Jonas Millard(SweDem)

Jonas Millard (SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County North, Bench 338
Title Datatekniker.
Born 1981
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864149
Email jonas.millard[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Constitution

  • Member
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member
  • Nominations Committee

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on the Constitution

  • Member 2015-01-22 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-10-07 – 2015-01-22
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2015-11-03 –
  • Nominations Committee

  • Deputy member 2014-09-29 –

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2016/17:KU30 19 june 2017 Ny kommunallag
Debatt om förslag 2016/17:KU20 19 june 2017 Granskningsbetänkande
Debatt om förslag 2016/17:KU23 7 june 2017 Förebyggande av våldsbejakande extremism
Debatt om förslag 2016/17:KU29 3 may 2017 Allmänna helgdagar (förnyad behandling)

med anledning av prop. 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag

Motion 2016/17:3737 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3737 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) med anledning av prop. 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om försenad handläggning och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:KU31

Motion 2016/17:3737 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3737 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 69 kB)

med anledning av prop. 2016/17:171 En ny kommunallag

Motion 2016/17:3734 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3734 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) med anledning av prop. 2016/17:171 En ny kommunallag Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Återta den kommunala självstyrelsen Kommunal verksamhet med ansvar för de gemensamma resurserna Oppositionens inflytande och


Utskottsberedning: 2016/17:KU30
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2016/17:3734 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3734 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) (pdf, 88 kB)

med anledning av redog. 2016/17:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

Motion 2016/17:3536 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3536 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) med anledning av redog. 2016/17:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av vissa frågor som rör Riksdagens ombudsmän och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:KU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3536 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3536 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 67 kB)

med anledning av skr. 2016/17:23 Riksrevisionens rapport om nationella samordnare som statligt styrmedel

Motion 2016/17:3534 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3534 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) med anledning av skr. 2016/17:23 Riksrevisionens rapport om nationella samordnare som statligt styrmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en parlamentariskt sammansatt


Utskottsberedning: 2016/17:KU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3534 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3534 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 69 kB)

med anledning av skr. 2016/17:29 Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter

Motion 2016/17:3516 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3516 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) med anledning av skr. 2016/17:29 Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ingen ny myndighet bör inrättas


Utskottsberedning: KU

Motion 2016/17:3516 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3516 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) (pdf, 63 kB)

Snabbspår inom sjukvården vid enklare åkommor

Motion 2016/17:2930 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2930 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) Snabbspår inom sjukvården vid enklare åkommor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett snabbspår i den svenska sjukvården enligt de intentioner som nämns i motionen,


Utskottsberedning: 2016/17:SoU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2930 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2930 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 66 kB)

E-cigaretter som substitut till vanliga cigaretter

Motion 2016/17:2906 av Jonas Millard (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2906 av Jonas Millard (SD) E-cigaretter som substitut till vanliga cigaretter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i sitt arbete med att minska användningen av röktobak ta större hänsyn till fördelarna med e-cigaretter som


Utskottsberedning: 2016/17:SoU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2906 av Jonas Millard (SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2906 av Jonas Millard (SD) (pdf, 59 kB)

Fullödig skattetransparens

Motion 2016/17:2908 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2908 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) Fullödig skattetransparens Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samtliga skatteuttag alltid ska redovisas i anslutning till varje transaktion och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många


Utskottsberedning: 2016/17:SkU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2908 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2908 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 62 kB)

Underhållsstöd

Motion 2016/17:2929 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2929 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) Underhållsstöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anpassa samhällets ekonomiska stödinsatser så att de bättre motsvarar föräldrars lagstadgade försörjningsplikt och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:SfU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2929 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:2929 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 61 kB)

Reformerad finansiering av public service

Motion 2016/17:2927 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2927 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) Reformerad finansiering av public service Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta utreda vilka åtgärder som lämpligast bör vidtas för att kunna reformera finansieringen


Utskottsberedning: 2016/17:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2927 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2927 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 65 kB)