Johan Forssell(Mod)

Johan Forssell (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency City of Stockholm, Bench 171
Title Civilekonom
Born 1979
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864455
Email johan.forssell[på]riksdagen.se
Social media: Facebook Twitter

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy Chair
  • Committee on Finance

  • Deputy member
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2013-04-29 – 2018-09-24
  • Ledig 2013-03-04 – 2013-04-28
  • Ordinary member 2010-10-04 – 2013-03-03
  • Ordinary member 2006-10-02 – 2006-11-15
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy Chair 2014-12-19 – 2018-09-24
  • Member 2014-12-18 – 2014-12-18
  • Committee on Defence

  • Member 2014-10-07 – 2014-12-18
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Member 2014-11-20 – 2014-12-17
  • Deputy member 2014-04-15 – 2014-06-12
  • Deputy member 2013-11-26 – 2013-12-17
  • Deputy member 2012-11-27 – 2012-12-19
  • Deputy member 2011-11-24 – 2011-12-14
  • Deputy member 2011-09-20 – 2011-09-21
  • Deputy member 2011-06-16 – 2011-06-17
  • Deputy member 2011-03-31 – 2011-04-01
  • Deputy member 2010-11-23 – 2010-12-15
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2012-10-04 – 2014-09-29
  • Deputy member 2011-10-12 – 2012-09-18
  • Deputy member 2010-10-19 – 2011-09-15
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 2010-10-19 –
  • The Riksdag Delegation to the NATO Parliamentary Assembly

  • Deputy member 2014-10-28 – 2016-10-18
  • 2013-03-20 – 2015-03-25

Said and done

med anledning av prop 2016/17:133 Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

Motion 2016/17:3650 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3650 av Johan Forssell m.fl. (M) med anledning av prop 2016/17:133 Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2016/17:133 Kompletteringar av den tillfälliga lagen

2017-03-17

Motion 2016/17:3650 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 73 kB) Motion 2016/17:3650 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 71 kB)

AT-UND och krav på att klargöra sin identitet

Skriftlig fråga 2016/17:1061 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:1061 AT-UND och krav på att klargöra sin identitet av Johan Forssell (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Asylsökande som vill arbeta under tiden som deras asylansökan behandlas måste i dag ha ett bevis på att de är undantagna från skyldigheten att ha arbetstillstånd (AT-UND).

Inlämnad: 2017-03-16 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1061 av Johan Forssell (M) (pdf, 79 kB)

med anledning av prop 2016/17:121 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen

Motion 2016/17:3638 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3638 av Johan Forssell m.fl. (M) med anledning av prop 2016/17:121 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den som nekar att medverka i en medicinsk åldersbedömning i ett fall då åldern


Utskottsberedning: SfU

Motion 2016/17:3638 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3638 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 78 kB)

Förändringar i regelverket angående arbetskraftsinvandring

Skriftlig fråga 2016/17:1039 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:1039 Förändringar i regelverket angående arbetskraftsinvandring av Johan Forssell (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Under den senaste tiden har vi nåtts av upprepade beskrivningar av fall där arbetskraftsinvandrare utvisas från Sverige utan att det förefaller finnas fullgoda

Inlämnad: 2017-03-10 Svarsdatum: 2017-03-24 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1039 av Johan Forssell (M) (pdf, 87 kB)

Handläggningstider i asylärenden

Skriftlig fråga 2016/17:954 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:954 Handläggningstider i asylärenden av Johan Forssell (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) SR Ekot rapporterar i går (den 28 februari 2017) att Migrationsverkets handläggningstider i asylärenden som rör ensamkommande barn har fördubblats de två senaste åren. Enligt Ekot

Inlämnad: 2017-03-01 Svarsdatum: 2017-03-08 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:954 av Johan Forssell (M) (pdf, 85 kB)

Migrationsverkets handläggningstider

Interpellation 2016/17:331 av Johan Forssell (M)

Interpellation 2016/17:331 Migrationsverkets handläggningstider av Johan Forssell (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Sverige behöver fler företag som startar, växer och anställer. Det ställer krav på ett konkurrenskraftigt näringsklimat med god tillgång till kvalificerad arbetskraft.

Inlämnad: 2017-02-23 Svarsdatum: 2017-03-31 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2016/17:331 av Johan Forssell (M) (pdf, 77 kB)

Arbetskraftsinvandring

Interpellation 2016/17:330 av Johan Forssell (M)

Interpellation 2016/17:330 Arbetskraftsinvandring av Johan Forssell (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Regeringens utredare om arbetskraftsinvandring presenterade i december sitt betänkande till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Utredningens förslag var tyvärr otillräckliga

Inlämnad: 2017-02-23 Svarsdatum: 2017-03-31 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2016/17:330 av Johan Forssell (M) (pdf, 75 kB)

Kommunernas ansvar för personer som vistas olovligen i landet

Skriftlig fråga 2016/17:854 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:854 Kommunernas ansvar för personer som vistas olovligen i landet av Johan Forssell (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Den 16 januari 2017 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen prövningstillstånd i ett mål om bistånd enligt socialtjänstlagen. Frågan som nu ska upp i högsta instans gäller vilket

Inlämnad: 2017-02-14 Svarsdatum: 2017-02-22 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:854 av Johan Forssell (M) (pdf, 78 kB)

Tillgång till uppgifter av stor vikt för säkerhet och brottsbekämpning

Skriftlig fråga 2016/17:843 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:843 Tillgång till uppgifter av stor vikt för säkerhet och brottsbekämpning av Johan Forssell (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Den 10 januari 2017 konstaterade Säkerhetspolisen på sin hemsida att EU-domstolens dom om att trafikdata inte ska få sparas av teleoperatörerna får mycket allvarliga

Inlämnad: 2017-02-14 Svarsdatum: 2017-02-22 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:843 av Johan Forssell (M) (pdf, 79 kB)

EU:s omfördelning av flyktingar

Skriftlig fråga 2016/17:781 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:781 EU:s omfördelning av flyktingar av Johan Forssell (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) EU-länderna enades i två beslut under 2015 att under två år omfördela totalt 160 000 asylsökande från Grekland och Italien till andra EU-medlemsländer. Sverige beviljades ett anstånd

Inlämnad: 2017-02-01 Svarsdatum: 2017-02-08 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:781 av Johan Forssell (M) (pdf, 78 kB)