Jonas Jacobsson Gjörtler (Mod)

Tidigare riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County West
Title Kommunikationskonsult
Born 1973

Current assignments

  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2016-01-01 – 2018-09-24
  • Ledig 2015-09-28 – 2015-12-31
  • Ordinary member 2011-06-23 – 2015-09-27
  • Ledig 2011-04-04 – 2011-06-22
  • Ordinary member 2010-10-04 – 2011-04-03
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy Chair 2018-01-18 – 2018-09-24
  • Member 2017-12-19 – 2018-01-18
  • Committee on Industry and Trade

  • Member 2010-10-12 – 2013-04-18
  • Committee on Finance

  • Member 2014-10-07 – 2015-12-18
  • Member 2013-04-19 – 2014-09-29
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2015-12-18 – 2017-10-13
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2010-11-17 – 2014-09-29
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Chair 2018-05-15 – 2018-06-14
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Personally appointed substitute 2014-11-01 – 2018-09-24
  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member 2018-10-09 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 10-. Ledamot näringsutskottet 10-13, finansutskottet 13-15 och miljö-och jordbruksutskottet 15-. Suppleant trafikutskottet 10-14. Personlig suppleant styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 14-.
 • Föräldrar

  Ingenjören Hans-Gunnar Jacobsson och kontoristen Birgit Jacobsson, f. Jönsson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, Tycho Braheskolan, Helsingborg, slutår 93. Universitetsstudier, Lunds universitet, slutår 98.
 • Anställningar

  Politisk sekreterare, Helsingborgs stad 98-99. Politisk sekreterare, Region Skåne 99-02. Kampanjledare, Sverige i Europa 03. Kommunikationskonsult, Aspekta AB 03-10.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, kommittén Luftförsvaret efter 2040, 12-14.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Helsingborg 94-02 och 14-15. Ersättare, kommunstyrelsen, Helsingborg 98-02. Ledamot, arbetsmarknadsnämnden, Helsingborg 94-98. Suppleant, Helsingborg Hamn AB 94-98. Ordförande, Kommunala invandrarrådet, Helsingborg 99-01. Ledamot, nämnden för Nordvästra Skånes sjukvårdsdistrikt 98-02. Ledamot, vård- och omsorgsnämnden, Helsingborg 98-01. Ledamot, regionfullmäktige, Skåne 98-02, ersättare 14-.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Kretsordförande, Moderaterna i Helsingborg 11-15, ledamot 09-11. Ledamot, förbundsstyrelsen för Skånemoderaterna 09-11. Distriktsordförande, Moderata Ungdomsförbundet i Skåne 00-01. Distriktsordförande, Moderata Ungdomsförbundet Malmöhus 99-00. Ledamot, förbundsstyrelsen för Moderaterna i Malmöhus 99-01 Ledamot, Moderata Ungdomsförbundets förbundsstyrelse 00-02. Vice ordförande, Moderata Ungdomsförbundet Malmöhus 98-99, ledamot 95-98. Ordförande, Moderata Ungdomsförbundet i Helsingborg 94-96, vice ordförande 93-94, ledamot 92-93.
 • Bostadsort

  Helsingborg

Said and done

Infrastruktur i Skåne

Motion 2010/11:T340 av Jonas Jacobsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2010/11:T340 av Jonas Jacobsson m.fl. M Infrastruktur i Skåne m1708 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av förbättringar av infrastrukturen i Skåne. Motivering Skåne är en viktig tillväxtmotor i Sverige. Det geografiska


Utskottsberedning: 2010/11:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:T340 av Jonas Jacobsson m.fl. (M) (doc, 57 kB)

Färdigställande av Västkustbanan

Motion 2010/11:T339 av Jonas Jacobsson och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Motion till riksdagen 2010/11:T339 av Jonas Jacobsson och Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Färdigställande av Västkustbanan m1705 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att snarast färdigställa utbyggnaden av Västkustbanan till dubbelspår


Utskottsberedning: 2010/11:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:T339 av Jonas Jacobsson och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (doc, 47 kB)

Spårvagn i storstäder

Motion 2010/11:T338 av Jonas Jacobsson (M)

Motion till riksdagen 2010/11:T338 av Jonas Jacobsson M Spårvagn i storstäder m1695 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över stöd till kollektivtrafiklösningar, exempelvis spårvagnar, i landets större städer. Motivering I moderna städer

2010-10-26

Motion 2010/11:T338 av Jonas Jacobsson (M) (doc, 46 kB)

Porto för Öresundsregionen

Motion 2010/11:T333 av Hans Wallmark m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2010/11:T333 av Hans Wallmark m.fl. M Porto för Öresundsregionen m1796 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten i ägardialog med Posten AB klargör det önskvärda i ett gemensamt porto för Sverige och Danmark med ett


Utskottsberedning: 2010/11:TU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:T333 av Hans Wallmark m.fl. (M) (doc, 52 kB)

Europabanan

Motion 2010/11:T270 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2010/11:T270 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. M Europabanan m1687 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Europabanan. Motivering En investering i höghastighetståg lägger grunden för ett moderniserat transportsystem med


Utskottsberedning: 2010/11:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:T270 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (doc, 50 kB)

Fats förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör

Motion 2010/11:T269 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2010/11:T269 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. M Fats förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör m1714 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en fast förbindelse över Öresund mellan Helsingborg och Helsingör.


Utskottsberedning: 2010/11:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:T269 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (doc, 53 kB)

De svenska och danska skattesystemen

Motion 2010/11:Sk324 av Jonas Jacobsson (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Sk324 av Jonas Jacobsson M De svenska och danska skattesystemen m1789 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om genomförande av komparativa studier av de svenska och danska skattesystemen i syfte att identifiera möjliga


Utskottsberedning: 2010/11:SkU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Sk324 av Jonas Jacobsson (M) (doc, 48 kB)

Marint centrum i Simrishamn

Motion 2010/11:MJ290 av Hans Wallmark m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ290 av Hans Wallmark m.fl. M Marint centrum i Simrishamn m1683 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de regionala och lokala instansernas engagemang för Östersjöns miljö kompletteras med nationella aktörer som


Utskottsberedning: 2010/11:MJU1 2010/11:MJU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:MJ290 av Hans Wallmark m.fl. (M) (doc, 53 kB)

Fornlämningen Uppåkra

Motion 2010/11:Kr243 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr243 av Ewa Thalén Finné m.fl. M Fornlämningen Uppåkra m1428 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Lunds universitets engagemang i Uppåkra i Staffanstorps kommun. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2010/11:KrU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Kr243 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (doc, 58 kB)

Riksdagsledamöters tjänsteresor i Öresundsregionen

Motion 2010/11:K299 av Olof Lavesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2010/11:K299 av Olof Lavesson m.fl. M Riksdagsledamöters tjänsteresor i Öresundsregionen m1862 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över regler och föreskrifter för riksdagsledamöternas tjänsteresor. Motivering


Utskottsberedning: 2010/11:KU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K299 av Olof Lavesson m.fl. (M) (doc, 54 kB)