Jonas Jacobsson Gjörtler(Mod)

Jonas Jacobsson Gjörtler (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County West, Bench 256
Title Kommunikationskonsult
Born 1973
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865845
Email jonas.jacobsson.gjortler[på]riksdagen.se
Social media: Facebook Twitter

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Personally appointed substitute

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2016-01-01 – 2018-09-24
  • Ledig 2015-09-28 – 2015-12-31
  • Ordinary member 2011-06-23 – 2015-09-27
  • Ledig 2011-04-04 – 2011-06-22
  • Ordinary member 2010-10-04 – 2011-04-03
  • Committee on Industry and Trade

  • Member 2010-10-12 – 2013-04-18
  • Committee on Finance

  • Member 2014-10-07 – 2015-12-18
  • Member 2013-04-19 – 2014-09-29
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2015-12-18 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2010-11-17 – 2014-09-29
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Personally appointed substitute 2014-11-01 –

Said and done

Omlokalisering av myndigheter

Interpellation 2016/17:531 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2016/17:531 Omlokalisering av myndigheter av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) Regeringen har tidigare aviserat att man avser att omlokalisera statliga myndigheter och därmed flytta ut statliga jobb från Stockholmsregionen till andra delar av landet. Även den parlamentariska

Inlämnad: 2017-05-19 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2016/17:531 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 81 kB)

Småskalig vattenkraft

Skriftlig fråga 2016/17:1452 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2016/17:1452 Småskalig vattenkraft av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Den småskaliga vattenkraften lever närmast på undantag i Sverige. Detta trots att den utgör en klimatsmart och effektiv källa till el. Det finns gott om exempel från norr till söder på hur privatpersoner

Inlämnad: 2017-05-17 Svarsdatum: 2017-05-31 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1452 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 77 kB)

Översyn av artskyddsförordningen

Interpellation 2016/17:523 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2016/17:523 Översyn av artskyddsförordningen av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Den privata äganderätten av skog säkerställer ett långsiktigt och aktivt skogsbruk som samtidigt värnar olika miljövärden. Jag har flera gånger tidigare uppmärksammat skogsägarnas oro

Inlämnad: 2017-05-12 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:523 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 81 kB)

Det svenska skogsbruket

Interpellation 2016/17:485 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2016/17:485 Det svenska skogsbruket av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Statsrådet Isabella Lövin (MP) Skogspolitiken är en nationell kompetens, och EU har därför i dag ingen direkt makt över den svenska skogen. Så ska det förbli. Av naturliga skäl finns det dock lagstiftning som indirekt påverkar

Inlämnad: 2017-04-27 Svarsdatum: 2017-05-09 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Interpellation 2016/17:485 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Det svenska skogsbruket

Omlokalisering av myndigheter

Interpellation 2016/17:483 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2016/17:483 Omlokalisering av myndigheter av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) Regeringen har tidigare aviserat att man avser att omlokalisera statliga myndigheter och därmed flytta ut statliga jobb från Stockholmsregionen till andra delar av landet. Även den parlamentariska

Inlämnad: 2017-04-27 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2016/17:483 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 81 kB)

Förbud mot neonikotinoider

Skriftlig fråga 2016/17:1304 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2016/17:1304 Förbud mot neonikotinoider av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) EU-kommissionen har nyligen lagt fram ett förslag om förbud mot neonikotinoider. Enligt förslaget ska förbudet även innefatta grödor som inte drar åt sig pollinerande insekter, som exempelvis sockerbetor.

Inlämnad: 2017-04-27 Svarsdatum: 2017-05-16 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1304 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 76 kB)

Export av vår miljöpåverkan

Interpellation 2016/17:470 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2016/17:470 Export av vår miljöpåverkan av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) I Agenda 2030-målen anges bland annat att alla FN:s medlemsländer ska arbeta för att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster samt främja ett hållbart jordbruk. Sveriges

Inlämnad: 2017-04-25 Svarsdatum: 2017-05-09 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:470 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 94 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Export av vår miljöpåverkan

Hårdare regler mot matfusk

Skriftlig fråga 2016/17:1275 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2016/17:1275 Hårdare regler mot matfusk av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Regeringen har nu föreslagit en lagändring innebärande att allvarliga brott mot livsmedelslagen ska kunna resultera i ett fängelsestraff på högst två år. Vi moderater har länge drivit frågan om skärpta

Inlämnad: 2017-04-21 Svarsdatum: 2017-05-03 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1275 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 88 kB)

Reduktionsplikt för bensin och diesel samt skattesänkning på biodrivmedel

Skriftlig fråga 2016/17:1226 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2016/17:1226 Reduktionsplikt för bensin och diesel samt skattesänkning på biodrivmedel av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Statsrådet Ibrahim Baylan (S) Regeringen har aviserat att man avser att införa ett system med så kallad reduktionsplikt för bensin och diesel. Reduktionsplikten fokuserar på att minska

Inlämnad: 2017-04-10 Svarsdatum: 2017-04-19 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1226 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 79 kB)

Boverkets byggregler gällande energi

Skriftlig fråga 2016/17:1176 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2016/17:1176 Boverkets byggregler gällande energi av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Statsrådet Ibrahim Baylan (S) Systemgränsen för Boverkets byggregler utgår från hur mycket energi som har köpts in (köpt energi) i stället för hur mycket energi byggnaden använder (använd energi). Detta skapar problem eftersom

Inlämnad: 2017-03-31 Svarsdatum: 2017-04-12 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1176 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 77 kB)