Jessica Polfjärd(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västmanland County, Bench 272
Born 1971
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864721
Email jessica.polfjard[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Labour Market

  • Member
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member
  • Committee on Finance

  • Deputy member
  • The Riksdag Board

  • Member
  • The War Delegation

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • The Moderate Party

  • Group Leader 2015-01-13 – 2017-10-03
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2015-01-28 – 2018-09-24
  • Member 2013-01-02 – 2013-09-25
  • Chair 2012-10-04 – 2013-01-01
  • Member 2010-11-02 – 2012-10-03
  • Committee on the Labour Market

  • Member 2017-10-10 – 2018-09-24
  • Chair 2013-10-03 – 2014-09-29
  • Member 2013-09-26 – 2013-10-02
  • Committee on Taxation

  • Member 2014-10-07 – 2015-01-27
  • Member 2009-10-16 – 2010-10-04
  • Deputy member 2006-10-10 – 2009-10-16
  • Committee on Health and Welfare

  • Member 2010-10-12 – 2010-11-01
  • Committee on Education

  • Deputy member 2006-10-10 – 2009-10-16
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2015-03-17 – 2018-09-24
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2011-10-12 – 2012-09-18
  • Member 2010-10-19 – 2011-09-15
  • Member 2006-10-17 – 2010-10-04
  • The Riksdag Board

  • Member 2015-01-28 –
  • Alternate member 2014-10-07 – 2015-01-28
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Member 2015-02-06 – 2017-10-13
  • The War Delegation

  • Member 2016-03-18 –

Said and done

Reformer för en bättre hbtq-politik

Motion 2017/18:3215 av Olof Lavesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3215 av Olof Lavesson m.fl. (M) Reformer för en bättre hbtq-politik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagstiftningen om hatbrott och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: AU CU JuU KrU KU SfU SoU 2017/18:JuU1 2017/18:UbU1 2017/18:UU2

Motion 2017/18:3215 av Olof Lavesson m.fl. (M) (docx, 73 kB) Motion 2017/18:3215 av Olof Lavesson m.fl. (M) (pdf, 133 kB)

Sverige ska bli världens bästa land för delningsekonomin

Motion 2017/18:3670 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3670 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) Sverige ska bli världens bästa land för delningsekonomin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regelverk ska förenklas och anpassas till ett digitaliserat och delande samhälle och tillkännager


Utskottsberedning: NU SkU

Motion 2017/18:3670 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3670 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (pdf, 82 kB)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2017/18:3901 av Jessica Polfjärd m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3901 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:AU1

Motion 2017/18:3901 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:3901 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) (pdf, 90 kB)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2017/18:3876 av Jessica Polfjärd m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3876 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2017/18:AU2

Motion 2017/18:3876 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:3876 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) (pdf, 115 kB)

Lika möjligheter för kvinnor och män

Motion 2017/18:3182 av Jessica Polfjärd m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3182 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) Lika möjligheter för kvinnor och män Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sänka skatten på arbete för alla som jobbar, med tyngdpunkt på låga inkomster, och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: AU JuU KrU SfU UbU 2017/18:AU1 2017/18:FiU1

Motion 2017/18:3182 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2017/18:3182 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) (pdf, 114 kB)

Fler jobb och bättre fungerande arbetsmarknad

Motion 2017/18:3177 av Jessica Polfjärd m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3177 av Jessica Polfjärd m.fl. (M, C, L, KD) Fler jobb och bättre fungerande arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra drivkrafterna till arbete och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2017/18:AU2 2017/18:AU4 2017/18:FiU1

Motion 2017/18:3177 av Jessica Polfjärd m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 67 kB) Motion 2017/18:3177 av Jessica Polfjärd m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 102 kB)

Förenkla klampning

Motion 2017/18:2922 av Åsa Coenraads och Jessica Polfjärd (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:2922 av Åsa Coenraads och Jessica Polfjärd (båda M) Förenkla klampning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att möjliggöra klampning av bilar med hjälp av besiktningsmän och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag


Utskottsberedning: JuU

Motion 2017/18:2922 av Åsa Coenraads och Jessica Polfjärd (båda M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2922 av Åsa Coenraads och Jessica Polfjärd (båda M) (pdf, 63 kB)

Framtiden för Västerås flygplats

Motion 2017/18:1193 av Åsa Coenraads och Jessica Polfjärd (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:1193 av Åsa Coenraads och Jessica Polfjärd (båda M) Framtiden för Västerås flygplats Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna tillgången till Västerås flygplats och andra regionala flygplatser och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:1193 av Åsa Coenraads och Jessica Polfjärd (båda M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1193 av Åsa Coenraads och Jessica Polfjärd (båda M) (pdf, 68 kB)

Påskynda utbyggnaden av E18

Motion 2017/18:518 av Åsa Coenraads m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:518 av Åsa Coenraads m.fl. (M) Påskynda utbyggnaden av E18 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheterna att skynda på utbyggnaden av E18 mellan Västerås och Köping och tillkännager detta för regeringen. Motivering E18


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:518 av Åsa Coenraads m.fl. (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:518 av Åsa Coenraads m.fl. (M) (pdf, 63 kB)

Underlätta pendling mellan Västerås och Enköping

Motion 2017/18:517 av Åsa Coenraads m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:517 av Åsa Coenraads m.fl. (M) Underlätta pendling mellan Västerås och Enköping Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att prioritera en utbyggnad av E18 med cykelbana mellan Västerås och Enköping i Trafikverkets


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:517 av Åsa Coenraads m.fl. (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:517 av Åsa Coenraads m.fl. (M) (pdf, 65 kB)