Jonas Jacobsson Gjörtler(Mod)

Jonas Jacobsson Gjörtler (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County West, Bench 256
Title Kommunikationskonsult
Born 1973
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865845
Email jonas.jacobsson.gjortler[på]riksdagen.se
Social media: Facebook Twitter

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Personally appointed substitute

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2016-01-01 – 2018-09-24
  • Ledig 2015-09-28 – 2015-12-31
  • Ordinary member 2011-06-23 – 2015-09-27
  • Ledig 2011-04-04 – 2011-06-22
  • Ordinary member 2010-10-04 – 2011-04-03
  • Committee on Industry and Trade

  • Member 2010-10-12 – 2013-04-18
  • Committee on Finance

  • Member 2014-10-07 – 2015-12-18
  • Member 2013-04-19 – 2014-09-29
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2015-12-18 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2010-11-17 – 2014-09-29
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Personally appointed substitute 2014-11-01 –

Said and done

Reduktionsplikt för bensin och diesel samt skattesänkning på biodrivmedel

Skriftlig fråga 2016/17:1226 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2016/17:1226 Reduktionsplikt för bensin och diesel samt skattesänkning på biodrivmedel av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Statsrådet Ibrahim Baylan (S) Regeringen har aviserat att man avser att införa ett system med så kallad reduktionsplikt för bensin och diesel. Reduktionsplikten fokuserar på att minska

Inlämnad: 2017-04-10 Svarsdatum: 2017-04-19 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1226 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 79 kB)

Boverkets byggregler gällande energi

Skriftlig fråga 2016/17:1176 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2016/17:1176 Boverkets byggregler gällande energi av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Statsrådet Ibrahim Baylan (S) Systemgränsen för Boverkets byggregler utgår från hur mycket energi som har köpts in (köpt energi) i stället för hur mycket energi byggnaden använder (använd energi). Detta skapar problem eftersom

Inlämnad: 2017-03-31 Svarsdatum: 2017-04-12 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1176 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 77 kB)

Sveriges hållning till genmodifierade grödor

Skriftlig fråga 2016/17:1163 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2016/17:1163 Sveriges hållning till genmodifierade grödor av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Sverige har en lång tradition av att följa den vetenskapliga expertisens rekommendationer när beslut fattas om exempelvis godkännande av genmodifierade grödor. Denna tradition fick

Inlämnad: 2017-03-30 Svarsdatum: 2017-04-12 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1163 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 79 kB)

Glyfosat

Skriftlig fråga 2016/17:1162 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2016/17:1162 Glyfosat av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Glyfosat är det vanligaste verksamma ämnet i växtskyddsmedel i Sverige och används främst för ogräsbekämpning på jordbruksmark. Den 29 juni 2016 beslutade EU-kommissionen att förlänga godkännandet av användandet av

Inlämnad: 2017-03-30 Svarsdatum: 2017-04-12 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1162 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 75 kB)

Arbetet i Bryssel för att säkra självbestämmandet över skogen

Skriftlig fråga 2016/17:1103 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2016/17:1103 Arbetet i Bryssel för att säkra självbestämmandet över skogen av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Statsrådet Isabella Lövin (MP) Den 7 mars frågade jag statsrådet vilka ståndpunkter de svenska representanterna har fört fram i samband med arbetet i rådsarbetsgrupperna då LULUCF har behandlats.

Inlämnad: 2017-03-22 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1103 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 79 kB)

Förutsättningarna för reduktionsplikten

Skriftlig fråga 2016/17:1087 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2016/17:1087 Förutsättningarna för reduktionsplikten av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Statsrådet Isabella Lövin (MP) Regeringen har aviserat att man avser att införa ett system med så kallad reduktionsplikt för bensin och diesel. Det är bra att regeringen äntligen avser att lägga fram ett sådant förslag,

Inlämnad: 2017-03-20 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1087 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 78 kB)

Reduktionsplikt i stället för flygskatt

Skriftlig fråga 2016/17:1086 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2016/17:1086 Reduktionsplikt i stället för flygskatt av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Statsrådet Isabella Lövin (MP) Regeringen har aviserat att man avser att införa ett system med så kallad reduktionsplikt för bensin och diesel. Det är bra att regeringen äntligen avser att lägga fram ett sådant förslag,

Inlämnad: 2017-03-20 Svarsdatum: 2017-04-10 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1086 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 77 kB)

Värnande av det svenska självbestämmandet över skogen

Skriftlig fråga 2016/17:1020 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2016/17:1020 Värnande av det svenska självbestämmandet över skogen av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Statsrådet Isabella Lövin (MP) Vid EU-nämnden den 14 oktober 2016 fick regeringen tydliga instruktioner att motverka de delar av EU-kommissionens förslag för nya regler gällande LULUCF (land use, land use

Inlämnad: 2017-03-07 Svarsdatum: 2017-03-15 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1020 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 79 kB)

med anledning av prop. 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela Sverige

Motion 2016/17:3620 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3620 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) med anledning av prop. 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkra generellt goda företagsvillkor


Utskottsberedning: 2016/17:MJU23

Motion 2016/17:3620 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 86 kB) Motion 2016/17:3620 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 161 kB)

Ekologisk livsmedelsproduktion och dess miljöpåverkan

Interpellation 2016/17:309 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2016/17:309 Ekologisk livsmedelsproduktion och dess miljöpåverkan av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Regeringen har till riksdagen överlämnat propositionen En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet (prop. 2016/17:104) med

Inlämnad: 2017-02-10 Svarsdatum: 2017-02-21 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2016/17:309 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 98 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ekologisk livsmedelsproduktion och dess miljöpåverkan