Johan Löfstrand (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Östergötland County, Bench 9
Title Statistiker
Born 1976
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864869
Email johan.lofstrand[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Civil Affairs

  • Member
  • The War Delegation

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2017-07-01 – 2022-09-26
  • Ledig 2017-02-27 – 2017-06-30
  • Ordinary member 2016-01-01 – 2017-02-26
  • Ledig 2015-09-01 – 2015-12-31
  • Ordinary member 2002-09-30 – 2015-08-31
  • Committee on Civil Affairs

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy Chair 2017-07-01 – 2018-09-24
  • Member 2017-03-02 – 2017-06-30
  • Deputy Chair 2016-01-01 – 2017-03-02
  • Member 2015-09-18 – 2015-12-31
  • Deputy Chair 2014-10-07 – 2015-09-18
  • Member 2009-11-28 – 2010-10-04
  • Chair 2009-11-03 – 2009-11-27
  • Member 2006-10-10 – 2009-11-03
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2010-10-19 – 2014-09-29
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Deputy Chair 2018-03-13 – 2018-05-24
  • Committee on Civil Law

  • Member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • The War Delegation

  • Member 2014-10-14 –
  • 2013-03-20 – 2014-03-26

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 02-. Ledamot lagutskottet 02-06, civilutskottet 06-09, 10 och 15, ordförande 09, vice ordförande 14-15 och 16-. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 10-14. Suppleant trafikutskottet 02-06 och försvarsutskottet 06-14. Ledamot krigsdelegationen 14-.
 • Föräldrar

  Ombudsmannen Jan Löfstrand och undersköterskan Anita Löfstrand, f. Hadarson.
 • Utbildning

  Fil.mag., statistik. Fil.kand., nationalekonomi.
 • Anställningar

  Livsmedelsarbetare 93-94.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Djurskyddsmyndigheten 03-07. Ledamot, Boverkets insynsråd 06-10 och 16-. Könsneutrala äktenskapsutredningens referensgrupp. Referensgruppen för Utredningen kring frivillig revision. Ledamot, Länsstyrelsen i Östergötlands läns insynsråd 11-. Revisorssuppleant, Systembolaget AB 13-14. Ledamot i referensgruppen för ny äktenskapslagstiftning 05-07. Ledamot i referensgruppen för avskaffandet av revisionsplikten 06-08. Ledamot i den parlamentariska kommittén om en ny organisation för polisen 10-13. Ledamot i Bostadsplaneringskommittén 15. Regeringens särskilda utredare i Utredningen om vissa konsumentkrediter 15-16.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, SSU i Östergötland 00-04. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Östergötland 00-. Ordförande, Socialdemokraterna i Linköping 05-11. Styreleledamot, Sverok -03. Suppleant, AB Stångåstaden, Linköpings kommun 06-. Vice ordförande och ledamot, Mjärdevi Science Park AB, Linköpings kommun 06-.
 • Bostadsort

  Linköping

Said and done

Allmännyttan och hyresrättens framtid

Skriftlig fråga 2007/08:1188 av Löfstrand, Johan (s)

den 9 maj Fråga 2007/08:1188 Allmännyttan och hyresrättens framtid av Johan Löfstrand (s) till statsrådet Mats Odell (kd) Den 18 april presenterade regeringens utredare Michaël Koch utredningen EU, allmännyttan och hyrorna. Förslagen i utredningen är många och kommer att få

Inlämnad: 2008-05-09 Besvarare: Mats Odell (KD)

med anledning av prop. 2007/08:134 Det nya statliga lantmäteriet

Motion 2007/08:C3 av Carina Moberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:C3 av Carina Moberg m.fl. (s) med anledning av prop. 2007/08:134 Det nya statliga lantmäteriet s42031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att godkänna att Kartförlaget, Kartcentrum och Kartbutiken vid den statliga lantmäterimyndigheten säljs. Motivering I


Utskottsberedning: 2007/08:CU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:C3 av Carina Moberg m.fl. (s) (doc, 44 kB)

Vattenfalls omorganisation och dess påverkan på eldistribution och driftsäkerhet

Skriftlig fråga 2007/08:638 av Löfstrand, Johan (s)

den 24 januari Fråga 2007/08:638 Vattenfalls omorganisation och dess påverkan på eldistribution och driftsäkerhet av Johan Löfstrand (s) till näringsminister Maud Olofsson (c) Riksdagen har sagt att planerade avbrott i elöverföringen inte får överstiga 24 timmar från år 2011. Dessutom

Inlämnad: 2008-01-24 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Legitimation för perfusionister och andra yrkeskategorier inom vården

Skriftlig fråga 2007/08:623 av Löfstrand, Johan (s)

den 24 januari Fråga 2007/08:623 Legitimation för perfusionister och andra yrkeskategorier inom vården av Johan Löfstrand (s) till socialminister Göran Hägglund (kd) En perfusionist är en person som sköter hjärt-lungmaskinen som tar över blodcirkulationen vid en hjärt-lungoperation.

Inlämnad: 2008-01-24 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Värdighet och trovärdighet

Skriftlig fråga 2007/08:503 av Löfstrand, Johan (s)

den 14 december Fråga 2007/08:503 Värdighet och trovärdighet av Johan Löfstrand (s) till statsrådet Maria Larsson (kd) Regeringen har i år tillsatt en särskild utredare till en utredning om en värdighetsgaranti inom äldreomsorgen. Regeringens syfte är att tydliggöra vad äldreomsorgen

Inlämnad: 2007-12-14 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Public services framtid

Skriftlig fråga 2007/08:196 av Löfstrand, Johan (s)

den 1 november Fråga 2007/08:196 Public services framtid av Johan Löfstrand (s) till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m) Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att se över public service, dess bolags – SVT, SR och UR – roller och finansiering. Översynen medförde också

Inlämnad: 2007-11-01 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Marknadshyror eller bruksvärdessystem

Interpellation 2007/08:82 av Löfstrand, Johan (s)

den 25 oktober Interpellation 2007/08:82 Marknadshyror eller bruksvärdessystem av Johan Löfstrand (s) till statsrådet Mats Odell (kd) Kärnan i den svenska sociala bostadspolitiken är de allmännyttiga bostadsföretagen och bruksvärdessystemet. De allmännyttiga bostadsföretagen är öppna

Inlämnad: 2007-10-25 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Marknadshyror eller bruksvärdessystem

De förtroendevalda kommunrevisorernas roll i framtiden

Skriftlig fråga 2007/08:145 av Löfstrand, Johan (s)

den 24 oktober Fråga 2007/08:145 De förtroendevalda kommunrevisorernas roll i framtiden av Johan Löfstrand (s) till statsrådet Mats Odell (kd) Regeringen gav i december 2006 Statskontoret i uppdrag att analysera tänkbara åtgärder för att ytterligare stärka den kommunala revisionens

Inlämnad: 2007-10-24 Besvarare: Mats Odell (KD)

Riksväg 50 i Motala

Motion 2007/08:T459 av Sonia Karlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:T459 av Sonia Karlsson m.fl. (s) Riksväg 50 i Motala s45167 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om riksväg 50. Motivering Omläggningen av riksväg 50 genom Motala finns med i den nationella planen för vägtransportsystemet


Utskottsberedning: 2007/08:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:T459 av Sonia Karlsson m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Ökade möjligheter att ta sig ur sjukskrivning med hjälp av studier

Motion 2007/08:Sf306 av Johan Löfstrand och Louise Malmström (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf306 av Johan Löfstrand och Louise Malmström (s) Ökade möjligheter att ta sig ur sjukskrivning med hjälp av studier s98008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga att öka möjligheterna att ta sig ur


Utskottsberedning: 2007/08:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Sf306 av Johan Löfstrand och Louise Malmström (s) (doc, 39 kB)