Johan Löfstrand (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Östergötland County, Bench 9
Title Statistiker
Born 1976
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864869
Email johan.lofstrand[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Civil Affairs

  • Member
  • The War Delegation

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2017-07-01 – 2022-09-26
  • Ledig 2017-02-27 – 2017-06-30
  • Ordinary member 2016-01-01 – 2017-02-26
  • Ledig 2015-09-01 – 2015-12-31
  • Ordinary member 2002-09-30 – 2015-08-31
  • Committee on Civil Affairs

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy Chair 2017-07-01 – 2018-09-24
  • Member 2017-03-02 – 2017-06-30
  • Deputy Chair 2016-01-01 – 2017-03-02
  • Member 2015-09-18 – 2015-12-31
  • Deputy Chair 2014-10-07 – 2015-09-18
  • Member 2009-11-28 – 2010-10-04
  • Chair 2009-11-03 – 2009-11-27
  • Member 2006-10-10 – 2009-11-03
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2010-10-19 – 2014-09-29
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Deputy Chair 2018-03-13 – 2018-05-24
  • Committee on Civil Law

  • Member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • The War Delegation

  • Member 2014-10-14 –
  • 2013-03-20 – 2014-03-26

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 02-. Ledamot lagutskottet 02-06, civilutskottet 06-09, 10 och 15, ordförande 09, vice ordförande 14-15 och 16-. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 10-14. Suppleant trafikutskottet 02-06 och försvarsutskottet 06-14. Ledamot krigsdelegationen 14-.
 • Föräldrar

  Ombudsmannen Jan Löfstrand och undersköterskan Anita Löfstrand, f. Hadarson.
 • Utbildning

  Fil.mag., statistik. Fil.kand., nationalekonomi.
 • Anställningar

  Livsmedelsarbetare 93-94.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Djurskyddsmyndigheten 03-07. Ledamot, Boverkets insynsråd 06-10 och 16-. Könsneutrala äktenskapsutredningens referensgrupp. Referensgruppen för Utredningen kring frivillig revision. Ledamot, Länsstyrelsen i Östergötlands läns insynsråd 11-. Revisorssuppleant, Systembolaget AB 13-14. Ledamot i referensgruppen för ny äktenskapslagstiftning 05-07. Ledamot i referensgruppen för avskaffandet av revisionsplikten 06-08. Ledamot i den parlamentariska kommittén om en ny organisation för polisen 10-13. Ledamot i Bostadsplaneringskommittén 15. Regeringens särskilda utredare i Utredningen om vissa konsumentkrediter 15-16.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, SSU i Östergötland 00-04. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Östergötland 00-. Ordförande, Socialdemokraterna i Linköping 05-11. Styreleledamot, Sverok -03. Suppleant, AB Stångåstaden, Linköpings kommun 06-. Vice ordförande och ledamot, Mjärdevi Science Park AB, Linköpings kommun 06-.
 • Bostadsort

  Linköping

Said and done

Allmännyttan och hyresrättens framtid

Skriftlig fråga 2007/08:1188 av Löfstrand, Johan (s)

den 9 maj Fråga 2007/08:1188 Allmännyttan och hyresrättens framtid av Johan Löfstrand s till statsrådet Mats Odell kd Den 18 april presenterade regeringens utredare Michaël Koch utredningen EU, allmännyttan och hyrorna. Förslagen i utredningen är många och kommer att få oerhört stor påverkan på den svenska bostadsmarknaden

Inlämnad: 2008-05-09 Besvarare: Mats Odell (KD)

med anledning av prop. 2007/08:134 Det nya statliga lantmäteriet

Motion 2007/08:C3 av Carina Moberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:C3 av Carina Moberg m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:134 Det nya statliga lantmäteriet s42031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att godkänna att Kartförlaget, Kartcentrum och Kartbutiken vid den statliga lantmäterimyndigheten säljs. Motivering I


Utskottsberedning: 2007/08:CU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:C3 av Carina Moberg m.fl. (s) (doc, 44 kB)

Vattenfalls omorganisation och dess påverkan på eldistribution och driftsäkerhet

Skriftlig fråga 2007/08:638 av Löfstrand, Johan (s)

den 24 januari Fråga 2007/08:638 Vattenfalls omorganisation och dess  påverkan på eldistribution och driftsäkerhet av Johan Löfstrand s till näringsminister Maud Olofsson c Riksdagen har sagt att planerade avbrott i elöverföringen inte får överstiga 24 timmar från år 2011. Dessutom har Riksrevisionens styrelse

Inlämnad: 2008-01-24 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Legitimation för perfusionister och andra yrkeskategorier inom vården

Skriftlig fråga 2007/08:623 av Löfstrand, Johan (s)

den 24 januari Fråga 2007/08:623 Legitimation för perfusionister och andra yrkeskategorier inom vården av Johan Löfstrand s till socialminister Göran Hägglund kd En perfusionist är en person som sköter hjärt-lungmaskinen som tar över blodcirkulationen vid en hjärt-lungoperation. Yrket har funnits i Sverige sedan

Inlämnad: 2008-01-24 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Värdighet och trovärdighet

Skriftlig fråga 2007/08:503 av Löfstrand, Johan (s)

den 14 december Fråga 2007/08:503 Värdighet och trovärdighet av Johan Löfstrand s till statsrådet Maria Larsson kd Regeringen har i år tillsatt en särskild utredare till en utredning om en värdighetsgaranti inom äldreomsorgen. Regeringens syfte är att tydliggöra vad äldreomsorgen ska erbjuda för de äldre och deras

Inlämnad: 2007-12-14 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Public services framtid

Skriftlig fråga 2007/08:196 av Löfstrand, Johan (s)

den 1 november Fråga 2007/08:196 Public services framtid av Johan Löfstrand s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att se över public service, dess bolags SVT, SR och UR roller och finansiering. Översynen medförde också att sändningstillstånden för bolagen

Inlämnad: 2007-11-01 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Marknadshyror eller bruksvärdessystem

Interpellation 2007/08:82 av Löfstrand, Johan (s)

den 25 oktober Interpellation 2007/08:82 Marknadshyror eller bruksvärdessystem av Johan Löfstrand s till statsrådet Mats Odell kd Kärnan i den svenska sociala bostadspolitiken är de allmännyttiga bostadsföretagen och bruksvärdessystemet. De allmännyttiga bostadsföretagen är öppna för alla medborgare utan särskilda

Inlämnad: 2007-10-25 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Marknadshyror eller bruksvärdessystem

De förtroendevalda kommunrevisorernas roll i framtiden

Skriftlig fråga 2007/08:145 av Löfstrand, Johan (s)

den 24 oktober Fråga 2007/08:145 De förtroendevalda kommunrevisorernas roll i framtiden av Johan Löfstrand s till statsrådet Mats Odell kd Regeringen gav i december 2006 Statskontoret i uppdrag att analysera tänkbara åtgärder för att ytterligare stärka den kommunala revisionens oberoende. I uppdraget ingick att

Inlämnad: 2007-10-24 Besvarare: Mats Odell (KD)

Riksväg 50 i Motala

Motion 2007/08:T459 av Sonia Karlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:T459 av Sonia Karlsson m.fl. s Riksväg 50 i Motala s45167 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om riksväg 50. Motivering Omläggningen av riksväg 50 genom Motala finns med i den nationella planen för vägtransportsystemet


Utskottsberedning: 2007/08:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:T459 av Sonia Karlsson m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Ökade möjligheter att ta sig ur sjukskrivning med hjälp av studier

Motion 2007/08:Sf306 av Johan Löfstrand och Louise Malmström (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf306 av Johan Löfstrand och Louise Malmström s Ökade möjligheter att ta sig ur sjukskrivning med hjälp av studier s98008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga att öka möjligheterna att ta sig ur sjukskrivning


Utskottsberedning: 2007/08:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Sf306 av Johan Löfstrand och Louise Malmström (s) (doc, 39 kB)