Jonas Millard(SweDem)

Jonas Millard (SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County North, Bench 338
Title Datatekniker.
Born 1981
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864149
Email jonas.millard[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Constitution

  • Member
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member
  • Nominations Committee

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on the Constitution

  • Member 2015-01-22 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-10-07 – 2015-01-22
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2015-11-03 –
  • Nominations Committee

  • Deputy member 2014-09-29 –

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2016/17:KU22 29 march 2017 Valfrågor
Debatt om förslag 2016/17:KU11 25 january 2017 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
Debatt om förslag 2016/17:KU1 30 november 2016 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

med anledning av redog. 2016/17:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

Motion 2016/17:3536 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3536 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) med anledning av redog. 2016/17:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av vissa frågor som rör Riksdagens ombudsmän och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:KU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3536 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3536 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 67 kB)

med anledning av skr. 2016/17:23 Riksrevisionens rapport om nationella samordnare som statligt styrmedel

Motion 2016/17:3534 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3534 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) med anledning av skr. 2016/17:23 Riksrevisionens rapport om nationella samordnare som statligt styrmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en parlamentariskt sammansatt


Utskottsberedning: 2016/17:KU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3534 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3534 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 69 kB)

med anledning av skr. 2016/17:29 Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter

Motion 2016/17:3516 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3516 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) med anledning av skr. 2016/17:29 Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ingen ny myndighet bör inrättas


Utskottsberedning: 2016/17:KU6

Motion 2016/17:3516 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3516 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) (pdf, 63 kB)

Snabbspår inom sjukvården vid enklare åkommor

Motion 2016/17:2930 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2930 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) Snabbspår inom sjukvården vid enklare åkommor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett snabbspår i den svenska sjukvården enligt de intentioner som nämns i motionen,


Utskottsberedning: 2016/17:SoU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2930 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2930 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 66 kB)

E-cigaretter som substitut till vanliga cigaretter

Motion 2016/17:2906 av Jonas Millard (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2906 av Jonas Millard (SD) E-cigaretter som substitut till vanliga cigaretter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i sitt arbete med att minska användningen av röktobak ta större hänsyn till fördelarna med e-cigaretter som


Utskottsberedning: 2016/17:SoU17

Motion 2016/17:2906 av Jonas Millard (SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2906 av Jonas Millard (SD) (pdf, 58 kB)

Fullödig skattetransparens

Motion 2016/17:2908 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2908 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) Fullödig skattetransparens Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samtliga skatteuttag alltid ska redovisas i anslutning till varje transaktion och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många


Utskottsberedning: 2016/17:SkU26

Motion 2016/17:2908 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2908 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 63 kB)

Underhållsstöd

Motion 2016/17:2929 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2929 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) Underhållsstöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anpassa samhällets ekonomiska stödinsatser så att de bättre motsvarar föräldrars lagstadgade försörjningsplikt och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:SfU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2929 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:2929 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 61 kB)

Reformerad finansiering av public service

Motion 2016/17:2927 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2927 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) Reformerad finansiering av public service Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta utreda vilka åtgärder som lämpligast bör vidtas för att kunna reformera finansieringen


Utskottsberedning: 2016/17:KrU7

Motion 2016/17:2927 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2927 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 65 kB)

Grundlag

Motion 2016/17:2932 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2932 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) Grundlag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en ny programskrivning med kontinental förebild där den svenska grundlagen erkänner den svenska historien, det svenska


Utskottsberedning: KU 2016/17:KU29

Motion 2016/17:2932 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:2932 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 81 kB)

Kontrollmakten

Motion 2016/17:2931 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2931 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) Kontrollmakten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett moderniserat ämbetsansvar, även för statsråd, och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: KU

Motion 2016/17:2931 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:2931 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 85 kB)