Jessica Polfjärd(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västmanland County, Bench 272
Born 1971
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864721
Email jessica.polfjard[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy Chair
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member
  • Committee on Finance

  • Deputy member
  • The Riksdag Board

  • Member
  • The War Delegation

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • The Moderate Party

  • Group Leader 2015-01-13 – 2017-10-03
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2015-01-28 – 2018-09-24
  • Member 2013-01-02 – 2013-09-25
  • Chair 2012-10-04 – 2013-01-01
  • Member 2010-11-02 – 2012-10-03
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy Chair 2017-10-10 – 2018-09-24
  • Member 2017-10-10 – 2017-10-10
  • Chair 2013-10-03 – 2014-09-29
  • Member 2013-09-26 – 2013-10-02
  • Committee on Taxation

  • Member 2014-10-07 – 2015-01-27
  • Member 2009-10-16 – 2010-10-04
  • Deputy member 2006-10-10 – 2009-10-16
  • Committee on Health and Welfare

  • Member 2010-10-12 – 2010-11-01
  • Committee on Education

  • Deputy member 2006-10-10 – 2009-10-16
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2015-03-17 – 2018-09-24
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2011-10-12 – 2012-09-18
  • Member 2010-10-19 – 2011-09-15
  • Member 2006-10-17 – 2010-10-04
  • The Riksdag Board

  • Member 2015-01-28 –
  • Alternate member 2014-10-07 – 2015-01-28
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Member 2015-02-06 – 2017-10-13
  • The War Delegation

  • Member 2016-03-18 –

Said and done

Nyanländas integration

Skriftlig fråga 2017/18:593 av Jessica Polfjärd (M)

Fråga 2017/18:593 Nyanländas integration av Jessica Polfjärd (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Under sommaren 2015 sa arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson att regeringen hade påbörjat arbetet med att förbättra etableringspolitiken. Syftet var att uppnå ett

Inlämnad: 2018-01-18 Svarsdatum: 2018-01-31 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:593 av Jessica Polfjärd (M) (pdf, 77 kB)

Sjukdom orsakad av sexuella trakasserier

Skriftlig fråga 2017/18:592 av Jessica Polfjärd (M)

Fråga 2017/18:592 Sjukdom orsakad av sexuella trakasserier av Jessica Polfjärd (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) En jämförelse av anmälda arbetssjukdomar efter sexuella ofredanden visar att antalet har ökat med 50 procent i år jämfört med 2015 och 2016. Tidningen Arbetet

Inlämnad: 2018-01-18 Svarsdatum: 2018-01-31 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:592 av Jessica Polfjärd (M) (pdf, 87 kB)

Åldersdiskriminering

Interpellation 2017/18:275 av Jessica Polfjärd (M)

Interpellation 2017/18:275 Åldersdiskriminering av Jessica Polfjärd (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) De sju grunder som diskrimineringslagen består av är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning,

Inlämnad: 2017-12-08 Svarsdatum: 2018-01-18 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2017/18:275 av Jessica Polfjärd (M) (pdf, 85 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Åldersdiskriminering

Effektivare integration

Interpellation 2017/18:274 av Jessica Polfjärd (M)

Interpellation 2017/18:274 Effektivare integration av Jessica Polfjärd (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Om trenden med ökande otrygghet, långa vårdköer och otillräckliga kunskaper hos våra skolelever ska vändas behövs det fler som jobbar och bidrar till vår gemensamma välfärd.

Inlämnad: 2017-12-08 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2017/18:274 av Jessica Polfjärd (M) (pdf, 75 kB)

Ungdomsarbetslösheten

Interpellation 2017/18:273 av Jessica Polfjärd (M)

Interpellation 2017/18:273 Ungdomsarbetslösheten av Jessica Polfjärd (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Det är glädjande att ungdomsarbetslösheten minskar, men mycket jobb återstår för att se till att utvecklingen fortsätter att gå åt rätt håll. Detta bekräftas också av Statistiska

Inlämnad: 2017-12-08 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2017/18:273 av Jessica Polfjärd (M) (pdf, 76 kB)

En god arbetsmiljö

Interpellation 2017/18:272 av Jessica Polfjärd (M)

Interpellation 2017/18:272 En god arbetsmiljö av Jessica Polfjärd (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) God arbetsmiljö ska vara en självklarhet, men för många är så inte fallet. Sjuksköterskan som håller på att gå in i väggen för att alla patienter ska få rätt vård i tid, polisen

Inlämnad: 2017-12-08 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2017/18:272 av Jessica Polfjärd (M) (pdf, 77 kB)

Kostnaden för dålig arbetsmiljö

Skriftlig fråga 2017/18:208 av Jessica Polfjärd (M)

Fråga 2017/18:208 Kostnaden för dålig arbetsmiljö av Jessica Polfjärd (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) I en kartläggning gjord av Internationella arbetsmiljökommissionen (ICOH), Europeiska arbetsmiljöbyrån och Internationella arbetsorganisationen (ILO) fastslås det att kostnaden

Inlämnad: 2017-11-02 Svarsdatum: 2017-11-08 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:208 av Jessica Polfjärd (M) (pdf, 80 kB)

Jämställdhetsarbete

Skriftlig fråga 2017/18:200 av Jessica Polfjärd (M)

Fråga 2017/18:200 Jämställdhetsarbete av Jessica Polfjärd (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Regeringen säger sig vara feministisk, men under dess styre kommer alarmerande rapporter om att var tredje kvinna känner sig otrygg. Det är inte godtagbart. Alltför länge har ord gått före handling. Några som har gjort

Inlämnad: 2017-11-01 Svarsdatum: 2017-11-08 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2017/18:200 av Jessica Polfjärd (M) (pdf, 76 kB)

Reformer för en bättre hbtq-politik

Motion 2017/18:3215 av Olof Lavesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3215 av Olof Lavesson m.fl. (M) Reformer för en bättre hbtq-politik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagstiftningen om hatbrott och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: KU 2017/18:AU10 2017/18:CU8 2017/18:JuU1 2017/18:JuU14 2017/18:KrU2 2017/18:SfU3 2017/18:SoU13 2017/18:SoU14 2017/18:SoU15 2017/18:SoU9 2017/18:UbU1 2017/18:UU2
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 4 avslag, 17 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3215 av Olof Lavesson m.fl. (M) (docx, 73 kB) Motion 2017/18:3215 av Olof Lavesson m.fl. (M) (pdf, 133 kB)

Sverige ska bli världens bästa land för delningsekonomin

Motion 2017/18:3670 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3670 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) Sverige ska bli världens bästa land för delningsekonomin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regelverk ska förenklas och anpassas till ett digitaliserat och delande samhälle och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:NU12 2017/18:SkU12

Motion 2017/18:3670 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3670 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (pdf, 82 kB)