2712 av Jonny Cato Hansson och Niels Paarup-Petersen båda C Fast förbindelse HelsingborgHelsingör Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om det angelägna i att se över förutsättningarna för en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör och


Utskottsberedning: 2018/19:TU5

Motion 2018/19:2712 av Jonny Cato Hansson och Niels Paarup-Petersen (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2712 av Jonny Cato Hansson och Niels Paarup-Petersen (båda C) (pdf, 78 kB)

Malmö Metro

Motion 2018/19:2695 av Niels Paarup-Petersen och Jonny Cato Hansson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2695 av Niels Paarup-Petersen och Jonny Cato Hansson båda C Malmö Metro Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av Öresundsmetro och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Öresundsbrons


Utskottsberedning: 2018/19:TU5

Motion 2018/19:2695 av Niels Paarup-Petersen och Jonny Cato Hansson (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2695 av Niels Paarup-Petersen och Jonny Cato Hansson (båda C) (pdf, 79 kB)

Färdigställande av Västkustbanan

Motion 2018/19:2693 av Jonny Cato Hansson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2693 av Jonny Cato Hansson m.fl. C Färdigställande av Västkustbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att snarast färdigställa utbyggnaden av dubbelspår längs hela sträckningen mellan Göteborg och Malmö och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:TU5

Motion 2018/19:2693 av Jonny Cato Hansson m.fl. (C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2693 av Jonny Cato Hansson m.fl. (C) (pdf, 75 kB)

Tillåt gårdsförsäljning av öl och vin samt i licensierade livsmedelsbutiker

Motion 2018/19:2697 av Alireza Akhondi m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2697 av Alireza Akhondi m.fl. C Tillåt gårdsförsäljning av öl och vin samt i licensierade livsmedelsbutiker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta försäljning av öl och vin i licensierade livsmedelsbutiker samt tillåta gårdsförsäljning


Utskottsberedning: 2018/19:SoU10

Motion 2018/19:2697 av Alireza Akhondi m.fl. (C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2697 av Alireza Akhondi m.fl. (C) (pdf, 76 kB)

Rättvis trygghetsförsäkring

Motion 2018/19:2860 av Solveig Zander m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2860 av Solveig Zander m.fl. C Rättvis trygghetsförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en översyn/utredning av sjukförsäkringen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2018/19:AU10 2018/19:AU6 2018/19:CU7 2018/19:SfU20 2018/19:SfU21 2018/19:SfU22 2018/19:SkU10 2018/19:SoU13 2018/19:UbU12

Motion 2018/19:2860 av Solveig Zander m.fl. (C) (docx, 76 kB) Motion 2018/19:2860 av Solveig Zander m.fl. (C) (pdf, 104 kB)

Migration och mottagande

Motion 2018/19:2839 av Johanna Jönsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2839 av Johanna Jönsson m.fl. C Migration och mottagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska driva att EU tar ett gemensamt och solidariskt ansvar för flyktingmottagande och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2018/19:AU7 2018/19:SfU16 2018/19:SfU17 2018/19:SfU18

Motion 2018/19:2839 av Johanna Jönsson m.fl. (C) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:2839 av Johanna Jönsson m.fl. (C) (pdf, 100 kB)

Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2018/19:2617 av Johanna Jönsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2617 av Johanna Jönsson m.fl. C Utgiftsområde 8 Migration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 8 Migration enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Centerpartiets migrationspolitik grundar sig på övertygelsen att möjligheten att söka


Utskottsberedning: 2018/19:SfU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2617 av Johanna Jönsson m.fl. (C) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:2617 av Johanna Jönsson m.fl. (C) (pdf, 86 kB)

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2018/19:2615 av Solveig Zander m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2615 av Solveig Zander m.fl. C Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2615 av Solveig Zander m.fl. (C) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:2615 av Solveig Zander m.fl. (C) (pdf, 85 kB)