Jonas Jacobsson Gjörtler (Mod)

Tidigare riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County West
Title Kommunikationskonsult
Born 1973

Current assignments

  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2016-01-01 – 2018-09-24
  • Ledig 2015-09-28 – 2015-12-31
  • Ordinary member 2011-06-23 – 2015-09-27
  • Ledig 2011-04-04 – 2011-06-22
  • Ordinary member 2010-10-04 – 2011-04-03
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy Chair 2018-01-18 – 2018-09-24
  • Member 2017-12-19 – 2018-01-18
  • Committee on Industry and Trade

  • Member 2010-10-12 – 2013-04-18
  • Committee on Finance

  • Member 2014-10-07 – 2015-12-18
  • Member 2013-04-19 – 2014-09-29
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2015-12-18 – 2017-10-13
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2010-11-17 – 2014-09-29
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Chair 2018-05-15 – 2018-06-14
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Personally appointed substitute 2014-11-01 – 2018-09-24
  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member 2018-10-09 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 10-. Ledamot näringsutskottet 10-13, finansutskottet 13-15 och miljö-och jordbruksutskottet 15-. Suppleant trafikutskottet 10-14. Personlig suppleant styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 14-.
 • Föräldrar

  Ingenjören Hans-Gunnar Jacobsson och kontoristen Birgit Jacobsson, f. Jönsson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, Tycho Braheskolan, Helsingborg, slutår 93. Universitetsstudier, Lunds universitet, slutår 98.
 • Anställningar

  Politisk sekreterare, Helsingborgs stad 98-99. Politisk sekreterare, Region Skåne 99-02. Kampanjledare, Sverige i Europa 03. Kommunikationskonsult, Aspekta AB 03-10.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, kommittén Luftförsvaret efter 2040, 12-14.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Helsingborg 94-02 och 14-15. Ersättare, kommunstyrelsen, Helsingborg 98-02. Ledamot, arbetsmarknadsnämnden, Helsingborg 94-98. Suppleant, Helsingborg Hamn AB 94-98. Ordförande, Kommunala invandrarrådet, Helsingborg 99-01. Ledamot, nämnden för Nordvästra Skånes sjukvårdsdistrikt 98-02. Ledamot, vård- och omsorgsnämnden, Helsingborg 98-01. Ledamot, regionfullmäktige, Skåne 98-02, ersättare 14-.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Kretsordförande, Moderaterna i Helsingborg 11-15, ledamot 09-11. Ledamot, förbundsstyrelsen för Skånemoderaterna 09-11. Distriktsordförande, Moderata Ungdomsförbundet i Skåne 00-01. Distriktsordförande, Moderata Ungdomsförbundet Malmöhus 99-00. Ledamot, förbundsstyrelsen för Moderaterna i Malmöhus 99-01 Ledamot, Moderata Ungdomsförbundets förbundsstyrelse 00-02. Vice ordförande, Moderata Ungdomsförbundet Malmöhus 98-99, ledamot 95-98. Ordförande, Moderata Ungdomsförbundet i Helsingborg 94-96, vice ordförande 93-94, ledamot 92-93.
 • Bostadsort

  Helsingborg

Said and done

Välfärdsutredning

Skriftlig fråga 2014/15:761 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2014/15:761 Välfärdsutredning av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S För två månader sedan, den 16 juni 2015, fattade riksdagen beslut om ett tillkännagivande till regeringen om en utredning om ett regelverk för säkerställande av valfrihet, mångfald och kvalitet i fråga om välfärdstjänster.

Inlämnad: 2015-08-17 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2014/15:761 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 77 kB)

Sysselsättningsmålet i regeringsförklaringen

Skriftlig fråga 2014/15:694 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2014/15:694 Sysselsättningsmålet i regeringsförklaringen av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Statsminister Stefan Löfven S I riksdagsordningen 3 kap. 6 andra stycket står det: Vid sammanträdet avger statsministern en regeringsförklaring, om det inte finns särskilda skäl för honom eller henne att avstå från detta.Det

Inlämnad: 2015-06-22 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:694 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 78 kB)

Regeringens sysselsättningsmål

Skriftlig fråga 2014/15:606 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2014/15:606 Regeringens sysselsättningsmål av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Statsminister Stefan Löfven S Ur regeringsförklaringen, sid. 2 andra stycket: Ett tydligt sysselsättningsmål ska styra den ekonomiska politiken.Det är alltså ett sysselsättningsmål som nämns, inte ett arbetslöshetsmål  vilket är det som

Inlämnad: 2015-06-01 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:606 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 66 kB)

Regeringens arbetslöshetsmål

Skriftlig fråga 2014/15:601 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2014/15:601 Regeringens arbetslöshetsmål av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Finansminister Magdalena Andersson S Regeringen har angett som mål att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020. Omfattande kritik har riktats både mot målet som sådant och mot regeringens bristande möjligheter att nå målet utan att

Inlämnad: 2015-06-01 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:601 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 77 kB)

Överskottsmålet

Interpellation 2014/15:393 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2014/15:393 Överskottsmålet av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Finansminister Magdalena Andersson S För några dagar sedan kom beskedet att regeringen nu vill överge överskottsmålet. Motivet påstås vara att Sverige är i ett helt annat läge än när det infördes 1997. Syftet påstås inte vara att frigöra resurser

Inlämnad: 2015-03-13 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:393 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 99 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Överskottsmålet

Regeringens engagemang vid uppsägningar i Skåne

Interpellation 2014/15:376 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2014/15:376 Regeringens engagemang vid uppsägningar i Skåne av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Måndagen den 9 mars 2015 varslade Sony 1 000 personer om uppsägning i Lund. Näringsminister Mikael Dambergs besked då var att frågan i första hand var ett regionalt

Inlämnad: 2015-03-11 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2014/15:376 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens engagemang vid uppsägningar i Skåne

Elområdesindelningen och dess negativa effekter för Sydsverige

Interpellation 2014/15:317 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2014/15:317 Elområdesindelningen och dess negativa effekter för Sydsverige av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Statsrådet Ibrahim Baylan S Sedan 1 november 2011 är Sverige indelat i fyra så kallade elområden, vilket betyder att elpriset kan variera mellan olika delar av landet. Indelningen innebär att elen

Inlämnad: 2015-02-19 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2014/15:317 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 117 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Elområdesindelningen och dess negativa effekter för Sydsverige

Sysselsättning, antal arbetade timmar, välstånd och produktivitet

Interpellation 2014/15:276 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2014/15:276 Sysselsättning, antal arbetade timmar, välstånd och produktivitet av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Finansminister Magdalena Andersson S När finansminister Magdalena Andersson nyligen presenterade sin analys av det ekonomiska läget fortsatte hon på sin tidigare inslagna linje att inte redovisa

Inlämnad: 2015-02-09 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:276 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 93 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Sysselsättning, antal arbetade timmar, välstånd och produktivitet

Elområdesindelningen och dess negativa effekter för Sydsverige

Interpellation 2014/15:265 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2014/15:265 Elområdesindelningen och dess negativa effekter för Sydsverige av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Statsrådet Ibrahim Baylan S Sedan den 1 november 2011 är Sverige indelat i fyra så kallade elområden, vilket betyder att elpriset kan variera mellan olika delar av landet. Indelningen innebär att

Inlämnad: 2015-02-06 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2014/15:265 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 117 kB)

Mörkande av underlagsrapporter till Ägarprövningsutredningen

Interpellation 2014/15:198 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2014/15:198 Mörkande av underlagsrapporter till Ägarprövningsutredningen av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Ägarprövningsutredningen tillsattes av alliansregeringen för att utreda och ta fram förslag på vilka krav man ska kunna ställa på privata utförare inom vård, skola och

Inlämnad: 2014-12-19 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2014/15:198 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Mörkande av underlagsrapporter till Ägarprövningsutredningen