Johan Hultberg(Mod)

Johan Hultberg (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Kronoberg County, Bench 254
Title Politisk sekreterare/Student.
Born 1985
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866108
Email johan.hultberg[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member
  • Committee on European Union Affairs

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2017-02-27 – 2018-09-24
  • Ledig 2016-09-12 – 2017-02-26
  • Ordinary member 2010-10-04 – 2016-09-11
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on European Union Affairs

  • Member 2014-10-07 –
  • Deputy member 2013-10-04 – 2014-10-07

Said and done

Byggande på jordbruksmark

Skriftlig fråga 2016/17:1069 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2016/17:1069 Byggande på jordbruksmark av Johan Hultberg (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Två domar, dels P4987-15, dels P4848-16, från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) tycks innebära att tolkningen av begreppet brukningsvärd jordbruksmark och tillämpningen av bestämmelserna om hushållning av jord-

Inlämnad: 2017-03-16 Svarsdatum: 2017-04-05 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1069 av Johan Hultberg (M) (pdf, 81 kB)

Översyn av alkohollagen

Skriftlig fråga 2016/17:975 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2016/17:975 Översyn av alkohollagen av Johan Hultberg (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Den svenska alkohollagen är sträng och detta utifrån ett gott syfte: att begränsa alkoholens skadeverkningar. Tyvärr innebär alkohollagens nuvarande utformning och tillämpning att besöks- och restaurangnäringen,

Inlämnad: 2017-03-03 Svarsdatum: 2017-03-15 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:975 av Johan Hultberg (M) (pdf, 79 kB)

Växande vårdköer

Skriftlig fråga 2015/16:1530 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2015/16:1530 Växande vårdköer av Johan Hultberg (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Svensk hälso- och sjukvård har länge haft problem med långa väntetider. För att korta köerna, förbättra tillgängligheten och stärka patienternas ställning genomförde alliansregeringen flera viktiga reformer. En särskilt

Inlämnad: 2016-08-24 Svarsdatum: 2016-09-09 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1530 av Johan Hultberg (M) (pdf, 78 kB)

Kraftigt begränsade möjligheter till klimatkompensation

Skriftlig fråga 2015/16:1501 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2015/16:1501 Kraftigt begränsade möjligheter till klimatkompensation av Johan Hultberg (M) till Statsrådet Per Bolund (MP) Tidigare i våras presenterade regeringen ett förslag om företags avdragsrätt för klimatkompensation. Regeringen uppgav när föreslaget presenterades att det syftar till att öka ansträngningarna

Inlämnad: 2016-08-10 Svarsdatum: 2016-08-24 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1501 av Johan Hultberg (M) (pdf, 79 kB)

Lång väntan på organdonation

Skriftlig fråga 2015/16:1500 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2015/16:1500 Lång väntan på organdonation av Johan Hultberg (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Genom transplantation kan sjuka organ och vävnader ersättas och liv räddas. Dessvärre är dock bristen på organ stor i Sverige och idag väntar över 800 personer på att få ett eller flera organ. Väntetiderna

Inlämnad: 2016-08-10 Svarsdatum: 2016-08-24 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1500 av Johan Hultberg (M) (pdf, 77 kB)

Riberdahls efterträdare

Skriftlig fråga 2015/16:1498 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2015/16:1498 Riberdahls efterträdare av Johan Hultberg (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Skogen är Sveriges gröna guld och dess betydelse för vårt land kan knappast överdrivas. För att ta vara på skogens stora och många värden behövs en sammanhängande politik byggd på respekt för äganderätten. Det man

Inlämnad: 2016-08-09 Svarsdatum: 2016-08-24 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1498 av Johan Hultberg (M) (pdf, 90 kB)

Fredningsområde för torsk i Kattegatt och norra delen av Öresund

Skriftlig fråga 2015/16:1490 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2015/16:1490 Fredningsområde för torsk i Kattegatt och norra delen av Öresund av Johan Hultberg (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) På grund av den allvarliga situationen för torskbeståndet i Kattegatt enades Sverige och Danmark 2008 om införa ett fredningsområde i Kattegatt och norra delen av Öresund.

Inlämnad: 2016-08-09 Svarsdatum: 2016-08-24 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1490 av Johan Hultberg (M) (pdf, 79 kB)

Polisens långa handläggningstider för vapenlicens

Skriftlig fråga 2015/16:1404 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2015/16:1404 Polisens långa handläggningstider för vapenlicens av Johan Hultberg (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Undertecknad har vid upprepade tillfällen såväl ställt frågor till statsrådet om polisens oacceptabelt långa handläggningstider för vapentillstånd som presenterat konkreta förslag för att

Inlämnad: 2016-06-22 Svarsdatum: 2016-06-29 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1404 av Johan Hultberg (M) (pdf, 81 kB)

Införandet av bonus-malus-system

Interpellation 2015/16:680 av Johan Hultberg (M)

Interpellation 2015/16:680 Införandet av bonus–malus-system av Johan Hultberg (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Moderaterna och Alliansen har länge drivit på för att ett nytt bonus–malus-system ska införas. Detta i syfte att påskynda omställningen av fordonsflottan för att därigenom bryta transportsektorns

Inlämnad: 2016-05-24 Svarsdatum: 2016-06-14 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2015/16:680 av Johan Hultberg (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Införandet av bonus-malus-system

Införandet av bonus-malus

Interpellation 2015/16:618 av Johan Hultberg (M)

Interpellation 2015/16:618 Införandet av bonus–malus av Johan Hultberg (M) till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) Moderaterna och Alliansen har länge drivit på för att ett nytt bonus–malus-system ska införas i syfte att påskynda omställningen av fordonsflottan för att därigenom minska utsläppen från vägtransporterna.

Inlämnad: 2016-04-29 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2015/16:618 av Johan Hultberg (M) (pdf, 79 kB)