Jonas Eriksson (Grn)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party The Green Party
Constituency Örebro County, Bench 234
Title Gymnasielärare.
Born 1967
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865840
Email jonas.eriksson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • The Green Party

  • Group Leader
  • Committee on the Constitution

  • Member
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member
  • The Riksdag Board

  • Member
  • The War Delegation

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2016-08-01 – 2022-09-26
  • Ledig 2016-01-18 – 2016-07-31
  • Ordinary member 2010-10-04 – 2016-01-17
  • The Green Party

  • Group Leader 2018-09-24 –
  • Deputy Group Leader 2018-01-16 – 2018-09-24
  • Group Leader 2016-11-01 – 2018-01-15
  • Deputy Group Leader 2016-01-01 – 2016-11-01
  • Group Leader 2015-05-18 – 2015-12-31
  • Deputy Group Leader 2015-03-18 – 2015-05-18
  • Group Leader 2015-01-02 – 2015-03-18
  • Deputy Group Leader 2014-09-29 – 2015-01-01
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2016-06-28 – 2018-09-24
  • Deputy Chair 2012-11-03 – 2014-09-29
  • Member 2012-11-03 – 2012-11-03
  • Deputy Chair 2011-09-22 – 2012-10-07
  • Member 2011-09-19 – 2011-09-21
  • Committee on the Constitution

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2010-10-12 – 2011-11-06
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2013-01-31 – 2014-09-29
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2018-10-02 –
  • Chair 2017-07-15 – 2018-10-02
  • Member 2017-07-15 – 2017-07-15
  • Nominations Committee

  • Member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • The Riksdag Board

  • Member 2018-10-02 –
  • Alternate member 2018-01-16 – 2018-10-02
  • Member 2016-11-01 – 2018-01-15
  • Alternate member 2016-01-01 – 2016-10-31
  • Member 2015-05-21 – 2015-12-31
  • Alternate member 2015-03-18 – 2015-05-21
  • Member 2015-02-05 – 2015-03-18
  • Alternate member 2014-10-07 – 2015-02-05
  • The War Delegation

  • Member 2014-10-14 –
  • Council for Members' Affairs

  • Member 2015-03-25 – 2016-11-09
  • Deputy member 2015-01-28 – 2015-03-25
  • Member 2014-10-15 – 2015-01-28

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 10-. Ledamot näringsutskottet 11 och 12, vice ordförande 11-14. Suppleant finansutskottet 10-11, socialutskottet 10-14, skatteutskottet 13-14, konstitutionsutskottet 14- och näringsutskottet 16-. Suppleant ledamotsrådet 15. Ledamot riksdagsstyrelsen 15, ersättare 14-15 och 16-. Ledamot ledamotsrådet 15- och krigsdelegationen 14-. Gruppledare, Miljöpartiet 15 och 16- och vice gruppledare 14-16.
 • Föräldrar

  Företagaren Roger Eriksson och undersköterskan/vårdaren Bodil Eriksson, f. Danielsson.
 • Utbildning

  4-årig teknisk linje, Örebro, slutår 87. Fil.mag. i matematik, fysik och religion. Enstaka universitetskurser i företagsekonomi och juridik. Gymnasielärarexamen.
 • Anställningar

  Lärare, Lindesbergs kommun 89-96. Gymnasielärare, Örebro kommun 98-07.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot, Almby-Norrbyås kommundelsnämnd i Örebro 98-02. Ledamot, byggnadsnämnden 00-10, vice ordförande 02-06, ordförande 06-10. Ordförande, kommunala handikapprådet 06-10. Ersättare, Programnämnd samhällsbyggnad. Landstingsfullmäktig, Örebro 02-10. Ledamot, hälso- och sjukvårdsnämnden 02-06. Ersättare, landstingsstyrelsen 02-06, ledamot 06-10. Oppositionsråd och gruppledare 05-10. Ledamot, Beredning samhällsbyggnad, Sveriges Kommuner och Landsting 07-11.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot, styrelsen för Miljöpartiet de gröna i Örebro län 05-10, ordförande 05-08. Ordförande, Miljöpartiets nätverk för landstings- och regionpolitiker 06-10.
 • Bostadsort

  Örebro

Said and done

Utökad definition av konfliktmineraler

Motion 2017/18:3370 av Jonas Eriksson (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3370 av Jonas Eriksson MP Utökad definition av konfliktmineraler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att verka för att även kobolt ska räknas som konfliktmineral och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den 3 april i


Utskottsberedning: 2017/18:UU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3370 av Jonas Eriksson (MP) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3370 av Jonas Eriksson (MP) (pdf, 56 kB)

Snabbare tåg Oslo-Karlstad-Örebro-Stockholm

Motion 2017/18:3367 av Stina Bergström och Jonas Eriksson (båda MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3367 av Stina Bergström och Jonas Eriksson båda MP Snabbare tåg OsloKarlstadÖrebroStockholm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av att investeringar på järnvägssträckan OsloKarlstadÖrebroStockholm finns med i kommande nationella


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3367 av Stina Bergström och Jonas Eriksson (båda MP) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3367 av Stina Bergström och Jonas Eriksson (båda MP) (pdf, 77 kB)

Karenstid för ändring av fastighetsavgift till fastighetsskatt efter brand

Motion 2017/18:3372 av Jonas Eriksson (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3372 av Jonas Eriksson MP Karenstid för ändring av fastighetsavgift till fastighetsskatt efter brand Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av rimlig tid för att återuppföra bostadshus efter brand innan Skatteverket tar ställning till


Utskottsberedning: 2017/18:SkU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3372 av Jonas Eriksson (MP) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3372 av Jonas Eriksson (MP) (pdf, 58 kB)

Etiska och hållbara investeringar i statens AP-fonder

Motion 2017/18:3371 av Jonas Eriksson och Agneta Börjesson (båda MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3371 av Jonas Eriksson och Agneta Börjesson båda MP Etiska och hållbara investeringar i statens AP-fonder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av nya placeringsregler för statens AP-fonder och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:FiU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3371 av Jonas Eriksson och Agneta Börjesson (båda MP) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3371 av Jonas Eriksson och Agneta Börjesson (båda MP) (pdf, 75 kB)

Vätterns vatten

Motion 2017/18:3369 av Emma Hult m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3369 av Emma Hult m.fl. MP Vätterns vatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att skydda Vätterns vatten genom ett överordnat riksintresse och genom att se till att krav på tillräckliga vattenskyddsområden införs, och detta tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:CU31
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3369 av Emma Hult m.fl. (MP) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3369 av Emma Hult m.fl. (MP) (pdf, 73 kB)

Snabbare tåg Oslo–Karlstad–Örebro–Stockholm

Motion 2016/17:1319 av Stina Bergström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:1319 av Stina Bergström m.fl. (MP) Snabbare tåg Oslo–Karlstad–Örebro–Stockholm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av att investeringar på järnvägssträckan Oslo–Karlstad–Örebro–Stockholm finns med i kommande nationella


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1319 av Stina Bergström m.fl. (MP) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:1319 av Stina Bergström m.fl. (MP) (pdf, 74 kB)

Skydd av Vätterns vatten

Motion 2016/17:1312 av Emma Hult m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:1312 av Emma Hult m.fl. MP Skydd av Vätterns vatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att skydda Vätterns vatten genom ett överordnat riksintresse och se till att krav på tillräckliga vattenskyddsområden införs samt tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:CU31
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1312 av Emma Hult m.fl. (MP) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1312 av Emma Hult m.fl. (MP) (pdf, 65 kB)

Lokal närvaro, konkurrens och transparens hos banker

Motion 2016/17:108 av Jonas Eriksson (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:108 av Jonas Eriksson MP Lokal närvaro, konkurrens och transparens hos banker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av lokal närvaro av bankverksamhet och bankkontor på landsbygden och på andra platser där tillgängligheten till banker


Utskottsberedning: 2016/17:FiU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:108 av Jonas Eriksson (MP) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:108 av Jonas Eriksson (MP) (pdf, 64 kB)

Reglering av träd och häckar på fastigheter

Motion 2016/17:109 av Jonas Eriksson (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:109 av Jonas Eriksson MP Reglering av träd och häckar på fastigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av förtydligande i lagstiftning om växtlighet på fastigheter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vad som gäller


Utskottsberedning: 2017/18:CU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:109 av Jonas Eriksson (MP) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:109 av Jonas Eriksson (MP) (pdf, 59 kB)

Snabbare tåg Oslo-Karlstad-Örebro-Stockholm

Motion 2015/16:1609 av Jonas Eriksson och Stina Bergström (båda MP)

Motion till riksdagen 2015/16:1609 av Jonas Eriksson och Stina Bergström (båda MP) Snabbare tåg Oslo–Karlstad–Örebro–Stockholm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en åtgärdsvalsstudie för kollektiva persontransporter på sträckan Oslo–Karlstad–Örebro–Stockholm


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1609 av Jonas Eriksson och Stina Bergström (båda MP) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:1609 av Jonas Eriksson och Stina Bergström (båda MP) (pdf, 85 kB)