Johanna Haraldsson (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Jönköping County, Bench 326
Title Industriarbetare.
Born 1980
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864306
Email johanna.haraldsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Civil Affairs

  • Member
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member
  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Civil Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2014-11-25 – 2018-09-24
  • Deputy member 2018-03-13 – 2018-05-24

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2017/18:CU17 27 march 2018 Ersättningsrätt och insolvensrätt
Frågestund 18 january 2018 Frågestund
Debatt om förslag 2017/18:CU7 13 december 2017 Associationsrätt
Frågestund 30 november 2017 Frågestund

Lantmäteriet som hinder för bostadsbyggande

Skriftlig fråga 2017/18:728 av Johanna Haraldsson (S)

Fråga 2017/18:728 Lantmäteriet som hinder för bostadsbyggande av Johanna Haraldsson (S) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Vid mina besök i kommuner inom Jönköpings län då vi diskuterat förutsättningarna för bostadsbyggande har en fråga varit återkommande. Flera av de tjänstemän och förtroendevalda som jag talat

Inlämnad: 2018-02-06 Svarsdatum: 2018-02-14 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:728 av Johanna Haraldsson (S) (pdf, 76 kB)

Ökade kostnader för LSS

Skriftlig fråga 2017/18:310 av Johanna Haraldsson (S)

Fråga 2017/18:310 Ökade kostnader för LSS av Johanna Haraldsson (S) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Sedan tillämpningen av LSS-lagstiftningen förändrats i samband med Högsta förvaltningsdomstolens vägledande domar har kostnaderna för personlig assistans i hög grad flyttats från statlig till kommunal nivå. För

Inlämnad: 2017-11-21 Svarsdatum: 2017-11-29 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2017/18:310 av Johanna Haraldsson (S) (pdf, 78 kB)

Yrkesvux

Skriftlig fråga 2017/18:86 av Johanna Haraldsson (S)

Fråga 2017/18:86 Yrkesvux av Johanna Haraldsson (S) till Statsrådet Anna Ekström (S) Den svenska modellen bygger på att det offentliga tar ett stort ansvar för utbildning och kompetensförsörjning. Detta skapar förutsättningar för människor att växa och växla genom livet, vilket är ett krav på en alltmer föränderlig

Inlämnad: 2017-10-10 Svarsdatum: 2017-10-20 Besvarare: Statsrådet Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2017/18:86 av Johanna Haraldsson (S) (pdf, 76 kB)

Lika rätt till lärlingsersättning

Motion 2017/18:2154 av Johanna Haraldsson (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2154 av Johanna Haraldsson S Lika rätt till lärlingsersättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över rätten till lärlingsersättning och överväga att genomföra ändringar i förordningen så att elever oavsett utbildningsform behandlas


Utskottsberedning: 2017/18:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2154 av Johanna Haraldsson (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2154 av Johanna Haraldsson (S) (pdf, 58 kB)

Graviditet, förlossning och kvinnors hälsa

Motion 2017/18:2142 av Johanna Haraldsson (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2142 av Johanna Haraldsson (S) Graviditet, förlossning och kvinnors hälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om forskning och kunskapsspridning kring kvinnors hälsa i samband med graviditet och förlossning och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:UbU17

Motion 2017/18:2142 av Johanna Haraldsson (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2142 av Johanna Haraldsson (S) (pdf, 56 kB)

Vårdskador

Motion 2017/18:2686 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2686 av Hillevi Larsson m.fl. (S) Vårdskador Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vårdskadades möjlighet till en oberoende granskning av medicinska intyg i vissa fall och tillkännager detta för regeringen. Motivering Om man


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:2686 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2686 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Kompetensutveckling i arbetslivet

Motion 2017/18:2682 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2682 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) Kompetensutveckling i arbetslivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kompetensutveckling i arbetslivet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många arbetsplatser har idag svårt


Utskottsberedning: 2017/18:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2682 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2682 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Högre kvalitet i den högre utbildningen

Motion 2017/18:1915 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1915 av Johanna Haraldsson m.fl. S Högre kvalitet i den högre utbildningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över behovet av fortsatta investeringar i högre utbildning och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16

Motion 2017/18:1915 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1915 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) (pdf, 62 kB)

Götalandsbanan och Europabanan ska ses som en helhet

Motion 2017/18:1365 av Thomas Strand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1365 av Thomas Strand m.fl. S Götalandsbanan och Europabanan ska ses som en helhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över möjligheten att ta ett principbeslut om att bygga hela Europabanan och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:TU18

Motion 2017/18:1365 av Thomas Strand m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1365 av Thomas Strand m.fl. (S) (pdf, 63 kB)

Kombidirektivet

Motion 2017/18:1359 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1359 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. S Kombidirektivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över kombidirektivet och se över möjligheten att ge berörda myndigheter möjligheter att utbyta information för att få ordning och reda


Utskottsberedning: 2017/18:TU14

Motion 2017/18:1359 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1359 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S) (pdf, 67 kB)