Jimmy Ståhl(SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency City of Göteborg, Bench 300
Title Hamnarbetare
Born 1975
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email jimmy.stahl[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member
  • Committee on Finance

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2017-02-28 – 2018-09-24

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2017/18:TU1 8 december 2017 Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Debatt om förslag 2016/17:TU16 1 june 2017 Cykelfrågor
Debatt om förslag 2016/17:TU14 27 april 2017 Väg- och fordonsfrågor
Debatt om förslag 2016/17:TU13 19 april 2017 Yrkestrafik och taxi

Trafikanalys

Skriftlig fråga 2017/18:550 av Jimmy Ståhl (SD)

Fråga 2017/18:550 Trafikanalys av Jimmy Ståhl (SD) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik framförde nyligen kritik mot Trafikanalys gällande dess officiella kollektivtrafikstatistik. Trafikanalys har nu svarat och anser att branschorganisationens kritik i stora delar

Inlämnad: 2017-12-22 Svarsdatum: 2018-01-10 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:550 av Jimmy Ståhl (SD) (pdf, 72 kB)

med anledning av prop. 2017/18:41 Ändringar i postlagen

Motion 2017/18:3934 av Per Klarberg och Jimmy Ståhl (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3934 av Per Klarberg och Jimmy Ståhl (båda SD) med anledning av prop. 2017/18:41 Ändringar i postlagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen fortlöpande och med högre geografisk detaljrikedom ska följa upp Postnords


Utskottsberedning: 2017/18:TU4

Motion 2017/18:3934 av Per Klarberg och Jimmy Ståhl (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3934 av Per Klarberg och Jimmy Ståhl (båda SD) (pdf, 67 kB)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2017/18:2532 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2532 av Per Klarberg m.fl. (SD) Utgiftsområde 22 Kommunikationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti


Utskottsberedning: 2017/18:TU1

Motion 2017/18:2532 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:2532 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 88 kB)

Fartkamera

Motion 2017/18:2398 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2398 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD) Fartkamera Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda fortkörningsavgift på fordon och tillkännager detta för regeringen. Motivering När man felparkerar får fordonets ägare


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:2398 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2398 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD) (pdf, 63 kB)

Handledare vid övningskörning

Motion 2017/18:2397 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2397 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD) Handledare vid övningskörning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en minskning av antalet privata handledartillstånd för körkort och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:2397 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2397 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD) (pdf, 64 kB)

Cykeln är nyckelen till friheten

Motion 2017/18:1591 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1591 av Per Klarberg m.fl. (SD) Cykeln är nyckelen till friheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur kommuner och regioner enklare kan få tillgång till mark för att bygga cykelvägar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:TU5

Motion 2017/18:1591 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:1591 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 65 kB)

En sverigedemokratisk väg mot en tryggare trafik

Motion 2017/18:1590 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1590 av Per Klarberg m.fl. (SD) En sverigedemokratisk väg mot en tryggare trafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla tunga fordon med över 3 500 kg totalvikt som framförs på svenska vägar vintertid ska ha vinterdäck på


Utskottsberedning: TU 2017/18:JuU14

Motion 2017/18:1590 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:1590 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 92 kB)

En järnväg som inte spårar ur

Motion 2017/18:1588 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1588 av Per Klarberg m.fl. (SD) En järnväg som inte spårar ur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förstärka intrångsskyddet från passagerarutrymmet in till lokförarens hytt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:TU6

Motion 2017/18:1588 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:1588 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 81 kB)

Med flyget lyfter Sverige

Motion 2017/18:1587 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1587 av Per Klarberg m.fl. (SD) Med flyget lyfter Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att utjämna de finansiella villkoren för de regionala och statliga flygplatserna och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:1587 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1587 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 65 kB)

Trafik för unga

Motion 2017/18:1586 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1586 av Per Klarberg m.fl. (SD) Trafik för unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra reglerna så att myndiga personer som innehavt körkort under två års tid tillåts ta taxilegitimation och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:1586 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1586 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 68 kB)