Jonas Gunnarsson (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Värmland County, Bench 132
Title Personlig assistent.
Born 1980
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865743
Email jonas.gunnarsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Constitution

  • Member
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member
  • The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

  • Chair

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2018-01-22 – 2018-09-24
  • Ledig 2017-08-02 – 2018-01-21
  • Ordinary member 2010-10-04 – 2017-08-01
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on the Constitution

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2018-03-06 –
  • Deputy member 2013-06-17 – 2014-10-07
  • The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

  • Chair 2014-11-05 –
  • Member 2014-11-01 – 2014-11-05
  • Deputy member 2011-05-12 – 2014-11-01

Said and done

Hbt i hela världen

Motion 2016/17:2791 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2791 av Börje Vestlund m.fl. (S) Hbt i hela världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nordiskt samarbete i hbt-frågor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förändring


Utskottsberedning: 2016/17:AU14 2016/17:SfU15 2016/17:UU2 2016/17:UU3 2017/18:KU34
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:2791 av Börje Vestlund m.fl. (S) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:2791 av Börje Vestlund m.fl. (S) (pdf, 88 kB)

Infrastruktur i Västsverige

Motion 2016/17:2218 av Maria Andersson Willner m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2218 av Maria Andersson Willner m.fl. (S) Infrastruktur i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för att skapa en bättre infrastruktur i Västsverige och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2218 av Maria Andersson Willner m.fl. (S) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:2218 av Maria Andersson Willner m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Bekämpning av hiv

Motion 2016/17:2787 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2787 av Börje Vestlund m.fl. (S) Bekämpning av hiv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hiv och aids och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har varit bra på att arbeta preventivt mot hiv och aids. Det var


Utskottsberedning: 2016/17:SoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2787 av Börje Vestlund m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2787 av Börje Vestlund m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

HPV-vaccin för killar

Motion 2016/17:2698 av Jonas Gunnarsson (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2698 av Jonas Gunnarsson (S) HPV-vaccin för killar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att inkludera HPV-vaccin för killar i det allmänna vaccinationsprogrammet och tillkännager detta för regeringen. Motivering I


Utskottsberedning: 2016/17:SoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2698 av Jonas Gunnarsson (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2698 av Jonas Gunnarsson (S) (pdf, 60 kB)

Stad och land

Motion 2016/17:2186 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2186 av Mikael Dahlqvist m.fl. S Stad och land Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en stadland-integreringsstrategi för tillväxt i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i


Utskottsberedning: 2016/17:NU16 2017/18:KU37
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:2186 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S) (docx, 46 kB) Motion 2016/17:2186 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Skogen, jorden, vattnet och förutsättningarna för att kunna leva och arbeta i Värmland

Motion 2016/17:2151 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2151 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) Skogen, jorden, vattnet och förutsättningarna för att kunna leva och arbeta i Värmland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skogens betydelse för klimatutmaningen och framtidens jobb och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:MJU10 2016/17:MJU13 2016/17:NU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:2151 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:2151 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Kultur och demokrati

Motion 2016/17:2148 av Gunilla Svantorp m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2148 av Gunilla Svantorp m.fl. (S) Kultur och demokrati Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kultur som demokratibärare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om verktyg för


Utskottsberedning: 2016/17:KrU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:2148 av Gunilla Svantorp m.fl. (S) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:2148 av Gunilla Svantorp m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Ny lagstiftning för gode män

Motion 2016/17:2757 av Jonas Gunnarsson (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2757 av Jonas Gunnarsson (S) Ny lagstiftning för gode män Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en ny lagstiftning rörande rätten till och regleringen av de olika ställföreträdarinstituten god man och förvaltare som svarar


Utskottsberedning: 2016/17:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2757 av Jonas Gunnarsson (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2757 av Jonas Gunnarsson (S) (pdf, 58 kB)

Lönebidrag hos den egna arbetsgivaren

Motion 2016/17:1894 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1894 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) Lönebidrag hos den egna arbetsgivaren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över reglerna så att arbetstagare får rätt till anställning med lönebidrag hos den egna arbetsgivaren, och detta


Utskottsberedning: 2016/17:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1894 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1894 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Översyn av socialtjänstlagen

Motion 2016/17:1840 av Johan Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1840 av Johan Andersson m.fl. S Översyn av socialtjänstlagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över socialtjänstlagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den grundläggande strukturen för svensk äldreomsorg följer av


Utskottsberedning: 2017/18:SoU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1840 av Johan Andersson m.fl. (S) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:1840 av Johan Andersson m.fl. (S) (pdf, 70 kB)