Jonas Millard(SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County North, Bench 338
Title Datatekniker.
Born 1981
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864149
Email jonas.millard[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Constitution

  • Member
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member
  • Nominations Committee

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on the Constitution

  • Member 2015-01-22 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-10-07 – 2015-01-22
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2015-11-03 –
  • Nominations Committee

  • Deputy member 2014-09-29 –

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2017/18:KU18 17 january 2018 Snabbare omval
Frågestund 30 november 2017 Frågestund
Debatt om förslag 2017/18:KU1 29 november 2017 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

med anledning av prop. 2017/18:55 Ökad insyn i finansiering av partier - ett utbyggt regelverk

Motion 2017/18:3945 av Olle Felten m.fl. (SD, -)

Motion till riksdagen 2017/18:3945 av Olle Felten m.fl. (SD, -) med anledning av prop. 2017/18:55 Ökad insyn i finansiering av partier – ett utbyggt regelverk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera väsentliga delar av propositionens förslag och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:KU19

Motion 2017/18:3945 av Olle Felten m.fl. (SD, -) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3945 av Olle Felten m.fl. (SD, -) (pdf, 77 kB)

Statistik om kusingifte

Skriftlig fråga 2017/18:415 av Jonas Millard (SD)

Fråga 2017/18:415 Statistik om kusingifte av Jonas Millard (SD) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) I dag saknas relevant statistik för hur vanligt förekommande det är med äktenskap mellan kusiner. Eftersom statistiken saknas är det svårt att bedriva forskning eller göra undersökningar på området. Detta har

Inlämnad: 2017-12-04 Svarsdatum: 2017-12-13 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2017/18:415 av Jonas Millard (SD) (pdf, 66 kB)

med anledning av prop. 2017/18:38 Snabbare omval

Motion 2017/18:3936 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3936 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) med anledning av prop. 2017/18:38 Snabbare omval Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om gemensam valsedel och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är ett


Utskottsberedning: 2017/18:KU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3936 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3936 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) (pdf, 62 kB)

med anledning av framst. 2017/18:RS4 Översyn av Riksrevisionen - grundlagsfrågor

Motion 2017/18:3918 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3918 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) med anledning av framst. 2017/18:RS4 Översyn av Riksrevisionen – grundlagsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om medborgarskap och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Riksdagen


Utskottsberedning: KU

Motion 2017/18:3918 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3918 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 74 kB)

Reformera alkoholpolitiken till förmån för lågalkoholhaltiga alternativ

Motion 2017/18:3647 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3647 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) Reformera alkoholpolitiken till förmån för lågalkoholhaltiga alternativ Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reformera alkoholpolitiken till förmån för lågalkoholhaltiga alternativ


Utskottsberedning: 2017/18:SoU8

Motion 2017/18:3647 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3647 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 64 kB)

E-cigaretter som substitut till vanliga cigaretter

Motion 2017/18:3634 av Jonas Millard m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3634 av Jonas Millard m.fl. (SD) E-cigaretter som substitut till vanliga cigaretter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i sitt arbete med att minska användningen av röktobak ta större hänsyn till fördelarna med e-cigaretter


Utskottsberedning: 2017/18:SoU8

Motion 2017/18:3634 av Jonas Millard m.fl. (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3634 av Jonas Millard m.fl. (SD) (pdf, 61 kB)

Snabbspår inom sjukvården vid enklare åkommor

Motion 2017/18:3632 av Jonas Millard och Mikael Jansson (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3632 av Jonas Millard och Mikael Jansson (båda SD) Snabbspår inom sjukvården vid enklare åkommor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett snabbspår i den svenska sjukvården enligt de intentioner som nämns i motionen och


Utskottsberedning: 2017/18:SoU16

Motion 2017/18:3632 av Jonas Millard och Mikael Jansson (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3632 av Jonas Millard och Mikael Jansson (båda SD) (pdf, 65 kB)

Fullödig skattetransparens

Motion 2017/18:3637 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3637 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) Fullödig skattetransparens Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samtliga skatteuttag alltid ska redovisas i anslutning till varje transaktion och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många


Utskottsberedning: 2017/18:SkU12

Motion 2017/18:3637 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3637 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 63 kB)

Avskaffa EBO m.m.

Motion 2017/18:3645 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3645 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) Avskaffa EBO m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt utreda och återkomma till riksdagen med förslag på förändrad lagstiftning i enlighet med motionens intentioner


Utskottsberedning: 2017/18:SfU15

Motion 2017/18:3645 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3645 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 66 kB)

Rättvisare underhållsstöd

Motion 2017/18:3631 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3631 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) Rättvisare underhållsstöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anpassa samhällets ekonomiska stödinsatser så att de bättre motsvarar föräldrars lagstadgade försörjningsplikt


Utskottsberedning: 2017/18:SfU3

Motion 2017/18:3631 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3631 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 62 kB)