Jonas Jacobsson Gjörtler(Mod)

Jonas Jacobsson Gjörtler (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County West, Bench 256
Title Kommunikationskonsult
Born 1973
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865845
Email jonas.jacobsson.gjortler[på]riksdagen.se
Social media: Facebook Twitter

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Personally appointed substitute

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2016-01-01 – 2018-09-24
  • Ledig 2015-09-28 – 2015-12-31
  • Ordinary member 2011-06-23 – 2015-09-27
  • Ledig 2011-04-04 – 2011-06-22
  • Ordinary member 2010-10-04 – 2011-04-03
  • Committee on Industry and Trade

  • Member 2010-10-12 – 2013-04-18
  • Committee on Finance

  • Member 2014-10-07 – 2015-12-18
  • Member 2013-04-19 – 2014-09-29
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2015-12-18 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2010-11-17 – 2014-09-29
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Personally appointed substitute 2014-11-01 –

Said and done

Statsministerns ansvar för att rädda Findus

Interpellation 2016/17:592 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2016/17:592 Statsministerns ansvar för att rädda Findus av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Statsminister Stefan Löfven (S) Beskedet våren 2016 att verksamheten vid Findus anläggning i Bjuv skulle avvecklas slog ned som en bomb i hela Livsmedelssverige. Tonläget var högt från många håll, bland

Inlämnad: 2017-08-08 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Interpellation 2016/17:592 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 82 kB)

Sandsugning i Öresund

Interpellation 2016/17:589 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2016/17:589 Sandsugning i Öresund av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Problemet med sandsugning i Öresund har nyligen åter uppmärksammats i media. Sverige förbjöd sandsugning redan 1982, men från dansk sida är det fortfarande tillåtet. Ett antal kommuner och

Inlämnad: 2017-08-11 Svarsdatum: 2017-09-14 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:589 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 81 kB)

Reduktionsplikt i kombination med skattebefrielse för höginblandade biobränslen

Skriftlig fråga 2016/17:1651 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2016/17:1651 Reduktionsplikt i kombination med skattebefrielse för höginblandade biobränslen av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Statsrådet Ibrahim Baylan (S) Jag välkomnar regeringens avsikt att gå fram med ett förslag om reduktionsplikt, eftersom Alliansen länge drivit denna linje som ett led i att skapa

Inlämnad: 2017-06-20 Svarsdatum: 2017-06-28 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1651 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 79 kB)

med anledning av prop. 2016/17:200 Miljöbedömningar

Motion 2016/17:3758 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3758 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) med anledning av prop. 2016/17:200 Miljöbedömningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kraven på miljökonsekvensbeskrivningens innehåll endast ska avse sådant som krävs för ett korrekt


Utskottsberedning: 2017/18:MJU5

Motion 2016/17:3758 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3758 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 76 kB)

Utredning om flygbränslebyte

Skriftlig fråga 2016/17:1635 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2016/17:1635 Utredning om flygbränslebyte av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Regeringen föreslår en flygskatt med motiveringen att flyget ska bära sina egna klimatkostnader. Det är fullt rimligt att även flyget ska involveras i arbetet med att möta de klimatutmaningar

Inlämnad: 2017-06-19 Svarsdatum: 2017-06-28 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1635 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 80 kB)

Skattebefrielse för höginblandade biobränslen

Interpellation 2016/17:551 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2016/17:551 Skattebefrielse för höginblandade biobränslen av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Statsrådet Ibrahim Baylan (S) Den svenska skattebefrielsen för biobränslen har beviljats ett undantag av EU-kommissionen som gäller till och med utgången av 2018. Regeringen föreslår att skattebefrielse

Inlämnad: 2017-05-31 Svarsdatum: 2017-08-31 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:551 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 86 kB)

Fairtrade-märkta livsmedelsprodukter

Skriftlig fråga 2016/17:1494 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2016/17:1494 Fairtrade-märkta livsmedelsprodukter av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Statsrådet Isabella Lövin (MP) I rapporten Vad uppnås med rättvisemärkning?, framtagen av AgriFood Economics Centre, går det att läsa att Fairtrades prisförsäkring, det vill säga inkomststöd i form av ett minimipris,

Inlämnad: 2017-05-29 Svarsdatum: 2017-06-07 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1494 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 95 kB)

Omlokalisering av myndigheter

Interpellation 2016/17:531 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2016/17:531 Omlokalisering av myndigheter av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) Regeringen har tidigare aviserat att man avser att omlokalisera statliga myndigheter och därmed flytta ut statliga jobb från Stockholmsregionen till andra delar av landet. Även den parlamentariska

Inlämnad: 2017-05-19 Svarsdatum: 2017-06-09 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2016/17:531 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Omlokalisering av myndigheter

Oklara besked om artskyddsförordningen

Skriftlig fråga 2016/17:1468 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2016/17:1468 Oklara besked om artskyddsförordningen av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Den svenska skogen är en av våra viktigaste tillgångar. Under de senaste 90 åren har virkesförrådet nästan fördubblats, samtidigt som avverkningen också fördubblats. Denna positiva utveckling

Inlämnad: 2017-05-19 Svarsdatum: 2017-05-31 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1468 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 82 kB)

Hamnstrejkens miljöpåverkan

Skriftlig fråga 2016/17:1483 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2016/17:1483 Hamnstrejkens miljöpåverkan av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Hamnarbetarförbundet har varslat om en blockad fram till och med den 30 juni mot arbetsgivaren APM Terminals som driver Göteborgs containerhamn. APM Terminals har i sin tur beslutat om en lockout

Inlämnad: 2017-05-17 Svarsdatum: 2017-06-09 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1483 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 79 kB)