Jessica Polfjärd(Mod)

Jessica Polfjärd (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västmanland County, Bench 272
Born 1971
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864721
Email jessica.polfjard[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • The Moderate Party

  • Group Leader
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member
  • Committee on Finance

  • Deputy member
  • The Riksdag Board

  • Member
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Member
  • The War Delegation

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • The Moderate Party

  • Group Leader 2015-01-13 –
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2015-01-28 – 2018-09-24
  • Member 2013-01-02 – 2013-09-25
  • Chair 2012-10-04 – 2013-01-01
  • Member 2010-11-02 – 2012-10-03
  • Committee on the Labour Market

  • Chair 2013-10-03 – 2014-09-29
  • Member 2013-09-26 – 2013-10-02
  • Committee on Taxation

  • Member 2014-10-07 – 2015-01-27
  • Member 2009-10-16 – 2010-10-04
  • Deputy member 2006-10-10 – 2009-10-16
  • Committee on Health and Welfare

  • Member 2010-10-12 – 2010-11-01
  • Committee on Education

  • Deputy member 2006-10-10 – 2009-10-16
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2015-03-17 – 2018-09-24
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2011-10-12 – 2012-09-18
  • Member 2010-10-19 – 2011-09-15
  • Member 2006-10-17 – 2010-10-04
  • The Riksdag Board

  • Member 2015-01-28 –
  • Alternate member 2014-10-07 – 2015-01-28
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Member 2015-02-06 –
  • The War Delegation

  • Member 2016-03-18 –

Said and done

Plan för ett starkare Sverige: Nolltolerans mot dåliga skolor

Motion 2016/17:3389 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3389 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) Plan för ett starkare Sverige: Nolltolerans mot dåliga skolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nolltolerans mot dåliga skolor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2016/17:FiU3 2016/17:UbU1 2016/17:UbU12 2016/17:UbU14 2016/17:UbU15 2016/17:UbU17 2016/17:UbU18 2016/17:UbU19 2016/17:UbU2
Riksdagsbeslut (44 yrkanden): 36 avslag, 2 bifall, 6 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3389 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (docx, 67 kB) Motion 2016/17:3389 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (pdf, 112 kB)

Plan för ett starkare Sverige: Bryt utanförskapet

Motion 2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) Plan för ett starkare Sverige: Bryt utanförskapet Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kompetenskartläggning för asylsökande från första dagen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: SoU UbU 2016/17:AU1 2016/17:AU2 2016/17:AU6 2016/17:AU7 2016/17:FiU1 2016/17:FiU3 2016/17:JuU20 2016/17:KrU4 2016/17:KrU8 2016/17:NU1 2016/17:SfU15 2016/17:SfU3 2016/17:SfU4 2016/17:UbU14 2016/17:UbU15 2016/17:UbU16 2016/17:UbU18 2016/17:UbU19
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): 35 avslag, 5 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (pdf, 115 kB)

Life science och medtech

Motion 2016/17:3187 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3187 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Life science och medtech Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en utvecklad samverkan mellan life science- och medtechnäringen, akademin och hälso- och sjukvården i syfte att tillgängliggöra


Utskottsberedning: 2016/17:FiU7 2016/17:NU12 2016/17:UbU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:3187 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3187 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 86 kB)

Plan för ett starkare Sverige: Säkerhet och beredskap i en orolig omvärld

Motion 2016/17:3382 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3382 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) Plan för ett starkare Sverige: Säkerhet och beredskap i en orolig omvärld Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska spela en ledande roll inom EU för att utveckla och förstärka den


Utskottsberedning: 2016/17:FöU3 2016/17:FöU4 2016/17:FöU7 2016/17:UU10 2016/17:UU2
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 9 avslag, 4 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3382 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (docx, 78 kB) Motion 2016/17:3382 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (pdf, 146 kB)

Plan för ett starkare Sverige: En långsiktigt hållbar migrationspolitik

Motion 2016/17:3371 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3371 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) Plan för ett starkare Sverige: En långsiktigt hållbar migrationspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med lagförslag om en långsiktigt hållbar


Utskottsberedning: SoU 2016/17:FiU7 2016/17:JuU18 2016/17:SfU15 2016/17:SfU16 2016/17:SfU17 2016/17:SfU18 2016/17:SfU3 2016/17:SfU4
Riksdagsbeslut (39 yrkanden): 36 avslag, 3 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3371 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (docx, 65 kB) Motion 2016/17:3371 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (pdf, 107 kB)

En trygg energiförsörjning

Motion 2016/17:3189 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3189 av Lars Hjälmered m.fl. (M) En trygg energiförsörjning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska ha ett robust energisystem på tre ben med vattenkraft, kärnkraft och ny, förnybar energi och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2016/17:NU13 2016/17:NU14 2016/17:NU19 2016/17:NU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2016/17:3189 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 65 kB) Motion 2016/17:3189 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 96 kB)

Industri och konkurrenskraft

Motion 2016/17:3188 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3188 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Industri och konkurrenskraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hur villkoren för industri och konkurrenskraft kan förbättras och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2016/17:NU12 2016/17:NU19 2016/17:SfU17
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:3188 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 64 kB) Motion 2016/17:3188 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 94 kB)

Mindre regelkrångel för företag

Motion 2016/17:3186 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3186 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Mindre regelkrångel för företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta uppgiftslämning för företag genom En dörr in och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2016/17:CU8 2016/17:NU12 2016/17:NU13 2016/17:SkU25
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2016/17:3186 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 64 kB) Motion 2016/17:3186 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 85 kB)

Stärkt immaterialrätt för fler jobb och växande företag

Motion 2016/17:3151 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3151 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Stärkt immaterialrätt för fler jobb och växande företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka ambitionen inom EU avseende arbetet att harmonisera ett stärkt skydd för immateriella tillgångar


Utskottsberedning: 2016/17:NU23

Motion 2016/17:3151 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3151 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 82 kB)

Kreativa näringar

Motion 2016/17:3150 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3150 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Kreativa näringar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram bättre statistik över de kreativa näringarna och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2016/17:NU12 2016/17:NU13 2016/17:NU23
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3150 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3150 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 86 kB)