Johanna Jönsson(Cen)

Johanna Jönsson (Cen)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency City of Stockholm, Bench 315
Title Kommunikatör
Born 1982
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email johanna.jonsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-11-25 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-10-14 –

Said and done

med anledning av prop. 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition

Motion 2016/17:3722 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3722 av Annie Lööf m.fl. (C) med anledning av prop. 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 1 Sverige behöver en ny reformagenda 2 Alliansens bedömning av svensk ekonomi Starkare internationell återhämtning Utanförskapet


Utskottsberedning: 2016/17:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3722 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 697 kB) Motion 2016/17:3722 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 846 kB)

med anledning av skr. 2016/17:176 Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring

Motion 2016/17:3717 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3717 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av skr. 2016/17:176 Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör vidta ytterligare åtgärder för att utveckla regelverket


Utskottsberedning: 2016/17:SfU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2016/17:3717 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3717 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 66 kB)

med anledning av prop. 2016/17:121 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen

Motion 2016/17:3637 av Johanna Jönsson och Anders W Jonsson (båda C)

Motion till riksdagen 2016/17:3637 av Johanna Jönsson och Anders W Jonsson (båda C) med anledning av prop. 2016/17:121 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen Innehåll sförteckning Förslag till riksdagsbeslut Bakgrund Regeringens förslag Laga kraft Ny möjlighet till prövning Psykosocial


Utskottsberedning: 2016/17:SfU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3637 av Johanna Jönsson och Anders W Jonsson (båda C) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3637 av Johanna Jönsson och Anders W Jonsson (båda C) (pdf, 70 kB)

Arbetskraftsinvandring

Interpellation 2016/17:368 av Johanna Jönsson (C)

Interpellation 2016/17:368 Arbetskraftsinvandring av Johanna Jönsson (C) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Enligt regeringens faktablad om svensk migrations- och integrationspolitik från februari 2017 är ett av regeringens mål att "främja en behovsstyrd arbetskrafts­invandring". Migrationsministern

Inlämnad: 2017-03-10 Svarsdatum: 2017-04-28 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2016/17:368 av Johanna Jönsson (C) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetskraftsinvandring

Medicinsk åldersbedömning

Interpellation 2016/17:367 av Johanna Jönsson (C)

Interpellation 2016/17:367 Medicinsk åldersbedömning av Johanna Jönsson (C) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) De senaste veckorna har tre ensamkommande afghanska ungdomar tagit livet av sig. Många fler har försökt begå självmord eller uppvisar andra former av självskade­beteende. Personal

Inlämnad: 2017-03-10 Svarsdatum: 2017-04-28 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2016/17:367 av Johanna Jönsson (C) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Medicinsk åldersbedömning

Överklagande av statusförklaring

Skriftlig fråga 2016/17:554 av Johanna Jönsson (C)

Fråga 2016/17:554 Överklagande av statusförklaring av Johanna Jönsson (C) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Många asylsökande som kommer från Eritrea och Syrien får inget offentligt biträde i asylprocessen, eftersom de kommer att få uppehållstillstånd och därför inte anses vara i behov

Inlämnad: 2016-12-16 Svarsdatum: 2017-01-11 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:554 av Johanna Jönsson (C) (pdf, 79 kB)

Glappet mellan ersättningsformer

Skriftlig fråga 2016/17:428 av Johanna Jönsson (C)

Fråga 2016/17:428 Glappet mellan ersättningsformer av Johanna Jönsson (C) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Medan en asylsökande prövas av Migrationsverket har hen rätt till dag­ersätt­ning från Migrationsverket. Vid beviljat uppehållstillstånd och genomförd bosättning får nyanlända

Inlämnad: 2016-12-01 Svarsdatum: 2016-12-14 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:428 av Johanna Jönsson (C) (pdf, 77 kB)

Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2016/17:3413 av Johanna Jönsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3413 av Johanna Jönsson m.fl. (C) Utgiftsområde 8 Migration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 8 Migration enligt förslaget i tabell 1. Motivering Centerpartiets migrationspolitik grundar sig på övertygelsen att möjligheten


Utskottsberedning: 2016/17:SfU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3413 av Johanna Jönsson m.fl. (C) (docx, 54 kB) Motion 2016/17:3413 av Johanna Jönsson m.fl. (C) (pdf, 75 kB)

Slå vakt om arbetskraftsinvandringen

Motion 2016/17:3267 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3267 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) Slå vakt om arbetskraftsinvandringen Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att förbättra förutsättningarna för arbetskraftsinvandring med särskild inriktning på yrken där det


Utskottsberedning: 2016/17:SfU17
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 4 avslag, 2 bifall,

Motion 2016/17:3267 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:3267 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 68 kB)

Sänkta trösklar för arbetskraftsinvandring

Motion 2016/17:2975 av Johanna Jönsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:2975 av Johanna Jönsson m.fl. (C) Sänkta trösklar för arbetskraftsinvandring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att betona vikten av arbetskraftsinvandring och rörlighet för arbetskraft och studenter för tillväxt, kompetensförsörjning


Utskottsberedning: UbU 2016/17:SfU15 2016/17:SfU17
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 17 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:2975 av Johanna Jönsson m.fl. (C) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:2975 av Johanna Jönsson m.fl. (C) (pdf, 84 kB)