Jonas Eriksson(Grn)

Jonas Eriksson (Grn)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party The Green Party
Constituency Örebro County, Bench 270
Title Gymnasielärare.
Born 1967
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865840
Email jonas.eriksson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • The Green Party

  • Group Leader
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Chair
  • Nominations Committee

  • Member
  • The War Delegation

  • Member
  • The Riksdag Board

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2016-08-01 – 2018-09-24
  • Ledig 2016-01-18 – 2016-07-31
  • Ordinary member 2010-10-04 – 2016-01-17
  • The Green Party

  • Group Leader 2016-11-01 –
  • Deputy Group Leader 2016-01-01 – 2016-11-01
  • Group Leader 2015-05-18 – 2015-12-31
  • Deputy Group Leader 2015-03-18 – 2015-05-18
  • Group Leader 2015-01-02 – 2015-03-18
  • Deputy Group Leader 2014-09-29 – 2015-01-01
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2016-06-28 – 2018-09-24
  • Deputy Chair 2012-11-03 – 2014-09-29
  • Member 2012-11-03 – 2012-11-03
  • Deputy Chair 2011-09-22 – 2012-10-07
  • Member 2011-09-19 – 2011-09-21
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2010-10-12 – 2011-11-06
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2013-01-31 – 2014-09-29
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Chair 2017-07-15 –
  • Member 2017-07-15 – 2017-07-15
  • Nominations Committee

  • Member 2014-09-29 –
  • The Riksdag Board

  • Member 2016-11-01 –
  • Alternate member 2016-01-01 – 2016-10-31
  • Member 2015-05-21 – 2015-12-31
  • Alternate member 2015-03-18 – 2015-05-21
  • Member 2015-02-05 – 2015-03-18
  • Alternate member 2014-10-07 – 2015-02-05
  • The War Delegation

  • Member 2014-10-14 –
  • Council for Members' Affairs

  • Member 2015-03-25 – 2016-11-09
  • Deputy member 2015-01-28 – 2015-03-25
  • Member 2014-10-15 – 2015-01-28

Said and done

Snabbare tåg Oslo–Karlstad–Örebro–Stockholm

Motion 2016/17:1319 av Stina Bergström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:1319 av Stina Bergström m.fl. (MP) Snabbare tåg Oslo–Karlstad–Örebro–Stockholm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av att investeringar på järnvägssträckan Oslo–Karlstad–Örebro–Stockholm finns med i kommande nationella


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1319 av Stina Bergström m.fl. (MP) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:1319 av Stina Bergström m.fl. (MP) (pdf, 74 kB)

Skydd av Vätterns vatten

Motion 2016/17:1312 av Emma Hult m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:1312 av Emma Hult m.fl. (MP) Skydd av Vätterns vatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att skydda Vätterns vatten genom ett överordnat riksintresse och se till att krav på tillräckliga vattenskyddsområden införs samt


Utskottsberedning: CU

Motion 2016/17:1312 av Emma Hult m.fl. (MP) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1312 av Emma Hult m.fl. (MP) (pdf, 65 kB)

Lokal närvaro, konkurrens och transparens hos banker

Motion 2016/17:108 av Jonas Eriksson (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:108 av Jonas Eriksson (MP) Lokal närvaro, konkurrens och transparens hos banker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av lokal närvaro av bankverksamhet och bankkontor på landsbygden och på andra platser där tillgängligheten


Utskottsberedning: 2016/17:FiU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:108 av Jonas Eriksson (MP) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:108 av Jonas Eriksson (MP) (pdf, 64 kB)

Reglering av träd och häckar på fastigheter

Motion 2016/17:109 av Jonas Eriksson (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:109 av Jonas Eriksson (MP) Reglering av träd och häckar på fastigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av förtydligande i lagstiftning om växtlighet på fastigheter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vad


Utskottsberedning: CU

Motion 2016/17:109 av Jonas Eriksson (MP) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:109 av Jonas Eriksson (MP) (pdf, 59 kB)

Snabbare tåg Oslo-Karlstad-Örebro-Stockholm

Motion 2015/16:1609 av Jonas Eriksson och Stina Bergström (båda MP)

Motion till riksdagen 2015/16:1609 av Jonas Eriksson och Stina Bergström (båda MP) Snabbare tåg Oslo–Karlstad–Örebro–Stockholm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en åtgärdsvalsstudie för kollektiva persontransporter på sträckan Oslo–Karlstad–Örebro–Stockholm


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1609 av Jonas Eriksson och Stina Bergström (båda MP) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:1609 av Jonas Eriksson och Stina Bergström (båda MP) (pdf, 85 kB)

Centrum för samisk hälsa

Motion 2015/16:1607 av Magda Rasmusson och Jonas Eriksson (båda MP)

Motion till riksdagen 2015/16:1607 av Magda Rasmusson och Jonas Eriksson (båda MP) Centrum för samisk hälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över inrättandet av ett centrum för samisk hälsa och tillkännager detta för regeringen. Motivering Samerna


Utskottsberedning: 2016/17:SoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1607 av Magda Rasmusson och Jonas Eriksson (båda MP) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:1607 av Magda Rasmusson och Jonas Eriksson (båda MP) (pdf, 73 kB)

Giftfria förskolor

Motion 2015/16:1586 av Jonas Eriksson (MP)

Motion till riksdagen 2015/16:1586 av Jonas Eriksson (MP) Giftfria förskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga att öronmärka medel för giftfri förskola och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2015/16:MJU18 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2015/16:1586 av Jonas Eriksson (MP) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1586 av Jonas Eriksson (MP) (pdf, 77 kB)

Skydd av Vätterns vatten

Motion 2015/16:1594 av Emma Hult m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2015/16:1594 av Emma Hult m.fl. (MP) Skydd av Vätterns vatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att skydda Vättern genom ett överordnat riksintresse och tillkännager detta för regeringen. Bakgrund Vättern hyser såväl natur-


Utskottsberedning: 2015/16:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1594 av Emma Hult m.fl. (MP) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1594 av Emma Hult m.fl. (MP) (pdf, 70 kB)

Reklamation av fel på småhus

Motion 2015/16:1147 av Jonas Eriksson (MP)

Motion till riksdagen 2015/16:1147 av Jonas Eriksson (MP) Reklamation av fel på småhus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att även konsumenter som köper småhus i andra hand bör få reklamera fel på huset till byggföretaget och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vid


Utskottsberedning: 2016/17:CU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1147 av Jonas Eriksson (MP) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1147 av Jonas Eriksson (MP) (pdf, 57 kB)

Hälsofrämjande utemiljöer för elever

Motion 2015/16:265 av Jonas Eriksson (MP)

Motion till riksdagen 2015/16:265 av Jonas Eriksson (MP) Hälsofrämjande utemiljöer för elever Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna barns och elevers rätt till hälsofrämjande och pedagogiska utemiljöer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sveriges


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:265 av Jonas Eriksson (MP) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:265 av Jonas Eriksson (MP) (pdf, 63 kB)