Jonas Sjöstedt(Lft)

Jonas Sjöstedt (Lft)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västerbotten County, Bench 109
Title Skribent
Born 1964
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email jonas.sjostedt[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • The Left Party

  • Party Leader
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Member
  • The War Delegation

  • Member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • The Left Party

  • Party Leader 2012-01-06 –
  • European Parliament

  • Member 2004-07-20 – 2009-07-14
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2010-10-12 – 2012-03-11
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2010-10-12 – 2012-03-11
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-10-14 –
  • Deputy member 2012-01-26 – 2014-10-07
  • Member 2010-10-12 – 2012-01-25
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Member 2012-02-14 –
  • The War Delegation

  • Member 2012-02-14 –
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-10-31
  • Deputy member 2012-10-04 – 2014-09-29
  • Deputy member 2012-03-20 – 2012-09-18

Said and done

Den turkiska regeringens förtryck av oppositionen

Interpellation 2016/17:257 av Jonas Sjöstedt (V)

Interpellation 2016/17:257 Den turkiska regeringens förtryck av oppositionen av Jonas Sjöstedt (V) till Utrikesminister Margot Wallström (S) I Turkiet sker allt allvarligare inskränkningar av de demokratiska fri- och rättigheterna. En del i den auktoritära utvecklingen är den turkiska regeringens och presidentens

Inlämnad: 2017-01-25 Svarsdatum: 2017-02-17 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2016/17:257 av Jonas Sjöstedt (V) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Den turkiska regeringens förtryck av oppositionen

Postnord

Interpellation 2016/17:233 av Ali Esbati (V)

Interpellation 2016/17:233 Postnord av Ali Esbati (V) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Transportsektorn är vid sidan av byggbranschen troligen den del av svensk arbetsmarknad som är hårdast drabbad av social dumpning och förekomsten av skumraskbolag som opererar nära eller utanför lagar

Inlämnad: 2017-01-17 Svarsdatum: 2017-02-21 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:233 av Ali Esbati (V) (pdf, 73 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Postnord

För en likvärdig skola

Motion 2016/17:1988 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:1988 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) För en likvärdig skola Innehåll Förslag till riksdagsbeslut För en likvärdig skola Vinstdrivande friskolor Förändra det fria skolvalet i grundskolan Nyanlända och flerspråkiga elever Nya regler för placering av elever i kommunala


Utskottsberedning: 2016/17:UbU18 2016/17:UbU19

Motion 2016/17:1988 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 64 kB) Motion 2016/17:1988 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 90 kB)

Frigivning av Dawit Isaak

Motion 2016/17:2969 av Cecilia Magnusson m.fl. (M, V, L, KD, MP, C)

Motion till riksdagen 2016/17:2969 av Cecilia Magnusson m.fl. (M, V, L, KD, MP, C) Frigivning av Dawit Isaak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om den svenske journalisten och medborgaren Dawit Isaak som sitter fängslad i Eritrea sedan mer än 15 år men inte


Utskottsberedning: UU

Motion 2016/17:2969 av Cecilia Magnusson m.fl. (M, V, L, KD, MP, C) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:2969 av Cecilia Magnusson m.fl. (M, V, L, KD, MP, C) (pdf, 88 kB)

Transportsnål samhällsplanering

Motion 2016/17:1986 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:1986 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) Transportsnål samhällsplanering Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Bakgrund Styrmedel krävs för ett mer transportsnålt samhälle Nationell målsättning för stadsmiljöavtalen Framtagande av transportplaner Moratorium för externa


Utskottsberedning: 2016/17:CU15 2016/17:MJU22 2016/17:SkU22 2016/17:SkU24 2016/17:TU12 2016/17:TU4 2016/17:TU6
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 8 avslag, 3 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:1986 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 67 kB) Motion 2016/17:1986 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 103 kB)

Ett bättre pensionssystem

Motion 2016/17:2470 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:2470 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) Ett bättre pensionssystem 1 Innehåll 1 Innehåll 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Behovet av ett rättvist pensionssystem 3.1 Åtgärda underfinansieringen 3.2 Avveckla premiepensionssystemet 3.3 Avskaffa ”bromsen” 4 Parlamentarisk


Utskottsberedning: 2016/17:SfU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2016/17:2470 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:2470 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 84 kB)

Havsmiljö och fiske

Motion 2016/17:1989 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:1989 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) Havsmiljö och fiske Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Våra hav som ekosystem är hotade Åtgärder krävs globalt, inom EU och nationellt Minska övergödningen Inför nationellt bindande mål för att minska utsläpp av fosfor och kväve Minska


Utskottsberedning: 2016/17:MJU10 2016/17:MJU14 2016/17:MJU24 2016/17:MJU7 2016/17:MJU9 2016/17:TU18
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 4 avslag, 8 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:1989 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 73 kB) Motion 2016/17:1989 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 105 kB)

Att förebygga och motverka våldsbejakande extremism

Motion 2016/17:1987 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:1987 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) Att förebygga och motverka våldsbejakande extremism Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Inledning Kunskap och kompetens Forskning om antidemokratiska budskap Utvärdering av kunskapshusen Nationellt kunskapscentra Samordning


Utskottsberedning: 2016/17:KU23 2016/17:UbU12
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 1 avslag, 12 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:1987 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 81 kB) Motion 2016/17:1987 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 137 kB)

Rättighetsbaserat flyktingmottagande byggt på välfärd

Motion 2016/17:2471 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:2471 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) Rättighetsbaserat flyktingmottagande byggt på välfärd 1 Innehåll 1 Innehåll 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Inledning 4 Hösten 2015 4.1 Ett mottagande baserat på rättigheter och välfärd 4.2 Bekämpa rasismen 4.3 Feministisk


Utskottsberedning: 2016/17:AU14 2016/17:AU6 2016/17:FiU25 2016/17:KU17 2016/17:SfU15 2016/17:SfU17 2016/17:SkU26 2016/17:SoU10 2016/17:UbU14 2016/17:UbU16 2016/17:UbU18
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 24 avslag, 12 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:2471 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 98 kB) Motion 2016/17:2471 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 189 kB)

En aktiv industripolitik

Motion 2016/17:1737 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:1737 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) En aktiv industripolitik 1 Innehåll 1 Innehåll 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Svensk industri 4 En hållbar mineralpolitik 5 En hållbar stålproduktion 6 Ett hållbart skogsbruk för en stark skogsindustri 7 Export 7.1 Exportstöd


Utskottsberedning: 2016/17:AU4 2016/17:AU5 2016/17:FiU6 2016/17:JuU18 2016/17:NU13 2016/17:NU14 2016/17:NU16 2016/17:NU17 2016/17:SfU1 2016/17:SkU23 2016/17:UU3
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 9 avslag, 7 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:1737 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 85 kB) Motion 2016/17:1737 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 154 kB)