Johan Hedin(Cen)

Johan Hedin (Cen)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency City of Stockholm, Bench 244
Born 1969
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email johan.hedin[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Justice

  • Member
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-06-16 – 2018-09-24
  • Alternate member 2012-09-03 – 2013-04-26
  • Committee on Justice

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-06-16 – 2014-09-29
  • Extra deputy member 2012-09-06 – 2013-04-26
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 –
  • Member 2014-06-16 – 2014-10-07
  • Extra deputy member 2012-09-06 – 2013-04-26

Said and done

Återvändande Daishkrigare

Interpellation 2016/17:376 av Johan Hedin (C)

Interpellation 2016/17:376 Återvändande Daishkrigare av Johan Hedin (C) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Omkring 300 personer har rest från Sverige för att ansluta sig till terrorgruppen Daish. Hälften av dem är i dag tillbaka i Sverige och utgör enligt Säpo ett av de största terrorhoten

Inlämnad: 2017-03-16 Svarsdatum: 2017-03-28 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2016/17:376 av Johan Hedin (C) (pdf, 87 kB)

Mordutredningar

Skriftlig fråga 2016/17:499 av Johan Hedin (C)

Fråga 2016/17:499 Mordutredningar av Johan Hedin (C) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Torsdagen den 8 december mördades 24 årige Rami Amin i Malmö. Redan på fredagen stod det klart att regionpolisledningen beslutat att inga särskilda resurser ska avsättas och att någon begäran om nationell förstärkning inte heller

Inlämnad: 2016-12-14 Svarsdatum: 2016-12-28 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:499 av Johan Hedin (C) (pdf, 75 kB)

med anledning av prop. 2016/17:41 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang

Motion 2016/17:3544 av Johan Hedin (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3544 av Johan Hedin (C) med anledning av prop. 2016/17:41 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget i den del som avser undantag från maskeringsförbudet med hänsyn till väderförhållanden. Riksdagen avslår förslaget i den


Utskottsberedning: 2016/17:JuU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3544 av Johan Hedin (C) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3544 av Johan Hedin (C) (pdf, 56 kB)

med anledning av prop. 2016/17:18 Falska polisbilar

Motion 2016/17:3504 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3504 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av prop. 2016/17:18 Falska polisbilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en kriminalisering av framförandet av falska fordon och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:JuU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , 4 bifall,

Motion 2016/17:3504 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3504 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 71 kB)

Danmarks medlemsskap i Europol

Skriftlig fråga 2016/17:83 av Johan Hedin (C)

Fråga 2016/17:83 Danmarks medlemsskap i Europol av Johan Hedin (C) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Danskarna röstade i december förra året för att behålla sitt så kallade rättsförbehåll i EU-medlemskapet - ett undantag som gör det omöjligt att bli kvar i Europolsamarbetet nästa år. Detta gör att det skulle krävas

Inlämnad: 2016-10-10 Svarsdatum: 2016-10-19 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:83 av Johan Hedin (C) (pdf, 76 kB)

Nato

Motion 2016/17:3120 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3120 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) Nato Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp med uppdraget att pröva och ompröva den militära alliansfriheten och utifrån avslutade utredningar inleda


Utskottsberedning: UU

Motion 2016/17:3120 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3120 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (pdf, 82 kB)

Bistånd för hållbar utveckling

Motion 2016/17:3082 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3082 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) Bistånd för hållbar utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en parlamentarisk översyn av Sveriges politik för global utveckling för att uppgradera det svenska biståndspolitiska


Utskottsberedning: 2016/17:UU2 2016/17:UU5
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 7 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3082 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3082 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (pdf, 84 kB)

En klimatsmart och jämställd transportinfrastruktur för hela landet

Motion 2016/17:3119 av Anders Åkesson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3119 av Anders Åkesson m.fl. (C) En klimatsmart och jämställd transportinfrastruktur för hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att starkare incitament för en omställning av alla transporter behövs för att nå målet om


Utskottsberedning: CU 2016/17:NU3 2016/17:TU1 2016/17:TU12 2016/17:TU13 2016/17:TU14 2016/17:TU16 2016/17:TU18 2016/17:TU4 2016/17:TU6
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 13 avslag, 1 bifall, 9 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3119 av Anders Åkesson m.fl. (C) (docx, 72 kB) Motion 2016/17:3119 av Anders Åkesson m.fl. (C) (pdf, 116 kB)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2016/17:3411 av Per-Ingvar Johnsson och Johan Hedin (båda C)

Motion till riksdagen 2016/17:3411 av Per-Ingvar Johnsson och Johan Hedin (båda C) Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Den svenska demokratin är i grunden


Utskottsberedning: 2016/17:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3411 av Per-Ingvar Johnsson och Johan Hedin (båda C) (docx, 66 kB) Motion 2016/17:3411 av Per-Ingvar Johnsson och Johan Hedin (båda C) (pdf, 102 kB)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion 2016/17:3447 av Johan Hedin och Rickard Nordin (båda C)

Motion till riksdagen 2016/17:3447 av Johan Hedin och Rickard Nordin (båda C) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Att värna ett välfungerande rättsväsende är


Utskottsberedning: 2016/17:JuU1

Motion 2016/17:3447 av Johan Hedin och Rickard Nordin (båda C) (docx, 65 kB) Motion 2016/17:3447 av Johan Hedin och Rickard Nordin (båda C) (pdf, 100 kB)