Johan Hultberg(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Kronoberg County, Bench 254
Title Politisk sekreterare/Student.
Born 1985
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866108
Email johan.hultberg[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member
  • Committee on European Union Affairs

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2017-02-27 – 2018-09-24
  • Ledig 2016-09-12 – 2017-02-26
  • Ordinary member 2010-10-04 – 2016-09-11
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on European Union Affairs

  • Member 2014-10-07 –
  • Deputy member 2013-10-04 – 2014-10-07

Said and done

Intrångsersättning till ägare av fjällnära skog

Interpellation 2017/18:314 av Johan Hultberg (M)

Interpellation 2017/18:314 Intrångsersättning till ägare av fjällnära skog av Johan Hultberg (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Den 7 januari 2018 rapporterade Nyheterna på TV4 att ett flertal ägare av fjällnära skog har nekats tillstånd till avverkning samtidigt som de inte har rätt till ersättning

Inlämnad: 2018-01-11 Svarsdatum: 2018-01-30 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2017/18:314 av Johan Hultberg (M) (pdf, 101 kB)

Körkort för diabetiker

Interpellation 2017/18:287 av Johan Hultberg (M)

Interpellation 2017/18:287 Körkort för diabetiker av Johan Hultberg (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) För att få lov att ta och behålla körkort i Sverige måste den enskilde uppfylla krav om medicinsk lämplighet. Kraven ställs för att säkra en god trafiksäkerhet och handlar bland annat om syn, hörsel och andra

Inlämnad: 2017-12-14 Svarsdatum: 2018-02-06 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:287 av Johan Hultberg (M) (pdf, 100 kB)

Kostnader för trygghet och ordning

Skriftlig fråga 2017/18:257 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2017/18:257 Kostnader för trygghet och ordning av Johan Hultberg (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Polismyndigheten brottas i dag med allvarliga problem och klarar inte sitt uppdrag tillräckligt bra. Exemplen på detta är många. Utredningsresultaten är till exempel de lägsta på

Inlämnad: 2017-11-10 Svarsdatum: 2017-11-22 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:257 av Johan Hultberg (M) (pdf, 79 kB)

EU-regler för förnybar energi

Interpellation 2017/18:114 av Johan Hultberg (M)

Interpellation 2017/18:114 EU-regler för förnybar energi av Johan Hultberg (M) till Statsrådet Ibrahim Baylan (S) Den svenska skogen är en verklig klimathjälte. Växande skog binder nämligen koldioxid, och tack vare ett aktivt och ansvarsfullt skogsbruk växer de svenska skogarna så det knakar. Sedan 1950-talet

Inlämnad: 2017-11-08 Svarsdatum: 2017-11-21 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2017/18:114 av Johan Hultberg (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: EU-regler för förnybar energi

Möjlighet till fler organdonationer

Interpellation 2017/18:113 av Johan Hultberg (M)

Interpellation 2017/18:113 Möjlighet till fler organdonationer av Johan Hultberg (M) till Socialminister Annika Strandhäll (S) I en debattartikel i Aftonbladet den 9 oktober 2017 konstaterade socialminister Annika Strandhäll att patienter dör i väntan på ett nytt organ. Det är tyvärr ett riktigt konstaterade.

Inlämnad: 2017-11-07 Svarsdatum: 2017-11-28 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2017/18:113 av Johan Hultberg (M) (pdf, 103 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Möjlighet till fler organdonationer

Bristande efterlevnad av svaveldirektivet

Interpellation 2017/18:106 av Johan Hultberg (M)

Interpellation 2017/18:106 Bristande efterlevnad av svaveldirektivet av Johan Hultberg (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Sedan den 1 januari 2015 gäller mycket stränga krav vad beträffar svavelutsläpp i de så kallade svavelkontrollområdena (SECA-områdena) som bland annat omfattar Östersjön, Nordsjön och Engelska

Inlämnad: 2017-11-03 Svarsdatum: 2017-11-21 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2017/18:106 av Johan Hultberg (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bristande efterlevnad av svaveldirektivet

Det minskade intresset för sjöbefälsutbildningarna

Skriftlig fråga 2017/18:220 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2017/18:220 Det minskade intresset för sjöbefälsutbildningarna av Johan Hultberg (M) till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) De senaste fyra åren har både antalet sökande och antalet antagna till sjöbefälsutbildningarna minskat kraftigt. Sjöbefälsutbildningarna finns dels vid Linnéuniversitet i Kalmar,

Inlämnad: 2017-11-03 Svarsdatum: 2017-11-15 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:220 av Johan Hultberg (M) (pdf, 71 kB)

Stärkt sjöfart genom ökad samverkan

Skriftlig fråga 2017/18:219 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2017/18:219 Stärkt sjöfart genom ökad samverkan av Johan Hultberg (M) till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) Svensk sjöfart är viktig. Den står för ett betydande direkt bidrag till den svenska ekonomin genom till exempel de omkring 100 000 personer som arbetar i sjöfartsklustret, men inte minst är

Inlämnad: 2017-11-03 Svarsdatum: 2017-11-15 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:219 av Johan Hultberg (M) (pdf, 79 kB)

Incitament för sparande

Motion 2017/18:2997 av Johan Hultberg och Jesper Skalberg Karlsson (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:2997 av Johan Hultberg och Jesper Skalberg Karlsson (båda M) Incitament för sparande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka incitamenten för sparande genom att se över exempelvis införandet av ett avdrag för buffertsparande


Utskottsberedning: 2017/18:SkU8

Motion 2017/18:2997 av Johan Hultberg och Jesper Skalberg Karlsson (båda M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2997 av Johan Hultberg och Jesper Skalberg Karlsson (båda M) (pdf, 65 kB)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2017/18:3865 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3865 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:MJU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2017/18:3865 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:3865 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 92 kB)