Jonas Millard(SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County North, Bench 338
Title Datatekniker.
Born 1981
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864149
Email jonas.millard[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Constitution

  • Member
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member
  • Nominations Committee

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on the Constitution

  • Member 2015-01-22 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-10-07 – 2015-01-22
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2015-11-03 –
  • Nominations Committee

  • Deputy member 2014-09-29 –

Said and done

Webb-TV

 
Frågestund 19 october 2017 Frågestund
Debatt om förslag 2016/17:KU30 19 june 2017 Ny kommunallag
Debatt om förslag 2016/17:KU20 19 june 2017 Granskningsbetänkande
Debatt om förslag 2016/17:KU23 7 june 2017 Förebyggande av våldsbejakande extremism

Reformera alkoholpolitiken till förmån för lågalkoholhaltiga alternativ

Motion 2017/18:3647 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3647 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) Reformera alkoholpolitiken till förmån för lågalkoholhaltiga alternativ Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reformera alkoholpolitiken till förmån för lågalkoholhaltiga alternativ


Utskottsberedning: SoU

Motion 2017/18:3647 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3647 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 64 kB)

E-cigaretter som substitut till vanliga cigaretter

Motion 2017/18:3634 av Jonas Millard m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3634 av Jonas Millard m.fl. (SD) E-cigaretter som substitut till vanliga cigaretter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i sitt arbete med att minska användningen av röktobak ta större hänsyn till fördelarna med e-cigaretter


Utskottsberedning: SoU

Motion 2017/18:3634 av Jonas Millard m.fl. (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3634 av Jonas Millard m.fl. (SD) (pdf, 61 kB)

Snabbspår inom sjukvården vid enklare åkommor

Motion 2017/18:3632 av Jonas Millard och Mikael Jansson (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3632 av Jonas Millard och Mikael Jansson (båda SD) Snabbspår inom sjukvården vid enklare åkommor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett snabbspår i den svenska sjukvården enligt de intentioner som nämns i motionen och


Utskottsberedning: SoU

Motion 2017/18:3632 av Jonas Millard och Mikael Jansson (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3632 av Jonas Millard och Mikael Jansson (båda SD) (pdf, 65 kB)

Fullödig skattetransparens

Motion 2017/18:3637 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3637 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) Fullödig skattetransparens Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samtliga skatteuttag alltid ska redovisas i anslutning till varje transaktion och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3637 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3637 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 63 kB)

Avskaffa EBO m.m.

Motion 2017/18:3645 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3645 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) Avskaffa EBO m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt utreda och återkomma till riksdagen med förslag på förändrad lagstiftning i enlighet med motionens intentioner


Utskottsberedning: SfU

Motion 2017/18:3645 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3645 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 66 kB)

Rättvisare underhållsstöd

Motion 2017/18:3631 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3631 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) Rättvisare underhållsstöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anpassa samhällets ekonomiska stödinsatser så att de bättre motsvarar föräldrars lagstadgade försörjningsplikt


Utskottsberedning: SfU

Motion 2017/18:3631 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3631 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 62 kB)

Krav på innehållsdeklaration på vin och andra alkoholhaltiga drycker

Motion 2017/18:3646 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3646 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) Krav på innehållsdeklaration på vin och andra alkoholhaltiga drycker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krav på innehållsdeklaration på vin och andra alkoholhaltiga drycker


Utskottsberedning: MJU

Motion 2017/18:3646 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3646 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) (pdf, 68 kB)

Reformera finansieringen av public service

Motion 2017/18:3635 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3635 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) Reformera finansieringen av public service Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta utreda vilka åtgärder som lämpligast bör vidtas för att kunna reformera finansieringen


Utskottsberedning: KrU

Motion 2017/18:3635 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3635 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 65 kB)

It-utskott

Motion 2017/18:3820 av Mikael Jansson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3820 av Mikael Jansson och Jonas Millard (båda SD) It-utskott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett it-utskott och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: KU TU

Motion 2017/18:3820 av Mikael Jansson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3820 av Mikael Jansson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 65 kB)

Större krav på öppenhet mot medier och rätten att få upprättelse

Motion 2017/18:3649 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3649 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) Större krav på öppenhet mot medier och rätten att få upprättelse Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering Tydligare krav på att myndigheter och dess företrädare ska vara öppna mot media Lättare att ställa media


Utskottsberedning: KU

Motion 2017/18:3649 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3649 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) (pdf, 74 kB)