Jonas Jacobsson Gjörtler (Mod)

Tidigare riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County West
Title Kommunikationskonsult
Born 1973

Current assignments

  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2016-01-01 – 2018-09-24
  • Ledig 2015-09-28 – 2015-12-31
  • Ordinary member 2011-06-23 – 2015-09-27
  • Ledig 2011-04-04 – 2011-06-22
  • Ordinary member 2010-10-04 – 2011-04-03
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy Chair 2018-01-18 – 2018-09-24
  • Member 2017-12-19 – 2018-01-18
  • Committee on Industry and Trade

  • Member 2010-10-12 – 2013-04-18
  • Committee on Finance

  • Member 2014-10-07 – 2015-12-18
  • Member 2013-04-19 – 2014-09-29
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2015-12-18 – 2017-10-13
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2010-11-17 – 2014-09-29
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Chair 2018-05-15 – 2018-06-14
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Personally appointed substitute 2014-11-01 – 2018-09-24
  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member 2018-10-09 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 10-. Ledamot näringsutskottet 10-13, finansutskottet 13-15 och miljö-och jordbruksutskottet 15-. Suppleant trafikutskottet 10-14. Personlig suppleant styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 14-.
 • Föräldrar

  Ingenjören Hans-Gunnar Jacobsson och kontoristen Birgit Jacobsson, f. Jönsson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, Tycho Braheskolan, Helsingborg, slutår 93. Universitetsstudier, Lunds universitet, slutår 98.
 • Anställningar

  Politisk sekreterare, Helsingborgs stad 98-99. Politisk sekreterare, Region Skåne 99-02. Kampanjledare, Sverige i Europa 03. Kommunikationskonsult, Aspekta AB 03-10.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, kommittén Luftförsvaret efter 2040, 12-14.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Helsingborg 94-02 och 14-15. Ersättare, kommunstyrelsen, Helsingborg 98-02. Ledamot, arbetsmarknadsnämnden, Helsingborg 94-98. Suppleant, Helsingborg Hamn AB 94-98. Ordförande, Kommunala invandrarrådet, Helsingborg 99-01. Ledamot, nämnden för Nordvästra Skånes sjukvårdsdistrikt 98-02. Ledamot, vård- och omsorgsnämnden, Helsingborg 98-01. Ledamot, regionfullmäktige, Skåne 98-02, ersättare 14-.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Kretsordförande, Moderaterna i Helsingborg 11-15, ledamot 09-11. Ledamot, förbundsstyrelsen för Skånemoderaterna 09-11. Distriktsordförande, Moderata Ungdomsförbundet i Skåne 00-01. Distriktsordförande, Moderata Ungdomsförbundet Malmöhus 99-00. Ledamot, förbundsstyrelsen för Moderaterna i Malmöhus 99-01 Ledamot, Moderata Ungdomsförbundets förbundsstyrelse 00-02. Vice ordförande, Moderata Ungdomsförbundet Malmöhus 98-99, ledamot 95-98. Ordförande, Moderata Ungdomsförbundet i Helsingborg 94-96, vice ordförande 93-94, ledamot 92-93.
 • Bostadsort

  Helsingborg

Said and done

Effekter av elnätsområdena

Interpellation 2011/12:143 av Jakobsson, Leif (S)

den 24 november Interpellation 2011/12:143 Effekter av elnätsområdena av Leif Jakobsson S till statsrådet Anna-Karin Hatt C Regeringens beslut om att dela in landet i elnätsområden får mycket större konsekvenser än vad som aviserades. I grunden handlar problemen om att regeringen inte sett till att Svenska kraftnät

Inlämnad: 2011-11-24 Besvarare: Anna-Karin Hatt (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Effekter av elnätsområdena

Elprisområden

Interpellation 2011/12:121 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

den 15 november Interpellation 2011/12:121 Elprisområden av Carina Adolfsson Elgestam S till statsrådet Anna-Karin Hatt C Från den 1 november infördes fyra elprisområden i Sverige. Bakgrunden var att EU-kommissionen, efter en anmälan från Danmark, gjorde en preliminär bedömning om att den dåvarande ordningen med

Inlämnad: 2011-11-15 Besvarare: Anna-Karin Hatt (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Elprisområden

Den skånska modernäringen

Motion 2011/12:MJ452 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ452 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. M Den skånska modernäringen M0420 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skånskt jordbruks konkurrenskraft. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2011/12:MJU17 2011/12:MJU25 2011/12:NU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:MJ452 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (doc, 62 kB)

Fördjupad integration i Öresundsregionen

Motion 2011/12:U254 av Olof Lavesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2011/12:U254 av Olof Lavesson m.fl. M Fördjupad integration i Öresundsregionen M628 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att intensifiera arbetet med att skapa ökade förutsättningar för, samt undanröja de hinder som försvårar,


Utskottsberedning: 2011/12:UU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:U254 av Olof Lavesson m.fl. (M) (doc, 56 kB)

Stranderosion

Motion 2011/12:C238 av Anders Hansson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2011/12:C238 av Anders Hansson m.fl. M Stranderosion M0792 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stranderosion och strandfodring. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regelverken


Utskottsberedning: 2011/12:CU17
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:C238 av Anders Hansson m.fl. (M) (doc, 56 kB)

Översyn av turordningsreglerna i LAS

Motion 2011/12:A269 av Kajsa Lunderquist och Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Motion till riksdagen 2011/12:A269 av Kajsa Lunderquist och Jonas Jacobsson Gjörtler M Översyn av turordningsreglerna i LAS M0378 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av turordningsreglerna. Motivering Efter den världsomspännande finanskrisen


Utskottsberedning: 2011/12:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:A269 av Kajsa Lunderquist och Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (doc, 49 kB)

Slopat detaljhandelsmonopol för alkoholhaltiga drycker

Motion 2011/12:So344 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Motion till riksdagen 2011/12:So344 av Jonas Jacobsson Gjörtler M Slopat detaljhandelsmonopol för alkoholhaltiga drycker M0348 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten till slopat detaljhandelsmonopol för alkoholhaltiga drycker.


Utskottsberedning: 2012/13:SoU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:So344 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (doc, 47 kB)

Slopad åldersdiskriminering på Systembolaget

Motion 2011/12:So343 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Motion till riksdagen 2011/12:So343 av Jonas Jacobsson Gjörtler M Slopad åldersdiskriminering på Systembolaget M0347 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att tillåta myndiga personer att handla alkohol på samma villkor och därmed sänka


Utskottsberedning: 2012/13:SoU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:So343 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (doc, 47 kB)

Översyn av företagens mervärdesbeskattning

Motion 2011/12:Sk300 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Motion till riksdagen 2011/12:Sk300 av Jonas Jacobsson Gjörtler M Översyn av företagens mervärdesbeskattning M0346 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över reglerna för svenska företags hantering av mervärdesskatten. Motivering När svenska


Utskottsberedning: 2011/12:SkU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sk300 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (doc, 47 kB)

Fornlämningen i Uppåkra

Motion 2011/12:Kr243 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr243 av Ewa Thalén Finné m.fl. M Fornlämningen i Uppåkra M825 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fornlämningen i Uppåkra i Staffanstorps kommun. Motivering Uppåkra är Sveriges största förhistoriska boplats. Med


Utskottsberedning: 2011/12:KrU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Kr243 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (doc, 54 kB)