Johan Hultberg(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Kronoberg County, Bench 254
Title Politisk sekreterare/Student.
Born 1985
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866108
Email johan.hultberg[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member
  • Committee on European Union Affairs

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2017-02-27 – 2018-09-24
  • Ledig 2016-09-12 – 2017-02-26
  • Ordinary member 2010-10-04 – 2016-09-11
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on European Union Affairs

  • Member 2014-10-07 –
  • Deputy member 2013-10-04 – 2014-10-07

Said and done

Incitament för sparande

Motion 2017/18:2997 av Johan Hultberg och Jesper Skalberg Karlsson (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:2997 av Johan Hultberg och Jesper Skalberg Karlsson (båda M) Incitament för sparande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka incitamenten för sparande genom att se över exempelvis införandet av ett avdrag för buffertsparande


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:2997 av Johan Hultberg och Jesper Skalberg Karlsson (båda M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2997 av Johan Hultberg och Jesper Skalberg Karlsson (båda M) (pdf, 65 kB)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2017/18:3865 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3865 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen


Utskottsberedning: MJU

Motion 2017/18:3865 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:3865 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 92 kB)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2017/18:3863 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3863 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2017/18:FiU1 2017/18:MJU1

Motion 2017/18:3863 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:3863 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 93 kB)

Livskraftiga ekosystem

Motion 2017/18:3354 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3354 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) Livskraftiga ekosystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska förekomsten av invasiva främmande arter som hotar svenska arter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: MJU 2017/18:MJU1

Motion 2017/18:3354 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:3354 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 84 kB)

En effektiv klimat- och miljöpolitik

Motion 2017/18:3352 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3352 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) En effektiv klimat- och miljöpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetet för en hållbar utveckling ska beakta balansen mellan miljöhänsyn, ekonomi och sociala frågor och tillkännager


Utskottsberedning: CU MJU NU SkU TU UU 2017/18:FiU1

Motion 2017/18:3352 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 74 kB) Motion 2017/18:3352 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 123 kB)

Resurseffektivt samhälle

Motion 2017/18:3351 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3351 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) Resurseffektivt samhälle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att resurs- och kostnadseffektivitet bör stå i centrum under omställningen till en cirkulär ekonomi och tillkännager detta


Utskottsberedning: MJU NU SkU

Motion 2017/18:3351 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 66 kB) Motion 2017/18:3351 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 102 kB)

På väg mot en giftfri vardag

Motion 2017/18:3350 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3350 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) På väg mot en giftfri vardag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska fortsätta alliansregeringens arbete för att främja en giftfri miljö med särskilt fokus på barn och tillkännager


Utskottsberedning: MJU SoU

Motion 2017/18:3350 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 68 kB) Motion 2017/18:3350 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 103 kB)

Politik för levande hav och vattendrag

Motion 2017/18:3349 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3349 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) Politik för levande hav och vattendrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör verka för att kostnaderna för det marina skräpet fördelas mer rättvist inom EU och tillkännager


Utskottsberedning: MJU TU 2017/18:MJU1

Motion 2017/18:3349 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:3349 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 91 kB)

Jakt och viltvård

Motion 2017/18:3348 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3348 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) Jakt och viltvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Svenska Jägareförbundet ska fortsätta att ha intakt ansvar för det allmänna uppdraget och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: JuU MJU NU

Motion 2017/18:3348 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 68 kB) Motion 2017/18:3348 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 107 kB)

Skogspolitik

Motion 2017/18:3347 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3347 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) Skogspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att stärka äganderätten inom skogspolitiken och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: MJU

Motion 2017/18:3347 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:3347 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 98 kB)