Johan Nissinen(SweDem)

Johan Nissinen (SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County North and East, Bench 127
Title Terminalarbetare/Ekonomistudent.
Born 1989
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email johan.nissinen[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member
  • The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2014-10-07 – 2016-02-03
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 –
  • The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

  • Member 2016-04-05 –
  • Deputy member 2014-11-01 – 2016-04-05

Said and done

med anledning av skr. 2016/17:148 Riksrevisionens rapport om förutsättningar för en säker kraftöverföring

Motion 2016/17:3671 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3671 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) med anledning av skr. 2016/17:148 Riksrevisionens rapport om förutsättningar för en säker kraftöverföring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en expertkommitté för elinfrastruktur


Utskottsberedning: NU

Motion 2016/17:3671 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3671 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 70 kB)

med anledning av skr. 2016/17:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2016

Motion 2016/17:3662 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3662 av Björn Söder m.fl. (SD) med anledning av skr. 2016/17:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för en omförhandling så att svenska folket kan ges möjlighet


Utskottsberedning: 2016/17:UU10

Motion 2016/17:3662 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 104 kB) Motion 2016/17:3662 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 184 kB)

med anledning av skr. 2016/17:53 Riksrevisionens rapport om Utrikesförvaltningens konsulära krisberedskap

Motion 2016/17:3578 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3578 av Markus Wiechel m.fl. (SD) med anledning av skr. 2016/17:53 Riksrevisionens rapport om Utrikesförvaltningens konsulära krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utred a om ett förordnande


Utskottsberedning: 2016/17:UU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:3578 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3578 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 67 kB)

med anledning av prop. 2016/17:66 Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet

Motion 2016/17:3571 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3571 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) med anledning av prop. 2016/17:66 Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2016/17:NU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3571 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3571 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 65 kB)

med anledning av prop. 2016/17:32 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

Motion 2016/17:3528 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3528 av Björn Söder m.fl. (SD) med anledning av prop. 2016/17:32 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att medge att regeringen ställer en svensk väpnad styrka


Utskottsberedning: 2016/17:UFöU2

Motion 2016/17:3528 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3528 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 77 kB)

med anledning av skr. 2016/17:12 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under helåret 2015 och första halvåret 2016

Motion 2016/17:3506 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3506 av Björn Söder m.fl. (SD) med anledning av skr. 2016/17:12 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under helåret 2015 och första halvåret 2016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om klagofristen vid domstolen och


Utskottsberedning: 2016/17:UU13

Motion 2016/17:3506 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3506 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 70 kB)

Trafikteori och CSN-lån för körkort

Motion 2016/17:2543 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2543 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) Trafikteori och CSN-lån för körkort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motione n om att införa trafikteori i skolan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2016/17:SkU25 2016/17:UbU15
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 1 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:2543 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2543 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) (pdf, 69 kB)

Granska skolor som drivs av trossamfund

Motion 2016/17:2475 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2475 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) Granska skolor som drivs av trossamfund Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Skolinspektionen i uppdrag att granska skolor som drivs av trossamfund eller har en nära koppling


Utskottsberedning: 2016/17:UbU19

Motion 2016/17:2475 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2475 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) (pdf, 64 kB)

Förbud mot konfessionella friskolor

Motion 2016/17:2257 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2257 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) Förbud mot konfessionella friskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett stopp för konfessionella friskolor i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2016/17:UbU19

Motion 2016/17:2257 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:2257 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) (pdf, 69 kB)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Motion 2016/17:2934 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2934 av Björn Söder m.fl. (SD) Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt


Utskottsberedning: 2016/17:UU1

Motion 2016/17:2934 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 65 kB) Motion 2016/17:2934 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 94 kB)