Johan Hultberg(Mod)

Johan Hultberg (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Kronoberg County, Bench 254
Title Politisk sekreterare/Student.
Born 1985
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866108
Email johan.hultberg[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member
  • Committee on European Union Affairs

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2017-02-27 – 2018-09-24
  • Ledig 2016-09-12 – 2017-02-26
  • Ordinary member 2010-10-04 – 2016-09-11
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on European Union Affairs

  • Member 2014-10-07 –
  • Deputy member 2013-10-04 – 2014-10-07

Said and done

Det småskaliga yrkesfisket

Skriftlig fråga 2016/17:1550 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2016/17:1550 Det småskaliga yrkesfisket av Johan Hultberg (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Tidningen Våra Fiskevatten rapporterar i senaste numret (nr 2 juni 2017) om en yrkesfiskare från Blekinge som har fått sin fiskelicens förkortad, då Havs- och vattenmyndigheten anser att yrkesfiskaren har praktiserat

Inlämnad: 2017-06-08 Svarsdatum: 2017-06-20 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1550 av Johan Hultberg (M) (pdf, 77 kB)

Skoglig forskning och utbildning i södra Sverige

Skriftlig fråga 2016/17:1475 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2016/17:1475 Skoglig forskning och utbildning i södra Sverige av Johan Hultberg (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) I dag är Sveriges skogliga forskning starkt koncentrerad till norra Sverige och då särskilt till Statens lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå. Det är olyckligt av flera anledningar. Skogsbruket

Inlämnad: 2017-05-23 Svarsdatum: 2017-05-31 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1475 av Johan Hultberg (M) (pdf, 80 kB)

Översyn av artskyddsförordningen

Skriftlig fråga 2016/17:1472 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2016/17:1472 Översyn av artskyddsförordningen av Johan Hultberg (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Nyligen meddelade miljöministern att regeringen inte kommer att genomföra någon översyn av artskyddsförordningen. Detta trots att dagens tillämpning av artskyddsförordningen uppenbart inte fungerar tillfredsställande,

Inlämnad: 2017-05-23 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1472 av Johan Hultberg (M) (pdf, 78 kB)

Målsättningen gällande förnybar energi

Skriftlig fråga 2016/17:1268 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2016/17:1268 Målsättningen gällande förnybar energi av Johan Hultberg (M) till Statsrådet Ibrahim Baylan (S) För närvarande pågår en reform av EU:s så kallade förnybartdirektiv. Det är en fråga som har mycket stor betydelse för Sveriges förmåga att uppnå våra egna högt ställda mål, särskilt eftersom förslaget

Inlämnad: 2017-04-24 Svarsdatum: 2017-05-03 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1268 av Johan Hultberg (M) (pdf, 78 kB)

Efterlevnaden av svaveldirektivet

Interpellation 2016/17:462 av Johan Hultberg (M)

Interpellation 2016/17:462 Efterlevnaden av svaveldirektivet av Johan Hultberg (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Sjöfarten är ett såväl effektivt som jämförelsevis miljövänligt transportslag. Tack vare att sjöfarten är energieffektiv är den också ett klimatsmart alternativ. Att flytta mer gods från väg till

Inlämnad: 2017-04-20 Svarsdatum: 2017-05-09 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:462 av Johan Hultberg (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Efterlevnaden av svaveldirektivet

Mikroplaster i kosmetik

Skriftlig fråga 2016/17:1235 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2016/17:1235 Mikroplaster i kosmetik av Johan Hultberg (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) För en tid sedan lade regeringen fram ett förslag om att förbjuda vissa mikroplaster i kosmetik. Effekten av förslaget kan starkt ifrågasättas eftersom produktionslagstiftning av detta slag bäst hör hemma på

Inlämnad: 2017-04-12 Svarsdatum: 2017-04-26 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1235 av Johan Hultberg (M) (pdf, 77 kB)

EU-stöd för utbyggnad av tankstationer för vätgas

Skriftlig fråga 2016/17:1227 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2016/17:1227 EU-stöd för utbyggnad av tankstationer för vätgas av Johan Hultberg (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Vätgas är ett alternativt drivmedel som kan framställas från förnybara energikällor. Drivmedel för transporter som utgörs av vätgas tillsammans med bränslecellsteknik minskar transporternas

Inlämnad: 2017-04-10 Svarsdatum: 2017-04-19 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1227 av Johan Hultberg (M) (pdf, 79 kB)

Svampangrepp på skog

Skriftlig fråga 2016/17:1157 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2016/17:1157 Svampangrepp på skog av Johan Hultberg (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Nyligen drabbades tallar i Odensala nära Arlanda av ett svampangrepp. Den aktuelle markägaren tog sitt ansvar för att förhindra spridning av svampen i fråga, Diplodia pinea, genom att låta avverka den angripna skogen

Inlämnad: 2017-03-30 Svarsdatum: 2017-04-12 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1157 av Johan Hultberg (M) (pdf, 79 kB)

Byggande på jordbruksmark

Skriftlig fråga 2016/17:1069 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2016/17:1069 Byggande på jordbruksmark av Johan Hultberg (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Två domar, dels P4987-15, dels P4848-16, från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) tycks innebära att tolkningen av begreppet brukningsvärd jordbruksmark och tillämpningen av bestämmelserna om hushållning av jord-

Inlämnad: 2017-03-16 Svarsdatum: 2017-04-05 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1069 av Johan Hultberg (M) (pdf, 81 kB)

Översyn av alkohollagen

Skriftlig fråga 2016/17:975 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2016/17:975 Översyn av alkohollagen av Johan Hultberg (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Den svenska alkohollagen är sträng och detta utifrån ett gott syfte: att begränsa alkoholens skadeverkningar. Tyvärr innebär alkohollagens nuvarande utformning och tillämpning att besöks- och restaurangnäringen,

Inlämnad: 2017-03-03 Svarsdatum: 2017-03-15 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:975 av Johan Hultberg (M) (pdf, 79 kB)