Jonas Jacobsson Gjörtler(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County West, Bench 256
Title Kommunikationskonsult
Born 1973
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865845
Email jonas.jacobsson.gjortler[på]riksdagen.se
Social media: Facebook Twitter

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Foreign Affairs

  • Member
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Personally appointed substitute

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2016-01-01 – 2018-09-24
  • Ledig 2015-09-28 – 2015-12-31
  • Ordinary member 2011-06-23 – 2015-09-27
  • Ledig 2011-04-04 – 2011-06-22
  • Ordinary member 2010-10-04 – 2011-04-03
  • Committee on Industry and Trade

  • Member 2010-10-12 – 2013-04-18
  • Committee on Finance

  • Member 2014-10-07 – 2015-12-18
  • Member 2013-04-19 – 2014-09-29
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2015-12-18 – 2017-10-13
  • Committee on Foreign Affairs

  • Member 2017-12-19 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2010-11-17 – 2014-09-29
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Personally appointed substitute 2014-11-01 –

Said and done

Åtgärder mot otillbörlig påverkan

Skriftlig fråga 2017/18:558 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2017/18:558 Åtgärder mot otillbörlig påverkan av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Statsminister Stefan Löfven (S) En riksdagsledamot och central representant för ett av regeringspartierna har nyligen riktat allvarliga anklagelser mot det egna partiet gällande att ledande företrädare för partiet skulle

Inlämnad: 2018-01-08 Svarsdatum: 2018-01-17 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:558 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 85 kB)

Utökad möjlighet till skyddsjakt även i Skåne

Skriftlig fråga 2017/18:526 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2017/18:526 Utökad möjlighet till skyddsjakt även i Skåne av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Regeringen har nyligen fattat beslut om möjlighet till utökad skyddsjakt på årskalvar av kron- och dovhjort, med vissa restriktioner, under perioden 1 juli–15 april. Dock skriver

Inlämnad: 2017-12-20 Svarsdatum: 2018-01-03 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2017/18:526 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 87 kB)

Felaktig visumhantering på svenska ambassader

Skriftlig fråga 2017/18:525 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2017/18:525 Felaktig visumhantering på svenska ambassader av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Nyligen rapporterades i medierna att två personer på den svenska ambassaden i Iran har stängts av från sina tjänster efter misstankar om felaktig visumhantering. I det konkreta

Inlämnad: 2017-12-20 Svarsdatum: 2018-01-03 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2017/18:525 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 89 kB)

Försörjningstrygghet avseende livsmedel

Interpellation 2017/18:241 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2017/18:241 Försörjningstrygghet avseende livsmedel av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Säkerhetsläget har försämrats i vår omvärld under en rad år och till följd av händelser utom vår kontroll. Det gör att det har blivit nödvändigt med ett ökat fokus på exempelvis

Inlämnad: 2017-11-30 Svarsdatum: 2017-12-19 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2017/18:241 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Försörjningstrygghet avseende livsmedel

Skogsbruket, äganderätten och framtiden

Interpellation 2017/18:237 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2017/18:237 Skogsbruket, äganderätten och framtiden av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Många skogsägare är oroade över vad man uppfattar som en successiv urholkning av äganderätten. Förseningen av ett nationellt skogsprogram som tydliggör vikten av ett fungerande

Inlämnad: 2017-11-29 Svarsdatum: 2017-12-19 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2017/18:237 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Skogsbruket, äganderätten och framtiden

Brott som begås av djurrättsaktivister

Skriftlig fråga 2017/18:355 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2017/18:355 Brott som begås av djurrättsaktivister av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Ett stort problem för många som föder upp djur är brott som begås av djurrättsaktivister. Dessa aktivister har, på ideologisk grund, bestämt sig för att djuruppfödare

Inlämnad: 2017-11-29 Svarsdatum: 2017-12-06 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:355 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 80 kB)

Systematiska stölder

Skriftlig fråga 2017/18:354 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2017/18:354 Systematiska stölder av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Ett problem som särskilt (men inte enbart) drabbar de gröna näringarna är de omfattande drivmedels-, maskin- och redskapsstölder som sker runt om i landet. Många enskilda vittnar om återkommande

Inlämnad: 2017-11-29 Svarsdatum: 2017-12-06 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:354 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 77 kB)

Myndigheters handläggningstider och deras effekt på jobb och tillväxt

Skriftlig fråga 2017/18:353 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2017/18:353 Myndigheters handläggningstider och deras effekt på jobb och tillväxt av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) När Kronfågel i mars 2016 meddelade att man avsåg att bygga ett nytt slakteri i Kristianstad var det ett positivt besked. Företaget hade några år tidigare

Inlämnad: 2017-11-29 Svarsdatum: 2017-12-06 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2017/18:353 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 82 kB)

Ett fungerande växtskydd för jordbruket

Interpellation 2017/18:224 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2017/18:224 Ett fungerande växtskydd för jordbruket av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Glyfosat är det vanligaste verksamma ämnet i växtskyddsmedel i Sverige och används främst för ogräsbekämpning på jordbruksmark. I Sverige finns i praktiken inga alternativ till

Inlämnad: 2017-11-23 Svarsdatum: 2017-12-19 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2017/18:224 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 93 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ett fungerande växtskydd för jordbruket

Vetenskapliga bedömningar och glyfosat

Skriftlig fråga 2017/18:326 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2017/18:326 Vetenskapliga bedömningar och glyfosat av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Glyfosat är det vanligaste verksamma ämnet i växtskyddsmedel i Sverige och används främst för ogräsbekämpning på jordbruksmark. I Sverige finns i praktiken inga alternativ till glyfosat,

Inlämnad: 2017-11-23 Svarsdatum: 2017-12-06 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:326 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 84 kB)