Johan Löfstrand (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Östergötland County, Bench 9
Title Statistiker
Born 1976
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864869
Email johan.lofstrand[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Civil Affairs

  • Member
  • The War Delegation

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2017-07-01 – 2022-09-26
  • Ledig 2017-02-27 – 2017-06-30
  • Ordinary member 2016-01-01 – 2017-02-26
  • Ledig 2015-09-01 – 2015-12-31
  • Ordinary member 2002-09-30 – 2015-08-31
  • Committee on Civil Affairs

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy Chair 2017-07-01 – 2018-09-24
  • Member 2017-03-02 – 2017-06-30
  • Deputy Chair 2016-01-01 – 2017-03-02
  • Member 2015-09-18 – 2015-12-31
  • Deputy Chair 2014-10-07 – 2015-09-18
  • Member 2009-11-28 – 2010-10-04
  • Chair 2009-11-03 – 2009-11-27
  • Member 2006-10-10 – 2009-11-03
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2010-10-19 – 2014-09-29
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Deputy Chair 2018-03-13 – 2018-05-24
  • Committee on Civil Law

  • Member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • The War Delegation

  • Member 2014-10-14 –
  • 2013-03-20 – 2014-03-26

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 02-. Ledamot lagutskottet 02-06, civilutskottet 06-09, 10 och 15, ordförande 09, vice ordförande 14-15 och 16-. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 10-14. Suppleant trafikutskottet 02-06 och försvarsutskottet 06-14. Ledamot krigsdelegationen 14-.
 • Föräldrar

  Ombudsmannen Jan Löfstrand och undersköterskan Anita Löfstrand, f. Hadarson.
 • Utbildning

  Fil.mag., statistik. Fil.kand., nationalekonomi.
 • Anställningar

  Livsmedelsarbetare 93-94.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Djurskyddsmyndigheten 03-07. Ledamot, Boverkets insynsråd 06-10 och 16-. Könsneutrala äktenskapsutredningens referensgrupp. Referensgruppen för Utredningen kring frivillig revision. Ledamot, Länsstyrelsen i Östergötlands läns insynsråd 11-. Revisorssuppleant, Systembolaget AB 13-14. Ledamot i referensgruppen för ny äktenskapslagstiftning 05-07. Ledamot i referensgruppen för avskaffandet av revisionsplikten 06-08. Ledamot i den parlamentariska kommittén om en ny organisation för polisen 10-13. Ledamot i Bostadsplaneringskommittén 15. Regeringens särskilda utredare i Utredningen om vissa konsumentkrediter 15-16.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, SSU i Östergötland 00-04. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Östergötland 00-. Ordförande, Socialdemokraterna i Linköping 05-11. Styreleledamot, Sverok -03. Suppleant, AB Stångåstaden, Linköpings kommun 06-. Vice ordförande och ledamot, Mjärdevi Science Park AB, Linköpings kommun 06-.
 • Bostadsort

  Linköping

Said and done

Behov av resurser vid planering av Ostlänken hos berörda länsstyrelser

Motion 2014/15:2754 av Johan Löfstrand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2754 av Johan Löfstrand m.fl. S Behov av resurser vid planering av Ostlänken hos berörda länsstyrelser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att beakta behoven av planeringsresurser för Ostlänken hos berörda länsstyrelser.


Utskottsberedning: 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2754 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2754 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (pdf, 66 kB)

Åldersgräns för bostadsbidrag

Motion 2014/15:2752 av Johan Löfstrand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2752 av Johan Löfstrand m.fl. S Åldersgräns för bostadsbidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över reglerna för bostadsbidraget Motivering En stor andel av studenterna, men också en del unga människor


Utskottsberedning: 2014/15:SfU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2752 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2752 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (pdf, 59 kB)

Barn som faller mellan stolarna

Motion 2014/15:2296 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2296 av Anna-Lena Sörenson m.fl. S Barn som faller mellan stolarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om barn som faller mellan stolarna. Motivering Vid en granskning som Skolinspektionen genomfört har man funnit att


Utskottsberedning: 2014/15:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2296 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2296 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S) (pdf, 63 kB)

Idrott och hbt-personer

Motion 2014/15:2258 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2258 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Idrott och hbt-personer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om idrott och hbt-personer. Motivering Vi vet att diskriminering och ojämlik behandling inte försvinner av sig själva utan


Utskottsberedning: 2014/15:KrU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2258 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2258 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Hbt och kulturen

Motion 2014/15:2057 av Hannah Bergstedt m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2057 av Hannah Bergstedt m.fl. S Hbt och kulturen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de kulturpolitiska målen tydligt ska främja kulturverksamheter som speglar, berör eller inbegriper hbt-personer och hbt-personers


Utskottsberedning: 2014/15:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2057 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2057 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Ändrad rösträttsålder

Motion 2014/15:2753 av Johan Löfstrand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2753 av Johan Löfstrand m.fl. S Ändrad rösträttsålder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ändra rösträttsåldern. Motivering Svenska medborgare som är över 18 år eller fyller 18 år senast


Utskottsberedning: 2015/16:KU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2753 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2014/15:2753 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (pdf, 62 kB)

Ett demokratiskt statsskick

Motion 2014/15:2256 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2256 av Anna-Lena Sörenson m.fl. S Ett demokratiskt statsskick Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att fasa ut monarkin till förmån för ett demokratiskt statsskick. Motivering De


Utskottsberedning: 2015/16:KU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2256 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2256 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S) (pdf, 62 kB)

Öka inslaget av geriatrik i läkarutbildningen

Motion 2014/15:1437 av Johan Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1437 av Johan Andersson m.fl. S Öka inslaget av geriatrik i läkarutbildningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inslagen av geriatrik bör stärkas i läkarutbildningen. Motivering Äldres hälsotillstånd har successivt


Utskottsberedning: 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1437 av Johan Andersson m.fl. (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1437 av Johan Andersson m.fl. (S) (pdf, 62 kB)

Modernisering av socialtjänsten

Motion 2014/15:1161 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1161 av Anna-Lena Sörenson m.fl. S Modernisering av socialtjänsten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över socialtjänstlagen för att göra det enklare för den enskilde att ta del av servicetjänster. Riksdagen


Utskottsberedning: 2014/15:SoU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:1161 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1161 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S) (pdf, 63 kB)

Kooperativ vindkraft och uttagsskatt

Motion 2014/15:1136 av Johan Löfstrand (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1136 av Johan Löfstrand S Kooperativ vindkraft och uttagsskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av frågan om uttagsskatt på kooperativ vindkraft. Motivering Vindkraftskooperativen är en av Sveriges


Utskottsberedning: 2014/15:SkU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1136 av Johan Löfstrand (S) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:1136 av Johan Löfstrand (S) (pdf, 61 kB)