Jonas Jacobsson Gjörtler(Mod)

Jonas Jacobsson Gjörtler (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County West, Bench 256
Title Kommunikationskonsult
Born 1973
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865845
Email jonas.jacobsson.gjortler[på]riksdagen.se
Social media: Facebook Twitter

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Personally appointed substitute

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2016-01-01 – 2018-09-24
  • Ledig 2015-09-28 – 2015-12-31
  • Ordinary member 2011-06-23 – 2015-09-27
  • Ledig 2011-04-04 – 2011-06-22
  • Ordinary member 2010-10-04 – 2011-04-03
  • Committee on Industry and Trade

  • Member 2010-10-12 – 2013-04-18
  • Committee on Finance

  • Member 2014-10-07 – 2015-12-18
  • Member 2013-04-19 – 2014-09-29
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2015-12-18 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2010-11-17 – 2014-09-29
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Personally appointed substitute 2014-11-01 –

Said and done

Arbetet i Bryssel för att säkra självbestämmandet över skogen

Skriftlig fråga 2016/17:1103 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2016/17:1103 Arbetet i Bryssel för att säkra självbestämmandet över skogen av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Statsrådet Isabella Lövin (MP) Den 7 mars frågade jag statsrådet vilka ståndpunkter de svenska representanterna har fört fram i samband med arbetet i rådsarbetsgrupperna då LULUCF har behandlats.

Inlämnad: 2017-03-22 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1103 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 79 kB)

Reduktionsplikt i stället för flygskatt

Skriftlig fråga 2016/17:1086 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2016/17:1086 Reduktionsplikt i stället för flygskatt av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Statsrådet Isabella Lövin (MP) Regeringen har aviserat att man avser att införa ett system med så kallad reduktionsplikt för bensin och diesel. Det är bra att regeringen äntligen avser att lägga fram ett sådant förslag,

Inlämnad: 2017-03-20 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1086 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 77 kB)

Förutsättningarna för reduktionsplikten

Skriftlig fråga 2016/17:1087 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2016/17:1087 Förutsättningarna för reduktionsplikten av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Statsrådet Isabella Lövin (MP) Regeringen har aviserat att man avser att införa ett system med så kallad reduktionsplikt för bensin och diesel. Det är bra att regeringen äntligen avser att lägga fram ett sådant förslag,

Inlämnad: 2017-03-20 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1087 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 78 kB)

Värnande av det svenska självbestämmandet över skogen

Skriftlig fråga 2016/17:1020 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2016/17:1020 Värnande av det svenska självbestämmandet över skogen av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Statsrådet Isabella Lövin (MP) Vid EU-nämnden den 14 oktober 2016 fick regeringen tydliga instruktioner att motverka de delar av EU-kommissionens förslag för nya regler gällande LULUCF (land use, land use

Inlämnad: 2017-03-07 Svarsdatum: 2017-03-15 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1020 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 79 kB)

med anledning av prop. 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige - fler jobb och hållbar tillväxt i hela Sverige

Motion 2016/17:3620 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3620 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) med anledning av prop. 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkra generellt goda företagsvillkor


Utskottsberedning: 2016/17:MJU23

Motion 2016/17:3620 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 84 kB) Motion 2016/17:3620 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 170 kB)

Ekologisk livsmedelsproduktion och dess miljöpåverkan

Interpellation 2016/17:309 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2016/17:309 Ekologisk livsmedelsproduktion och dess miljöpåverkan av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Regeringen har till riksdagen överlämnat propositionen En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet (prop. 2016/17:104) med

Inlämnad: 2017-02-10 Svarsdatum: 2017-02-21 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2016/17:309 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 98 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ekologisk livsmedelsproduktion och dess miljöpåverkan

Långsiktiga mål i livsmedelsstrategin

Interpellation 2016/17:308 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2016/17:308 Långsiktiga mål i livsmedelsstrategin av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Regeringen har till riksdagen överlämnat propositionen En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet (prop. 2016/17:104) med förslag till mål

Inlämnad: 2017-02-10 Svarsdatum: 2017-02-21 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2016/17:308 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 95 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Långsiktiga mål i livsmedelsstrategin

Säkra och likvärdiga livsmedelskontroller

Skriftlig fråga 2016/17:563 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2016/17:563 Säkra och likvärdiga livsmedelskontroller av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) De för livsmedelsföretagen obligatoriska livsmedelskontrollerna är en garant för konsumenterna att maten de köper är säker. Ansvaret för livsmedelskontrollerna ligger främst på kommunal

Inlämnad: 2016-12-19 Svarsdatum: 2017-01-04 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:563 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 77 kB)

Ökat nationellt inflytande över EU:s naturvårdslagstiftning

Skriftlig fråga 2016/17:552 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2016/17:552 Ökat nationellt inflytande över EU:s naturvårdslagstiftning av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) EU:s naturvårdslagstiftning (fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet) orsakar en del problem för Sverige. Bland annat rör det sig om hinder mot en adaptiv och

Inlämnad: 2016-12-16 Svarsdatum: 2017-01-02 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:552 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 80 kB)

Ett förstärkt djurskydd i EU

Skriftlig fråga 2016/17:548 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2016/17:548 Ett förstärkt djurskydd i EU av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Arbetet med att förstärka djurskyddet inom EU är angeläget. Dels ur en etisk aspekt; en stor andel av de animaliska produkter som konsumeras i Sverige är producerade i EU. Dels är arbetet med ett stärkt

Inlämnad: 2016-12-16 Svarsdatum: 2017-01-04 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:548 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 67 kB)