Jessica Rosencrantz(Mod)

Jessica Rosencrantz (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency City of Stockholm, Bench 243
Title Civilekonom
Born 1987
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866340
Email jessica.rosencrantz[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy Chair
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-19 – 2018-09-24
  • Alternate member 2010-10-04 – 2010-10-18
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy Chair 2014-12-19 – 2018-09-24
  • Member 2014-10-07 – 2014-12-18
  • Member 2012-03-19 – 2014-09-29
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2010-10-12 – 2012-03-20
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2010-10-12 – 2012-03-29
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2012-03-19 –

Said and done

Självkörande bilar

Interpellation 2016/17:416 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2016/17:416 Självkörande bilar av Jessica Rosencrantz (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Efter det att delbetänkandet om självkörande bilar, Vägen till självkörande bilar – testverksamhet, presenterades den 31 mars 2016 har det inte hänt speciellt mycket. I väntan på nästa del i utredningen,

Inlämnad: 2017-04-03 Svarsdatum: 2017-04-21 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:416 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Självkörande bilar

Effekter av flygskatten

Interpellation 2016/17:370 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2016/17:370 Effekter av flygskatten av Jessica Rosencrantz (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Regeringen har som ambition att införa en flygskatt i Sverige under 2018. Skatten förväntas inbringa ungefär 1,8 miljarder kronor till staten och tilltaget motiveras med att flyget ska stå för

Inlämnad: 2017-03-14 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:370 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 77 kB)

med anledning av prop. 2016/17:112 Godstrafikfrågor

Motion 2016/17:3634 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3634 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, KD) med anledning av prop. 2016/17:112 Godstrafikfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen om vägtrafikdefinitioner (2001:559) med de motivuttalanden som framgår av motionen, som


Utskottsberedning: 2016/17:TU14

Motion 2016/17:3634 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, KD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3634 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, KD) (pdf, 73 kB)

med anledning av prop. 2016/17:45 Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur

Motion 2016/17:3550 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3550 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) med anledning av prop. 2016/17:45 Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som säkerställer


Utskottsberedning: 2016/17:TU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3550 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3550 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (pdf, 67 kB)

Kvotering till bolagsstyrelser

Interpellation 2016/17:121 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2016/17:121 Kvotering till bolagsstyrelser av Jessica Rosencrantz (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Fredagen den 9 september lät närings- och innovationsminister Mikael Damberg meddela att regeringen ämnar lägga fram ett förslag om kvotering till börsbolagens styrelser.

Inlämnad: 2016-11-11 Svarsdatum: 2016-11-29 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:121 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 73 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kvotering till bolagsstyrelser

med anledning av prop. 2016/17:21 Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling

Motion 2016/17:3513 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3513 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) med anledning av prop. 2016/17:21 Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling Sammanfattning En av de bärande delarna i Moderaternas plan för ett starkare Sverige handlar om hur


Utskottsberedning: 2016/17:TU12 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 14 avslag, 2 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3513 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (docx, 102 kB) Motion 2016/17:3513 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (pdf, 195 kB)

Transporter för fler jobb och tillväxt

Motion 2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) Transporter för fler jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Trafikverket bör analysera sitt arbetssätt i syfte att uppmuntra produktivitetshöjningar och innovation


Utskottsberedning: 2016/17:JuU1 2016/17:JuU16 2016/17:TU1 2016/17:TU10 2016/17:TU11 2016/17:TU12 2016/17:TU13 2016/17:TU14 2016/17:TU16 2016/17:TU17 2016/17:TU18 2016/17:TU4 2016/17:TU6
Riksdagsbeslut (47 yrkanden): 8 avslag, 3 bifall, 36 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (docx, 84 kB) Motion 2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (pdf, 141 kB)

Infrastruktur för ett hållbart transportsystem

Motion 2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) Infrastruktur för ett hållbart transportsystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta för att utveckla de samhällsekonomiska kalkylmodellerna vad gäller infrastrukturinvesteringar


Utskottsberedning: 2016/17:FiU17 2016/17:KU17 2016/17:TU10 2016/17:TU11 2016/17:TU12 2016/17:TU13 2016/17:TU14 2016/17:TU16 2016/17:TU17 2016/17:TU18 2016/17:TU4 2016/17:TU6
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 10 avslag, 5 bifall, 19 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 79 kB) Motion 2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 138 kB)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2016/17:2529 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2529 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) Utgiftsområde 22 Kommunikationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2016/17:TU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:2529 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (docx, 65 kB) Motion 2016/17:2529 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (pdf, 101 kB)

Ett tydligt regelverk för en växande delningsekonomi

Motion 2016/17:2510 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2510 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) Ett tydligt regelverk för en växande delningsekonomi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska ha som målsättning att vara världens bästa land att dela varor och tjänster i och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:NU12 2016/17:SkU26
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:2510 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:2510 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (pdf, 80 kB)