Jessica Rosencrantz(Mod)

Jessica Rosencrantz (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency City of Stockholm, Bench 243
Title Civilekonom
Born 1987
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866340
Email jessica.rosencrantz[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy Chair
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-19 – 2018-09-24
  • Alternate member 2010-10-04 – 2010-10-18
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy Chair 2014-12-19 – 2018-09-24
  • Member 2014-10-07 – 2014-12-18
  • Member 2012-03-19 – 2014-09-29
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2010-10-12 – 2012-03-20
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2010-10-12 – 2012-03-29
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2012-03-19 –

Said and done

Arlanda som Nordens ledande flygplats

Skriftlig fråga 2016/17:1447 av Jessica Rosencrantz (M)

Fråga 2016/17:1447 Arlanda som Nordens ledande flygplats av Jessica Rosencrantz (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Infrastrukturminister Anna Johansson har nu presenterat de ledamöter som ska sitta i Arlandarådet för att utveckla flygplatsen. Det är i dag en hård konkurrens inom flygsektorn, där marginaler

Inlämnad: 2017-05-18 Svarsdatum: 2017-05-31 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1447 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 78 kB)

Bilpooler

Skriftlig fråga 2016/17:1411 av Jessica Rosencrantz (M)

Fråga 2016/17:1411 Bilpooler av Jessica Rosencrantz (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Ett ökat bildelande i Sverige har potential att minska och effektivisera bilresandet, vilket är positivt för både miljön och samhällsplaneringen i stort. Tyvärr lägger dagens regelverk hinder för en fortsatt positiv utveckling. Kommuner

Inlämnad: 2017-05-16 Svarsdatum: 2017-05-31 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1411 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 72 kB)

Moms för bilpool

Skriftlig fråga 2016/17:1390 av Jessica Rosencrantz (M)

Fråga 2016/17:1390 Moms för bilpool av Jessica Rosencrantz (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Bildelning blir alltmer populärt, vilket är positivt från såväl en ekonomisk som en miljömässig utgångspunkt. En bilpool kan ersätta upp till 15 vanliga bilar. Det minskar både trängsel och utsläpp. Tyvärr

Inlämnad: 2017-05-11 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1390 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 75 kB)

Säkerställande av vägnätet för BK4

Skriftlig fråga 2016/17:1339 av Jessica Rosencrantz (M)

Fråga 2016/17:1339 Säkerställande av vägnätet för BK4 av Jessica Rosencrantz (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Riksdagen har valt att ställa sig bakom trafikutskottets motivuttalanden rörande proposition 2016/17:112 Godstrafikfrågor , vilket därmed öppnar upp för en större andel av vägnätet än vad regeringen

Inlämnad: 2017-05-03 Svarsdatum: 2017-05-10 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1339 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 91 kB)

Infrastruktur och terrorism

Skriftlig fråga 2016/17:1325 av Jessica Rosencrantz (M)

Fråga 2016/17:1325 Infrastruktur och terrorism av Jessica Rosencrantz (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Dådet på Drottninggatan i Stockholm den 7 april visar på sårbarheten i vårt öppna samhälle vad gäller hotet från den internationella terrorismen. Den vitala infrastrukturen och transportsystemet i vårt samhälle

Inlämnad: 2017-05-02 Svarsdatum: 2017-05-10 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1325 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 80 kB)

Självkörande bilar

Interpellation 2016/17:416 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2016/17:416 Självkörande bilar av Jessica Rosencrantz (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Efter det att delbetänkandet om självkörande bilar, Vägen till självkörande bilar – testverksamhet, presenterades den 31 mars 2016 har det inte hänt speciellt mycket. I väntan på nästa del i utredningen,

Inlämnad: 2017-04-03 Svarsdatum: 2017-04-21 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:416 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Självkörande bilar

Effekter av flygskatten

Interpellation 2016/17:370 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2016/17:370 Effekter av flygskatten av Jessica Rosencrantz (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Regeringen har som ambition att införa en flygskatt i Sverige under 2018. Skatten förväntas inbringa ungefär 1,8 miljarder kronor till staten och tilltaget motiveras med att flyget ska stå för

Inlämnad: 2017-03-14 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:370 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 77 kB)

med anledning av prop. 2016/17:112 Godstrafikfrågor

Motion 2016/17:3634 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3634 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, KD) med anledning av prop. 2016/17:112 Godstrafikfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen om vägtrafikdefinitioner (2001:559) med de motivuttalanden som framgår av motionen, som


Utskottsberedning: 2016/17:TU14

Motion 2016/17:3634 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, KD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3634 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, KD) (pdf, 73 kB)

med anledning av prop. 2016/17:45 Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur

Motion 2016/17:3550 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3550 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) med anledning av prop. 2016/17:45 Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som säkerställer


Utskottsberedning: 2016/17:TU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3550 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3550 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (pdf, 67 kB)

Kvotering till bolagsstyrelser

Interpellation 2016/17:121 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2016/17:121 Kvotering till bolagsstyrelser av Jessica Rosencrantz (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Fredagen den 9 september lät närings- och innovationsminister Mikael Damberg meddela att regeringen ämnar lägga fram ett förslag om kvotering till börsbolagens styrelser.

Inlämnad: 2016-11-11 Svarsdatum: 2016-11-29 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:121 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 73 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kvotering till bolagsstyrelser