Jessica Polfjärd(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västmanland County, Bench 272
Born 1971
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864721
Email jessica.polfjard[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy Chair
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member
  • Committee on Finance

  • Deputy member
  • The Riksdag Board

  • Member
  • The War Delegation

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • The Moderate Party

  • Group Leader 2015-01-13 – 2017-10-03
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2015-01-28 – 2018-09-24
  • Member 2013-01-02 – 2013-09-25
  • Chair 2012-10-04 – 2013-01-01
  • Member 2010-11-02 – 2012-10-03
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy Chair 2017-10-10 – 2018-09-24
  • Member 2017-10-10 – 2017-10-10
  • Chair 2013-10-03 – 2014-09-29
  • Member 2013-09-26 – 2013-10-02
  • Committee on Taxation

  • Member 2014-10-07 – 2015-01-27
  • Member 2009-10-16 – 2010-10-04
  • Deputy member 2006-10-10 – 2009-10-16
  • Committee on Health and Welfare

  • Member 2010-10-12 – 2010-11-01
  • Committee on Education

  • Deputy member 2006-10-10 – 2009-10-16
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2015-03-17 – 2018-09-24
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2011-10-12 – 2012-09-18
  • Member 2010-10-19 – 2011-09-15
  • Member 2006-10-17 – 2010-10-04
  • The Riksdag Board

  • Member 2015-01-28 –
  • Alternate member 2014-10-07 – 2015-01-28
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Member 2015-02-06 – 2017-10-13
  • The War Delegation

  • Member 2016-03-18 –

Said and done

Bristande jämställdhet hos Arbetsförmedlingen

Skriftlig fråga 2017/18:892 av Jessica Polfjärd (M)

Fråga 2017/18:892 Bristande jämställdhet hos Arbetsförmedlingen av Jessica Polfjärd M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Arbetsförmedlingen har i en egen rapport konstaterat att myndigheten brister i jämställdhet. Det handlar om att män snabbare och oftare fått hjälp av handläggare. Dessutom

Inlämnad: 2018-02-28 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:892 av Jessica Polfjärd (M) (pdf, 78 kB)

Förbättrad sex- och samlevnadsundervisning

Skriftlig fråga 2017/18:891 av Jessica Polfjärd (M)

Fråga 2017/18:891 Förbättrad sex- och samlevnadsundervisning av Jessica Polfjärd M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP En granskning utförd av Skolinspektionen visar att sex- och samlevnadsundervisningen i skolan brister på ett flertal punkter. Det rör sig bland annat om behov av kompetensutveckling för att förbättra

Inlämnad: 2018-02-28 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:891 av Jessica Polfjärd (M) (pdf, 87 kB)

Att inkludera lärarna i arbetet mot hedersvåldet

Skriftlig fråga 2017/18:685 av Jessica Polfjärd (M)

Fråga 2017/18:685 Att inkludera lärarna i arbetet mot hedersvåldet av Jessica Polfjärd (M) till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) Att upptäcka elever som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är en viktig uppgift för skolan. Men dessvärre efterlevs anmälningsskyldigheten till socialtjänsten inte

Inlämnad: 2018-01-30 Svarsdatum: 2018-02-07 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:685 av Jessica Polfjärd (M) (pdf, 87 kB)

Kunskap om hedersvåld

Skriftlig fråga 2017/18:684 av Jessica Polfjärd (M)

Fråga 2017/18:684 Kunskap om hedersvåld av Jessica Polfjärd (M) till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) Utredningen om en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck lyfte i sitt betänkande (SOU 2015:55) fram bristen på kunskap om mäns våld mot kvinnor bland yrkesverksamma

Inlämnad: 2018-01-30 Svarsdatum: 2018-02-07 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:684 av Jessica Polfjärd (M) (pdf, 87 kB)

Effektivare integration

Skriftlig fråga 2017/18:610 av Jessica Polfjärd (M)

Fråga 2017/18:610 Effektivare integration av Jessica Polfjärd (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Om trenden med ökande otrygghet, långa vårdköer och otillräckliga kunskaper hos våra skolelever ska vändas behövs fler som jobbar och bidrar till vår gemensamma välfärd. Fler måste

Inlämnad: 2018-01-19 Svarsdatum: 2018-01-31 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:610 av Jessica Polfjärd (M) (pdf, 75 kB)

Ungdomsarbetslösheten

Skriftlig fråga 2017/18:609 av Jessica Polfjärd (M)

Fråga 2017/18:609 Ungdomsarbetslösheten av Jessica Polfjärd (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Det är glädjande att ungdomsarbetslösheten minskar, men mycket jobb återstår för att se till att utvecklingen fortsätter att gå åt rätt håll. Detta bekräftas också av Statistiska centralbyråns

Inlämnad: 2018-01-19 Svarsdatum: 2018-01-31 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:609 av Jessica Polfjärd (M) (pdf, 77 kB)

Dålig arbetsmiljö

Skriftlig fråga 2017/18:608 av Jessica Polfjärd (M)

Fråga 2017/18:608 Dålig arbetsmiljö av Jessica Polfjärd (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) God arbetsmiljö ska vara en självklarhet, men för många är så inte fallet. Sjuksköterskan som håller på att gå in i väggen för att alla patienter ska få rätt vård i tid, polisen som får

Inlämnad: 2018-01-19 Svarsdatum: 2018-01-31 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:608 av Jessica Polfjärd (M) (pdf, 77 kB)

Nyanländas integration

Skriftlig fråga 2017/18:593 av Jessica Polfjärd (M)

Fråga 2017/18:593 Nyanländas integration av Jessica Polfjärd (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Under sommaren 2015 sa arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson att regeringen hade påbörjat arbetet med att förbättra etableringspolitiken. Syftet var att uppnå ett

Inlämnad: 2018-01-18 Svarsdatum: 2018-01-31 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:593 av Jessica Polfjärd (M) (pdf, 77 kB)

Sjukdom orsakad av sexuella trakasserier

Skriftlig fråga 2017/18:592 av Jessica Polfjärd (M)

Fråga 2017/18:592 Sjukdom orsakad av sexuella trakasserier av Jessica Polfjärd (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) En jämförelse av anmälda arbetssjukdomar efter sexuella ofredanden visar att antalet har ökat med 50 procent i år jämfört med 2015 och 2016. Tidningen Arbetet

Inlämnad: 2018-01-18 Svarsdatum: 2018-01-31 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:592 av Jessica Polfjärd (M) (pdf, 87 kB)

Åldersdiskriminering

Interpellation 2017/18:275 av Jessica Polfjärd (M)

Interpellation 2017/18:275 Åldersdiskriminering av Jessica Polfjärd (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) De sju grunder som diskrimineringslagen består av är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning,

Inlämnad: 2017-12-08 Svarsdatum: 2018-01-18 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2017/18:275 av Jessica Polfjärd (M) (pdf, 85 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Åldersdiskriminering